Del Din Viden

Velkommen til Del Din Viden. Her på sitet kan du få masser af faglig inspiration ved at gå på opdagelse i alle de artikler, som dine fagfæller rundt omkring i landet har bidraget med. Du kan også tage aktivt del i videndelingen ved at indsende din egen artikel. 

Bøger fra Baghaven

Af Louise Rex Iversen

03.04.2019

I februar 2018 startede der i otte nordsjællandske kommuner otte læsekredse – én i hver kommune. Læsekredsene gik under navnet Bøger fra Baghaven, og de skulle igennem det næste år udelukkende læse lokale forfattere fra de deltagende kommuner. Lokale forfattere defineres som en, der enten bor eller er født og opvokset i kommunen. Én forfatter fra hver deltagerkommune var på læselisten.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny undersøgelsesrapport tager temperaturen på borgernes brug af musik og deres syn på bibliotekernes rolle i fremtidens musikformidling

Af Niels Mark
Projektleder

21.03.2019

Moos-Bjerre Analyses omfattende undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste på bibliotekerne påviser, at der er en interesse blandt borgerne for bibliotekerne som kuratorer, der kan guide musikinteresserede gennem den stigende mængde af musik, der er tilgængelig på internettet. Rapporten understreger at der er behov for, at bibliotekerne påtager sig rollen som det fyrtårn, der skal sikre synligheden af den smalle musik - og ikke mindst sikre den danske musiks fortsatte relevans i de konstant stigende globale musikoceaner - og med kulturarven har vi stærke kort på hånden til at spille en central rolle i fremtidens musikliv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fællessang+ - sang, samtale og fællesskab

Af Anette Koue
Bibliotekar DB

05.02.2019

Kulturaktiviteter som katalysator for meningsfulde fællesskaber og sundhedsfremme nuanceres i disse år. Folkebibliotekerne er med på kultur- og sundhedsvognen med erfaringer fra blandt andet metoden guidet fælleslæsning. Med projekt Fællessang+ har målet været at afprøve potentialerne i at kombinere fællessang med samtale som en vej til at bringe mennesker sammen og styrke livsglæden hos deltagerne. Horsens, Randers og Viborg Bibliotekerne har sammen med lokale og eksterne samarbejdspartnere udviklet et koncept, der kan udrulles til andre biblioteker, som ønsker at afprøve nye veje for musikformidlingen og aktiviteter i fællesskab. Metoden kalder vi guidet fællessang.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Svendborg Masterclass

Af Jesper Bugge Kold
Litteratur, IT og Udvikling

17.01.2019

Som et nyt og eksklusivt tilbud til skrivelystne inviterede Svendborg Bibliotek Lone Hørslev, Kaspar Colling Nielsen og Katrine Engberg på besøg i efteråret 2018 til Svendborg Masterclass. Målet er at opdyrke og udvikle den litterære talentmasse i lokalområdet. Deltagerne i Masterclass får lov til at følge skriveprocessen gennem en etableret forfatters hjerne, høre hvordan de strukturerer og arbejder med stoffet og i det hele taget lære alle de tips, tricks og kneb, de tre forfattere har samlet op gennem karrieren. ”Målet er at flytte fokus fra produkt til proces. Derfor arbejder kursisterne ikke frem mod at levere et slutprodukt, når Masterclassforløbet er slut,” forklarer initiativtager Jesper Bugge Kold. ”Men det er stadigvæk litteraturformidling med en involverende dimension.”

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny Nordisk undervisningsmateriale fra biblioteket til den åbne folkeskole

Af Louise Eltved Krogsgård
Månedens artikel: januar 2019

08.01.2019

Ny Nordisk er et litterært projekt med fokus på dannelse og identitet set i et prisme af nordisk litteratur - for hvad betyder det at vokse op der, hvor vi gør, og hvad får vi med os som en litterær og identitetsdannende rygsæk?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skrækfest i Odense trækker fulde huse i en fejring af det gode gys

Af Niels Mark
Teamleder v. Odense Musikbibliotek

12.12.2018

Om lokal forankring og kulturelle partnerskaber på tværs af medier. Om baggrunden for en horrorfestival og hvorfor en borgerinddragende indsats som denne er relevant for alle folkebiblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Helvedes forgård findes på biblioteket

Af METTE RYGAARD POULSEN
Kommunikation

05.12.2018

Stemningen har været dyster på Hovedbiblioteket den sidste halvanden måneds tid. Siden midt i oktober har Helvede indfundet sig på børnebiblioteket. I snart otte uger har der nemlig været fokus på Den Store Djævlekrig, som primært foregår under jorden i Helvede.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Arv er også de fortællinger, vi giver videre

Af Karen Skov Brokøb

19.11.2018

Bibliotekernes fornemste rolle er at sikre tilgængelig viden for alle, og ikke mindst at formidle denne viden. Men hvad gør man, når bibliotekernes fastformsmaterialer taber pusten? - Når et af de stærkeste medier, filmen, falder i udlån? På Stevns slår man sig sammen med andre stærke formidlere, som har store historier på hjerte. Med udgangspunkt i viden om kalk og kridt, dinosaurernes uddøen, verdensarv og lokal kulturhistorie har man formidlet historier til børn, og med hjælp fra en filminstruktør, givet børnene værktøjer til at formidle disse fortællinger videre.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Slip mig dit slimede bæst

Af Bettina Boddum
Børnebibliotekar Team Børn

09.11.2018

Randers Bibliotek har afholdt galakseløbet ”I Lukes fodspor” Det er et anderledes tilbud til skolerne på Skolernes Motionsdag. Prinsesse Leia er blevet taget til fange af den onde Jabba the Hut. 9 skoleklasser på mellemtrinnet var på et farefuldt løb, hvor de skulle samle penge til at frigive Prinsesse Leia. De skulle lave lyssværd og lære forskellige kampteknikker, de skulle løse quiz i biografen, finde skygger i Galaksen og meget mere.

Læs hele artiklen Se kommentarer

RO(man)TID – På sporet af den tabte tid

Af Lene Kure Østergaard
Kommunikationsmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker

07.11.2018

– om at (gen)finde tid og (gen)skabe læselyst.
Vi lever i en tid, hvor noget eller nogen konstant kræver vores opmærksomhed; i en tid, hvor flere og flere oplever stress og frustrationer på grund af alt det, de kan og vil, men som de ikke altid kan overkomme. Vi har svært ved at finde tid i hverdagens trummerum, hvor vi lovligt kan trække os tilbage og koble af med en god bog. Og det er lige netop den udfordring, RO(man)TID tager fat i!

