Del Din Viden

Velkommen til Del Din Viden. Her på sitet kan du få masser af faglig inspiration ved at gå på opdagelse i alle de artikler, som dine fagfæller rundt omkring i landet har bidraget med. Du kan også tage aktivt del i videndelingen ved at indsende din egen artikel. 

Del dog din formidling (sagt kærligt)

Af Anja Nielsen, formidler ved Vesthimmerlands Biblioteker

07.04.2017

Vesthimmerlands Biblioteker arbejdede i 2016 på et 1-årigt projekt, hvis formål var at genbruge eksisterende formidlingstiltag med fokus på nogle udvalgte brugergrupper. Tanken var god, men virkeligheden omkring formidlingstiltagene skabte udfordringer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børnebøger som ramme for terapeutisk intervention

Af narrativ psykoterapeut Eva Zelander MPF

07.04.2017

Hvordan billeder, fortællinger og eventyr kan hjælpe børn til at få det lettere med tunge problemer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblo på udebane: Sorø Bibliotek rykker litteraturformidlingen ud i byrummet og naturen

Af Mette Tingholm, kulturkonsulent, og Mia Sørup, biblioteksleder for Sorø Bibliotek

05.04.2017

Kan man smage på litteraturen? Hvordan lyder den egentlig? Og hvad sker der, hvis vi rykker litteraturoplevelsen ud af biblioteksrummet og gør den social?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket bakker op om Dialogisk læsning i vuggestuerne

Af Pia Nyberg, bibliotekar ved Hillerød Bibliotekerne

17.03.2017

Det er kommunalt besluttet, at alle institutioner i Hillerød skal arbejde med dialogisk læsning, og Hillerød Bibliotek har fundet midler til at søsætte et spændende projekt, som kan være med til at understøtte den dialogiske læsning ude i institutionerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læs mere og Slip ledigheden

Af Thomas Ry Andersen, bibliotekar og litteraturformidler ved Fredericia Bibliotek

15.03.2017

Fredericia Bibliotek har deltaget i Slip ledigheden, som var et 2-årigt projekt under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi har arbejdet med, og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odense Bibliotekerne udlåner bæredygtighed med succes

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen, Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne

03.03.2017

At bibliotekerne går nye veje og udvikler sig, er ingen i biblioteksverdenen i tvivl om. Det gør vi hver dag – og det skal vi blive ved med. Nye typer materialer og medier finder vej til udlånet. Også de mere »særprægede«. I Odense nærmer projektet Lån bæredygtighed på biblioteket sig sin afslutning, men projektets grundsten, 34 såkaldte bæredygtighedskits, indgår fremadrettet i Odense Bibliotekernes samling, og flere kommer fortsat til. Læs mere om Odenses grønne projekt, som også tilbyder et færdigt koncept – klar til at implementere på andre biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mere inspiration, tak

Af Marianne Dybkjær, produktkonsulent, DBC

01.03.2017

Bibliotek.dk’s brugere vil gerne have mere inspiration og flere anbefalinger, men det skal opleves personligt og være målrettet dem. Sådan lyder det i de brugerundersøgelser, vi har gennemført på bibliotek.dk i 2016.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket og familienetværket

Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

24.02.2017

Projekt »Småt Brændbart« har igennem de sidste to år arbejdet med at gøre biblioteket mere synligt i kommunernes strategier og indsatsområder i forhold til udvalgte segmenter med samskabelse som metode og afsæt. Brønderslev Bibliotek har deltaget i et samskabende projekt med kommunen om indsatsen for dens sårbare familier. Projektet er et svar på kommunens målsætning om at finde nye måder at inddrage samarbejdspartnere i arbejdet med dette indsatsområde, kaldet »Varige Spor«, herunder andre kommunale institutioner og frivillige foreninger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Her er jeg! Hvem er du?

Af Sussi Nyled Heinrichson

22.02.2017

Om møder mellem mennesker på biblioteket set med ICDP-briller

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spark ind i Åben Skole – Multimodal storytelling på børnebiblioteket

Af Marlene Lønholdt, børnebibliotekar, Viborg Bibliotekerne

22.02.2017

Skolereformen har med visionen om »Åben Skole« inviteret kulturinstitutioner ind til samarbejde. Viborg Bibliotekernes projekt StoryLab er et eksempel på, hvordan et skolesamarbejde kan udmøntes i et konkret tilbud til udskolingens danskundervisning. Helt konkret om multimodal storytelling og udvikling af det 21. århundredes kompetencer: kreativitet, innovation og samarbejde. Projektet har været et spændende og lærerigt eksperiment, der har påvist nye måder at tænke bibliotekets og bibliotekarens rolle på.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dødsspillet – Demokrati og diktatur for »dummies«

Af Stefan Dahl
Bibliotekar ved Esbjerg Bibliotekerne

17.02.2017

Hvordan får man en niende klasse til at forholde sig til demokratiet, lokalhistorien og censur? I Esbjerg prøver biblioteket at nå de unge gennem litteraturen ved at tage udgangspunkt i en ret populær ungdomsbog – nemlig The Hunger Games (da. Dødsspillet ) af Suzanne Collins. Med bogen som springbræt besøger vi, sammen med eleverne, nogle af de steder, som er en central del af det danske demokrati – og som netop mangler i den dystopiske verden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Do-It-Together biblioteket - højlydt samskabelse i biblioteksrummet

Af Thea Storm, Finn Petersen og Anne Sofie True

17.02.2017

Hvordan lyder et bogsorteringssystem? En rulletrappe? Et udlån, en kaffeautomat og et avishjørne? I foråret 2016 zoomede Københavns Hovedbibliotek og biblioteket i Køge ind på bibliotekets lyde som en del af projektet Do-It-Together biblioteket, DITbib. Det var et eksperiment, som gjorde biblioteksbrugere til medskabere af bibliotekerne gennem lydproduktion i og om biblioteksrummene. Processen var midlertidig og skabte et eksplorativt læringsrum med fokus på nye fællesskaber, deling af viden, aktiv samskabelse og styrkelse af lokale netværk.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Unge bygger eget læringsrum på Herlev Bibliotek

Af Projektleder for CreaTown Mia Nadia Lippert & digital formidler Cecilie Lyneborg
Herlev Bibliotek

06.02.2017

De unge. Deres læring. Danmarks fremtid. Der er bred enighed om, at vores børn og unge skal udvikle kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Men hvordan bringer bibliotekerne sig i spil for denne velfærdsopgave? Hvordan skaber vi lyst til den nødvendige læring? For at skabe ny erfaring på området har Herlev Bibliotek udviklet åben skole-tiltaget CreaTown - et læringsforløb med fokus på produktion, samskabelse og de unges stemme.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digitale tabletter på plejehjem

Af Helle Kundby Nygaard og Eva Højlund Christensen
Bibliotekarer ved Biblioteket Frederiksberg

01.02.2017

Hvert efterår rykker Biblioteket Frederiksberg ud på forskellige plejehjem i kommunen for at introducere kommunens ældre til tablets. Der er p.t. to bibliotekarer involveret i denne undervisning samt et hold af frivillige, som gerne vil lære fra sig og sidde en-til-en og lære ældre om tablettens mange muligheder. Vi har på nuværende tidspunkt været afsted fem gange, og det har hver gang været en stor succes med mange glade ældre, der er blevet meget klogere på tablettens mange muligheder. Vi starter vores introduktioner med et ganske kort oplæg med basisviden om tabletten. Derefter får de ældre selv lov at prøve. De har enten medbragt deres egen tablet, eller de låner en af biblioteket. Vi viser dem blandt andet, hvad biblioteket digitalt har at tilbyde, for eksempel eReolen og Filmstriben, men derudover tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes interesser og behov.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Do It For Fun – biblioteksintroduktion til nye studerende

Af Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, Ulla Buch Nilson, Rasmus Sand Bach
Månedens artikel: februar 2017
VIA University College, Campus Horsens

23.01.2017

Biblioteksintroduktioner for nye studerende har længe været et smertensbarn – de er relevante, men ofte kedelige, både for studerende og bibliotekarer. Men en ny situation med færre personaleressourcer og større studiehold igangsatte en didaktisk nytænkning af introduktionerne på VIA. På ønskelisten var mere engagement og aktivitet, større læringsudbytte og i sidste ende selvhjulpne studerende. Løsningen blev en social, sjov, praktisk og gamificeret biblioteksintroduktion, hvor de studerende løber, leger og konkurrerer sig til viden om det fysiske bibliotek. Efter et semester med introduktioner og positive erfaringer mødte vi uddannelsesforsker David Price på en læringskonference. Her gik det op for os, at vi med spillet rammer noget vigtigt i unges læring anno 2016...

