Annoncedeadlines


Nr.

Bestillingsfrist til tekstsideannoncer kl. 10.00

Bestillingsfrist til jobannoncer kl. 10.00

Materialefrist kl. 10.00

Udkommer

1 kontakt DG Media 
10. januar 12. januar 26. januar

2

kontakt DG Media

06. februar

08. februar

23. februar

3

kontakt DG Media

07. marts

09. marts

23. marts

4

kontakt DG Media

04. april

06. april

20. april

5

kontakt DG Media

04. maj

08. maj

25. maj

6

kontakt DG Media

13. juni

15. juni

29. juni

7 kontakt DG Media 
15. august  17. august 31. august

8

kontakt DG Media

12. september

14. september

28. september

9

kontakt DG Media

9. oktober

11. oktober

26. oktober

10

kontakt DG Media

14. november

16. november

30. november

11

kontakt DG Media

28. november

30. november

14. december
Hvis bestillingsfristen er overskredet, vil redaktionen stadig forsøge at få annoncen med i det trykte magasin. Der er også mulighed for at annonce i det ugentlige nyhedsbrev, samt at få jobopslag lagt på bibliotekarjob.dk. Kontakt derfor altid DG Media for at høre nærmere om mulighederne.Nyhedsbrev:
Hver onsdag udsender Bibliotekarforbundet og Perspektiv et nyhedsbrev, hvori det er muligt at få bannerannoncer samt joblinks til jobportalen www.bibliotekarjob.dk 
Desuden udsender Perspektiv en gang månedligt et nyhedsbrev om ledelse.

Materiale til nyhedsbreve skal være leveret senest tirsdag. Kontakt DG Media for nærmere infomation.