Læs hele artiklen Se kommentarer

De rullende bibliotekers brandingværdi

Af Laurits Rasmussen

07.11.2018

Rullende biblioteker, mobile biblioteker eller bogbusser. Kært barn har mange navne. De mobile biblioteker har en stor brandingværdi for folkebibliotekerne og den danske kulturarena.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Litteratur gavner den enkelte og fællesskabet

Af Nicoline Ehlerts Madsen

11.10.2018

Kan man gennem en intens uge med litteratur og læsning vække børn og unges interesse for litteraturen og give dem lysten til at læse? Kan den øgede læsning bidrage til at færre børn og unge får manglende selvværd, eller lider af stress eller ensomhed?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et lykkeligt moderne ægteskab – om samarbejde mellem folkebibliotek og borgercenter i Dragør

Af Henriette Ritz Kylmann
Biblioteksleder

11.10.2018

Sammenlægninger af borgerservice og folkebiblioteker har rullet over landet. Det har stået på gennem en årrække i forskellige udformninger for eksempel fra fuldt integreret til borgerservice light. Fokus har været stort på de steder, hvor bibliotek og borgerservice er flyttet sammen og knap så stort på de steder, hvor man har valgt en anden vej. Dragør Kommune er en af de kommuner, som er gået en anden vej. Vi vil gerne dele vores erfaringer om det, vi kalder ”et lykkeligt moderne ægteskab”; vi bor hver for sig og samarbejder, der hvor det giver mening for borgerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Charme, selvtillid og lækkert horn

Af Christian Langelund Hansen
Læringskoordinator, Aalborg Bibliotekerne

01.10.2018

I alle organisationer sendes medarbejdere på kursus eller seminar med en forventning om, at de vender hjem med en sprudlende gejst for at kaste sig ud i nye tiltag, hvor ny viden omsættes og bringes i anvendelse. Ord som forandringsledelse og kompetenceudvikling bliver ofte brugt om dette velkendte fænomen. Budskabet i denne artikel er, at det nogle gange kan betale sig at vente og udvise tålmodighed, selvom det kribler i fingrene for at prøve nye ting af. I denne artikel udfordrer jeg det moderne og populære kompetenceudviklingsbuzzword ”transfer”, som blandt andet handler om, at det tillærte på et kursus omsættes straks og gryden holdes i kog. Min påstand er, at medarbejdere kan gøre klogt i at lade den nye viden simre i gryden. Ledere kan gøre klogt i at legitimere, at ny viden simrer i lang tid, inden den bringes i anvendelse. Til sidst giver jeg et konkret eksempel på, at Aalborg Bibliotekerne har haft ny viden på lager i et helt år uden at sidste salgsdato blev overskredet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skønlitteraturens nye formater - Den digitale udfordring

Af Claus Hagstrøm Hansen
Cand.scient.bibl. og digital formidler på Horsens bibliotek

01.10.2018

“Danskernes forbrug af skønlitteratur er stabilt”. Med disse betryggende ord indledes en artikel i Kristeligt Dagblad. Artiklen beretter om, hvorledes mange mennesker i dag lider af kronisk dårlig samvittighed i kontekst til forbrug af såkaldte overfladiske medier som smartphones og tablets, mens skønlitteraturen samler støv på natbordet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Unge gymnasieelever går til talerskole på Stadsbiblioteket

Af Aske Tolsgaard
Månedens artikel: oktober 2018
Lyngby-Taarbæk kommune

01.10.2018

I samarbejde med Røst har Lyngby Stadsbibliotek inviteret HHX-elever fra Knord til at gå til talerskol, for at blive klogere på alt fra kreativ idéudvikling til solid stemmeføring.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Krimiside-applikationen – første testeksempel på brug af linked data i danske biblioteker

Af Thomas Ellegaard Langholz
Bibliotekar og projektleder, Odense Bibliotekerne

31.08.2018

I 2017 satte en projektgruppe bestående af deltagere fra Esbjerg Kommunes Biblioteker, Københavns Kommunes Biblioteker og Odense Biblioteker og Borgerservice sig for at udvikle en applikation til bibliotekets hjemmeside, som både kunne demonstrere hvad man kan bruge linked data til i bibliotekssammenhæng og gøre vores online katalog mere aktivt formidlende. Projektet blev navngivet ”Integration af åbne data i bibliotekets online katalog” og fik støtte af DDB Puljen. SDU Kolding medvirkede som konsulent på projektet. Projektet blev navngivet ”Integration af åbne data i bibliotekets online katalog” og fik støtte af DDB Puljen. SDU Kolding medvirkede som konsulent på projektet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekerne kan spille en vigtig rolle i formidlingen af podcastmediet

Af Niels Schmidt Petersen
Projektleder ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker

31.08.2018

Hvorfor er podcasts interessant for bibliotekerne? Og hvilken rolle kan bibliotekerne spille i forhold til mediet? Disse spørgsmål var udgangspunktet for projektet ”Podcast som åben og demokratisk platform”. Projektgruppen har gennemført en undersøgelse af podcastlandskabet, afdækket mulighedsrum samt udviklet og afprøvet koncepter og prototyper. Resultaterne viser, at bibliotekerne har flere oplagte muligheder for at tage mediet til sig og blive en relevant og troværdig aktør på podcastområdet. Særligt i forhold til tilgængeliggørelsen af mediet for brugerne, hvor bibliotekerne kan bringe sine formidlings- og kurateringskompetencer i spil. Her er en åbenlys mulighed, som bibliotekerne kan og bør gribe.

Læs hele artiklen Se kommentarer

TEGN en BOG på BIBLIOTEKET

Af Annebeth Larsen Møller
Månedens artikel: september 2018

08.08.2018

Biblioteket Kulturværftet i Helsingør har i foråret engageret borgere i litterære oplevelser, der styrker kreativiteten, fremmer fordybelsen og bringer en ro, man kan være sammen om. Bibliotekerne i Helsingør har en arrangementsstrategi, der slår fast, at biblioteket vil udvikle profilen som litteraturens hus. Derfor var det oplagt, da Elsebeth Tank foreslog et samarbejdsprojekt, der ville udforske mulighederne for at tilføre den litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur og tegning. På bibliotekssprog taler vi om at udvide det litterære format. Og det var, hvad vi gjorde, da vi afprøvede og udviklede ’TEGN en BOG’ som biblioteksmetode. I foråret 2018 organiserede vi fire åbne workshops i bibliotekets publikumsrum på Kulturværftet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sammen om litteraturen

Af Martin Hartmann

03.08.2018

Hvordan åbner man bibliotekets døre og litteraturens verden for kursister på HF og VUC, når flere forbinder biblioteket, bøger og læsning med noget dødkedeligt og uoverkommeligt? Det spørgsmål blev starten på udviklingsprojektet LITTLAB – et litteraturlaboratorium.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musik som procesformidling - Nye måder at tænke musikformidling på

Af Marit Skovbakke Juhl
Bibliotekar

03.08.2018

Herlev Bibliotek har i 2018 på musikområdet arbejdet i en proces, hvor verdensmusik har været omdrejningspunkt for musikformidling – dvs. at verdensmusik har fungeret som et transparent benspænd i en række tiltag. Som en del af en samskabelsesproces har biblioteket samarbejdet ligeværdigt med Herlev Gymnasium og Ballerup Herlev Produktionshøjskole gennem 3 worldshops, som foregik hos de 3 forskellige interessenter. I samarbejdet med en lokal borger har samskabelsen haft en faciliterende karakter. Her er opstartet et ukulele spillefællseskab, hvor ca. 10 deltagere ugentligt har spillet sammen. Endelig har biblioteket anvendt styret samskabelse i forbindelse med eksempelvis koncerter. Der har været stor interesse for aktiviteterne og processen har været succesfuld.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvordan får man talent i litteratur?