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spil som magisk læremester

Af Jim Højberg, forfatter og bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne

05.01.2017

BibGame er et læringsspil i søgning i biblioteksbasen, udviklet af Aabenraa og Kolding Biblioteker og PLC’ere og støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Spillet blev præsenteret for 110 fremmødte på en temadag i Kolding i december.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikformidling via lytteklubstanken

Af Ulla Hoberg Lyhne, musikformidler, Roskilde Bibliotekerne
Månedens artikel: januar 2017

05.01.2017

Hvordan kan bibliotekerne blive endnu bedre til at formidle musik – og hvordan gør vi det sammen med borgerne? Det spørgsmål har ført til projektet »Udvidet musikformidling via lytteklubstanken«, som Roskilde Bibliotekerne og Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne arbejdede med i 2016. Projektet, som modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje for biblioteker og pædagogiske læringscentre, fulgte to hovedspor, som præsenteres i denne artikel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

En vision for bibliotekets kreative rum

Af Marianne Krogbæk, designer og projektleder, ITK Aarhus Kommunes Biblioteker & Jeppe Søndergaard Knudsen, tidligere biblioteksformidler ved Aarhus Kommunes Biblioteker, arbejder nu som selvstændig.

04.01.2017

I 2015 mødtes vi begge med Trent Miller fra Madison Public Library, Julka Älmquist, konsulent for Chicago Public Libraries og Stacie Ledden fra Anythink Libraries. Dette møde – og en efterfølgende rejse – viste sig at være en sand åbenbaring. Der er en verden af inspiration at hente i de amerikanske biblioteker, inspiration til at knytte bånd til kreative ildsjæle og til at starte med visionen frem for produktet (et makerspace på biblioteket). Vi er to blandt mange, der brænder for at bidrage til bibliotekernes udvikling, transformationen af biblioteksrummet og institutionens nye rolle for at kunne tilbyde viden på nye, vedkommende måder. Det vil vi gøre i denne artikel med det håb, at der er danske biblioteker, der tør gå i amerikanske bibliotekers fodspor.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Are You New To Aalborg?

Af Bodil Bøtcher og Vita Andersen
Månedens artikel: december 2016
Bibliotekarer ved Aalborg Bibliotekerne

22.11.2016

Aalborg Bibliotekerne indledte omkring 2008 et projekt-samarbejde med International Citizen Service, velkomstcentret under Statsforvaltningen. Det var et EU-støttet projekt, der havde til formål at øge indsatsen for integration af internationale studerende og expats, der kom til Nordjylland. Vi fik igennem dette samarbejde mulighed for at komme i kontakt med målgruppen, og da EU-projektet ophørte, var det et stort ønske for Aalborg Kommune at videreføre arbejdet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ønskebiblioteket fylder 5 år

Af Stine Hoffmeyer
Bibliotekar, Bibliotekshuset Rodosvej, Københavns Biblioteker

07.11.2016

I november måned 2011 startede Bibliotekshuset på Amager som de første i landet et helt nyt koncept kaldet »Ønskebiblioteket«, hvor brugerne fik mulighed for at komme til personalet med alverdens tanker og idéer til, hvordan deres yndlingsbibliotek skulle se ud.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket formidlet klods for klods: en LEGO stop motion-produktion

Af Christian Lauersen
Månedens artikel: november 2016
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

24.10.2016

Hvert år i slutningen af august og starten af september starter hundredtusindvis af nye studerende på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden. Bibliotekerne gør i den forbindelse en kæmpe indsats for at nå ud til de nye studerende og formidle bibliotekernes servicer og tilbud. Nye studerende kan dog være et hårdt publikum: Mange af dem starter et helt nyt liv, og biblioteket er meget sjældent centrum for det – de har travlt med at finde ud af, hvem de skal hænge ud med, hvor undervisningslokalerne ligger, og hvordan deres skema er skruet sammen. På Københavns Universitetsbibliotek har vi fundet en måde at nå dem uden at skulle trække dem igennem en 45-minutters biblioteksintro i et auditorium. Konceptet er bygget i LEGO.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksdata populære blandt kulturhackere

Af Madeleine Saunte
Strategisk konsulent, DBC

12.10.2016

Metadata om materialer, biblioteker og udlån fik nyt liv i anderledes sammenhænge ved det årlige kulturarvs-hackathon HACK4DK i Slots- og Kulturstyrelsen den 23.-25. september.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket som platform for integration af internationale studerende

Af Christian Lauersen
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

03.10.2016

Hvert år rejser tusindvis af studerende fra hele verden til Danmark for at studere. Det er som udgangspunkt godt for dansk uddannelse og samfund, fordi internationale studerende bringer diversitet til vores system i form af en anderledes kulturel og intellektuel kapital. Problemet er bare, at de ofte bliver dårligt integreret – de danner små ghettoer med andre internationale studerende og drager hjem uden at have givet meget til uddannelsessystemet og samfundet. Den 5. oktober 2016 afholder Københavns Universitetsbibliotek for femte gang Library Candle Light Dinner for nye internationale studerende og deres mentorer på KU og viser på den måde, hvordan biblioteket kan benyttes som en platform for bedre integration af internationale studerende i akademia såvel som civilsamfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bookeater.dk – fra community til convention

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen
Månedens artikel: oktober 2016
Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne

19.09.2016

Hvordan får man unge til at bruge bibliotekerne? Det spørgsmål har personalet ved de danske folkebiblioteker stillet sig selv mange gange igennem årene. For faktum er, at de unge vender deres interesse mod andre tilbud og kommercielle kanaler for først senere i livet at komme tilbage til biblioteket i forbindelse med deres studier, eller når de bliver forældre. Der findes langt fra en entydig opskrift på at fastholde de unges interesse, men Odense Bibliotekerne har haft succes med at skabe et tilbud til unge ved at knytte deres trang til at udtrykke sig og deltagelseskultur sammen – både online og ansigt til ansigt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteker for bæredygtig udvikling

Af Kalle Nielsen
Bibliotekar, Vejle Bibliotekerne

07.09.2016

Sæt FN’s 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen, få bæredygtig udvikling ind som strategiske nationale indsatsområder og i lokale biblioteks-strategier og -politikker samt som omdrejningspunkt i dagligdagens projekter, udvikling og drift.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Træd ind i fortællingen

Af Trine Møller, børnebibliotekar og cand.mag. i Kultur og Formidling, og Maria Björnsdóttir, cand.scient.bibl., bibliotekar og projektleder. Begge ansat ved Allerød Biblioteker

30.08.2016

Som en udløber af »Fra model til effekt« arbejder Allerød Biblioteker hvert år med at levendegøre et kendt og elsket værk. Vi har indtil videre arbejdet med Narnia og Peter Pan, men flere ligger i støbeskeen. Hele biblioteket omdannes til et eventyrligt univers med kulisser, kostumer og aktiviteter, der lægger sig tæt op af det litterære forlæg.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Af Maria Björnsdóttir
Cand.scient.bibl.

