DFFU's formand på årsmøde: Tingenes tilstand

28.10.2015
af Sabrine Mønsted

Open Access, uddannelsespolitik og Danskernes Digitale Bibliotek blev vendt i formandens beretning på DFFU’s årsmøde i september. Bertil Dorch tegner et billede af en sektor med store udfordringer.

1. Open Access er ikke længere kun flotte ord, men er flyttet fra politik til praksis. Det er positivt, men det giver forskningsbibliotekerne nogle udfordringer.

- Open Access er modnet i en sådan grad, at vi kan forvente at skulle rapportere om institutionernes »andel« af Open Access, og der arbejdes i regeringens nationale styregruppe i øjeblikket på en indikator. Det betyder, at universitetsbibliotekerne skal løse en opgave i forhold til Open Access, med hvad det giver af meromkostninger, uden at moderinstitutionen kompenseres for den indsats, sagde Bertil Dorch.  

2. Dimensioneringen på de videregående uddannelser er en kortsigtet strategi, der ikke tager højde for fremtidens arbejdsmarked, men kun kigger på ledighedstal her og nu.

- Det har særligt negative konsekvenser for vækstuniversiteterne og UC’erne uden for storbyerne, fordi der i dimensioneringen ikke er taget hensyn til de senere års vækst og den rolle, institutionerne spiller for førstegangsakademikere og sociale springere, der gennemfører en videregående uddannelse, sagde Bertil Dorch.

3. Regeringen vil spare 8,7 milliarder kroner de næste fire år på uddannelsesområdet. Både statsministeren og uddannelses-og forskningsminister Esben Lunde Larsen er citeret for at kalde uddannelsesinstitutionerne for »kornfede«, og sidstnævnte skal på sit område spare 3,3 milliarder kroner.

- Det får helt givet konsekvenser for FFU-bibliotekerne. Vil der være tale om grønthøstermetoden? Kan man friholde forskningen, som det er blevet sagt, uden at røre forskningsinfrastrukturen, herunder forskningsstøtten og servicen ved FFU-bibliotekerne?, spurgte Bertil Dorch.

4. Udviklingen omkring styringen af den fælles nationale infrastruktur til Danskernes Digitale Bibliotek, finder cheferne for universitets- og nationalbibliotekerne problematisk. De har to løsningsforslag til Kulturstyrelsen:

  • Man tilbageflytter ansvaret for Danbib og bibliotek.dk til Kulturstyrelsen.

  • Styregruppen og koordinationsgruppen for DDB skal bedre afspejle både folkebiblioteks- og forskningsbibliotekssektorerne.    

5. En ny undersøgelse viser, at mange videnskabelige medarbejdere ikke får den optimale hjælp af deres forskningsassistenter. Her ligger et potentiale for bibliotekarerne: dels i at uddanne forskningsassistenterne, dels i selv at yde en form for forskningsstøtte. 

Læs hele formandens beretning her

Skriv en kommentar