Af Louise Eltved Krogsgård
Udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

30.07.2018

Brønderslev Forfatterskole skriver i år 15 års jubilæum, og som et førende talentilbud for skriveglade unge litteraturtalenter, vil vi gerne dele ud af vores erfaringer. For hvordan udvikles der egentlig talent i litteratur? På Brønderslev Forfatterskole er vejen til succes lang. Litteratur er ikke en talentgenre, hvor du er færdig som kunstner som 30-årig, højst sandsynligt er det først her din succes begynder. Det betyder også, at her er det det lange seje træk der tæller. Flere bøger om skrivning påpeger, at det er dem med den største stamina, som lykkes, og måske ikke altid den, der har den bedste historie.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fra tørresnor til Lille Peter edderkop

Af Anna Mathilde Nielsen og Louise Buus

27.06.2018

I en 2-årig periode fra marts 2016 til maj 2018 har Horsens kommunes biblioteker og dagplejen i Horsens samarbejdet i projektet ”Sprogrigt miljø til de små, early literacy 0-2 år”. Projektet har involveret ca. 63 dagplejere og deres børn i udvalgte distrikter fra midtbyen i Horsens. I alt 14 aktivitetsbesøg med forskellige temaer, tilrettelagt af bibliotekarer og pædagoger, er det blevet til for dagplejen og deres børn. Projektet blev støttet af Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Læs hele artiklen Se kommentarer

”Det var rart at få lov til at skrive i hånden!”

Af Laila Laustsen og Karin Møller Jensen

27.06.2018

I Skrive har man i et projekt arbejdet med ung-til-ung undervisning for at få unge til at udtrykke sig på skrift.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvad kunne du godt lide ved bogen?

Af Sarah Elizabeth Hvidberg
Månedens artikel: august 2018
Bibliotekar og projektleder

22.06.2018

Det er ofte ikke en bogs emne, der afgør om læseren har haft en god oplevelse, men derimod tempo, stemning og skrivestil.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fake News, alternative fakta, kildekritik, løgn og rygter

Af Claus Hagstrøm
Månedens artikel: juni 2018
Cand.scient.bibl., forfatter og bibliotekar

16.05.2018

Vi lever i en tid, hvor det i medierne, det være sig både i de traditionelle medier såsom aviser og nationale tv-stationer, såvel som på de digitale sociale medier, fyger om ørerne på os med buzz-ord som: Fake news, alternative fakta, den postfaktuelle æra og det postfaktuelle samfund. Men hvad betyder det, når noget er fake news eller alternative fakta?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digital almendannelse forhindrer ungdommen i at blive til digitale dannelsesfilistre

Af Claus Hagstrøm
Cand.scient.bibl., forfatter og bibliotekar

16.05.2018

Artiklens kronikør argumenterer for, at Kierkegaard med citatet på det nærmeste forudsagde de digitale sociale mediers komme med mere end 125 år.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Projektet Den hemmelige skrift

Af Morten Rindom Nielsen
Bibliotekar i Team Læring

16.05.2018

Projektet Den hemmelige skrift er et kulørt læringskoncept. Første fase af projektet (2017) er lavet i samarbejde med Munkevængets Skole.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekaren guider eleverne gennem informations-junglen

Af Lena Kristin Berard Høyer
Månedens artikel: maj 2018
Bibliotekar

19.04.2018

Multimodalitet i børnehøjde I foråret 2016 udviklede Professionshøjskolen Absalon (dengang UC Sjælland) og CFU i samarbejde med Vordingborg Bibliotekerne et projekt, der både skulle skærpe skoleelevers færdigheder inden for produktion af multimodale tekster og tjene som et eksemplarisk samarbejde mellem PLC’er (Pædagogiske Lærings Centre) og Folkebiblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Centralbibliotekernes Akademiforløb i Biblioteksdidaktik

Af Cecilie Laskie

19.04.2018

Så er uddannelsesforløbet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019 åbent for tilmelding - og det er ganske gratis!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Frivillige hjælper med at skabe stjernelæsere

Af Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd.

28.03.2018

Nyt udviklingsprojekt i Frederikssund, Egedal og Herlevs biblioteker og skoler skaber øget læ-selyst hos børn i 10-13 års alderen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læringsmøblet i Kristrup

Af Bettina Boddum, børnebibliotekar, Randers Bibliotek

28.03.2018

Randers Biblioteks filial i Kristrup har gennem projektet »Transformation i nye bibliotekstyper« forsøgt at komme med en løsning på, hvordan vi på et primært selvbetjent bibliotek kan målrette vores tilbud til den enkelte besøgende – og i særdeleshed den enkelte skoleklasse. Vi har undersøgt, hvordan vi kan gøre biblioteksrummet relevant og målrettet. Vi er kommet frem til at lave et ’Læringsmøbel’, der opfylder de behov, og vi vil rigtig gerne dele vores erfaringer med jer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Beretning om BOBCATSSS-konferencen i Riga 2018

Af Thore Davies, informationsvidenskab og kulturformidling
Månedens artikel: marts 2018

07.03.2018

Syv studerende fra Institut for Informationsstudier besøgte i januar konferencen BOBCATSSS, som hvert år arrangeres af studerende ved biblioteks- og informationsvidenskab i regi af mindst to universiteter. I år bestod samarbejdspartnerne af Letlands Universitet og Eötvos Loránd Universitet i Budapest. Årets tema var »The Power of Reading«, en metaforisk overskrift, som forenede de deltagendes opmærksomhed over en tre dage lang konference i Riga, Letland, om at bidrage med at udvide den superkraft, som læsning udgør.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fra småt brændbart til genbrug

Af Helle Arendrup Mortensen

05.02.2018

Glæden ved formidling af bøger har været én af de største glæder i mit arbejdsliv, og det savnede jeg, da jeg gik på efterløn. Heldigvis var der brug for en frivillig til at tage sig af bøgerne i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Søborg.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Highlights fra REN Research – Nordisk Researchkonference 2017

Af Lotte Thing Rasmussen, bestyrelsesmedlem af Mediegruppen Danmark og forskningsbibliotekar i medier og journalistik på Syddansk Universitetsbibliotek

31.01.2018

Tre medlemmer af Mediegruppens bestyrelse har været tre dage i Oslo til konference om research set fra journalister og bibliotekarers vinkel. Med hjem fik de søgetips, ny inspiration og et indblik i, hvor forskelligt man arbejder med eksempelvis metadata i de forskellige nordiske mediehuse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Er jeres bibliotekstilbud på den kommunale læringsplatform?

Af Kalle Nielsen, bibliotekar på Vejle Bibliotekerne

31.01.2018

Er du usikker, så tjek op på spørgsmålet, herunder om I har fået forfatter- eller lærerrolle på den kommunale læringsplatform. Alle kommuner har nu valgt læringsplatformen, og den er i dag lærernes daglige værktøj. Tilbud, der er oprettet direkte i læringsplatformen, står langt stærkere end bibliotekstilbud i foldere og diverse Åben Skole-portaler.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tryk på Sproget

Af Rikke Østergaard Hansen, projektleder, Herning Bibliotekerne

22.01.2018

Herning Bibliotekerne har siden 2016 haft tryk på både sproget og relationerne i et tværprofessionelt samarbejde om at styrke de 0-3 åriges sprogudvikling. Omdrejningspunktet i projektet har været at koordinere og nytænke den kommunale indsats med et klubtilbud og samtidig tilføre et digitalt aspekt. Godt 40 procent af hele årgangen har valgt at deltage i Tryk på Sproget i Herning Kommune. Am-bitionen er nu at brede erfaringerne ud i national skala via det kommende program for understøttelse af sprog og læsning i de danske folkebiblioteker – SprogStavLæs.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kær-Litt: Danmarks første festival for kærlighedslitteratur