29.08.2016

Læs hele artiklen Se kommentarer

Integration når det lykkes

Af Mette Schjødt-Pedersen
Bibliotekar og webmaster, Vejen Kommunes Biblioteker, Holsted afd.

24.08.2016

Torsdag den 10. marts 2016 holdt Kristine Mustaeva fra Ebeltoft et foredrag om integration på Holsted Bibliotek. Hun fortalte om sit hjemland Georgien, om at være nødt til at flygte med sin familie på grund af tortur, men især om sine erfaringer med at blive integreret i det danske samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Formidlings-konceptet »Knæk Koden«

Af Morten Rindom Nielsen
Månedens artikel: september 2016
Bibliotekar i Team læring ved Koldingbibliotekerne

22.08.2016

Med »Knæk Koden« kan man formidle alle typer viden. Projektet tager udgangspunkt i biblioteksorientering for skoler – og er kraftigt inspireret af en global trend af forskelligartede, involverende læringsspil. »Knæk Koden« baserer sig på installationer bestående af fysiske bankbokse med hver deres dedikerede skærm til bestemte målrettede opgaver. Designprocessen bag »Knæk Koden« er agil, og såvel slutbrugere som eksterne samarbejdspartnere er blevet inddraget fra begyndelsen af projektet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et frit fælles børneunivers tegnet af Jan Kjær

Af Thomas Smedebøl
Kulturformidler, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

17.08.2016

Biblioteksbanden er den fælles værktøjskasse for både børnebiblioteker og læringscentre. Tegneren Jan Kjær synes rigtig godt om projektet og har indvilget i at lægge streg og farve til, hvis vi kan skaffe udviklingsmidler. I så fald vil det blive til en bred vifte af biblioteksrelevante figurer og materialer, som kan bruges frit og samtidig danne en fælles ramme om biblioteksarbejdet for og med børn.

Læs hele artiklen Se kommentarer

3D-print på biblioteker – hva’ er logikken?

Af John R. H. Rask
Bibliotekar ved LollandBibliotekerne

11.08.2016

3D-print er kommet for at blive, men hvorfor skal biblioteker rode med det, for eksempel i form af Open Source-projekter? Det skal de, fordi disse projekter og bevægelsen, som bærer samme navn, demokratiserer teknologien, hvilket stemmer overens med bibliotekernes ønske om at demokratisere information såvel som informationsteknologi. 3D-print er en »disruptiv teknologi«, der fuldstændig vil omskrive historien om, hvordan ting bliver produceret, og hvis bibliotekerne kan medvirke til at udbrede bevidsthed om samt kompetencer i 3D gennem et Open Source 3D-projekt, hvorfor så ikke?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Design thinking i biblioteket – Lær noget nyt om det bibliotek, I kender så godt!

Af Lisbeth Mærkedahl og Sidsel Bech-Petersen, hhv. bibliotekar og biblioteksudvikler, begge hos Dokk1/Aarhus Kommunes Biblioteker
Månedens artikel: juli 2016

08.07.2016

Som biblioteksmedarbejdere er vi her for at skabe et godt bibliotekstilbud til borgerne. Vi bør derfor altid starte med borgernes – og ikke bibliotekets – behov. Design thinking er et værktøj og en tilgang, der kan hjælpe os med netop det – og som samtidig kan give os et fælles sprog omkring udvikling på tværs af biblioteker!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bogen i bevægelse – på Hjørring og Frederiksberg Bibliotek

Af Anne Heidmann og Pernille Jespersen
Børnebibliotekarer ved Hjørring Bibliotekerne

29.06.2016

”Kom og flyv en tur i rumraketten” – det var tilbuddet til alle førskolebørn i Hjørring Kommune i efteråret 2015. Ligeledes fik børnene i Frederiksberg tilbud om at besøge installationen Monsterhuset med de mange sjove og små-uhyggelige effekter. De to installationer, som var centralt placeret på de to kommuners børnebiblioteker, gav de besøgende børn masser af timers leg og mulighed for sprogudvikling gennem samtale, leg og oplæsning. Installationernes formål var at sætte fokus på børns relationer til litteraturen og at bidrage til førskolebørns sproglige udvikling – alt sammen en del af Bogen i bevægelse, et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekernes indflydelse på Zambia som informationssamfund

Af Zohra Sandra Willemoes Petersen
BA.Scient.Bibl.

27.06.2016

Zambia, der er et af verdens fattigste lande, forsøger at implementere brugen af ICT og øge vigtigheden af bibliotekerne i samfundet. Landet vil gerne blive et informationssamfund, og her har bibliotekerne i høj grad indflydelse på, hvordan dette kan komme til at foregå. Gennem min undersøgelse og mit feltstudie i Zambia har jeg fundet, at bibliotekerne og befolkningen stræber mod vestlige værdier frem for at se på deres egne behov. De har bibeholdt kolonialismens biblioteker og forsøger at udvikle dem i en vestlig retning frem for at engagere brugerne og finde ud af, hvad de har behov for, således at de kan udvikle deres egne biblioteker og på den måde også deres eget samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Menneskebiblioteket vil være landsdækkende

Af Ronni Abergel
Journalist, Menneskebibliotekets ophavsmand og modtager af Døssing Prisen 2010

17.05.2016

Ti bogdepoter fyldt op med levende litteratur i form af mennesker, der lader sig udlåne som bøger til personlige samtaler, skal gøre Menneskebiblioteket mere tilgængeligt for lokale biblioteker rundt om i Danmark. Har du også haft lyst til at præsentere et Menneskebibliotek på dit bibliotek, men har ikke kunnet overskue arbejdet med at finde gode mennesker, man kan udgive som bøger, så er der muligvis hjælp på vej.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fiktionalitet: En indgang til anderledes litteraturformidling

Af Ea Elmer
Månedens artikel: maj 2016
Litteraturformidler, Frederiksberg Bibliotek

04.05.2016

Unge læsere er stærke læsere. Hov, tænker du, det er ikke hvad vi plejer at høre! Men det passer faktisk. Unge er meget stærke læsere – af sociale medier og den kommunikation der finder sted her. De tager ikke noget for pålydende, de afkoder og associerer, de læser med et filter, så at sige. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, ser du, den måde at læse på minder faktisk meget om den måde man læser skønlitteratur på. Så hvorfor undersøger vi ikke hvordan vi kan koble de to ting? I 2015 arbejdede Biblioteket Frederiksberg med en projektmodning der tog udgangspunktet i begrebet fiktionalitet. Målgruppen var de 20-29-årige. I denne artikel præsenteres nogle af de tanker der lå til grund for projektmodningen, samt de resultater vi nåede frem til.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Readathon på Randers Bibliotek

Af Iben Jakobsen, bibliotekar hos Team Viden og Jørgen Ledet, bibliotekar hos Team Børn. Begge hos Randers Bibliotek

27.04.2016

Læseglade unge mødtes på Randers Bibliotek i den kæmpestore kasse-sofa til læse-maraton. 14 unge på mellem 13 og 16 år læste non-stop i 24 timer – kun afbrudt af små pauser. »Læse-maraton« er læsning i fælleskab sammen med andre på biblioteket i 24 timer. Det handler om, at man er sammen med andre og gør læsningen til en event, der samler folk. Samtidigt kan man følge hinandens læsning og blive inspireret. Readathon er et internationalt fænomen, men nu prøver Randers Bibliotek at lave det til en dansk national event på landets biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Poesimaskiner sætter gang i snakken om digital litteratur

Af Allan Thomsen Volhøj
Månedens artikel: april 2016
Team digital, Roskilde Bibliotekerne

