Perspektiv 9/2017

 

Så eksploderede det bare...

Aktuelt interview

Af  Anette Lerche
Emner: 


Fremtidens biblioteksbetjening af ungdomsuddannelser er i spil

Formandens leder

Af  Tine Jørgensen
Emner: 


Brug teknologien som genvej

Automatisering, robotter og kunstig intelligens kan være trædesten for bibliotekarer og informationsspecialister til at gå nye veje i formidlingen, informationssøgningen og undervisningen. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


En tidslomme med kunst og bøger

Faglige netværk har udgjort den kollegiale sparring for Nana Kloster Lund, der i 25 år har været den eneste bibliotekar i Davids Samling, et privat kunstmuseum på en af Københavns fineste adresser. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Bibliotekerne som en brik i valgkampen

Er bibliotekerne tænkt ind i de kommunale strategier? Perspektiv har besøgt fire kommuner og spurgt kulturpolitikere, hvilken rolle de ser for bibliotekerne i udviklingen af lokalsamfundet. Og bibliotekschefer og tillidsrepræsentanter, om der er overensstemmelse mellem de politiske visioner og virkeligheden på bibliotekerne? I sidste nummer besøgte vi Odense og Kalundborg. I dette nummer har vi besøgt Guldborgsund og Herning. 

Af  Anette Lerche Sabrine Mønsted
Emner: 


Som kommune har vi alle muligheder for at påvirke borgerne

Formand for Guldborgsunds Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Martin Lohse (Guldborgsundlisten).

Af  Anette Lerche
Emner: 


Samarbejdet på tværs skal udspringe af faglighed

Stedfortræder for leder af Guldborgsund-bibliotekerne Jan Holmquist.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Det handler om at søge indflydelsen

Tillidsrepræsentant i Guldborgsund-bibliotekerne Stine Grabas.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Biblioteket er et frirum for alle

Biblioteket er det vigtigste forsamlingshus, der findes. Et sted, hvor folk kan opnå fordybelse og dannelse uanset social status, etnicitet og alder. Det er et frirum for alle, og biblioteket er højt prioriteret i Herning, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Johs. Poulsen, der har været formand for biblioteksområdet siden 1990. Dengang hed det Skole- og Kulturudvalget. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Gamechanger for bymidten

I 2014 flyttede Herning Hovedbibliotek ind i nye lokaler midt på gågaden og blev langt mere synlig i gadebilledet. 

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Vi skal holde fast i de hardcore bibliotekariske kompetencer

Bibliotekar Vera Daugaard har arbejdet i Herning Bibliotekerne i 38 år. Hun er ikke i tvivl om, at biblioteket er højt prioriteret politisk i kommunen. 


Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Biblioteksdidaktik som fælles sprog

Ny grundbog i biblioteksdidaktik sætter ord på den praksis, der sker på bibliotekerne. Det gør det lettere at udvikle faget, professionalisere det og pege på behovet for nye kompetencer, ifølge bogens bidragsydere.   

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Bibliotekernes berettigelse er inspiration

»Det er på kanten mellem det kendte og det ukendte, at der opstår inspiration«. Et ord, der bør skrives ind i bibliotekslovens formålsparagraf på linje med »at stille materialer til rådighed«, mener lektor på IVA Lennart Björneborn, der har bidraget til bogen Biblioteksdidaktik.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


KOM NU IND I KLIMAKAMPEN!

Vi har kun begrænset tid til at vikle os ud af en handlingslammelse, hvor politikerne venter på befolkningen, og befolkningen venter på politikerne. Derfor skal arbejdspladserne ind i klimakampen – og det kan kun gå for langsomt, mener Rasmus Willig. 

Af  Thomas Davidsen
Emner: 


Netværk giver viden

»Det er det vigtigste, der er sket i mit arbejdsliv«. Sådan beskriver Charlotte Brandt-Møller sin beslutning om at blive en del af faggruppen BITA. Med BITA har hun fået det netværk og den viden, der gør, at hun – selvom hun er alene om at være den udfarende kraft i AssensBibliotekernes integrationsindsats – kan tilføre organisationen vigtig ny viden ved at trække på både danske og internationale erfaringer.

Af  Anette Lerche
Emner: 


7 veje til en forandringsparat hjerne

Forandringer på arbejdspladsen er et faktum. Nogle af dem kan vi gøre noget ved, andre kan vi ikke. Men når det gælder dem, vi ikke kan gøre noget ved, kan vi prøve at få det bedste ud af dem. Vi har spurgt sociolog og forfatter til flere bøger om hjernen, Anette Prehn, hvordan du gør hjernen forandringsparat.

Af  Jo Brand
Emner: 


Brugerne skal være medproducenter på oplevelser

Charlotte Stoltenberg er netop blevet ansat som biblioteksleder af Varde Bibliotek.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Download som PDF
27. oktober 2017