Bibliotekerne som en brik i valgkampen

af Sabrine Mønsted er på barsel
af Anette Lerche

Er bibliotekerne tænkt ind i de kommunale strategier? Perspektiv har besøgt fire kommuner og spurgt kulturpolitikere, hvilken rolle de ser for bibliotekerne i udviklingen af lokalsamfundet. Og vi har spurgt bibliotekschefer og tillidsrepræsentanter, om der er overensstemmelse mellem de politiske visioner og virkeligheden på bibliotekerne? I dette nummer kan du læse om Kalundborg og Odense. I næste nummer besøger vi Herning og Guldborgsund.

Indhold

Ledelse og medarbejdere er gode til at få meget ud af pengene

Vi har formidlingskompetencer, der kan bruges uden for biblioteket

Vi skal finde den gode balance i opgaverne

Biblioteket er vores største kulturattraktion

Et hus for alle, men ikke for alt

Politisk bevågenhed mærkes ikke i driften


Skriv en kommentar