13.04.2016

I 2011 begyndte jeg og en gruppe kollegaer fra Roskilde Bibliotekerne at udvikle en Poesimaskine. Projektet tog udgangspunkt i »Litteraturen finder sted« og havde til formål at udforske bibliotekets formidlingsmuligheder inden for digital litteratur. Allerede tidligt i forløbet blev vi mødt med spørgsmålet om hvorfor, vi aktivt er med til at afskaffe den fysiske bog. Men intet kunne være mere forkert. Til gengæld åbnede vores arbejde op for en lang række spændende og sjove samtaler med borgerne omkring digital litteratur – og ganske mange kastede sig ud i selv at prøve Poesimaskinen, der nu er klar i et mere enkelt og intuitivt design.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Om at ’tyvstjæle’ andre bibliotekers projekter

Af Bettina Boddum
Børnebibliotekar på Randers Bibliotek

11.04.2016

Når vi bruger andre bibliotekers gennemarbejdede og gode projekter er det ikke at stjæle. Det er sund fornuft ikke at skulle opfinde den dybe tallerken flere gange.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når tavshed er sølv og (sam)tale er guld

Af Lisbeth Bach Sørensen & Kathrine Sørensen Bech
Bibliotekarer, Viborg Bibliotekerne

11.04.2016

Hvad er en helt? Hvad gjorde dine barndomshelte så særlige? Der er helte på samtale-menuen en trist regnvejrsdag i november i Viborg. Vi sidder heldigvis indenfor på en lille hyggelig cafe. Rundt omkring os bølger samtalerne frem og tilbage. Det summer af snak, blikkene er fokuserede, og hvis vi rækker ud, kan vi næsten røre energien. Vi kigger på hinanden, smiler bredt og tænker det samme: Samtale er guld!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kun for mænd! – Silkeborg Bibliotekerne eksperimenterer med litteraturcoaching for mænd

Af Betina Agerbo
Silkeborg Bibliotekerne

05.04.2016

Mens antallet af aktive lånere fordeler sig på cirka 60 procent kvinder og 40 procent mænd, er andelen af mænd, der benytter sig af bibliotekernes øvrige litterære kulturtilbud, begrænset. Gennem en årrække har Silkeborg Bibliotekerne med succes fokuseret på tilbud særligt målrettet mænd. Seneste skud på stammen er litteraturcoaching kun for mænd.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Anbefalinger – Det er det, de unge vil ha’

Af Marianne Dybkjær
Produktkonsulent og kundeansvarlig for bibliotek.dk hos DBC

04.03.2016

Unge ønsker sig et bibliotek.dk, der ligesom Netflix kommer med forslag på baggrund af, hvad du netop har afleveret, og hvor du kan få anbefalet materiale og selv komme med anbefalinger. Ældre biblioteksbrugere er mere skeptiske. Det er et af de billeder, der tegner sig ud fra de brugerundersøgelser, vi hos DBC har foretaget af bibliotek.dk i 2015.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et rum, man vil dele med andre – Silkeborg Bibliotek i et nyt læringsfællesskab

Af Katrine Sivesgaard
Månedens artikel: februar 2016
Stud.mag. og tidligere praktikant ved Silkeborg Bibliotekerne

24.02.2016

I sommeren 2017 bliver Silkeborg Bibliotek bygget sammen med en ny campus-bygning og kommer til at indgå i et tæt læringsfællesskab med en række af byens skoler og uddannelsesinstitutioner. Dette fællesskab betyder, at biblioteket får en endnu tættere kontakt til byens unge end tidligere, og at de unge forhåbentlig kommer til at fylde endnu mere i biblioteksrummet. Men med mulighederne følger også udfordringer, for hvordan indretter og anvender man biblioteket, så det bliver attraktivt for de unge brugere? Silkeborg Bibliotek inviterede en gruppe unge studerende til to workshops for at høre deres bud.

Læs hele artiklen Se kommentarer

”Krig” på biblioteket

Af Jim Højberg
Teamkoordinator – Børn, Vejle Bibliotek

23.02.2016

Lasergame på biblioteket som ferieaktivitet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læselyst med TURBO

Af Katia Ben Semmane og Jim Højberg
Hhv. bibliotekar, Team Børn og Teamkoordinator – Børn, Vejle Bibliotek

16.02.2016

Med projektet ”TURBODRENGE – LÆSELYST TIL DRENGE” har Vejle Børnebibliotek pirret til nysgerrigheden hos drenge, da vi er overbevist om, at netop nysgerrighed er den bedste motivation til at læse og lære.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Design og kreativitet i børnebiblioteket – nye kompetencer i spil

Af Heidi Drasbek Martinussen
Teamleder af Team Børn ved Odense Centralbibliotek

29.01.2016

Hvordan styrker det børnebibliotekets virksomhed at have forskellige faggrupper ansat, og hvordan kan forskellige fagligheder supplere hinanden? I børnebibliotekerne ønsker vi hele tiden at pirre børnenes nysgerrighed for bøgernes verden. En af måderne, man kan gøre det på, er at bringe bøgerne til live og at vise børnene hvilke fantastiske væsener, der findes inde i bøgerne. Og her spiller faglighed inden for design, kunst og kreativitet en helt særlig rolle.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Herrehygge i litterært selskab

Af Nina Sif Tønder
Kulturformidler ved Norddjurs Biblioteker

27.01.2016

Otte forventningsfulde mænd nærmer sig Ørsted Bibliotek en torsdag formiddag i september – nogle med hjælp fra stok og rollator, mens andre assisteres ud af flextrafik-bussen. Fælles for dem er, at de er særligt inviterede til at deltage i »Fortællinger og Herrehygge« – et guidet fælleslæsningsprojekt for ældre mænd i lokalområdet. Forventningerne er høje. Vil det lykkes at skabe et socialt fællesskab gennem Ørsted Bibliotek og Auning Biblioteks litteraturprojekt?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Roskilde Bibliotekerne er klar med ny musikstrategi

Af Ingrid Andersen
Musikbibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne

27.01.2016

… og for at nå dertil måtte vi forlade biblioteksverdenen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digital læselyst i børnehave, bibliotek og skole

Af Marianne Bjergø
Bibliotekar ved Horsens Bibliotek

26.01.2016

Om »læselyst«, som vi arbejder med på Horsens' bibliotek, skoler og børnehaver – og om »digital læselyst«: Hvordan arbejder vi med det, og hvordan definerer vi det?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kongen leve, kongen er død

Af Claus Rosenblad
Cand.scient.bibl. og musikbibliotekar på Hvidovre Hovedbibliotek

13.01.2016

Bibzoom streamer ikke længere, og bibliotekernes digitale musikeventyr er nu tilbage til der, hvor det hele startede. Jeg kommer med et bud på, hvordan vi bevæger os videre og vender situationen til noget positivt. Det er mit håb, at vi kan løfte i flok og få det bedste ud af denne krise via en konstruktiv og anstændig dialog. Fokus i artiklen er at have øje for indhold og funktionalitet, som er det vigtigste, når vi skal skabe fremtidens digitale musikbibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikkens tilstand på de danske biblioteker – opfordring til en fælles indsats

Af DMBF – Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne
Månedens artikel: januar 2016

13.01.2016

Musikområdet i bibliotekssektoren er splittet. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) har ikke prioriteret området, da man har konkluderet, at ”det mangler modning”. På lokalt plan kasseres der musik både som cd'er og noder i stort omfang uden tanke for, om der er digitale løsninger, der kan erstatte tabet. Og i en del år har diskussionen på det digitale område handlet om at være for eller imod Bibzoom. Tilsyneladende tager ingen entydigt ansvar for områdets status og udvikling. Og det store spørgsmål er: Hvem har tænkt sig at gøre det?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tværfagligt samarbejde mellem socialpædagogiske institutioner og Randers Bibliotek

Af Bettina Boddum
Bibliotekar, formidlingsafdelingen Team Børn, Randers Bibliotek

