Perspektiv 8/2016

 

Ingen misundelse, kun beundring

Dokk1 i Aarhus blev i august kåret som verdens bedste folkebibliotek. Perspektiv har spurgt det prisvindende bibliotek, hvad der gør netop dét til verdens bedste.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Børnebibliotekaren, der (selvfølgelig) ikke forsvandt

Formandens leder

Af  Tine Jørgensen
Emner: 


Vi skal sætte politisk retning, ikke detailstyre

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har fornyet BF’s Princip- og arbejdsprogram. Resultatet er en politisk strategi, som formand og næstformand kalder et mere brugbart politisk redskab.  

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Man kan ikke bare fyre en arbejdsmiljørepræsentant

BF har vundet en principiel sag ved Østre Landsret. Den handler om, hvorvidt en arbejdsmiljørepræsentant uden overenskomst er særligt beskyttet. BF’s medlem blev tilkendt fem måneders løn i godtgørelse.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Planen er ikke at flytte personale eller samlinger på tværs af Storebælt

Danmarks to største national- og forskningsbiblioteker – Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek – bliver fra den 1. januar 2017 én organisation under navnet Nationalbiblioteket. Direktøren for det samlede bibliotek Svend Larsen forudser ikke voldsomme forandringer på de to arbejdspladser. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Din nye kollega kan lige så vel være boghandler, journalist eller lærer som bibliotekar

Hvem er de nye kolleger, der aldrig har sat en fod på Det Informationsvidenskabelige Akademi, men alligevel arbejder som bibliotekarer hver dag? Perspektiv bringer på de følgende sider et interview med en skolelærer, en boghandler og en journalist, der alle arbejder på et bibliotek.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Bibliotekarernes billede af brugerne

Lektor på Det Informationsvidenskabelige Akademi Carl Gustav Johannsen giver i denne artikel et historisk rids over bibliotekarernes tilgang til bibliotekets brugere med udgangspunkt i sin bog fra 2015 Library User Metaphors and Services – How Librarians Look at Their Users.  

Af  Carl Gustav Johannsen
Emner: 


Ny didaktik er en hjælp, når bibliotekerne skal tænke nyt

Som afslutning på udviklingsprojektet Ny Læring er rapporten Biblioteksdidaktik – hvorfor, hvad og hvordan blevet udgivet i samarbejde med Syddansk Universitet. I denne artikel introducerer projektleder Cecilie Laskie rapportens hovedpointer.

Af  Cecilie Laskie
Emner: 


Udsendt for Farmaceuter uden Grænser

Af  Anette Lerche
Emner: 


Download som PDF
28. september 2016