Perspektiv 4/2017

 

Privatgruppe med fokus på studerende og kommunikation

Privatgruppens nye bestyrelse blev konstitueret i januar 2017. Ny formand er Matthias Engberg Eiriksson, der fortæller, at bestyrelsen vil arbejde med at skabe gode, relevante arrangementer, en styrket kommunikation og et tættere bånd til de studerende. 

Af  Anette Lerche
Emner: 


Bibliotekernes værdi vises både med ord og tal

Formandens leder

Af  Tine Jørgensen
Emner: 


Er vi på vej mod ét stort universitetsbibliotek i Danmark?

Fundamentet under forskningsbibliotekerne slår sprækker. Universiteterne er økonomisk trængte, og det tvinger bibliotekerne til at levere besparelser. For to universitetsbiblioteker er løsningen blevet et administrativt samarbejde og en virksomhedsoverdragelse til Det Kgl. Bibliotek. Medarbejderne er bekymrede for fagligheden, men forudsigelserne er, at flere biblioteker vil følge trop.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Ny service er nødvendig

Forskningsbibliotekerne står over for mange af de samme faglige udfordringer de kommende år, der vil kræve nye kompetencer. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Fra infoskærme til oplevelser

Den digitale formidling spiller en stadig større rolle i bibliotekerne. Gribskov Kommune har netop taget et system i brug, der gør det muligt at samarbejde på tværs af institutioner i kommunen.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Du kan ikke adskille bibliotek, formidling og nye ideer

Kulturministeren vil lægge Kvinfos biblioteksbetjening ind under Det KgI. Bibliotek fra 2018. Men det kan få vidtrækkende konsekvenser for arbejdet og formidlingen om køn og ligestilling, mener flere.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Handelsskolens elever og lærere slås for at beholde deres bibliotekar

Med underskriftsindsamling og gode argumenter håber både lærere og elever på Roskilde Handelsskole på at få overbevist ledelsen om, at det er en dårlig ide at spare bibliotekaren og biblioteket væk.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Piisst… akademikere betaler sig

Ny undersøgelse slår fast med syvtommersøm, at det er en økonomisk gevinst for små og mellemstore virksomheder at ansætte akademikere. Alligevel har 8 ud af 10 stadig ikke en akademiker på lønningslisten. Spørgsmålet er, hvordan flere akademikere får sparket døren ind til virksomhederne? 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Fælles bibliotekskampagne

Lad os sammen finde de bedste ideer til en national bibliotekskampagne med udgangspunkt i bibliotekernes betydning for demokratiet. Det var baggrunden for en workshop i februar på Kolding Bibliotek arrangeret af Danmarks Biblioteksforening. Den havde inviteret repræsentanter fra alle danske folkebiblioteker til at komme med deres bedste ideer til kampagnen, der løber af stablen i efteråret 2017.

Perspektiv deltog og spurgte fire deltagere, hvad de synes om en fælles bibliotekskampagne, og hvilke ideer de selv havde bragt i spil.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Bibliotekerne er en del af løsningen

Hvad vil vi med bibliotekerne? Det debatterede fire politikere til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde. En ønskede ét fælles nationalt biblioteksvæsen, mens en anden ville styrke lokalområderne via bibliotekerne.

Af  Anette Lerche
Emner: 


De studerendes stemme i BF

Minna Ebbesen er valgt som studenterobservatør i Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse af de studerende på IVA. Hun mener, at BF kan få kontakt til endnu flere studerende, hvis de opruster på de digitale platforme. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Bibliotekskritiker ser krise og ingen strategi

I januar udkom en pdf-tekst under overskriften Bibliotekernes krise – vejen til en ny lokal kulturpolitik, hvor folkebibliotekerne kritiseres for ikke at have noget svar på den digitale udvikling. Perspektiv har bedt BF’s formand, Tine Jørgensen, om at forholde sig til kritikken.  

Af  Anette Lerche
Emner: 


Den svære præsentation

Professionelle præsentationer kan være en nervepirrende disciplin. Men alle kan blive bedre til at præsentere deres viden og budskaber, mener kommunikationsrådgiver Kenn Ladegaard Hansens. 

Af  Laura Kjestrup Nielsen
Emner: 


Databibliotekar med fokus på service og forskning

Lasse Kalnæs er netop blevet ansat som databibliotekar på SDU’s bibliotek.


Af  Anette Lerche
Emner: 


Download som PDF
26. april 2017