17.12.2015

En beretning om, hvordan man opdyrker et godt samarbejde på tværs af de kommunale søjler. Vi var på Randers Bibliotek i den gunstige situation, at tre socialpædagogiske institutioner ønskede et samarbejde med os. De oplevede, at familier i sårbare situationer ikke bruger biblioteket ret meget. Det ville de gerne ændre på. Samtidig var de nysgerrige efter at undersøge, hvordan vi tværfagligt kan berige hinanden. Vi er nu endt ud med at have et godt samarbejde og har grobund for mange gode samarbejder i fremtiden. Derfor vil vi gerne dele vores oplevelser og erfaringer med jer, der tænker på at springe ud i det dybe vand og lave et mere forpligtende samarbejde med andre kommunale institutioner.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Småt Brændbart – Et projekt om biblioteker på ”kanten”

Af Udviklingskonsulent, Louise Eltved Krogsgaard, Brønderslev Bibliotek Bibliotekar, Brian Stephansen, Vesthimmerlands Biblioteker

17.12.2015

Jung, den schweiziske psykiater, skulle engang have sagt: ”Tillykke, du har fået en krise”. Pointen var, at det er igennem krisen, at forandringen og mulighederne kan ske. Politiken skrev for nyligt, at ”De danske folkebiblioteker er i identitetskrise”: Folkebibliotekerne er ved at miste orienteringen efter mange års konstante besparelser samtidig med, at kommunernes samlede kulturbudgetter stort set har været uforandrede. Dertil skal lægges, at en række strukturer og medievaner i disse år ændres markant. Projekt ”Småt Brændbart – Biblioteket på kanten” udfordrer måske nok folkebibliotekets traditionelle kerneopgaver – ikke fordi vi har tabt orienteringen – men fordi der er et stærkt behov for at nytænke folkebibliotekets lokale opgave og funktion i Danmarks yderområder.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sådan øger man udlånet af begynderlæsebøger

Af Rikke Lea Mertz (børnebibliotekar), Rebekka Kinimond Carlson (udviklingschef) og Mette Joy Tew (nu projektkoordinator, Køge Bibliotekerne), Hvidovre Bibliotekerne
Månedens artikel: december 2015

16.12.2015

Begynderlæsning er vigtig. Det kan alle blive enige om. Bibliotekernes samarbejde med skolerne er en oplagt mulighed for at være med til at skabe den bund, der skal sikre, at så mange børn som muligt får knækket læsekoden og opdager læselysten.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ind i det arabiske

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved
Bibliotekarer, Blågardens Bibliotek

04.12.2015

Gennem fortælling, sprog og musik arbejdede eleverne fra Nørrebro Park Skole med den arabiske kulturhistorie. Udgangspunktet var den klassiske, arabiske eventyrfortælling ”De misundelige søstre ” fra 1001 nats eventyr.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikken viser vej til det digitale bibliotek

Af Niels Mark
Hovedredaktør ved Bibzoom

03.12.2015

Vi befinder os i en turbulent tid, hvor biblioteket for alvor skal tage stilling til sin rolle i fremtiden. Udlånet af fysiske materialer falder voldsomt, og musikken er området, hvor det lige nu går stærkest. Men snart kommer turen til litteraturen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Med fremtiden i fokus: Demokratiet skal rage de unge!

Af Mai Odgaard Petersen
Stud.mag./praktikant ved Hjørring Bibliotekerne

01.12.2015

Hjørring Bibliotekerne har, med støtte fra Kulturstyrelsen, igangsat projektet og læringsforløbet "Demokrati – hvad rager det mig?". Målet er gennem undervisning og udfordrende events at engagere og motivere; de unge skal få lyst til at involvere sig i det danske demokrati! I samspil med undervisningssektoren vil biblioteket skabe et solidt fundament for vidensdeling med fokus på demokrati og samfundsrelevante diskussioner. Visionen er klar: Demokratiet skal og bør vedkomme os alle – også de unge. "Demokrati – hvad rager det mig?" kombinerer undervisning og alternative formidlingsformer med brugerdrevne processer. De studerende har adgang til alle de faciliteter, Hjørring Bibliotekerne rummer, og får med projektstøtte mulighed for at skabe attraktive aktiviteter for og med de unge selv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvem har QR-koden til ”Bombningen af den franske skole”?

Af Sussi Nyled Heinrichson
Bibliotekar, Greve Bibliotek

30.11.2015

52 forventningsfulde stemmer fylder 7. B’s klasselokale på Strandskolen en solrig onsdag morgen. Der er tæt pakket med tasker og cykelhjelme, da 35 elever fra Mosedeskolens sjette årgang ankommer. De er særligt inviteret til at spille de fem spil, som 7. B har arbejdet intensivt med siden februar 2014. En lang arbejdsproces, som har udfordret både elever og lærer, skal stå sin prøve. Der er meget på spil. Og det er 7. B’s elever, der står for det hele.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekar i P3's Gandhi

Af Anette Thede
Digital redaktør ved Helsingør Kommunes Biblioteker

27.11.2015

Det er ikke hver dag, at bibliotekarer optræder i mediernes underholdningsprogrammer. Men det skete faktisk den 24. november, hvor en bibliotekar talte om censurerede bøger på bibliotekerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Innovation Event 2015 var en appelsin i bibliotekets turban

Af Gitte Hansen
Månedens artikel: november 2015
Bibliotekar, Randers Bibliotek

19.11.2015

Biblioteket var så heldige at blive inviteret med til Innovation Event 2015 på Tradium – byens HHX-uddannelse. Studerende arbejdede en hel dag innovativt med bibliotekets udfordring: "Hvordan bliver bibliotekets digitale tilbud til en del af den studerendes hverdag?", og hvor fik vi mange gode, skæve, sjove og vilde ideer. De unge forstår ikke, hvorfor alle bøger ikke er online, og hvorfor der ikke kan ordsøges på bibliotekets hjemmeside. Hvorfor kan bøgerne ikke sendes pr. post, og hvorfor er man ikke oprettet som låner ved studiestart? Hvorfor hedder I noget så kedeligt som bibliotek og bibliotekarer? Det er da støvet? Hvorfor er I ikke på Lectio? Få en masse ideer gratis forærende ved at deltage i Innovation Events på ungdomsuddannelserne. Bare lige et tip til jer fra Randers Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Vi skal have fat i de unge

Af Michael Jensen
Cand.scient.bibl

16.11.2015

Vi står over for en udfordring på bibliotekerne i forhold til at fastholde vores brugere – særligt de unge. Det er ærgerligt, at de fremragende elektroniske og gratis tjenester ikke bliver brugt. En løsning kunne være at lade os inspirere af højskolernes kampagne, der gjorde brug af kendtes oplevelser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det er lysten, der driver værket

Af Mette Rygaard Poulsen

16.11.2015

"Kulturambassadørkursuset" på Guldborgsund-bibliotekernes børnebibliotek er et kursus om børnekultur, der henvender sig til mødre med anden etnisk baggrund med børn i førskolealderen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ydmyge grønlændere og forkælede danskere

Af Marie Louise Honoré Aamann
Biblioteksleder ved Aasiaat Folkebibliotek, Grønland

09.11.2015

Danmarks biblioteksbrugere kunne lære noget af den tålmodighed, taknemmelighed og respekt for bibliotekarernes faglighed, som man møder på de grønlandske biblioteker. Her har man tillid til bibliotekarernes anbefalinger og går ikke kun efter bestsellerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odder laver viral bosætningskampagne, der batter

Af Claus Buur Rasmussen
Webmaster, Odder Kommune

02.11.2015

Odder Kommune vil gerne tiltrække flere børnefamilier. Derfor har vi lavet en kampagne, som går under slogannet ”Odder – det er da ret OK”. Markedsføringen er primært foregået via de sociale medier med små videoer, borgerambassadører og diverse opslag. Kampagnen er allerede effektiv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Herning Bibliotekerne hjælper ordblinde gennem studiet

Af Miriam Lykke Schultz
Pressekontakt og journalist

21.10.2015

Herning bibliotekerne er med i et nyt projekt, der skal gøre det nemmere for unge ordblinde at gennemføre studiet. Det giver samtidig biblioteket mulighed for bedre at kunne forstå og imødekomme målgruppens behov.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bold, bog og bibliotek – læsefælleskaber i nye relationer

