Perspektiv 6/2018

 

Du lærer mere om mennesker ved at læse en roman end et regneark

Forfatter og forretningsmand Christian Madsbjerg mener, at big data er værdiløse, hvis de ikke kombineres med viden om menneskers adfærd. For hvad skal vi med viden om, hvad folk gør, hvis vi ikke ved hvorfor?

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Bogbustræf i juni - et opråb om at satse mere på bogbusser

Danmark er blandt de nordiske lande, der har nedprioriteret bogbusserne mest, konstaterer Laurits Thomas Rasmussen, bestyrelsesmedlem i BF’s faggruppe Filibussen. Det er ærgerligt, for de er den mest fleksible måde at bringe biblioteket ud til borgerne.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Det Kgl. Bibliotek nedlægger 35 stillinger

Siden 2016 har regeringens omprioriteringsbidrag betydet årlige to-procents besparelser for Det Kgl. Bibliotek. Og i budgetterne for 2019 og 2020 må alle områder holde for, konstaterer direktør Svend Larsen. Blandt andet skal 35 stillinger nedlægges.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Endelig! Arbejdsgruppe nedsat om fremtidens fag- og forskningsbiblioteker

Af  Tine Segel
Emner: 


Farvel til Biblioteksskolens RUC

I 1973 ekspanderede folkebibliotekerne, og der var mangel på bibliotekarer. Derfor blev Aalborgskolen oprettet. En antiautoritær institution som dyrkede det tværfaglige, den flade ledelsesstruktur og samarbejdet med folkebibliotekerne, men som også har været lukningstruet siden 1980.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Inspirationshåndgranat i klasseværelset

En linedancer med hang til Star Wars, en klummeskrivende bibliotekar og en kommune, der gerne ville være en by i Galaksen. Sådan blev Randers forvandlet til galaktisk Star Wars-centrum en weekend i april.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Organizer for HK

Nyt job

Af  Anette Lerche
Emner: 


Vi får de unge til at tænke over det, de gør i deres hverdag

Bibliotekar i København, Sigrid Klitgaard Brix, har med kolleger fra biblioteker i Silkeborg, Billund og København udviklet et undervisningsværktøj og et workshopforløb i digital dannelse, som hedder Stærk på nettet. Værktøjet er frit tilgængeligt og håbet er, at flere biblioteker vil tage det i brug.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Så sidder man der og laver ferieplaner …

Som mellemleder risikerer man at blive arbejdspladsens praktiske gris. Vi har talt med forfatter til bogen Mellemleder, Palle Steffensen, om mellemlederen, der måske mere end nogle andre skal tænke over sin rolle på arbejdspladsen.

Af  Jo Brand
Emner: 


Vi har brug for et Dataetisk Råd

I en eller anden form.
Det var der enighed om på konferencen Dataetik, tak! Er det tid til et Dataetisk Råd?

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Download som PDF
27. juni 2018