Annoncer i Perspektiv

Alle henvendelser omkring tekstside og jobannoncer bedes rettet til DG Media as, hvor du kan få oplysninger om priser og formater:

Kontakt venligst:


Morten Holm
Mediakonsulent
Direkte: 33 70 76 74
Mobil: 30 94 67 10
Email: morten.h@dgmedia.dk


Maria Winberg Kennedy 
Annoncekoordinator
Direkte: 33 70 76 40
Email: maria.k@dgmedia.dk


DG Media
Havneholmen 33, DK-1561 København V
Telefon: 45 70 27 11 55 • epost@dgmedia.dk 


Faggrupper, der ønsker at indrykke en gratisannonce skal henvende sig direkte til redaktionen. Send en mail til perspektiv@bf.dk