Af Louise Eltved Krogsgård
Udviklingskonsulent, Brønderslev Bibliotek

20.10.2015

Hvem læser først? Spørgsmålet er blevet omdrejningspunktet i et stort samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, forældrerådene i seks klasser fordelt på to skoler i Brønderslev Kommune og den lokale fodboldklub, som sammen arbejder på at få læseglæden sparket i mål. Kick-off på hele projektet blev afholdt som et stort arrangement for hele familien, 101 elever mødte op med deres familier til en festlig dag med fokus på nye læsefællesskaber. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, som på baggrund af projekt ”Danmark Læser” nedsatte en lynpulje til at gennemføre læselystprojekter. Projektets formål er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger, hvilket projektet i dén grad synes at gøre.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Lad dig inspirere

Af Randi Kristensen
Projektmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker

14.10.2015

På Aars Bibliotek i Vesthimmerland er der flyttet en ny medarbejder ind. En medarbejder, der er til stede på biblioteket 24 timer i døgnet og altid er klar med inspiration og de nyeste anbefalinger til brugerne. Den har intet ansigt eller puls, men et grafisk interface og illustrationer. Vi kender alle en eller flere versioner af forespørgslen: ”kender du en bog, der ligner den her?” eller ”kan du anbefale en god bog?”. Når brugerne kan benytte biblioteket både i den bemandende og den ubemandede åbningstid, så spiller selvbetjeningsløsningerne en central rolle i vores overordnede serviceniveau. Vores nye medarbejder, inspirationsstanderen, er klar til at besvare brugernes forespørgsler, både i den betjente og ubetjente åbningstid.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kultur- og samtalecafé på Skive Bibliotek

Af Stig Seidenfaden
Månedens artikel: oktober 2015

14.10.2015

For et halvt år siden tog Skive Bibliotek initiativ til et offentligt info- og idéudvekslingsmøde med henblik på at starte en "Kultur- og samtalecafé" på biblioteket. Baggrunden var, at biblioteket ønskede at spille en rolle i forbindelse med integrationen af vore flygtninge ved at skabe nogle rammer for, at flygtninge og danskere kunne mødes. Ud af de mange fremmødte nedsattes en styregruppe, og det besluttedes at caféen skulle være åben hver onsdag eftermiddag. Caféaktiviteten har kastet en række integrationsfremmende aktiviteter af sig som fx lektiehjælpsordninger, besøgsven- og kontaktfamilie-ordninger, fællesspisning, kolonihave-projekt mm. Caféen er overordnet set en aktivitet, som biblioteket har givet engagerede borgere medejerskab til, og som samtidig er med til at styrke en positiv integration.

Læs hele artiklen Se kommentarer

'Et sekund ad gangen' – et litteraturforløb for femte klasse

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved
Børnebibliotekarer på Blågårdens Bibliotek

12.10.2015

'Et sekund ad gangen' var et litteraturtilbud udarbejdet af Blågårdens Bibliotek til folkeskolernes femte- og sjetteklasse som en del af 'Åben skole'. Konkret har vi afholdt forløbet med tre femteklasser på Nørrebro Park Skole. Intentionen med litteraturtilbuddet var, at vi gennem fiktionen ville åbne op og diskutere aktuelle emner og tage litteraturen med ud i den virkelige verden; tænke udover romanen og måden, hvorpå man arbejder med litteratur i dansktimen. Omdrejningspunktet blev romanen 'Et sekund ad gangen'. Vi ville række ud over bogens handling. Den fiktive historie og dens karakterer skulle perspektiveres og sætte gang i refleksioner hos eleverne ud fra romanens hovedtemaer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odder inviterer på kaffe

Af Gitte Buur Rasmussen
Månedens artikel: september 2015
Bibliotekar, Odder Bibliotek

09.09.2015

Hvordan får vi danskere og flygtninge til at mødes og tale sammen? Sådan helt lavpraktisk. I Odder har vi, med biblioteket som facilitator, skabt mulighed for et uformelt møde mellem odderboere og flygtninge i kommunen en søndag i september. Vi har kaldt det: ”Odder inviterer på kaffe”. Odderboerne er blevet opfordret til at åbne deres hjem og invitere et par flygtninge eller en hel familie på kaffe denne søndag. Flygtningene har fået tilbudt at besøge et dansk hjem og øve sig i det danske sprog. Biblioteket har stået for koordineringen, PR og spredning af det glade budskab samt tilmelding og matching af gæster med værter. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på eventen fra begge sider, og dagen må betragtes som en succes. Mantraet for det hele har været: ”Keep it simple”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Åbning af faglitteraturen - Når faglitteratur bliver lystlæsning

Af Lone Petersen og Mai-Britt Dreier Jensen
Bibliotekarer, Fredericia Bibliotek

09.09.2015

”Åbning af faglitteraturen” er et projekt for drenge i fjerde klasse, som skal vække drengenes læseglæde og lysten til viden og faglitterær læsning gennem oplevelsesbaserede og eksperimenterende aktiviteter, samt skærpe deres kildekritiske sans. Undersøgelser viser, at mange drenge sjældent læser skønlitteratur af lyst, men foretrækker faglitteratur. Lystlæsning forbindes mest med skønlitteratur, og læselystkampagner for målgruppen har ofte skønlitteraturen som sigte. Derfor vælger en del drenge helt lystlæsning fra. Et delmål med projektet var at skabe et nyt og anderledes læringsrum for drengene med fokus på de taktile sanser og eksperimenterende læring i et uformelt læringsrum uden for skoleregi.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nepals biblioteker ødelagt

Af Anja Møller Rasmussen
Senior Manager. Knowledge Management and Communication

31.08.2015

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dansk bibliotekar sikrede informationer til nødhjælpen i Nepal

Af Anja Møller Rasmussen
Månedens artikel: august 2015
Senior Manager. Knowledge Management and Communication

31.08.2015

Anja Møller Rasmussen arbejder i Nepal. I denne artikel skriver hun om sin oplevelse af jordskælvet den 25. april i år, og om hvordan hun og hendes medarbejdere på kort tid var med til at sikre indsamlingen af informationer, der gjorde, at nødhjælpen nåede frem.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket som litterært makerspace

Af Naja Bjørn Nielsen
Team Rum og Kommunikation, Roskilde Bibliotekerne

13.08.2015

Roskilde Centralbibliotek inviterede i foråret 2015 til et innovativt læringsforløb om litterære makerspaces. Med udgangspunkt i makerkulturen skulle deltagerne udvikle en række nye koncepter for litteraturformidling og kreativ inddragelse, på tværs af faglige kompetencer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Med biblioteket på festival

Af Martin Arthur Andersen
Kommunikationsmedarbejder i Thisted Kommune

09.07.2015

Thy Rock. Thisted Bibliotek har for en stund forladt bogsamlingens trygge rammer. Servicebilen er pakket med alskens habengut – quizspil, kondomer og lekture. Og nu er vi næsten klar. Her følger vores beretning om et par dage på en dyrskueplads i det nordvestlige hjørne af Danmark.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læs igen - Lyst til oplevelser

Af Bodil Hejlsvig
Bibliotekar ved Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

06.07.2015

Læs igen - Lyst til oplevelser. Som et af projekterne under Danmark Læser modelkommuneforsøg, har Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne gennemført et projekt med arbejdspladslæsning. I tæt samarbejde med virksomheden JSB Plast i Ringkøbing har vi afprøvet forskellige læsetiltag for at få flere til at læse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rum efter behov

Af Mikkel Fabritius Sørensen

30.06.2015

Hvad kommer først: Rummet eller behovet? KøgeBibliotekerne har i samarbejde med UiWE gennemført projektet Rum efter behov. Projektet viser, at alle brugere vi har talt med har været i stand til at sætte ord på hvorfor de kom på biblioteket i dag. Projektet viser også, der kan være stor forskel på intentionen med biblioteksbesøget og det der faktisk udspiller sig.