Af Lene Hedengran Rasmussen, Guldborgsund Bibliotekerne

19.01.2018

På Sydhavsøerne finder landets første kærlighedslitteraturfestival »Kær-Litt: Festival for lidenskabelige linjer« sted den 5.-6. maj 2018 på Fuglsang Herregaard, der ligger på Lolland. Det bliver en weekend i kærlighedens tegn med et overflødighedshorn af kærlighedslitteratur, musik, tekster, bogsigneringer, oplæsninger, skriveworkshops, foredrag og samtaler om kærlighed. Der vil også være aktiviteter for børnene i den skønne park. Herudover er der udskrevet en novellekonkurrence: Skriv en novelle om kærlighed mellem mennesker. Vindernovellen offentliggøres den 6. maj på Fuglsang Herregaard. Kom, og oplev en fantastisk weekend i kærlighedens tegn sammen med andre – uanset om du er barn, ung eller voksen. Her er kærlighed til alle.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Shared Reading åbner dansk sprog og kultur for udenlandske kvinder

Af Cecilie Laskie
Månedens artikel: januar 2018

19.01.2018

Shared Reading – guidet fælleslæsning – er blevet en lystfyldt og meningsfuld vej ind i dansk sprog og kultur for de udenlandske kvinder, som i 2017 deltog i udviklingsprojektet »Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes« på Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne. Projektet har vist, at metoden er velegnet til at give borgere med anden etnisk baggrund end dansk gode læseoplevelser med dansk litteratur, gøre dem til bedre sprogbrugere og udvide deres forståelse for dansk kultur.

Læs hele artiklen Se kommentarer

So ein Ding müssen wir auch haben! Et stop motion-eksperiment i Aalborg

Af Helle Brink & Tina Andersen, Aalborg Universitetsbibliotek

04.01.2018

På Aalborg Universitetsbiblioteket har vi kastet os ud i kunsten at lave stop motion film inspireret af Københavns Universitetsbibliotek. Vores tanke har været at introducere vores services på en ny måde gennem stop motion. Konklusionen på vores arbejde er, at processen med at lave filmen, som er både sjov, udfordrende og lærerig, er arbejdet værd. Vi har fået en lille film, som præsenterer vores services på en anderledes måde, og som fungerer som en icebreaker og en blød start på vores undervisning.

Læs hele artiklen Se kommentarer

En læsekreds i Skibby… kun for mænd

Af Martin Læssøe Lind, Frederikssund Bibliotekerne

04.01.2018

Det viser sig ikke at være umuligt at have en læsekreds kun for mænd. For sådan en findes der nemlig i Skibby i Frederikssund Kommune. For et par år siden greb vi en tilfældig chance, og nu læses og debatteres der for fuld skrue blandt Læsehingstene. Det handler om at gribe ideen, når den er der.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Der lyttes til klassisk på Gladsaxe Hovedbibliotek – og i en selvkørende lytteklub

Af Gitte Lose, Gladsaxe Bibliotekerne

04.01.2018

Har du ikke allerede oprettet en klassisk lytteklub, så overvej at gøre det. Medlemmerne holder utroligt meget af at deltage.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekernes tema-parløb med public-service mastodonten

Af Anders Taylor Hansen, Aalborg Bibliotekerne

20.12.2017

Siden 2014 har landets biblioteker og Danmarks Radio kørt tæt parløb i arbejdet med store nationale temaer. Synergieffekt og aktualitet, siger de på bibliotekerne. Men hvad får DR ud af at arbejde med folkebibliotekerne?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Madi Brain Power skaber læselyst i Nepal

Af Irene Villumsen, bibliotekar på Randers Bibliotek og Karin Worm, tidligere bibliotekar på Randers Bibliotek

29.11.2017

Etablering af et lokalt bibliotek i Madi i det sydlige Nepal skal udvikle en læsekultur i lokalsamfundet. Biblioteket hedder »Madi Brain Power«, det er startet af Jysk landsbyudvikling i Nepal og det er tænkt som et bibliotek, der henvender sig til både børn, unge og voksne, så de kan få glæde af litteraturens mange kvaliteter.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekar med nyt perspektiv

Af Chloe Christensen

15.11.2017

Efter at have læst på IVA i tre et halvt år var det tid til, at der skulle ske noget nyt. Vejen ledte mig til Indonesien ved hjælp af AIESEC (verdens største studenterdrevne organisation). Dér arbejdede jeg frivilligt sammen med ti andre unge fra hele verden med hver vores baggrund. Målet var at fremme indonesiske børns kulturelle forståelse og deres engelskkundskaber i projektet »Global Playground« i Yogyakarta.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Innovationspraktik – det virker, prøv det…

Af Rebekka Elmquist Nielsen og Trine Fjordback Søndergaard, bibliotekarer ved Solrød Bibliotek og Det Administrative Bibliotek

20.10.2017

Netværksdannelse, faglig sparring og innovation samlet i ét koncept: Som en del af den offentlige innovationspraktik tilbragte folkebibliotekar Rebekka Elmquist Nielsen fra Solrød Bibliotek to dage på Det Administrative Bibliotek (DAB). Her fortæller både praktikant og praktikvært Trine Fjordback Søndergaard om praktikopholdet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Orakelmaskinen – få svar på (næsten) alt

Af Biblioteket Frederiksberg

20.10.2017

Som besøgende på kultur- og bevægelseshuset KU.BE kan du nu få svar på alle livets store spørgsmål. Biblioteket Frederiksberg har udviklet en »Orakelmaskine«, der kan forudsige fremtiden og give svar på alt det, der går ud over den menneskelige forstand. Orakelmaskinen henter sin viden og skønne citater fra bibliotekets mange værker og inviterer den besøgende til at møde litteraturen på en ny, sjov og legende måde. Formålet er at skabe interesse for litteraturen – gerne for dem, der ikke normalt bruger biblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

”Hvad skal man med biblioteker? Hvis man gav folk nogle hundrede kroner hver, kunne de købe mange bøger henne i genbrugsbutikken…”

Af Mona Madsen
Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune

11.10.2017

Man tror næsten ikke sine egne ører. Men Martin Ågerup, direktør for den borgerlig-liberale organisation ved navn CEPOS, er helt sikker i sin sag: Hvis folkebibliotekerne ikke findes, vil andre entreprenører udfylde tomrummet. Der vil blive plads til både frivillige og kommercielle virksomheder, som under de nuværende forhold – det vil sige med unfair konkurrence fra de offentligt finansierede folkebiblioteker – ikke har tilstrækkeligt albuerum til at kunne operere rentabelt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket: samlingssted i det hyperkomplekse samfund

Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

06.10.2017

Brønderslev Bibliotek fik for to år siden en ny nabo, da et tidligere ældrecenter blev konverteret til asylcenter. På samme tid blev det tidligere sygehus i Dronninglund også lavet til asylcenter. Denne borgergruppe var ny i Brønderslev Kommune. Som i så mange andre mindre landkommuner blev asylansøgere en ny målgruppe, som der ikke var erfaringer med. Derfor indgik biblioteket en samskabelsesproces med asylcenteret, hvor kvalificerede tilbud til målgruppen skulle udvikles.

