Perspektiv 8/2017

 

Flere vil læse bibliotekskundskab i Kolding

Uddannelsen Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet i Kolding har øget sit optag fra 34 studerende i 2016 til 44 i 2017. Lektor Margrethe Hansen Møller mener, at stigningen viser, at uddannelsen nu er ved at være etableret. 

Af  Anette Lerche
Emner: 


Kommunalvalg; lad os få biblioteksvisioner i spil

Formandens leder

Af  Tine Segel
Emner: 


Bibliotekerne som en brik i valgkampen

Er bibliotekerne tænkt ind i de kommunale strategier? Perspektiv har besøgt fire kommuner og spurgt kulturpolitikere, hvilken rolle de ser for bibliotekerne i udviklingen af lokalsamfundet. Og vi har spurgt bibliotekschefer og tillidsrepræsentanter, om der er overensstemmelse mellem de politiske visioner og virkeligheden på bibliotekerne? I dette nummer kan du læse om Kalundborg og Odense. I næste nummer besøger vi Herning og Guldborgsund.

Af  Sabrine Mønsted er på barsel Anette Lerche
Emner: 


Ledelse og medarbejdere er gode til at få meget ud af pengene

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, Ole Glahn.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Vi har formidlingskompetencer, der kan bruges uden for biblioteket

Kulturchef i Kalundborg Kommune, Jane Hald Christiansen.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Vi skal finde den gode balance i opgaverne

Tillidsrepræsentant i Kalundborg Kommune Frederikke Markussen.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Biblioteket er vores største kulturattraktion

Rådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V).

Af  Anette Lerche
Emner: 


Et hus for alle, men ikke for alt

Bibliotekschef i Odense Kommune Kent Skov Andreasen.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Politisk bevågenhed mærkes ikke i driften

Tillidsrepræsentanter i Odense Kommune Gitte Andersen og Lars Ludvigsen.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Hvorfor har du valgt at studere på IVA?

140 nye studerende startede i slutningen af august på IVA. Perspektiv har spurgt fire studerende, hvorfor de valgte IVA.

Af  Anette Lerche
Emner: 


IVA skal have en skarpere profil

IVA har på fire år haft et markant fald i antallet af nye studerende og oplever høj ledighed blandt de nyuddannede. Løsningen er blandt andet en skarpere profil, mener nyudnævnte institutleder Jens-Erik Mai.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


”Uden bibliotekarer får vi aldrig anvendt al den viden, der findes”

Det er afgørende, at vi kan finde og anvende den enorme mængde af viden, der findes i dag, både når det gælder daglig praksis og ny forskning. Nøglen sidder bibliotekarerne med, og derfor er de helt uundværlige for videnssamfundet, mener professor Hans Lund. 

Af  Anette Lerche
Emner: 


Bibliotekaren er garant for kvalitet

Systematiske reviews fylder mere og mere i bibliotekarernes arbejde – især inden for det sundhedsvidenskabelige område – men for mange steder er der afsat for få ressourcer til den komplicerede søgetekniske proces.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Ny aftale sikrer bedre pensionsordning

Bibliotekarforbundet har efter en udbudsrunde i foråret 2017 forhandlet en ny, god pensionsaftale for forbundets offentligt ansatte på plads med PFA. Det betyder, at du får en forbedret ordning med flere fordele. Her kan du læse om de nye tiltag og se, hvad de betyder for dig.

Af  Bibliotekarforbundet
Emner: 


Fortæl ikke, hvad jobbet kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for jobbet!

Bibliotekerne modtager gerne over 100 ansøgninger, når de slår en stilling op. Højst seks bliver kaldt til samtale. Skal det være dig, så læs med her, hvor tre chefer fortæller om den gode og den mindre gode ansøgning.

Af  Jo Brand
Emner: 


Kombination af kulturformidling og kommunikation

Sigrid Nielsen-Boreas er netop ansat som kultur- og kommunikationsmedarbejder i Kalundborg Biblioteker.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Download som PDF
25. september 2017