Perspektiv 11/2017

 

Institut for Informationsstudier – IVA får nyt navn

Første december skiftede Det Informationsvidenskabelige Akademi navn til Institut for Informationsstudier, forkortet INF. Det nye navn vil gøre det nemmere at kommunikere til omverdenen, hvad vi står for, siger institutleder Jens-Erik Mai.  

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Ufint angreb på frokostpausen

Formandens leder

Af  Tine Segel
Emner: 


Stigende uro på bibliotekerne

En rundspørge blandt Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter viser, at uroen på folkebibliotekerne er stigende. Både i den bemandede og ubemandede åbningstid.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Trusler mod personalet i Randers


Af  Anette Lerche
Emner: 


København begrænser den selvbetjente åbningstid


Af  Anette Lerche
Emner: 


Frederikssund har stort fokus på forebyggelse


Af  Anette Lerche
Emner: 


Vi har brug for et sprog om kulturens værdi

Professor Beth Juncker har sat børn og unges kultur på dagsordenen i en lang karriere og peger på, at de – såvel som voksne – har brug for kultur, der rammer dem. Selvom hun nu fratræder som professor, fortsætter hun arbejdet, hvor hun vil give kulturen sit eget dannelsesbegreb.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Arbejdsmiljørepræsentant i det private uden særlig beskyttelse

Højesteret har den 29. november afsagt en dom, der slår fast, at et BF-medlem, der var arbejdsmiljørepræsentant og blev fyret, ikke nød særlig beskyttelse. En problematisk retstilstand, mener BF’s formand Tine Segel.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Fortsat uenighed om oplæsning

»Hvis man vil beskytte forfatternes rettigheder, hvorfor så ikke søge en dialog med kulturministeriet«, spurgte repræsentanter fra bibliotekssektoren til UBVA’s symposium, der havde sat striden om oplæsning mellem rettighedshavere og biblioteker på dagsordenen.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Det er blevet for nemt at være på arbejde – konstant

Der er alvorlig risiko for, at smartphones og digitale medier ødelægger vores evne til at fokusere. Derfor er der også behov for, at arbejdsgivere, fagforeninger og ikke mindst os selv træder i karakter, mener læge og forfatter til bogen Sluk, Imran Rashid.  

Af  Jo Brand
Emner: 


Download som PDF
14. december 2017