Læs hele artiklen Se kommentarer

FabLab på skoleskemaet

Af Mette Rygaard Poulsen, Guldborgsund-bibliotekerne

25.09.2017

I løbet af efteråret får Guldborgsund-bibliotekernes FabLab besøg af samtlige 5. klasser i Guldborgsund Kommune. Eleverne skal alle gennem et forløb om design, innovation og entreprenørskab, og her spiller FabLab Guldborgsund en stor rolle.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nørdernes bibliotek: Nye brugerskabte oplevelser og videndelingsaktiviteter

Af Anne Sofie True, Finn Petersen, Kjetil Sandvik & Thea Storm Pedersen

25.09.2017

Brugernes viden blev sat i spil i projekt VoksenNørd, hvor brugerne selv var med til at skabe indhold og nye aktiviteter i biblioteksregi.

Læs hele artiklen Se kommentarer

De rullende biblioteker – gør de en forskel?

Af Laurits Thomas Rasmussen, cand.scient.bibl. og bestyrelsesmedlem i Filibussen

29.08.2017

Kært barn har mange navne: bogbusser, mobile biblioteker eller biblioteksbusser. De rullende filialer, der betjener store områder i såvel by som på land, bliver af mange betragtet som en institution, hvilket også kan ses på deres tilbagegang i både Danmark og Norge. I min tid som bestyrelsesmedlem i Filibussen har jeg dog oplevet en anden side. På grund af deres fleksibilitet kan disse rullende kulturarenaer være der, hvor brugerne er – hvad end det er i byens ghettoområde eller landsbyens sidste samlingssted.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børnenes Litteratursti

Af Maria Björnsdóttir, projektleder, Allerød biblioteker

17.08.2017

Præsentation af projekt »Børnenes Litteratursti« i Allerød.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hillerød – en by, hvor vi kender hinanden

Af Sarah Elizabeth Hvidberg, bibliotekar, Hillerød Bibliotekerne

03.08.2017

Hver anden onsdag fyldes Vandrehallen på Hillerød Bibliotek af spisende og snakkende gæster i alle aldersgrupper. Det har de gjort i over et år, og langbordet bliver længere og længere.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Notas lydbøger kan nu høres offline i ny app

Af Morten Nielsen, Kommunikationskonsulent, Nota

26.06.2017

Notas medlemmer med for eksempel ordblindhed og synshandicap kan fremover høre lydbøger fra Nota på en ny app, også når de er offline. Appen kan hentes i App Store og Google Play og er gratis.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Træd ind i fortællingen 2017

Af Maria Björnsdóttir, projektleder, Allerød Bibliotek

07.06.2017

Når man samarbejder på tværs af kommunens institutioner og trækker på frivillige kræfter i og uden for kommunen, kan man sammen skabe noget stort, der ender med at række langt ud over landets grænser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fra zombie invasion til Dansk Horror Festival

Af Niels Mark, Teamleder, Odense Musikbibliotek

07.06.2017

Om partnerskaber på tværs af kulturer og medier, baggrunden for en horrorfestival, og hvorfor en borgerinddragende indsats som denne er relevant for Odense Bibliotekerne – og bibliotekerne som helhed!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det Litterære Udstillingshus – en bog om erfaringer med litterære installationer i biblioteksrummet

Af Majken Jørgensen
Biblioteket Kulturværftet

01.06.2017

Bibliotekerne i Albertslund, Frederiksberg og Helsingør har gennemført det første projekt som ’Det Litterære Udstillingshus’. Resultatet blev tre store installatoriske udstillinger over tre klassiske, engelsksprogede værker: Ulysses, Utopia, Hamlet. Rekvirer bogen, som beskriver proces, resultat og metoder.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Alices værktøjskasse: En guide til fiktionalitet i litteraturformidlingen

Af Ea Elmer
Projektleder for litteraturformidling, Biblioteket Frederiksberg

31.05.2017

Siden foråret 2016 har Biblioteket Frederiksberg haft en noget anderledes samarbejdspartner. Navnet er Alice (efternavn ukendt). Ifølge hende selv har hun lige skrevet speciale om dansk samtidslitteratur og arbejder indimellem på en bogcafé. Og så er hun – nok så vigtigt – en ivrig facebooker, blogger og instagrammer. Alice bruger internettets sprog og koder til at skrive om litteratur. Hun blander emojis, sms-jargon, memes, links, m.m., og ud kommer en litteraturformidling i øjenhøjde med den digitale tidsalder og de sociale medier. Og – nåja – så findes hun ikke. Hun er noget vi har fundet på.

Læs hele artiklen Se kommentarer

En verden af Skam

Af Louise Eltved Krogsgård
Udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

18.05.2017

Bibliotekerne i Frederikshavn og Brønderslev har i 2017 fået penge fra Slots- og Kulturstyrelsen til et litterært projekt for unge i Danmark, Norge og Sverige. Projektet hedder »Ny Nordisk – Litteratur & fortælling« og har til formål at sætte fokus på litteratur og fortællinger fra unge i de tre nordiske lande.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket kickstarter sproget i nordjyske børnehaver

Af Anders Taylor Hansen
Aalborg Bibliotekerne

17.05.2017

Kan biblioteket være med til at stimulere sprogudviklingen hos børnehavebørn og give dem en bedre indgang til uddannelsessystemet og livet som kulturforbruger? Det skal projektet Sprogstart undersøge, når Aalborg Bibliotekerne går sammen med Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade og Trygfondens Børneforskningscenter om at udvikle sproget hos børn i alderen 3-5 år.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Billedbogen – et medie der kan noget særligt

Af Lone Skovgaard, HvidovreBibliotekerne

15.05.2017

Hvidovrebibliotekerne har i 2016 lavet et projekt om tidlig læsning med pædagoger fra tre institutioner. Formålet med projektet er at øge børnenes læsekompetence, og udvalgte moderne billedbøger bliver brugt til, at børn leger forskellige lege, tegner og designer figurer ud fra bøgerne og samtaler om dem. Aktiviteterne skal gøre børnene interesserede i billedbøgerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

KultuRask – et kulturelt pusterum

Af Anette Koue, bibliotekar DB, Mette Thue, kulturformidler, Bente Dalsgaard, sundheds- og forebyggelseskonsulent i Viborg kommune, Sarah Schimmell Holm, assistent

03.05.2017

Sundhedscenter Viborg og Viborg Bibliotekerne har gennem tværsektorielt samarbejde bidraget i en aktuel sundhedsindsats og afprøvet et nyudviklet tilbud. Fokus var at skabe øget livskvalitet for sårbare borgere. Gennem faciliterede kulturelle oplevelser blev der skabt et rum for det fælles tredje, hvor deltagerne fik mulighed for at få et pusterum fra det, der er svært. Deltagerne oplevede på forskellig vis øget livskvalitet og fik undervejs behov for at lære hinanden at kende. Efterfølgende mødes flere af deltagerne i selvorganiserede grupper.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Del dog din formidling (sagt kærligt)

Af Anja Nielsen, formidler ved Vesthimmerlands Biblioteker

07.04.2017

Vesthimmerlands Biblioteker arbejdede i 2016 på et 1-årigt projekt, hvis formål var at genbruge eksisterende formidlingstiltag med fokus på nogle udvalgte brugergrupper. Tanken var god, men virkeligheden omkring formidlingstiltagene skabte udfordringer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børnebøger som ramme for terapeutisk intervention

Af narrativ psykoterapeut Eva Zelander MPF

07.04.2017

Hvordan billeder, fortællinger og eventyr kan hjælpe børn til at få det lettere med tunge problemer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblo på udebane: Sorø Bibliotek rykker litteraturformidlingen ud i byrummet og naturen

