Annoncedeadlines


Nr.

Bestillingsfrist til tekstsideannoncer kl. 10.00

Bestillingsfrist til jobannoncer kl. 10.00

Materialefrist kl. 10.00

Udkommer

7 kontakt DG Media 
7. august  9. august 25. august

8

kontakt DG Media

11. september

13. september

29. september

9

kontakt DG Media

9. oktober

11. oktober

27. oktober

10

kontakt DG Media

6. november

8. november

24. november

11

kontakt DG Media

27. november

29. november

15. december

1/2018

kontakt DG Media
Hvis bestillingsfristen er overskredet, vil redaktionen stadig forsøge at få annoncen med i det trykte magasin. Der er også mulighed for at annonce i det ugentlige nyhedsbrev, samt at få jobopslag lagt på bibliotekarjob.dk. Kontakt derfor altid DG Media for at høre nærmere om mulighederne.Nyhedsbrev:
Hver onsdag udsender Bibliotekarforbundet og Perspektiv et nyhedsbrev, hvori det er muligt at få bannerannoncer samt joblinks til jobportalen www.bibliotekarjob.dk 
Desuden udsender Perspektiv en gang månedligt et nyhedsbrev om ledelse.

Materiale til nyhedsbreve skal være leveret senest tirsdag. Kontakt DG Media for nærmere infomation.