Nye værktøjer – samme faglighed

af Anette Lerche

Jeannette Ekstrøm fra DTU har sammen med andre forskningsbibliotekarer taget initiativ til at stifte faggruppen Data Science i Bibliotekarforbundet for bibliotekarer, der arbejder med data.

Arkivfoto Jakob Boserup

Du er en af initiativtagerne til en ny faggruppe. Hvorfor er der behov for en faggruppe om Data Science?

- Bibliotekarer ansat på fag- og forskningsbiblioteker bliver ofte spurgt, hvilke værktøjer der er gode til eksempelvis at visualisere eller bearbejde data. Og som deltager i DST4L-workshoppen (Data Scientist Training for Librarians) på DTU Bibliotek i september 2015 fik jeg sammen med min kollega og medstifter af BF-faggruppen Kasper Bøgh indsigt i, hvilke værktøjer og metoder man kan bruge i forbindelse med håndtering af små og store mængder rådata. Det var en øjenåbner. Vi kan se, at vi som fag mangler et sted, hvor vi kan mødes og drøfte området, og ikke mindst et sted, hvor vi kan få det nødvendige kompetenceløft. Det her initiativ handler meget om i fællesskab at dele viden og lære, hvilke værktøjer man kan bruge til eksempelvis håndtering og visualisering af data.

Hvem kan være med i faggruppen?

- Alle BF’s medlemmer kan selvfølgelig være med. Men på sigt skal det ikke kun være bibliotekarer, der videndeler med bibliotekarer, for det er vi ikke store nok til. Vi skal også åbne op for it-udviklere og forskere, der arbejder med området. Det handler om at se på de opgaver, vi skal løse i bibliotekerne, og hvilke kompetencer der skal til for at løse dem. I forhold til Data Science kan jeg måske finde frem til og håndtere de rigtige værktøjer, og jeg kan se linket mellem produkt og løsning, men jeg kan eksempelvis ikke kode, så dér skal jeg trække på andres kompetencer og indgå i samarbejde med andre faggrupper.

I slutningen af 2016 var du medarrangør af et event om Data Science Training. Hvad gik det ud på?

- Det handlede om at arbejde med data ud fra en praktisk og »hands-on« tilgang. DST4L 2016-arrangørerne prioriterede biblioteksrelevante og anvendelige cases. Vi havde eksempelvis en workshop, hvor vi skulle trække data ud af Twitter. Formålet med DST4L er, at man som deltager skal opdage, at man kan noget inden for et område, og at man selv kan gå hjem og blive bedre. Tanken med den kommende faggruppe er at skabe et sted, hvor man bliver inspireret og deler erfaringer med både eksperter og novicer. Vi skal mødes og lave noget sammen i forskellige arbejdsworkshops, gerne med faglig sparring og korte praktiske oplæg.

Hvordan arbejder du med Data Science i hverdagen?

- På biblioteket kommer der flere og flere forespørgsler i relation til Text Mining, hvor vi blandt andet skal stille information og data til rådighed, så forskere kan undersøge, eksempelvis »hvordan DTU samarbejder med andre universiteter?«. DTU Bibliotek varetager i forvejen den centrale forskningsregistrering og vil kunne hjælpe med sådanne data. Mange af vores interne arbejdsopgaver handler også om, hvordan vi trækker data ud af systemer, renser dem og stiller dem til rådighed. I forhold til informationssøgning kan man gøre rigtig meget ved at lave små scripts eller algoritmer, som kan søge informationer på nye måder. Det skal biblioteket også kunne bistå med.

Hvorfor er det her område vigtigt?

- Det handler om, hvordan vores fag skal udvikle sig. Vores brugere bliver bedre og bedre til at foretage søgninger, og systemer udvikler sig og automatiseres. Derfor er vi nødt til at følge med udviklingen og brugernes behov. Vi er vant til at håndtere data i de store fag- og forskningsbiblioteker, men vi er måske knap så gode til at fortælle vores moderinstitutioner, hvad vi rent faktisk kan og gør. Bibliotekerne skal synliggøre processer og opgaver, for jeg er overbevist om, at vi har evnerne til at indgå i faglige sammenhænge på vores institutioner. Det synes oplagt, at forskningsprojekter i fremtiden inkluderer bibliotekarer og informationsspecialister, fordi vi besidder de nødvendige »Data Science skills«, og fordi vi har viden om organisering og anvendelse af information som en vigtig del af vores bibliotekariske DNA.


Der er stiftende generalforsamling i Faggruppen Data Science den 1. marts.

Data Science-faggruppen ønsker at udvikle og understøtte danske bibliotekarers kompetencer inden for Data Librarianship.

Faggruppen vil fokusere på Open Science, Data Science og Data Management, men med udgangspunkt i den faglighed, som bibliotekarer og biblioteksmedarbejdere bringer til bordet. Faggruppen vil afholde workshops, facilitere undervisning og studiegrupper, understøtte læring inden for Data Science og vedligeholde et netværk blandt bibliotekarer og andre med interesse for Data Librarianship og Open Science.

Se information og output fra seneste DST4L-workshop her.
Kommentarer (3)

8. marts 2017 kl. 11:13
Hej, Jeg synes det lyder meget spændende. Jeg vil gerne følge faggruppen. Hvor kan man gøre det? :-)
17. september 2018 kl. 09:18
Hej Thore. Du kan følge dem på Twitter og i BFs arrangementskalender kan du her se, at der er et arrangement i oktober om bibliometri. http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/218221
4. november 2018 kl. 20:20
og Thore, du er velkommen til at møde os på den kommende BF generalforsamling. Hazel Engelsman og jeg er begge med i den nuværende bestyrelse for faggruppen, og vi er interesserede i at få udvidet gruppen til ikke blot at bestå af repræsentation fra fag- og forskningsbibliotekerne, men også fra folkebiblioteker, centralbiblioteker og ikke mindst privatbiblioteker. Vi er som bestyrelse og faggruppe interesserede i at få input fra hele vores sektor, for derved at øge bevidstheden om, at vi (bibliotekekarer) også kan spille en aktiv og vigtig rolle når det kommer til DATA:)

Skriv en kommentar