Af Mette Tingholm, kulturkonsulent, og Mia Sørup, biblioteksleder for Sorø Bibliotek

05.04.2017

Kan man smage på litteraturen? Hvordan lyder den egentlig? Og hvad sker der, hvis vi rykker litteraturoplevelsen ud af biblioteksrummet og gør den social?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket bakker op om Dialogisk læsning i vuggestuerne

Af Pia Nyberg, bibliotekar ved Hillerød Bibliotekerne

17.03.2017

Det er kommunalt besluttet, at alle institutioner i Hillerød skal arbejde med dialogisk læsning, og Hillerød Bibliotek har fundet midler til at søsætte et spændende projekt, som kan være med til at understøtte den dialogiske læsning ude i institutionerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læs mere og Slip ledigheden

Af Thomas Ry Andersen, bibliotekar og litteraturformidler ved Fredericia Bibliotek

15.03.2017

Fredericia Bibliotek har deltaget i Slip ledigheden, som var et 2-årigt projekt under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi har arbejdet med, og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odense Bibliotekerne udlåner bæredygtighed med succes

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen, Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne

03.03.2017

At bibliotekerne går nye veje og udvikler sig, er ingen i biblioteksverdenen i tvivl om. Det gør vi hver dag – og det skal vi blive ved med. Nye typer materialer og medier finder vej til udlånet. Også de mere »særprægede«. I Odense nærmer projektet Lån bæredygtighed på biblioteket sig sin afslutning, men projektets grundsten, 34 såkaldte bæredygtighedskits, indgår fremadrettet i Odense Bibliotekernes samling, og flere kommer fortsat til. Læs mere om Odenses grønne projekt, som også tilbyder et færdigt koncept – klar til at implementere på andre biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mere inspiration, tak

Af Marianne Dybkjær, produktkonsulent, DBC

01.03.2017

Bibliotek.dk’s brugere vil gerne have mere inspiration og flere anbefalinger, men det skal opleves personligt og være målrettet dem. Sådan lyder det i de brugerundersøgelser, vi har gennemført på bibliotek.dk i 2016.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket og familienetværket

Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

24.02.2017

Projekt »Småt Brændbart« har igennem de sidste to år arbejdet med at gøre biblioteket mere synligt i kommunernes strategier og indsatsområder i forhold til udvalgte segmenter med samskabelse som metode og afsæt. Brønderslev Bibliotek har deltaget i et samskabende projekt med kommunen om indsatsen for dens sårbare familier. Projektet er et svar på kommunens målsætning om at finde nye måder at inddrage samarbejdspartnere i arbejdet med dette indsatsområde, kaldet »Varige Spor«, herunder andre kommunale institutioner og frivillige foreninger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Her er jeg! Hvem er du?

Af Sussi Nyled Heinrichson

22.02.2017

Om møder mellem mennesker på biblioteket set med ICDP-briller

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spark ind i Åben Skole – Multimodal storytelling på børnebiblioteket

Af Marlene Lønholdt, børnebibliotekar, Viborg Bibliotekerne

22.02.2017

Skolereformen har med visionen om »Åben Skole« inviteret kulturinstitutioner ind til samarbejde. Viborg Bibliotekernes projekt StoryLab er et eksempel på, hvordan et skolesamarbejde kan udmøntes i et konkret tilbud til udskolingens danskundervisning. Helt konkret om multimodal storytelling og udvikling af det 21. århundredes kompetencer: kreativitet, innovation og samarbejde. Projektet har været et spændende og lærerigt eksperiment, der har påvist nye måder at tænke bibliotekets og bibliotekarens rolle på.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dødsspillet – Demokrati og diktatur for »dummies«

Af Stefan Dahl
Bibliotekar ved Esbjerg Bibliotekerne

17.02.2017

Hvordan får man en niende klasse til at forholde sig til demokratiet, lokalhistorien og censur? I Esbjerg prøver biblioteket at nå de unge gennem litteraturen ved at tage udgangspunkt i en ret populær ungdomsbog – nemlig The Hunger Games (da. Dødsspillet ) af Suzanne Collins. Med bogen som springbræt besøger vi, sammen med eleverne, nogle af de steder, som er en central del af det danske demokrati – og som netop mangler i den dystopiske verden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Do-It-Together biblioteket - højlydt samskabelse i biblioteksrummet

Af Thea Storm, Finn Petersen og Anne Sofie True

17.02.2017

Hvordan lyder et bogsorteringssystem? En rulletrappe? Et udlån, en kaffeautomat og et avishjørne? I foråret 2016 zoomede Københavns Hovedbibliotek og biblioteket i Køge ind på bibliotekets lyde som en del af projektet Do-It-Together biblioteket, DITbib. Det var et eksperiment, som gjorde biblioteksbrugere til medskabere af bibliotekerne gennem lydproduktion i og om biblioteksrummene. Processen var midlertidig og skabte et eksplorativt læringsrum med fokus på nye fællesskaber, deling af viden, aktiv samskabelse og styrkelse af lokale netværk.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Unge bygger eget læringsrum på Herlev Bibliotek

Af Projektleder for CreaTown Mia Nadia Lippert & digital formidler Cecilie Lyneborg
Herlev Bibliotek

06.02.2017

De unge. Deres læring. Danmarks fremtid. Der er bred enighed om, at vores børn og unge skal udvikle kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Men hvordan bringer bibliotekerne sig i spil for denne velfærdsopgave? Hvordan skaber vi lyst til den nødvendige læring? For at skabe ny erfaring på området har Herlev Bibliotek udviklet åben skole-tiltaget CreaTown - et læringsforløb med fokus på produktion, samskabelse og de unges stemme.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digitale tabletter på plejehjem

Af Helle Kundby Nygaard og Eva Højlund Christensen
Bibliotekarer ved Biblioteket Frederiksberg

01.02.2017

Hvert efterår rykker Biblioteket Frederiksberg ud på forskellige plejehjem i kommunen for at introducere kommunens ældre til tablets. Der er p.t. to bibliotekarer involveret i denne undervisning samt et hold af frivillige, som gerne vil lære fra sig og sidde en-til-en og lære ældre om tablettens mange muligheder. Vi har på nuværende tidspunkt været afsted fem gange, og det har hver gang været en stor succes med mange glade ældre, der er blevet meget klogere på tablettens mange muligheder. Vi starter vores introduktioner med et ganske kort oplæg med basisviden om tabletten. Derefter får de ældre selv lov at prøve. De har enten medbragt deres egen tablet, eller de låner en af biblioteket. Vi viser dem blandt andet, hvad biblioteket digitalt har at tilbyde, for eksempel eReolen og Filmstriben, men derudover tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes interesser og behov.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Do It For Fun – biblioteksintroduktion til nye studerende

Af Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, Ulla Buch Nilson, Rasmus Sand Bach
Månedens artikel: februar 2017
VIA University College, Campus Horsens

23.01.2017

Biblioteksintroduktioner for nye studerende har længe været et smertensbarn – de er relevante, men ofte kedelige, både for studerende og bibliotekarer. Men en ny situation med færre personaleressourcer og større studiehold igangsatte en didaktisk nytænkning af introduktionerne på VIA. På ønskelisten var mere engagement og aktivitet, større læringsudbytte og i sidste ende selvhjulpne studerende. Løsningen blev en social, sjov, praktisk og gamificeret biblioteksintroduktion, hvor de studerende løber, leger og konkurrerer sig til viden om det fysiske bibliotek. Efter et semester med introduktioner og positive erfaringer mødte vi uddannelsesforsker David Price på en læringskonference. Her gik det op for os, at vi med spillet rammer noget vigtigt i unges læring anno 2016...