Læs hele artiklen Se kommentarer

DR Klub Jazz: Nye jazzklubberpå bibliotekerne

Af Niels Mark

25.06.2015

Jazz Danmark, DR og Bibzoom inviterer bibliotekerne til at åbne nye jazzklubber i lokalområdet. Flere biblioteker har allerede meldt sig til etablering af klubberne DR Klub Jazz. Vil I være med?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Samhørighed på musikområdet er nøglen til succes

Af Niels Mark

25.06.2015

Bibliotekerne har alle muligheder for at spille en central rolle i fremtidens musikformidling, men det kræver at vi står sammen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ud af biblioteket

Af Nanna C. Rohweder

24.06.2015

Vi skal ud med den levende historie til folk. Det er ideen bag to Vestegnsbibliotekers nye indsats ”Rebranding” Gülizar Tas fortæller på en `Poetisk pause´ i fængslet og Margit Henriksen fortæller på en `Lysvandring´ i nabokvarteret. Begge dele er blevet en del af deres arbejde på biblioteket siden de for halvandet år siden startede på ”Projekt Rebranding”. Margit og Gülizar har sammen med 3 andre kollegaer lært at fortælle historier af fortæller Anette Skov Friis: ”Det handler om at give kommunens borgere smukke oplevelser med den mundtlige fortælling.” Projekt "Rebranding" er et samarbejde mellem Gadehavebiblioteket i Høje Tåstrup og Hedemarkens bibliotek og medborgercenter i Albertslund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Gottfrieds store dag

Af Morten Ammitzbøll
Kulturformidler

03.06.2015

Hvad kan bibliotekerne gøre for at inddrage ældre medborgere og plejehjemsbeboere? Det giver projektet 'Frederiksbergfortællinger genfortalt’ et bud på. Fire unge forfattere og kunstnere har besøgt fire beboere fra plejehjemmet Dronning Anne-Marie Centret og hørt på deres mange historier fra et langt liv på Frederiksberg, og ud af det er kommet en samling skønlitterære tekster og tegninger, som blev præsenteret på Biblioteket Frederiksberg torsdag d. 16. april. Her var en stor del af plejehjemmets beboere tilstede, og det blev en festlig og livsbekræftende eftermiddag med møder på tværs af generationerne og besøg af en brugergruppe, der ikke sædvanligvis er at finde på biblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Book-Walk In Randers

Af Peter Elmelund

03.06.2015

Randers Bibliotek deltog i byens ”Open-by-night” med vores flotte pink og grå bogbus, der ekstraordinært havde en rød løber ud på pladsen i Randers’ centrum. Og her kom på slaget otte en cat-walk, som ikke var en almindelig cat-walk, men selvfølgelig en Book-Walk. Til smægtende Disney-toner valsede en yndig prinsesse frem i gul balkjole, og konferencieren gav et kort rids over de mange prinsesser, der gennem tiden har givet næring til mange romantiske drømme. Musikken blev alvorligere, selveste Gandalf tronede majestætisk frem, og Tolkiens banebrydende univers rulledes frem. En halv snes kendte og meget forskellige helte defilerer denne aften forbi. Efter Book-Walk’en var bogbussen åben for publikum indtil kl. 22, og vi fik denne aften nye lånere. En anderledes måde at formidle på!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekssamarbejder i demokratiets tjeneste

Af Ida Marie Fich

02.06.2015

Brønderslev og Frederiksberg. To punkter på danmarkskortet, der knap nok kan synes længere væk fra hinanden – geografisk, kulturelt og socialt. Men betyder det, at vi som biblioteker ikke kan samarbejde på tværs af forskellene? ”Nej da!”, sagde bibliotekarer og ansvarlige for børnearrangementer Christina Helle Kjær (Biblioteket Frederiksberg) og Louise Eltved Krogsgård (Brønderslev Bibliotek) til hinanden, da de indledte det fælles børneteater-projekt Lige Lovlig. På flere planer er projektet et bevis på, hvordan biblioteket stadig har en demokratisk rolle at udfylde i samfundet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rap og Poesi på Blågårdsplads

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved

28.05.2015

På Blågårdens biblioteks har vi i foråret 2015 haft fem 4. klasser til at udforske Nørrebro gennem foto og ord, under overskriften ”Rap og Poesi på Blågårdsplads”. Projektet var faciliteret af bibliotekar Dorte Rugtved og bibliotekar Helle Laursen og var vores første bud på understøttende undervisning til folkeskolen. Det var tænkt som et tværfagligt forløb målrettet fagene dansk og billedkunst. Undervisningsforløbet indebar tre besøg på biblioteket, som endte med at børnene optrådte med deres raps om Nørrebro. Hele projektet afsluttes endeligt inden sommerferien, hvor vi har samlet børnenes rap-tekster og billeder til en bog, som de alle deltagerne får, og der der bliver to eksemplarer til udlån via Demoteket. Læs om vores intentioner og erfaringer omkring samarbejdet med skolerne og elever

Læs hele artiklen Se kommentarer

Transformativt Bibliotek: Biblioteket tilpasser sig automatisk gæsternes ønsker og behov

Af Henrik Secher Nielsen
Projektleder

12.05.2015

Tænk, hvis biblioteket helt automatisk tilpassede sig gæsternes ønsker og behov. Ideen er faktisk allerede realiseret, og vi kalder det Transformativt Bibliotek. Det transformative bibliotek identificerer målgrupper i rummet og transformerer rummet, så det er målrettet de gæster, der er på biblioteket lige nu. Målgrupper identificeres ved at indsamle data, for eksempel når gæsten lukker sig ind, færdes i bestemte zoner eller afleverer bøger, film eller musik. På baggrund af disse informationer kan systemet tænde spots i udvalgte områder, afspille lyd eller starte storskærme med indhold, der er målrettet gæsten. Systemet er fuldt skalerbart, i forhold til hvilke datakilder der kan indikere målgrupper, og hvad der kan forandres, startes, tændes, slukkes osv. Kun fantasien sætter grænser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

At læse med små børn - når to faggrupper beriger hinanden

Af Lone Skovgaard

30.04.2015

HvidovreBibliotekerne har i foråret 2015 haft et litteraturforløb til kommunens daginstitutioner. Forløbet har bestået af booktalks til det pædagogiske personale i fire institutioner. Når en bibliotekar formidler god børnelitteratur på en ny måde ude i institutionerne til pædagoger, er det muligt at engagere førskolebørn i litteratur. Når to faggrupper, bibliotekarer og pædagoger samarbejder, skabes der et mulighedsrum, hvor børns evne til at forstå billederne forøges. Børnenes kendskab til hvordan historier er opbygget skærpes, og litteraturen åbner sig for dem.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Professionel vildrede – hvilke problemer skal professionerne tage sig af

Af Flemming Svith og Ketty Jensen

29.04.2015

'Haves: Særlig viden og kompetencer til at fremskaffe og systematisere information. Ønskes: Et samfundsmæssigt problem, som vi kan løse. Kh Bibliotekarprofessionen'.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny prototype for visuel søgning imponerede på DB’s årsmøde

Af Naja Bjørn Nielsen

28.04.2015

En del af projektgruppen bag Palles Gavebod var med på årets bibliotekspolitiske topmøde i Aarhus for at løfte sløret for deres helt nye og visuelt baserede søgefunktion. Prototypen vakte begejstring blandt de biblioteksfaglige.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mit børnebibliotek i et af Afrikas største slumområder

Af Ilse Christensen

24.03.2015

Til hverdag er jeg bibliotekar i Brande, men jeg rejser jævnligt til Afrika, hvor jeg har startet flere biblioteker. Senest i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Makerspace – innovation og kreativitet i øjenhøjde

