Perspektiv 11/2018

 

Leder: Derfor er dataetik en sag for BF

Af  Tine Segel
Emner: 


Tema: Fra 2019 kan kommunerne frit etablere integrerede biblioteker

Der er mange gevinster at hente ved at etablere integrerede biblioteker, mener Undervisningsministeriet, der med en ny lov vil give kommunerne mulighed for at lave integrerede biblioteker uden at skulle søge om dispensation.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Tema: Man når langt, hvis man drukner folk i service, smil og stærk faglighed

Ulla Kynde er bibliotekar på Hjørring Private Realskole. Her har man set værdien af at have en bibliotekar ansat fuld tid til at understøtte læselyst og informationskompetencer.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Læsning er altafgørende

Det kræver en høj faglighed at inspirere elever til at l��se og lære dem informationskompetencer, siger viceskoleleder ved Hjørring Private Realskole Henrik Frand-Madsen.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Library Island: Se biblioteket udefra

Australske Matt Finch rejser rundt i verden som strategisk konsulent, hvor han lader biblioteksfolk besøge »Library Island« for at blive klogere på deres mission. I oktober tog han et rum fuld af danske bibliotekarer med på øen.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Interview med Matt Finch om Library Island (engelsk)

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Kompetencemodel - Oversæt dine kompetencer

BF har samlet medlemmernes kompetencer i en Kompetencemodel, der gør det lettere at sætte ord på egne kompetencer og oversætte dem til andre dele af faget. Det styrker medlemmernes mobilitet på arbejdsmarkedet.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Forskning: Kulturinstitutioner må gøre sig til

Kulturinstitutioner er ikke nok i sig selv. Deres legitimitet og værdi måles i deres relevans for samfundet, deres relationer og interaktion med partnere, brugere og publikum, siger lektor på INF Nanna Kann-Rasmussen, som i øjeblikket arbejder på et forskningsprojekt om kulturinstitutioners identitet og legitimitet.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


BF’s rådgivere mærker positive vinde på beskæftigelsesområdet

Trods besparelser på de offentlige biblioteker mærker BF’s konsulenter et lille opsving i forhold til medlemmer, der får ansættelser andre steder end på biblioteker. De opfordrer generelt til at benytte sig af BF’s tilbud om karriererådgivning.

Af 
Emner: 


Krydsfinér, beton og masser af skolebørn

Råt og alligevel på sin egen måde blødt. Indretningen og arkitekturen i det nye bibliotek og kulturhus i Tingbjerg er sin helt egen. Fire etager indvendigt bygget op som enorme kasser i krydsfinér lagt ovenpå hinanden. Og øverst en udsigt, så de fleste børn kan kigge hjem til boligblokken.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Et bedre bibliotek for »non-readers«

Hvordan giver man ikke-læsere lyst til at bruge biblioteket og måske få en læseoplevelse? Det ville Dokk1 i Aarhus og Vejle Bibliotekerne finde svaret på. Resultatet er blandt andet nye typer arrangementer, et stærkere netværk og en mere indbydende samling af lette bøger.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Ekspertpanel: Klare rammer er vigtige for et godt arbejdsmiljø

Ledere skal have de rette kompetencer til at forebygge og håndtere stress og en forståelse for, at problemet ikke ligger hos den enkelte medarbejder. Sådan lyder det fra et ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.

Af 
Emner: 


Arbejdsmarked: Gruppen ved bedre end chefen

En gruppe medarbejdere tænker bedre end den enkelte leder. Derfor bør man i højere grad gøre brug af medarbejdernes kollektive bevidsthed på arbejdspladsen, mener forfatterne til en ny bog.

Af 
Emner: 


Nyt job: Nye udfordringer og mere ansvar

Af  Anette Lerche
Emner: 


Download som PDF
12. december 2018