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spil som magisk læremester

Af Jim Højberg, forfatter og bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne

05.01.2017

BibGame er et læringsspil i søgning i biblioteksbasen, udviklet af Aabenraa og Kolding Biblioteker og PLC’ere og støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Spillet blev præsenteret for 110 fremmødte på en temadag i Kolding i december.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikformidling via lytteklubstanken

Af Ulla Hoberg Lyhne, musikformidler, Roskilde Bibliotekerne
Månedens artikel: januar 2017

05.01.2017

Hvordan kan bibliotekerne blive endnu bedre til at formidle musik – og hvordan gør vi det sammen med borgerne? Det spørgsmål har ført til projektet »Udvidet musikformidling via lytteklubstanken«, som Roskilde Bibliotekerne og Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne arbejdede med i 2016. Projektet, som modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje for biblioteker og pædagogiske læringscentre, fulgte to hovedspor, som præsenteres i denne artikel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

En vision for bibliotekets kreative rum

Af Marianne Krogbæk, designer og projektleder, ITK Aarhus Kommunes Biblioteker & Jeppe Søndergaard Knudsen, tidligere biblioteksformidler ved Aarhus Kommunes Biblioteker, arbejder nu som selvstændig.

04.01.2017

I 2015 mødtes vi begge med Trent Miller fra Madison Public Library, Julka Älmquist, konsulent for Chicago Public Libraries og Stacie Ledden fra Anythink Libraries. Dette møde – og en efterfølgende rejse – viste sig at være en sand åbenbaring. Der er en verden af inspiration at hente i de amerikanske biblioteker, inspiration til at knytte bånd til kreative ildsjæle og til at starte med visionen frem for produktet (et makerspace på biblioteket). Vi er to blandt mange, der brænder for at bidrage til bibliotekernes udvikling, transformationen af biblioteksrummet og institutionens nye rolle for at kunne tilbyde viden på nye, vedkommende måder. Det vil vi gøre i denne artikel med det håb, at der er danske biblioteker, der tør gå i amerikanske bibliotekers fodspor.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Are You New To Aalborg?

Af Bodil Bøtcher og Vita Andersen
Månedens artikel: december 2016
Bibliotekarer ved Aalborg Bibliotekerne

22.11.2016

Aalborg Bibliotekerne indledte omkring 2008 et projekt-samarbejde med International Citizen Service, velkomstcentret under Statsforvaltningen. Det var et EU-støttet projekt, der havde til formål at øge indsatsen for integration af internationale studerende og expats, der kom til Nordjylland. Vi fik igennem dette samarbejde mulighed for at komme i kontakt med målgruppen, og da EU-projektet ophørte, var det et stort ønske for Aalborg Kommune at videreføre arbejdet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ønskebiblioteket fylder 5 år

Af Stine Hoffmeyer
Bibliotekar, Bibliotekshuset Rodosvej, Københavns Biblioteker

07.11.2016

I november måned 2011 startede Bibliotekshuset på Amager som de første i landet et helt nyt koncept kaldet »Ønskebiblioteket«, hvor brugerne fik mulighed for at komme til personalet med alverdens tanker og idéer til, hvordan deres yndlingsbibliotek skulle se ud.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket formidlet klods for klods: en LEGO stop motion-produktion

Af Christian Lauersen
Månedens artikel: november 2016
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

24.10.2016

Hvert år i slutningen af august og starten af september starter hundredtusindvis af nye studerende på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden. Bibliotekerne gør i den forbindelse en kæmpe indsats for at nå ud til de nye studerende og formidle bibliotekernes servicer og tilbud. Nye studerende kan dog være et hårdt publikum: Mange af dem starter et helt nyt liv, og biblioteket er meget sjældent centrum for det – de har travlt med at finde ud af, hvem de skal hænge ud med, hvor undervisningslokalerne ligger, og hvordan deres skema er skruet sammen. På Københavns Universitetsbibliotek har vi fundet en måde at nå dem uden at skulle trække dem igennem en 45-minutters biblioteksintro i et auditorium. Konceptet er bygget i LEGO.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksdata populære blandt kulturhackere

Af Madeleine Saunte
Strategisk konsulent, DBC

12.10.2016

Metadata om materialer, biblioteker og udlån fik nyt liv i anderledes sammenhænge ved det årlige kulturarvs-hackathon HACK4DK i Slots- og Kulturstyrelsen den 23.-25. september.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket som platform for integration af internationale studerende

Af Christian Lauersen
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

03.10.2016

Hvert år rejser tusindvis af studerende fra hele verden til Danmark for at studere. Det er som udgangspunkt godt for dansk uddannelse og samfund, fordi internationale studerende bringer diversitet til vores system i form af en anderledes kulturel og intellektuel kapital. Problemet er bare, at de ofte bliver dårligt integreret – de danner små ghettoer med andre internationale studerende og drager hjem uden at have givet meget til uddannelsessystemet og samfundet. Den 5. oktober 2016 afholder Københavns Universitetsbibliotek for femte gang Library Candle Light Dinner for nye internationale studerende og deres mentorer på KU og viser på den måde, hvordan biblioteket kan benyttes som en platform for bedre integration af internationale studerende i akademia såvel som civilsamfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bookeater.dk – fra community til convention

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen
Månedens artikel: oktober 2016
Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne

19.09.2016

Hvordan får man unge til at bruge bibliotekerne? Det spørgsmål har personalet ved de danske folkebiblioteker stillet sig selv mange gange igennem årene. For faktum er, at de unge vender deres interesse mod andre tilbud og kommercielle kanaler for først senere i livet at komme tilbage til biblioteket i forbindelse med deres studier, eller når de bliver forældre. Der findes langt fra en entydig opskrift på at fastholde de unges interesse, men Odense Bibliotekerne har haft succes med at skabe et tilbud til unge ved at knytte deres trang til at udtrykke sig og deltagelseskultur sammen – både online og ansigt til ansigt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteker for bæredygtig udvikling

Af Kalle Nielsen
Bibliotekar, Vejle Bibliotekerne

07.09.2016

Sæt FN’s 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen, få bæredygtig udvikling ind som strategiske nationale indsatsområder og i lokale biblioteks-strategier og -politikker samt som omdrejningspunkt i dagligdagens projekter, udvikling og drift.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Træd ind i fortællingen

Af Trine Møller, børnebibliotekar og cand.mag. i Kultur og Formidling, og Maria Björnsdóttir, cand.scient.bibl., bibliotekar og projektleder. Begge ansat ved Allerød Biblioteker

30.08.2016

Som en udløber af »Fra model til effekt« arbejder Allerød Biblioteker hvert år med at levendegøre et kendt og elsket værk. Vi har indtil videre arbejdet med Narnia og Peter Pan, men flere ligger i støbeskeen. Hele biblioteket omdannes til et eventyrligt univers med kulisser, kostumer og aktiviteter, der lægger sig tæt op af det litterære forlæg.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Af Maria Björnsdóttir
Cand.scient.bibl.