Af Randi Kristensen

25.02.2015

Hvordan forener man de unges opfattelse af biblioteket med hvad vi kan tilbyde? Der er mange tanker, frustrationer og vilje bag dette spørgsmål. I Vesthimmerland tager vi et skridt i den rigtige retning med indvielsen af Makerspace på Aars Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rum & relationer

Af Lisbeth Roed

10.02.2015

Rum & relationer handler om at undersøge og udvikle scenarier for det multifunktionelle ankomstrum i fremtidens kulturhuse. Formålet er at udvikle og afprøve ideer og forslag til design og indretning af rummet, så rum og relationer passer til hinanden. Projektet arbejder ud fra tesen: RUMMET SOM VÆRT. Hvad skal der til for, at rummet opleves indbydende, favnende og relevant for mange forskellige brugere af det enkelte kulturhus. Vejle Bibliotekerne, Biblioteket Sønderborg og Vejle Kommune har i samarbejde med Designskolen i Kolding stået bag projektet. Konkret udmøntede det sig i en rapport med inspiration, metoder og anvisninger på optimal indretning i et multifunktionelt ankomstrum samt et diskussionsspil – et brætspil - som kan anvendes som dialogredskab i indretningsprocessen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Gratis diasshow til storskærme

Af Peter Birk

30.01.2015

Somme tider ser man tomme storskærme på bibliotekerne. Det er kedeligt, og synd når nu bibliotekerne er så gode udstillingsvinduer. Fotogruppen Compose vil gerne tilbyde bibliotekerne gratis diasshows som kan vises på bibliotekets storskærme når skærmene ikke er optaget af andet – eller fordi det er bedre end hvad man ellers har til rådighed.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digital guide: Skab engagerende formidling med gamification

Af Suzette Frovin

16.01.2015

Elementer fra spilverdenen puster liv i biblioteksformidlingen. Hjørring Bibliotekerne, Guldborgsund-bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker har i et fælles projekt (2013-2015) støttet af Kulturstyrelsen været på opdagelse i spilverdenen for at afsøge gamification-potentialet i biblioteks- og kulturformidling, både som et praktisk og strategisk som strategisk redskab. Resultaterne er samlet i en ny digital guide, der indeholder masser af input og inspiration til, hvordan du kan bruge gamification i den daglige kulturformidling. Guiden sendes ud på mail til alle interesserede i et forløb over syv uger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Besøg af vild, klog og dyb leg

Af Anne Noller Nygaard

15.01.2015

I et hjørne svinger en dreng sig på en gynge i et stillads. Længere inde i rummet lyder der dæmpede stemmer fra en skovhule. Ovre mod skrankerne leger far og søn med en høj puttekasse. Sådan cirka har lege udfoldet sig i efteråret på Hinnerup - og Kolding biblioteker. Det er Børnekulissens sanse-udstilling ”Hist & Her”, der har været på besøg. Læs hvad bibliotekarer i Hinnerup og Kolding oplever at udstillinger som ”Hist og Her” kan: forandre rummet, indbyde til nye lege, bryde hverdagen for børn og voksne og være en del af et dannelsesprojekt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Litteratur på farten – hvor du mindst venter det

Af Vita Andersen

12.01.2015

I efteråret 2014 sendte Aalborg Bibliotekerne to bogcaféhold med forfatter, musiker og fortællere på turné i Region Nordjylland til så vidt forskellige steder som byrådssale, McDonald´s og en motorcykelklub. Projektet blev til i et samarbejde mellem alle de nordjyske biblioteker og Region Nordjyllands Kulturpulje KulturKANten. Formålet var at formidle litteratur på en ny og anderledes måde – på steder, hvor man mindst venter det - ud til en større del af borgerne end dem, der sædvanligvis benytter bibliotekernes kulturelle tilbud og aktiviteter. Temaerne var Magten og Tilbageblik - groft sagt et specielt henvendt til mænd og et der appellerer bredt. Med os havde vi Kurt Kragh, tidligere chef i Rejseholdet og Jens Blendstrup, der læste højt fra sine Luskefisefortællinger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Borgernes bibliotek

Af Christian Korsgaard

12.01.2015

Tæt dialog med borgerne og et bevidst forsøg på at skubbe grænserne for hvordan et bibliotek kan se ud, har skabt forandringer i Esbjerg. Personalet føler sig fagligt udfordret – på den gode måde.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kulturelt LæringsCenter Viborg - et samarbejde på tværs

Af Anne-Mette Myrhøj

07.01.2015

Få besøg af en forfatter, få opskriften på skidne æg til påske, lær om hedeopdyrkning i Kongenshus Mindepark eller geologien omkring Mønsted Kalkgruber. Der er mange kulturelle læringstilbud, som man ikke finder, hvis man ikke kender dem i forvejen. Det er udgangspunktet for initiativet Kulturelt LæringsCenter Viborg, en platform, der samler aktuelle tilbud, så de bliver brugt – også fra de små aktører. Den digitale platform, KLC Viborg, er til for 0-18 årige og deres pædagoger og lærere. Den er et samarbejde på tværs mellem biblioteket og skolebiblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Samarbejde mellem biblioteker og skoler

Af Anna-Kathrine Hansen & Maria Vind

08.12.2014

Der er blevet afholdt to netværksmøder i hhv. København og Odense med fokus på læsesvage børn og unge. Målet var at få bibliotekarer og undervisere til at udvikle samarbejdet mellem bibliotek og skole til fordel for den gruppe af børn og unge, der møder mange udfordringer og bump på deres vej gennem skole- og uddannelsessystemet. Antropologistuderende Katia Kromann Nielsen fortalte ved begge møder meget medlevende om de udfordringer, der er ved at være ordblind studerende. ”Da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind blev jeg både lettet, glad, vred og ked af det. Indtil da havde jeg brugt længere tid på studierne end mine medstuderende og tænkt, at jeg nok bare var lidt dummere og derfor måtte arbejde dét hårdere.”

Læs hele artiklen Se kommentarer

KidSmart læring

Af Louise Eltved Krogsgård & Rasmus Støve

05.12.2014

Det første år er nu gået med KidSmart samarbejdet mellem Brønderslev Bibliotek og 10 daginstitutioner i kommunen, og derfor er de første erfaringer nu i hus. Lige siden begyndelsen har der været en lystbetonet opbakning og et stort engagement omkring projektet – både fra daginstitutionerne og forældrene – og et stort ønske fra alle partnere om at videreføre samarbejdet ind i fremtiden. Alle daginstitutionerne kan med samlet stemme se det fornuftsbetonede i, at der tænkes digital dannelse ind i det daglige arbejde for således at klæde børnene bedre på med henblik på deres nuværende samt videre livslæring og uddannelse. ”Den digitale dannelse er kommet for at blive, men børn skal dog stadig være fysiske.” – Louise Larsen, Børnehaven Midgård. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og IBM.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksudstillinger – fra mavefornemmelser til konkret viden

Af Morten Maegaard Astrup og Birte Dalsgård

01.12.2014

Udlåner bøger bedst, hvis de står eller ligger? Er forsider den mest optimale måde at præsentere en bog på? Hvor i biblioteket udlåner en udstilling bedst? Disse og flere spørgsmål er blevet behandlet i projektet ’Biblioteksformidling - fra ORD til DATA til HANDLING’. Biblioteksudstillinger kan blive markant bedre, hvis man måler på udlånet. Hvis vi har nogle tal på, HVOR og HVORDAN man bedst muligt udstiller, så kan biblioteksmedarbejderne selv bestemme, HVAD de udstiller. I projektet er der derfor lavet en række forsøg, som efterprøver forskellige mavefornemmelser indenfor udstillingspraksis. Det har resulteret i en række fingerpeg, der kan fungere som inspiration for, hvordan man nemt kan måle på egne udstillinger samt til hvilke aspekter, der skal overvejes, når man udstiller.

Læs hele artiklen Se kommentarer