2018

 

11 /2018  -  12. december 2018
Temaet i denne udgave er Bibliotekarer på grundskoler. Men du kan også møde Matt Finch, som ser biblioteker utraditionelt udefra. Og du kan blive præsenteret for BF's Kompetencemodel.

Download som PDF


10 /2018  -  30. november 2018
I dette nummer kan du læse om fremtidens informationsbehov. Du kan få indblik i, hvordan man sikrer informationsspor og ideer til, hvordan de unge kan hjælpes til at falde til på arbejdsmarkedet.

Download som PDF


9 /2018  -  26. oktober 2018
Fra Open Access til forskningsregistrering - læs om udviklingen på DTU med blandt andet data librarians og Citizen Science. I månedens Perspektiv kan du også få BF's holdning til biblioteker, der ansætter studerende i stedet for faguddannet personale.

Download som PDF


8 /2018  -  26. september 2018
Mød forfatter David R. Lankes og læs hans tanker om, hvorfor det er bibliotekaren, der skaber biblioteket - og ikke selve bygningen. Læs også om, hvordan god selvledelse hænger sammen med et godt arbejdsliv.

Download som PDF


7 /2018  -  31. august 2018
Læs om, hvordan Ahmed Akkari brugte litteraturen til at gå nye veje. Og hvordan arbejdsløse er gået fra at være rygraden i faglige kulturelle aktiviteter til at gå ned med stress på grund af tab af identitet.

Download som PDF


6 /2018  -  27. juni 2018

Big data er værdiløse, hvis de ikke kombineres med viden om menneskers adfærd. Interview med forretningsmand og forfatter Christian Madsbjerg.

Læs også om dataetik, besparelser på Det Kgl. Bibliotek, BF på Folkemødet, Aalborgskolens lukning, bogbusser med mere. 

Download som PDF


5 /2018  -  25. maj 2018
Teknologien blockchain har potentiale til at skabe et mere gennemsigtigt og decentralt internet. Men der er også udfordringer, når få store spillere sætter sig på markedet.

Download som PDF


4 /2018  -  20. april 2018
BF's miniuddannelse i Records Management kan bane vejen for BF'ere ind i virksomheder, der har brug for bedre håndtering af forretningskritiske dokumenter. Læs også Synspunkt skrevet af ph.d.-studerende, som råder bibliotekerne til at tage en grundlæggende debat om deres værdier.

Download som PDF


3 /2018  -  23. marts 2018

Sammenbrud, strejke og lockout. OK18-forhandlingerne har vist, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne står historisk langt fra hinanden. Få et overblik over konflikten, der for BF's formand Tine Segel handler om, at de offentligt ansatte skal anerkendes for det store arbejde, de hver dag yder for samfundet. Perspektiv taler derudover med professor Peter Bro, der mener, at journalisterne skal gå et skridt dybere, når alle i dag kan bidrage til nyhedsstrømmen. 

Download som PDF


2 /2018  -  23. februar 2018

Nota flyttes fra Østerbro til Nakskov i regeringens anden statslige udflytning af arbejdspladser. Perspektiv taler med Rikke Lehmann, der er tillidsrepræsentant for de 16 BF-medlemmer i Nota, om bekymringerne ved udflytningen. Herudover skal det handle om text mining, som professor i bioinformatik på DTU og KU Søren Brunak ser et enormt potentiale i. Metoden gør information til viden ved at finde mønstre i ellers uoverskuelige datamængder.

Download som PDF


1 /2018  -  29. januar 2018

Giver det mening at kalde noget drenge- og pigebøger? Læs med i januar-temaet om køn i formidlingen. Det skal også handle om bibliotekernes identitet og sjæl i de trængte kommunale budgetter, når Perspektiv interviewer bibliotekskonsulent og forfatter til bogen Nye måder at være bibliotek på Elsebeth Tank. Og så skal vi en tur til Odense, hvor Harry Potter Festival er blevet et af kommunens helt store events.

Download som PDF