29.08.2016

Læs hele artiklen Se kommentarer

Integration når det lykkes

Af Mette Schjødt-Pedersen
Bibliotekar og webmaster, Vejen Kommunes Biblioteker, Holsted afd.

24.08.2016

Torsdag den 10. marts 2016 holdt Kristine Mustaeva fra Ebeltoft et foredrag om integration på Holsted Bibliotek. Hun fortalte om sit hjemland Georgien, om at være nødt til at flygte med sin familie på grund af tortur, men især om sine erfaringer med at blive integreret i det danske samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Formidlings-konceptet »Knæk Koden«

Af Morten Rindom Nielsen
Månedens artikel: september 2016
Bibliotekar i Team læring ved Koldingbibliotekerne

22.08.2016

Med »Knæk Koden« kan man formidle alle typer viden. Projektet tager udgangspunkt i biblioteksorientering for skoler – og er kraftigt inspireret af en global trend af forskelligartede, involverende læringsspil. »Knæk Koden« baserer sig på installationer bestående af fysiske bankbokse med hver deres dedikerede skærm til bestemte målrettede opgaver. Designprocessen bag »Knæk Koden« er agil, og såvel slutbrugere som eksterne samarbejdspartnere er blevet inddraget fra begyndelsen af projektet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et frit fælles børneunivers tegnet af Jan Kjær

Af Thomas Smedebøl
Kulturformidler, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

17.08.2016

Biblioteksbanden er den fælles værktøjskasse for både børnebiblioteker og læringscentre. Tegneren Jan Kjær synes rigtig godt om projektet og har indvilget i at lægge streg og farve til, hvis vi kan skaffe udviklingsmidler. I så fald vil det blive til en bred vifte af biblioteksrelevante figurer og materialer, som kan bruges frit og samtidig danne en fælles ramme om biblioteksarbejdet for og med børn.

Læs hele artiklen Se kommentarer

3D-print på biblioteker – hva’ er logikken?

Af John R. H. Rask
Bibliotekar ved LollandBibliotekerne

11.08.2016

3D-print er kommet for at blive, men hvorfor skal biblioteker rode med det, for eksempel i form af Open Source-projekter? Det skal de, fordi disse projekter og bevægelsen, som bærer samme navn, demokratiserer teknologien, hvilket stemmer overens med bibliotekernes ønske om at demokratisere information såvel som informationsteknologi. 3D-print er en »disruptiv teknologi«, der fuldstændig vil omskrive historien om, hvordan ting bliver produceret, og hvis bibliotekerne kan medvirke til at udbrede bevidsthed om samt kompetencer i 3D gennem et Open Source 3D-projekt, hvorfor så ikke?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Design thinking i biblioteket – Lær noget nyt om det bibliotek, I kender så godt!

Af Lisbeth Mærkedahl og Sidsel Bech-Petersen, hhv. bibliotekar og biblioteksudvikler, begge hos Dokk1/Aarhus Kommunes Biblioteker
Månedens artikel: juli 2016

08.07.2016

Som biblioteksmedarbejdere er vi her for at skabe et godt bibliotekstilbud til borgerne. Vi bør derfor altid starte med borgernes – og ikke bibliotekets – behov. Design thinking er et værktøj og en tilgang, der kan hjælpe os med netop det – og som samtidig kan give os et fælles sprog omkring udvikling på tværs af biblioteker!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bogen i bevægelse – på Hjørring og Frederiksberg Bibliotek

Af Anne Heidmann og Pernille Jespersen
Børnebibliotekarer ved Hjørring Bibliotekerne

29.06.2016

”Kom og flyv en tur i rumraketten” – det var tilbuddet til alle førskolebørn i Hjørring Kommune i efteråret 2015. Ligeledes fik børnene i Frederiksberg tilbud om at besøge installationen Monsterhuset med de mange sjove og små-uhyggelige effekter. De to installationer, som var centralt placeret på de to kommuners børnebiblioteker, gav de besøgende børn masser af timers leg og mulighed for sprogudvikling gennem samtale, leg og oplæsning. Installationernes formål var at sætte fokus på børns relationer til litteraturen og at bidrage til førskolebørns sproglige udvikling – alt sammen en del af Bogen i bevægelse, et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekernes indflydelse på Zambia som informationssamfund

Af Zohra Sandra Willemoes Petersen
BA.Scient.Bibl.

27.06.2016

Zambia, der er et af verdens fattigste lande, forsøger at implementere brugen af ICT og øge vigtigheden af bibliotekerne i samfundet. Landet vil gerne blive et informationssamfund, og her har bibliotekerne i høj grad indflydelse på, hvordan dette kan komme til at foregå. Gennem min undersøgelse og mit feltstudie i Zambia har jeg fundet, at bibliotekerne og befolkningen stræber mod vestlige værdier frem for at se på deres egne behov. De har bibeholdt kolonialismens biblioteker og forsøger at udvikle dem i en vestlig retning frem for at engagere brugerne og finde ud af, hvad de har behov for, således at de kan udvikle deres egne biblioteker og på den måde også deres eget samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Menneskebiblioteket vil være landsdækkende

Af Ronni Abergel
Journalist, Menneskebibliotekets ophavsmand og modtager af Døssing Prisen 2010

17.05.2016

Ti bogdepoter fyldt op med levende litteratur i form af mennesker, der lader sig udlåne som bøger til personlige samtaler, skal gøre Menneskebiblioteket mere tilgængeligt for lokale biblioteker rundt om i Danmark. Har du også haft lyst til at præsentere et Menneskebibliotek på dit bibliotek, men har ikke kunnet overskue arbejdet med at finde gode mennesker, man kan udgive som bøger, så er der muligvis hjælp på vej.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fiktionalitet: En indgang til anderledes litteraturformidling

Af Ea Elmer
Månedens artikel: maj 2016
Litteraturformidler, Frederiksberg Bibliotek

04.05.2016

Unge læsere er stærke læsere. Hov, tænker du, det er ikke hvad vi plejer at høre! Men det passer faktisk. Unge er meget stærke læsere – af sociale medier og den kommunikation der finder sted her. De tager ikke noget for pålydende, de afkoder og associerer, de læser med et filter, så at sige. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, ser du, den måde at læse på minder faktisk meget om den måde man læser skønlitteratur på. Så hvorfor undersøger vi ikke hvordan vi kan koble de to ting? I 2015 arbejdede Biblioteket Frederiksberg med en projektmodning der tog udgangspunktet i begrebet fiktionalitet. Målgruppen var de 20-29-årige. I denne artikel præsenteres nogle af de tanker der lå til grund for projektmodningen, samt de resultater vi nåede frem til.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Readathon på Randers Bibliotek

Af Iben Jakobsen, bibliotekar hos Team Viden og Jørgen Ledet, bibliotekar hos Team Børn. Begge hos Randers Bibliotek

27.04.2016

Læseglade unge mødtes på Randers Bibliotek i den kæmpestore kasse-sofa til læse-maraton. 14 unge på mellem 13 og 16 år læste non-stop i 24 timer – kun afbrudt af små pauser. »Læse-maraton« er læsning i fælleskab sammen med andre på biblioteket i 24 timer. Det handler om, at man er sammen med andre og gør læsningen til en event, der samler folk. Samtidigt kan man følge hinandens læsning og blive inspireret. Readathon er et internationalt fænomen, men nu prøver Randers Bibliotek at lave det til en dansk national event på landets biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer