Perspektiv 3/2018

 

De offentligt ansatte skal anerkendes for deres indsats

Sammenbrud, strejke og lockout. OK18-forhandlingerne har vist, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne står historisk langt fra hinanden. BF’s formand Tine Segel gav status på forhandlingerne kort før Perspektiv gik i trykken 7. marts.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Konflikten er varslet

Formandens leder

Af  Tine Segel
Emner: 


Vi skal give folk erkendelser – ikke kun informationer

Journalister og informationsspecialisters faglighed er under pres. Alle kan bidrage til nyhedsstrømmen og søge informationer med en mobiltelefon i hånden. Derfor skal fagligheden trækkes tydeligt op og et skridt dybere, siger professor i journalistik på SDU Peter Bro.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


»Jeg interesserer mig ikke så meget for bøger mere«

Det er en udfordring at få børn til at blive ved med at læse, når de bliver større. Det står klart både i rapporten om børns læsevaner, der udkom i efteråret 2017 og til konferencen »En generation af stærke læsere«, der blev afholdt den 28. februar 2018.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Hvis jeg ikke skabte værdi, ville jeg ikke være her

Hvis Rockwool-koncernen skal beskytte sin position som verdensførende inden for sit felt, er beskyttelse af dens viden helt afgørende. Her kommer informationsspecialist Henrik Stefan Larsen ind i billedet.

Af  Anette Lerche
Emner: 


I skal tilbage til den grundlæggende idé

Bibliotekernes opgave med at skabe oplyste borgere er lige så aktuel som altid. Men faldende udlån kræver, at bibliotekerne gentænker sig selv og sikrer sin legitimitet hos befolkningen, mener kulturminister Mette Bock, der inden sommeren 2018 starter et analysearbejde om folkebibliotekerne. Det kan munde ud i en modernisering af biblioteksloven.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Formidling skal kunne mærkes

Arbejdermuseet har stigende besøgstal, og ambitionen er at gøre historien nærværende gennem stærke personfortællinger.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Jeg tror ikke, man kan drive en organisation med autoritativ ledelse

Marie Østergård blev chef for Aarhus Kommunes 19 biblioteker for snart et år siden. Og før hun indtog chefkontoret med udsigt over havnen, havde Dokk1 fyldt hele hendes arbejdsliv som projektleder på byggeriet og flytningen af Aarhus Hovedbibliotek. Så det har krævet benarbejde at få de restende 18 biblioteker ind under huden.

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Forstå OK18-konflikten

Perspektiv har samlet de vigtigste informationer OK18-konflikten her.

Af  Anette Lerche
Emner: 


Misbrugt buzzword eller nødvendigt beredskab?

To nye bøger tager fat på begrebet robusthed fra forskellige synsvinkler. Filosof Ole Fogh Kirkeby dissekerer begrebet og forsvarer skrøbeligheden, mens underviser og rådgiver Birgitte Dam Jensen giver os værktøjer til at træne vores adfærd, så vi bliver mere robuste under pres.

Af  Laura Kjestrup Nielsen
Emner: 


Det er som at komme hjem

Nyt job

Af  Sabrine Mønsted
Emner: 


Download som PDF
23. marts 2018