2010

Digital kommunikation – Hvordan samarbejder vi smartere?

Af Frank Helenius

20.12.2010

Det vil være en fordel i, at vi i vores samarbejde bibliotekerne imellem i højere grad udnytter digital kommunikation. På Aalborg Bibliotekerne afholdt vi den 7. december en temadag ”Digital kommunikation – Hvordan samarbejder vi smartere?” På temadagen satte vi fokus på en udvalgt række af internettets værktøjer som Doodle, Dropbox og Skype, der er oplagte i det daglige arbejde, hverdagen og på arbejdspladsen. Idéen med temadagen var således at give tips til at anvende ”digital kommunikation” og udnytte de muligheder, der er for at samarbejde og afholde møder selvom man sidder fysisk forskellige steder.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Litteratur i lommeformat

Af Jørgen Bech Pedersen

16.12.2010

Silkeborg Bibliotekerne kan nu tilbyde gratis historier, digte og beretninger på sms. Al indholdet er skræddersyet til mobilen og tilbuddet er udviklet i samarbejde med smspress.dk. Sms-historier er en genre, der har stor succes i Asien, men det er først nu ved at få gennembrud herhjemme. Der satses overalt kraftig på mobilmediet, specielt de avancerede modeller, som appellerer til mindre målgrupper. Men dette tilbud er lavteknologisk, og kan derfor bruges på alle mobiler. I denne artikel vil vi dels fortælle hvad sms-historier er, lidt om baggrunden og hvordan man bruger tilbuddet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nyindretning af folkebiblioteker – hvordan kan man gribe processen an?

Af Jeanette Jensen

14.12.2010

Folkebiblioteker landet over nyindrettes for i højere grad at kunne imødekomme de krav, som samfundets udvikling og brugernes behov stiller til et moderne bibliotek. Vi vil gerne videregive vores erfaringer i håb om at kunne inspirere og lette processen for andre, der står overfor eller allerede er i gang med at nyindrette et folkebibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bøger i U-banen

Af Mette Hald Hundewadt

09.12.2010

Dr. Ulrike Mühlschlegel er lingvist og bibliotekar, ansat ved Ibero-Amerikanisches Intitut i Berlin. I øjeblikket er hun gæstelærer ved Sao Paulos universitet i Brasilien, hvor hun underviser i ”Grammatik, ordbøger og ortografi”. I sin blog på nettet skriver hun imidlertid også om andre oplevelser i det store land, bl.a. om hvordan man kan købe eller låne bøger på metrostationer. Det var måske en idé for danske biblioteker?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børn i København og på Frederiksberg læser og skriver sms-noveller

Af Ingelise Nielsen

09.12.2010

I Japan har sms-noveller længe været et hit. Årligt publiceres ca. 3 millioner sms-noveller og de mest populære er hentet af mere end 500.000 unge. Disse fantastiske oplysninger førte til, at firmaet Movellas ApS og Københavns Hovedbibliotek indgik et samarbejde og forfattede en ansøgning til Styrelsen for Bibliotek og Medier for også at give danske børn og unge mulighed for at prøve forfattergerningen i sms-mediet. Styrelsen for Bibliotek og Medier gav et positivt tilsagn og vi inviterede Frederiksberg Hovedbibliotek ind i samarbejdet og gik i gang i foråret 2010.

Læs hele artiklen Se kommentarer

#followanarchive – en øjenvidneskildring

Af Peter Mouritsen

03.12.2010

I 2010 kunne man på www.twitter.com deltage i tre forskellige events til at bringe ABM-institutioner sammen. De tre arrangementer løb af stablen under navnet #followanarchive, #followalibrary og #followamuseum. Silkeborg Arkiv deltog i eventen #followanarchive som foregik i november. - I artiklen kan man læse en øjenvidneskildring af hvad dagen bød på, og hvad den slags kan bruges til.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibzoom er stadig langt på vej

Af Peter E. Nissen

03.12.2010

I forbindelse med den aktuelle evaluering af folkebibliotekernes netmusiktjeneste har musikbibliotekernes faglige organisation Dansk Musikbiblioteksforening (DMBF) set på produktet og finder det på trods af de gode hensigter mangelfuldt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

E-bøger - et library by-pass?

Af Jytte Bræmer

29.11.2010

Resultater og erfaringer fra et projekt om e-bøger og bibliotekernes rolle i den sammenhæng.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Er udstedelse af pas en biblioteksopgave?

Af Rubina K. Afzal

29.11.2010

Der var en gang, hvor udstedelse af pas var en politiopgave. I dag er udstedelse af pas blevet det springende punkt i debatten om bibliotekernes udvikling væk fra kerneydelsen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

BibZoom.dk - en blandet landhandel

Af Kalle Nielsen

22.11.2010

Shop i Luxemborg.com, ny World-kategori, og All rights reserved (SB) bibliotekar-ressourcer. Referencen skrev i sidste nummer om det daværende digi-bib.dk – tidligere netmusik.dk - og nu BibZoom.dk. Nedenstående artikel er blot en ganske kort opfølgning med spot på nogle enkelte punkter i Statsbibliotekets nye abonnementsservice for musik og film, som de pt. tilbyder danske folkebiblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvor sikker er din faxforsendelse?

Af Maja

20.11.2010

Hvis du vil være helt sikker på at din fax ikke bliver læst af andre end den person du sender den til, er der visse forholdsregler du skal tage dig. For faktisk er der mange måder, hvorpå din fax kan ende i hænderne på en tredje part...

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvordan ser det ud med læseglæden?

Af Barbara Rugholm Graversen

18.11.2010

Der læses derude - i træerne, på toilettet og i togene. Bedsteforældrene læser, børnene læser, og de unge læser såmænd også. Du ved sikkert også at heste læser, men vidste du at også hunde og katte undertiden åbner en bog?! I efteråret satte Gladsaxe Bibliotekerne fokus på læseglæde med en fotokonkurrence. Det blev til halvtreds flotte, sjove og mærkværdige bidrag, der alle illustrerer læseglæde på forskellig vis.

Læs hele artiklen Se kommentarer

BibZoom.dk 2011 - én udbyder af e-resurser

Af Referencens redaktion (Kalle Nielsen)

18.11.2010

Fra overbygningsopgave til markedsudbud. Fra offentligt fællesskab til lukket konsortium? BibZoom.dk (bibzoom.dk) er med reduceret ejerkreds, nyt handlegrundlag, nye leverandører og nye produkter klar til sæsonen 2011. Denne artikel kigger lidt tilbage og vurderer status ud fra nettilgængelig information med fokus på udbyderens udfordringer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Empowerment af børn i Tingbjerg bydel

Af charlotte pedersen, erdal colak

15.11.2010

Artiklen beskriver forskellige kurturtilbud for børn på Tingbjerg Bibliotek sat ind i en teoretisk ramme, kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn. Tingbjerg Bibliotek spiller en social og kulturel rolle i lokalsamfundet og er med til at bedre integrationen gennem sit målrettede arbejde for identitetsskabelse hos børn og unge i det multikulturelle samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børns biblioteker. Børns mediedannelse og ny professionsindsigt

Af Ingelise Nielsen

10.11.2010

Samarbejde mellem skole og folkebiblioteker har længe været et mantra. Og spørgsmålet “Hvordan kommer vi i gang?” har lydt. I projekt Børns Biblioteker har vi samarbejdet med fokus på børnene og nedprioriteret de forskellige praksistilgange i de 2 bibliotekstyper. Vi har gennemført 18 konkrete aktiviteter i krydsfeltet mellem skole- og folkebibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Glem Paradise Hotel – Viden er det nye sex!

Af Marco Malcorps

02.11.2010

Viden er sexet. Viden er attraktivt. Gode idéer gør os klogere, og viden skal være for alle. Det lyder som en floskel, og det er det sikkert også, men uden for dit vindue, kære læser, er en revolution i gang. En gruppe unge radikale kulturalister pusler i krogene med et projekt, der skal sætte viden og tilegnelse af den på den kulturelle dagsorden. ”Det skal være lige så attraktivt at vælge at tage til et foredrag, som at gå i biografen”, lyder en af deres korte og fængende paroler.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Lær at gå dybere i litteraturen

Af Annette Klitgaard Bojsen

22.10.2010

Læsetips og en kompetent indføring i litteraturen var det, Silkeborg Bibliotek kunne åbne efterårets arrangementssæson med. En dygtig formidler i skikkelse af lektor Aase Graae-Michelsen trak et blandet publikum til biblioteket, og spørgelysten var stor blandt de fremmødte.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Psykiatrisk Videnscenter og Museum Ovartaci, 3. november 2010 kl. 10.45

Af Inge-Lise Westh Hansen

22.10.2010

Besøg på Psykiatrisk Videnscenter og Museum Overtaci med Seniorfaggruppen, 3. november 2010 kl. 10.45. Vi mødes ved hovedindgangen, Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Om formiddagen besøger vi Patientbiblioteket og Psykiatrisk Forskningsbibliotek; efter frokost i museumscaféen er der rundvisning i Museum Ovartaci.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når trivsel bliver undersøgt kvalitativt og dialogbaseret

Af Heidi Dahl

15.10.2010

”Det er svært med den ansigtsløse kritik, og jeg ville være ked af, at den kom til at fylde det hele.” Ovenstående citat stammer fra Bibliotekspressen der, fra d. 10. juni 2009 og frem til d. 17. juli samme år, havde en heftig debat i gang i anledningen af artiklen; ”Røde tal i trivselsundersøgelse på Hovedbiblioteket i København”. Citatet er udtalt af daværende leder Pernille Schaltz og refererer til en trivselsundersøgelse, som blev foretaget på Hovedbiblioteket i 2009. Denne artikel vil ikke forholde sig til de kritiske røster på Hovedbiblioteket, men vil kaste lys over andre måder at undersøge trivsel på. Den ansigtsløse kritik er nemlig problematisk, når man vil undersøge trivsel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et møde med en ildsjæl

Af Jens Bang Petersen

12.10.2010

Vinderen af 2010 udgaven af Bill og Melinda Gates Foundations Access to Learning Award på en million dollars for at give borgere adgang til læring og til internet blev et forholdsvis lille græsk folkebibliotek i Veria. Og da ferien tilfældigvis kort tid efter gik til Græsk Makedonien, så satte artiklens forfatter sig for at finde ud af hvorfor. Og svaret var først og fremmest fordi man hundrede procent tror på at man gør en forskel - at bibliotekstanken skal udbredes og kæmpes for hele tiden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

"Skattepigerne" taler om gode krimier i frokostpausen

Af Vibeke Johansen

08.10.2010

Vi er mange, der har travlt, så i Horsens har vi fra biblioteksside etableret en klub, som er inspireret af gudstjenester i storbyerne i frokostpausen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Edgar Allan Poe - Et tragisk geni

Af Jon Aslak Plitt Hansen

03.10.2010

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) var en amerikansk forfatter, digter og journalist. Han regnes for en af mest betydningsfulde amerikanske forfattere nogensinde; hans litterære geni og opfindsomhed fik meget stor betydning for eftertidens litterære udvikling. Blandt hans mest berømte værker den uhyggelige novelle ”Huset Ushers fald”, og det sørgmodige digt ”Ravnen”. Han var forgangsmand indenfor den moderne kriminalgåde og science fiction. I dag betragtes Poe som et af litteraturhistoriens største genier. Han døde ukendt, og under mystiske omstlndigheder i 1849, kun 40 år gammel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Indholdskanalen lancerer flere og større kanaler

Af Dorthe Brandt Larsen

30.09.2010

Startskuddet for Indholdskanalens gratis tilbud til alle danske biblioteker i årets 3 sidste måneder går midt i oktober. Der kommer masser af relevant indhold bl.a. fra Litteratursiden, nyheder fra Borger.dk og DR Update samt mulighed for gratis visning af indhold i et flot galleri til alle bibliotekers storskærme. Der forventes også at komme flere kanaler til.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sidney Lee, bibliotekarerne og de andre celebrities

Af Caroline Enghoff Mogensen

30.09.2010

Kan vi biblioteker lære noget af celebrity-kulturens persondyrkelse og branding på individ-niveau? På Gladsaxe Bibliotekerne tror vi, at berømtheds-dyrkelsen, der ofte beskyldes for at være overfladisk og fordummende, kan bruges til at skabe formidling med masser af indhold og kalorier. Men der er ingen tvivl om, at medaljen har en bagside, for celebrity-kulturen har en tendens til at ophæve skellet mellem godt og dårligt. Så længe historien er god er celebrity-publikummet glade. Artiklen lægger op til debat og overvejelse af det tve-æggede sværd som celebrity-dyrkelsen kan være for bibliotekerne, og beretter om nogle af de tiltag vi har gjort på Gladsaxe Bibliotekerne for at styrke vores bibliotekarers brand.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Stereotypiske bibliotek(arer)?

Af Åshild Anemone Sandvin

28.09.2010

I et fargerikt og koselig bibliotek der bøker og kultur formidles aktivt og plantene mer enn bare symboliserer liv, er det kvinner som styrer. Barn, unge og voksne, kvinner og menn bruker biblioteket. De leser, leker, drikker kaffe og ser på kunst. I biblioteket der mennene råder har lokalene et mer sterilt og anonymt preg. Fagboksamlingen domineres av emner som teknikk, vitenskap og historie. Formidlingen er konsentrert om krimi og langs reolene finnes en og annen halvdød grønnplante og noen blomster av plast. I denne artikkelen presenteres utdrag fra en bacheloroppgave, fra Høgskolen i Oslo, der forfatterne har undersøkt i hvilken grad man kan identifisere maskuline og feminine trekk i folkebibliotek, og om dette kan sees i sammenheng med kjønnssammensetningen blant bibliotekets ansatte.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Jordemoderkaffe og svære fødsler på Silkeborg Bibliotek

Af Lise Søelund

19.09.2010

I det antikke Grækenland havde man den skik at mødes om aftenen og diskutere livets store spørgsmål. For at få diskussionen i omdrejninger, drak mændene, som det handlede om, en masse god vin. Det var den berømte filosof Sokrates, der var foregangsmand for disse symposier, som deres møder kaldtes, og diskussionerne havde et andet sigte, end det, der normalt sker, når vi diskuterer, at den mest veltalende overbeviser den, der ikke har talegaverne i orden. På symposiet lod man ethvert argument få lige vægt, og enhver taler have samme betydning. Alle udtalelser blev gennemprøvet ved argumenter for og imod, og såfremt man nåede til en uimodsigeligt påstand, havde man fundet sandheden. Vi har taget symposiet til os på Silkeborg Bibliotekerne - læs hvordan vi filosoferer efter sokratisk mønster.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvordan bliver jeg dansk statsborger?

Af Anne Grete Jacobsen

14.09.2010

Biblioteket stiller lokaler til rådighed og Integrationsministeriet stiller sin viden til rådighed = et godt arrangement for alle parter. Mandag den 13. oktober besøgte en repræsentant fra Integrationsministeriet Aabenraa Bibliotek for at fortælle om, hvordan man bliver dansk statsborger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det klarer jeg lige på nettet - Odense Centralbibliotek går i front med projekt for IT-svage borgere

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen

14.09.2010

”Læs mere på www…”. ”Din lønseddel kommer fremover kun elektronisk”. ”Det kan du da bare finde på nettet”. Vi hører det ofte, men det der siges at være så let og enkelt, kan for mange være svært og uoverskueligt. I samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense satte Odense Centralbibliotek sig for, at vende ”Øh…?” til ”Det klarer jeg lige på nettet”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

BØFA on the road! - På jagt efter de ti bud i Guds eget land

Af Julie Arndrup

13.09.2010

Den 18.9. drager BØFA's bestyrelse af sted mod nye horisonter, mod vest, mod vest! Studieturen går til USA, hvor vi besøger relevante børnekulturelle steder, med henblik på at blive klogere og finde ny inspiration til at udføre de 10 bud herhjemme. Vi vil gerne dele turen med vores medlemmer og andre interesserede, og derfor har vi bl.a. oprettet en blog til formålet på adressen www.boefa.blogspot.com.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Lær mere om IT: IT er for alle

Af Nina Stentebjerg-Hansen

08.09.2010

Svendborg Bibliotek kører i år undervisning næsten hver uge for mindre hold, og det er blevet noget af et tilløbsstykke. Vi starter med begynderundervisning i Musetræning og Word, men ellers er der frit slag med Lær mere om Google, bestil og betal på nettet, Nem id, Bibzoom, Netsikkerhed, Pensionsinfo, SMS kursus, Dokumentboks, Motion med WII og meget mere. Vi underviser selv i de fleste kurser og rigtig mange ansatte på biblioteket har hver sit kursus i deres uge. Men nogle kurser har vi rekvireret undervisere udefra f.eks. Skat, Nem id, Netbank mv. hvor vi har skønnet, at det kunne vi ikke magte selv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fra anonymitet til loyalitet

Af Dorte Rothmann

30.08.2010

Randers Bibliotek har arbejdet med Customer Relationship Management i projektet "Fra anonymitet til loyalitet", hvor arbejdet har været centreret om et værktøj til struktureret, målrettet markedsføring af produkter og services over for definerede og registrerede målgrupper. Basale brugerdata er blevet registreret, tilladelser indhentet, og resultatet har været relevant og målrettet markedsføring ud fra brugernes egne ønsker. Desuden har effektmåling været en vigtig del af projektet både i forhold til evaluering og til opsamling af viden om brugernes adfærd. Der er ydermere arbejdet med et online brugerpanel på over 600 personer, som har givet input, deltaget i workshops eller fokusgrupper mv. for på den måde at kunne optimere services og kommunikation ud fra brugernes behov og ønsker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny mobilhjemmeside med integreret søgning i Silkeborg

Af Jørgen Høst

26.08.2010

Silkeborg Bibliotekerne lancerer en nyskabende mobilhjemmeside med ubegrænset adgang til bibliotekets hjemmeside. Dermed er Silkeborg Bibliotekerne de første i Danmark, der kan præsentere en mobilløsning, som viser indhold fra både hjemmeside og bibliotekets database i én samlet præsentation. Nyt er det også, at hjemmesiden til mobilen har samme adresse som hjemmesiden til pc.

Læs hele artiklen Se kommentarer

E-læring som nationalt projekt på tværs af de gymnasiale uddannelser

Af Susanne Nielsen

24.08.2010

Inden for de gymnasiale uddannelser, htx, hhx og stx, har der længe været et ønske om et system, der har fællestræk med både SWIM og UB-testen, men målrettet gymnasieelever. Ansvaret for udviklingen af elevernes informationskompetence er en opgave, der ikke kan løses alene af bibliotekaren. For at udvikle elevernes informationskompetence bedst muligt skal det bredes ud og integreres i såvel den faglige undervisning som i udviklingen af elevernes studiekompetence generelt. Biblioteksfunktionen skal med andre ord ind i uddannelserne. Lib-guide er et forsøg på at skabe netop et sådant system til at udvikle informationskompetencer i undervisningen på de gymnasiale uddannelser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Gymnasiale uddannelsesbiblioteker - en særlig bibliotekstype med egen profil!

Af Else Marie Andersen

23.08.2010

Det er på høje tid, at Undervisningsministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier i DEFF-regi samler de mange velunderbyggede dokumenter om informationskompetence i gymnasiet for at bestemme, hvordan de gymnasiale uddannelser skal betjenes informations- og biblioteksfagligt. De gymnasiale uddannelsesbiblioteker skal have deres helt egen profil som en særlig bibliotekstype på lige fod med folkebiblioteker og fag- og forskningsbiblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Googling er ikke nok – heller ikke i gymnasiet

Af Trine Schreiber

23.08.2010

Faciliterer gymnasielærere og -bibliotekarer udviklingen af gymnasieelevers informationskompetence i gymnasiet? Opstiller de sammen centrale mål og udvikler de relevante pædagogiske og didaktiske måder at arbejde med kompetencen på? Både dansk og international forskning peger på, at det ikke er tilfældet. Hvis det er korrekt - hvad skal der så til, for at det kan ske? Hviler ansvaret på det enkelte gymnasium, den enkelte lærer eller bibliotekaren? Skyldes det mangel på efteruddannelse for de to grupper? Gennem et DEFF-projekt har Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Det Informationsvidenskabelige Akademi i det forløbne år kortlagt området om informationskompetence i gymnasiet og giver her et bud. Strategi og efteruddannelse er en start.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Vand i biblioteket er vand på mange måder

Af Søren Rafn

18.08.2010

En omfattende tekst- og litteraturudstilling om vand på Næstved Hovedbibliotek har bragt gamle og nye materialer, smalle og brede værker, ’høj’ og ’lav’ kultur i spil sammen. Idéen er at skabe et kulturelt fællesrum, hvor bibliotekets materialesamling først og fremmest gøres til genstand for både bibliotekarens og brugerens kreativitet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Faggruppe ta' springet til netværksgruppe

Af Berit Sandholdt Jacobsen

04.08.2010

Danskerne er så sjove - synes vi selv! Det kan du høre mere om den 30. september 2010, hvor Netværksgruppen BITA-Bibliotekarer I Tværkulturelt Arbejde holder temamøde i Odense. Temamødet vil indeholde et oplæg af Naser Khader, der udgiver en bog til efteråret om netop dansk humor og udfordringerne ved ikke være født ind i den danske ironi og humor. Derudover vil BITA gerne diskutere netværksgruppens fremtid med deltagerne. Se hele programmet på http://grupper.bf.dk/indvan

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dit bibliotek summer af liv

Af Inger Skamris

26.07.2010

På Randers Bibliotek følger vi et årshjul og lige nu peger pilen på en ny aftale med Randers Kommune for 2011-2012. Før vi kan lave den, skal strategien for de kommende to til tre år være på plads. Det er den nu, og vi har kaldt den ”Dit bibliotek summer af liv”. Vi har fået input til strategien fra vores kunder og samarbejdspartnere, og det var en af kunderne, der sagde, ”jeg synes, at biblioteket er allerbedst, når jeg kan mærke, at der summer af liv”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksfeer

Af Jette S. F. Holst

15.07.2010

Min niece Caroline er 7 år, og hun ved godt, at faster er bibliotekar. Tegningen her forestiller seks biblioteksfeer på arbejde.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Relationer der rykker – mødet mellem mennesker i børnebiblioteket

Af Jørgen Ledet

10.07.2010

Projektet "Relationer der rykker - mødet mellem mennesker i børnebiblioteket" har til formål at udvikle, afprøve og tilpasse en model for, hvordan man på landets folkebiblioteker kan udvikle professionel relationskompetence. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Randers Bibliotek står for projektet og der deltager ni bibliotekarer og tre assistenter fra børnebiblioteket, samt børnebibliotekarer fra Viborg, Herning, Silkeborg og Aarhus Biblioteker. Projektdeltagerne har ind til nu deltaget i 6 workshops i foråret 2010, samt arbejdet med videoanalyse og kollegial feedback med udgangspunkt i de 8 samspilstemaer fra ICDP-programmet. Projektet foregår i hele 2010 og afsluttes med en konference den 8. marts 2011 på Randers Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fotobrag i Kolding

Af Kristoffer Harboe

09.07.2010

I maj måned arrangerede Koldingbibliotekerne fotokonkurrencen Maj & hele Kolding i samarbejde med flere lokale aktører. Konkurrencen blev en deltager- og samarbejdsmæssig succes, der viste os, at der er gode muligheder for at inddrage borgere og lokale virksomheder i bibliotekets udvikling.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fodboldfeber på biblioteket

Af Line Barklund

06.07.2010

Undervisning i Free style football, skyd på en bibliotekar, PS3 turnering og en VM-quiz var nogle af de aktiviteter, der var på programmet, da Stadsbiblioteket i Lyngby varmede op til VM lørdag den 12. juni med en fodbolddag for børn. Dagen bød også på besøg af den sydafrikanske viceambassadør, De Danske Roligans og ”pølsemanden” fra Lyngby Stadion. For de voksne (især fædrene) var der historiske landskampe på storskærm og mulighed for at komme tæt på Michael Laudrups sidste landsholdstrøje.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Vampyrer - litteraturens blodtørstige antihelte

Af Jon Aslak Plitt Hansen
Bibliotekar DB.

24.06.2010

Da Bram Stoker skrev Dracula i 1897, var det henblik på at fremstille vampyren som ond, levende død; et monster som lokkede sine kvindelige ofre til sig med en overnaturlig charme med væsentlige erotiske undertoner. Dette har dog ændret sig meget siden da. I kølvandet på Anne Rices Vampyrkrønike, som tæller 12 titler i alt, og som fremstiller vampyrerne som væsener med menneskelige egenskaber, ikke onde, men derimod en slags antihelte. Dog ikke helt helte idet de trods alt stadig lever af menneskeblod, som de skaffer sig ved at dræbe mennesker – dog oftest misdædere som mordere og det der er værre! Således er vampyrens litterære ”guldalder” langt fra forbi.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digi-bib.dk - et digitalt bibliotek

Af Kalle Nielsen

21.06.2010

Artiklen er en co-publicering af kommende artikel i Referencen årg. 40, nr. 2, som forventes at udkomme i juli. Af hensyn til emnets aktualitet har redaktionen valgt co-publicering på Del Din Viden. Artiklen tager udgangspunkt i nogle udvalgte indtryk fra orienterings- og salgsmøde om digi-bib.dk på Statsbiblioteket 10/6 2010. Digi-bib.dk's forretningsmodel vurderes som værende problematisk i forhold til biblioteksfællesskabet. Desuden virker det uforståeligt, at resultat af fremtidige forhandlingsresultater fremskrives og præsenteres som kendsgerninger. Endelig problematiseres prismodellens mangel på loft, hvilket umuliggør sikker lokal budgettering. Det virker underligt, og måske er det i modstrid med eksisterende centralbiblioteksforpligtelser at udvikle ny netlydbogstjeneste.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Networking - or not working

Af Lillan Grützmeier

21.06.2010

Hvad har en bibliotekar, en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en antropolog og en lærer til fælles? De er alle medlemmer af netværksgruppen ABCDørerne, der arbejder med Appreciative Inquiry (AI), på dansk "den anerkendende samtale". Netværket giver nye muligheder for samarbejde på tværs af fagligheder og åbner helt bogstavligt døre til berigende kompetencer, der ellers ikke ligger lige for. Bibliotekaren er en naturlig deltager i denne process, og især når biblioteket i disse år står overfor at redefinere sig selv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Med ABCDørerne i Nepal

Af Lillan Grützmeier

21.06.2010

Som jeg tidligere har skrevet om i artiklen ”NETWORKING or NOT WORKING”, var jeg sammen med min netværksgruppe ABCDørerne i Nepal sidste år i november. Vi var der for at lave en workshop på en verdenskonference for Appreciaive Inquiry /AI eller oversat til dansk ”den anerkendende samtale”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Put biblioteket i lommen

Af Caroline Enghoff Mogensen

21.06.2010

Nu kan lånerne putte biblioteket i lommen. Gladsaxe Bibliotekerne har sammen med it-leverandørerne Axiell og BridgeIT udviklet en mobil-applikation til iPhones og Androids. Med den nye applikation har brugerne hurtig adgang til søgning, reservering og andre biblioteksservices, uden at de behøver lægge vejen forbi en pc. Applikationen er nu også tilgængelig for andre biblioteker, der benytter sig af webløsningen Axiell Arena.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvad skal google-generationen med bibliotekarer?

Af Knud Holch Andersen

20.06.2010

It-revolution og gymnasiereform har grebet dybt ind i ungdomsuddannelsernes undervisning. Artiklen sætter fokus på behovet for veludbyggede studiecentre og udvikling af bibliotekarrollen i samspil med lærere og elever.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ud med sproget!

Af Dorthe Markussen

17.06.2010

Odense Centralbibliotek har i en måned haft egen husforfatter med eget skrivebord og daglig arbejdsplads midt mellem bogreoler og lånere. Forfatteren Jesper Wung-Sung har arbejdet med sin egen novellesamling, men har også haft mulighed for nogle gode snakke med publikum og amatør forfatterspirer. Læs om projektet samt Jesper Wung-Sungs råd til nye forfatterkollegaer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kassation af dvd'er

Af Line Schmidt Sørensen

09.06.2010

Hjælp til kassationskriterier for DVD'er. Hvem har gode råd?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekerne i filmbranchen

Af Lene Boll

02.06.2010

Filmselskabet Zentropa har inviteret bibliotekerne med i et samarbejde om et helt unikt integrationsprojekt, hvor en gruppe unge rødder går til filmen, tager på dialogrejse igennem Danmark og endelig - men ikke mindst - får mulighed for uddannelse eller job. Efter filmpremieren rejser de unge skuespillere rundt i landet, hvor de stiller op til debat om filmen og de emner den berører. Bibliotekerne bliver platform for Limboland karavanen, og deres opgave er at inddrage borgerne i lokalområderne og skabe dialog om integrationsspørgsmål, ungdomskriminalitet og kultursammenstød. Zentropa har sammen med bibliotekerne i København, Århus og Odense udviklet en gratis, grydeklar arrangementspakke til de biblioteker, der gerne vil være holdeplads for karavanen. En drejebog for arrangører.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mobilen – fremtidens formidlingsmedie?

Af Jørgen Høst

02.06.2010

Hvad kan bibliotekerne fremover tilbyde brugerne af relevante services til mobiltelefon? Der er nok at se til, når bibliotekerne fremover skal tilpasse deres tilbud til brugerne i en verden, hvor mobiltelefonerne spiller en større og større rolle. Bibliotekerne bør fremover tilbyde brugerne både basale og mere avancerede mobile services, hvis de vil møde brugernes ønsker og behov. Ud fra brugerundersøgelser har Silkeborg Bibliotekerne og Statsbiblioteket udviklet en række mobile services, blandt andet applikationer til iPhone og Android-telefoner, en mobil hjemmeside og en søgeside til mobiler.

Læs hele artiklen Se kommentarer

De fem grundprincipper ved LEAN

Af Jon A. P. Hansen

02.06.2010

LEAN er betegnelsen for et administrations- og ledelsesbegreb indenfor virksomhedsdrift. LEAN indeholder bl.a. et sæt af metoder, som bruges til at: 1. Identificere hvem brugerne er i en given sammenhæng. 2. Identificere hvilke aktiviteter der skaber størst mulig værdi for disse brugere. 3. Planlægge arbejdsprocesser der skaber den ønskede værdi. 4. Reducere ressourcespild i arbejdsprocessen frem mod det ønskede output. LEAN har fem grundprincipper. Hvis LEAN skal blive en succes er det altafgørende at man altid holder sig til disse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Koncept: Te-selskab og førstehjælp til børnefamilier

Af Line Barklund

26.05.2010

Umiddelbart har de to ingenting med hinanden at gøre – og så alligevel. De er begge to arrangementer henvendt til børnefamilier på Stadsbiblioteket i Lyngby. I marts blev biblioteket invaderet af 25 yndige prinsesser, der kom til fint te-selskab og hørte historier om te-selskaber, og i maj fik forældrene ”førstehjælp” i form af gode råd og værktøjer til en bedre balance i en travl hverdag.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børnehavebørn danser Bennys bukser brændte...

Af Marion Tirsgaard

21.05.2010

Hvordan maler man et H med kroppen, og kan man virkelig danse et Halfdan Rasmussen rim? JA, vil 1684 børnehavebørn i Varde begejstret råbe, efter at de har haft besøg af en professionel danser, der har vist dem, hvordan man maler et alfabet med kroppen og danser rimedans.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kogebog til oplevelser

Af Line Barklund

20.05.2010

Modeshow, te-selskab, Poetry Slam konkurrence og livsnydelse er nogle af de ingredienser, der indgår i et 2 årigt projekt på Stadsbiblioteket i Lyngby. Det er eksempler på arrangementer, der er med til at skabe oplevelser for brugerne og med til at skærpe konkurrencen til andre kultur institutioner.

Læs hele artiklen Se kommentarer

PR med samarbejdsrelationer

Af Poul Lerche-Thomsen

12.05.2010

Ved at tematisere arrangementsvirksomheden skabes naturlige platforme, hvor forskellige partnere kan komme på banen. Eksemplificeret med Kina som tema beskrives, hvordan erhvervsliv, Nationalmuseet, foreninger og oplysningsforbund inddrages i bibliotekets virke til gavn for alle parter.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mediejukeboksen – en ny måde at formidle digitalt indhold i de fysiske biblioteker

Af Jytte Bræmer

03.05.2010

Hvorfor dog opfinde nye maskiner til det fysiske rum, når alt kan tilgås hjemmefra og fra enhver pc? Samfundet bliver i højere grad orienteret mod selvbetjening, og på længere sigt er det tanken at mediejukebokse skal være tilgængelige andre steder i det offentlige rum. Men Fredericia Biblioteks projekt går først og fremmest ud på at teste ideen og brugernes reaktioner.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Frikadelle-bibliotek – nyt arrangements-koncept på Frederiksberg Bibliotek

Af Christina Helle Kjær

20.04.2010

Er det mon muligt at lave et kulturelt arrangement, som rammer hele børnefamilien? Kan det ligge på en hverdagsaften? Kan det koste penge og stadig blive udsolgt på et kvarter? Svaret er ja. Frederiksberg Bibliotek barslede i slutningen af marts måned med et nyt arrangements-koncept; Frikadelle-bibliotek. Her blev børnefamilier inviteret til et aftenarrangement med spisning og efterfølgende mini-koncert. Et koncept, der skulle vise sig at holde – hele vejen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spilsæsonen 2010 i et nyt formidlingsperspektiv

Af John Holmgaard Ulletved

20.04.2010

Den tid, hvor det gik at sige, at man ikke lige spiller computer, og derfor ikke kan hjælpe, er forbi. Bibliotekarer skal have et kendskab til de populære spil og en fornemmelse for morgendagens tendenser Dette aspekt var blot et af mange i Bibliotekarernes Hus på Frederiksberg, da BF afholdt det første af to brugskurser om nye computerspil og tendenser rettet mod bibliotekarer og formidlere af computerspil.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skolebiblioteket skal give naturfagene et løft

Af Anette Larsen

29.03.2010

Naturvidenskaben skal fylde mere på skolebibliotekerne. Det mener man på Højmarksskolen, som i forbindelse med DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL har arrangeret en række aktiviteter, hvor skolebibliotekaren lærer børnene om tal, mekanik og naturen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skrotrobot - på biblioteket går det godt

Af Anette Larsen

29.03.2010

Tilsyneladende ubrugeligt husholdningsemballage bliver forvandlet til farverige robotter, når Korsør Bibliotek inviterer til DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fælles regional markedsføringsindsats, nytter det?

Af Tina Bjerre Sørensen

25.03.2010

Og, kan man inspirere den gråsprængte boggnasker til at dele sine læseoplevelser med andre på nettet? Det fælles omdrejningspunkt er bloggen bogvenner.dk hvor den voksne læser kan finde inspiration og dele egne læseoplevelser. Bibliotekerne i Region Sjælland har fået tilskud fra Biblioteksstyrelsen til en fælles regional markedsføringsindsats. I uge 10 gik startskuddet for den fælles indsats: pressemeddelelser, udstillinger i bibliotekerne, omtale på hjemmesiderne mm. Allerede i den første uge har der været stor interesse for at være med. En kvinde henvendte sig og så mig dybt i øjnene: "Du forstår jo nok, at jeg virkelig gerne vil være med til det her". Hun betragter bloggen som en eksklusiv klub!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kickstart – Gladsaxe Bibliotekernes Skriveværksted

Af Caroline Enghoff Mogensen

25.03.2010

De sidste to år har Gladsaxe Bibliotekerne med stor succes afholdt skriveværksted for kommunens unge forfatterspirer. Værkstedet ledes af en professionel forfatter og i april udkommer en antologi med 10 af de unges noveller. Følgende artikel indeholder fire konkrete anbefalinger til dig, der vil udvikle projekter, hvor biblioteket fungerer som værksted/facilitator for unges aktiviteter. Anbefalingerne er baseret på Gladsaxe Bibliotekernes udviklingskonsulents brugerundersøgelse og analyse af skriveværksteds-projektet. At fastholde de unge, hvis hverdag ofte er meget travl, er den helt store udfordring. Vi kan på baggrund af rapporten konkludere, at gentagne møder og løbende feedback via e-mail er alfa og omega i den forbindelse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Facebook - hvordan gør I andre?

Af Anette Thede

23.03.2010

Skal der være særlige tilbud på Facebook-profilen, som ikke er andre steder i biblioteket? Skal hvert bibliotek i kommunen have sin egen profil? Og hvor mange kræfter skal man bruge på Facebook-opdateringer? Det er nogle af de overvejelser, som vi har på Frederiksberg. Men lige her og nu trænger et akut spørgsmål sig på: Skal man have en fanside eller venneside? Der er fordele og ulemper ved begge dele. Hvad gør I andre ude i bibliotekslandskabet?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Podcasting, musikbibliotekerne og den digitale musikbranche

Af Niels Mark

16.03.2010

Internettet er i stigende grad den primære globale informationskilde, og risikoen for at drukne i information er overhængende, i takt med at den globale informationsmængde vokser i eksplosiv fart. Derfor er der behov for værktøjer til at målrette den relevante information ud til brugerne. I det seneste år har bibliotekerne udsendt musikpodcasts til brugerne via podcast-portalen HØRbar på Musikbibliotek.dk. Når Musikbibliotek.dk inden længe fusionerer med landets største onlinemusik-portal, Netmusik.dk, udvides podcast-portalen til også at omfatte professionelle radio-portrætter af store danske musikprofiler samt musikradio-udsendelser fra landets radiostationer. Artiklen her fortæller om det første års succes med musikformidling via podcast-teknologien i HØRbar, som også er en del af en udvikling, hvor bibliotekerne i høj grad bør markere sig som centrale musikformidlere i fremtidens online-baserede musikæra.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Refleksioner over et jobskifte

Af Anita Bjerg Elleby

15.03.2010

Nogle ting bliver lettere med alderen, men ikke fænomenet jobskifte. Efter mange år i samme organisation kan det være vanskeligt at skelne mellem den institutionelle viden og de bibliotekariske kompetencer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Remee, Dell og SAS gør det – nu gør Randers Bibliotek det også

Af Dorte Rothmann

15.03.2010

Flere store virksomheder som Danisco, Dell, IKEA og SAS har det seneste års tid udgivet online magasiner. Nu har Randers Bibliotek - som det første bibliotek i landet - også afprøvet det spændende medie. Online – eller digitale – magasiner er et helt nyt medie, der kombinerer video, flash, lyd, billede og tekst i én indbydende pakke. Randers Biblioteks magasin kan ses på http://www.randersbib.dk/onlinemagasin. Randers Bibliotek har været igennem en spændende og lærerig proces med at udarbejde magasinet, og de ser et stort potentiale i mediet, som sagtens kunne bruges i et nationalt samarbejde.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Krimiwiki med flere artikler og nye ansigter

Af Rune H. Jensen

11.03.2010

Godt nyt til de krimiglade. Den særlige krimi-udgave af Wikipedia har fået et ansigtsløft og indeholder nu flere hundrede artikler om kriminallitteratur, forfatterne bag bøgerne samt forskellige nyheder fra krimiens verden. Også i Krimiwiki kan enhver oprette sig og redigere eksisterende artikler og selv skrive nye indlæg.

Læs hele artiklen Se kommentarer

"Rigtige Venner" - om samarbejdet mellem frivillige og bibliotek

Af Ann Marie Dreyer

08.03.2010

Et unikt samarbejde mellem Åby Bibliotek og frivillige kræfter i lokalsamfundet redder biblioteket fra lukning. Erfaringerne fra projektet fortæller, at det er nødvendigt at have en smule is i maven ved arbejdet med frivillige, fordi tid og lyst spiller en vigtig rolle i samarbejdet. Til gengæld lønner det sig at turde slippe tøjlerne og gå nye veje. Læs om de anderledes aktiviteter Åby Bibliotek har afholdt sammen med en engageret frivilliggruppe, samt hvilke erfaringer biblioteket har gjort sig.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Brugerinddragelse, videndemokratisering og wiki-teknologi

Af Claus Juhl Knudsen

02.03.2010

Siden vi på Silkeborg Arkiv (afdeling ved Silkeborg Bibliotekerne) i 2008 lancerede WikiSilkeborg - et wiki-baseret lokalhistorisk opslagsværk - har vi indhøstet en række erfaringer med videndemokratisering, brugerinddragelse og -styring, som vi gerne kort vil skitsere i denne artikel. Det er erfaringer, der bl.a. peger på de betydelige udfordringer, der følger, når man inddrager brugerne på mere fundamental vis, men som også anviser muligheder for yderligere udforskning af dette spændende felt. Den 7. april afholder vi på Silkeborg Bibliotek et halvdags-seminar omkring disse emner - læs mere om dette nederst i artiklen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Projekt "Rigtige Venner"

Af Ann Marie Dreyer

01.03.2010

Et projekt på Åby Bibliotek om samarbejdet mellem frivillige og bibliotek Åby Bibliotek og foreningen ”Åby Biblioteks Venner” har arbejdet med bibliotekets rolle som demokratisk væksthus. Borgerne har fået mulighed for at øve indflydelse på beslutninger, der drejer sig om biblioteket, og fået chancen for at deltage i virkeliggørelsen af disse beslutninger. Der er arbejdet med: Grænsedragning mellem lokalsamfundets påvirkning af aktiviteter og det fagspecifikke indhold i biblioteket, metoder til anerkendelse af den frivillige indsats, og modeller til udviklingen af koncepter for bibliotekerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Debat, der batter. Biblioteket som demokratisk væksthus. Gav debatterne mening?

Af Anny Skov Madsen

22.02.2010

Vejle Bibliotekerne fyrede op under de demokratiske værdier og satte kunst og politik til debat ved en række workshops op til kommunalvalget den 17. november 2009. Seks politiske ungdomspartier valgte hver især en demokratisk værdi. Seks kunstnere skabte værker, der fortolkede værdierne, og seks udvalgte steder i byrummet dannede rammen om en offentlig debat ud fra de valgte værdier og de kunstværker, der opstod på baggrund af dem. Kunsten udfordrede værdierne, og debatniveauet blev højt. Der kom nye, skæve vinkler på klassiske problemstillinger, som i bedste fald kan føre fra tanke til handling. Biblioteket fik ny inspiration til sine mange formidlerroller og til at fremme offentlig debat, der bidrager til deltagernes indsigt og forståelse. Se mere her: http://debatter.vejlebib.dk

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hjælp til at søge legater

Af Christopher V. Hammer

22.02.2010

Denne artikel skal besvare følgende spørgsmål: Hvordan finder jeg legater? Hvordan søger jeg legater? Hvordan skriver jeg min ansøgning?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Krimimessen 2010

Af Vibeke Johansen

21.02.2010

Krimimessen 2010 bliver afholdt den 10. og 11. april på Fængslet i Horsens. Se programmet og meget andet på www.krimimessen.dk

Læs hele artiklen Se kommentarer

Projekt "Brug af bøger i børnehaven" blev en øjenåbner

Af Bente Bruun

09.02.2010

Projektets omdrejningspunkt var dialogisk højtlæsning a la Lotte Salling. Projektet blev til i samarbejde mellem Kolding Bibliotek og kommunens børnekulturelle netværk. Det lykkedes at få børnehaverne til at læse mere, læse på en anden måde og læse andre bøger end før.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Newcomers kommer – men kommer de også på biblioteket?

Af Lotte Tøstesen

08.02.2010

Inspireret af en studietur til Canada satte Greve Bibliotek satte sig for at undersøge fænomenet newcomers. Forprojektet skulle undersøge, hvad der skal til for at tiltrække den ovennævnte målgruppe, og om biblioteket i det hele taget har nogle tilbud, der matcher netop denne potentielle brugergruppe. Projektet er mundet ud i et idékatalog, som kan rekvireres ved henvendelse til Greve Bibliotek og i en ansøgning til et egentligt projekt i samarbejde med SBCI, som netop har fået midler fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, og som løber af stabelen i 2010/2011.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Erfaringer med debatskabende arrangementer - få pressen OG borgerne med

Af Tomas Hemmer-Hansen

05.02.2010

God pressedækning kan være en rigtig god begyndelse, hvis man gerne vil have mange borgere til at komme til sine arrangementer, men den kommer ikke af sig selv. TV Midt&Vest sendte live fra et borgermøde på Biblioteket i Midtbyen, ligesom det blev nævnt i TV2 Nyhederne, i Ekstra Bladet og fik omfattende dækning i Herning Folkeblad. Baggrunden var det helt rigtige emne – uden det rigtige emne får man ikke mediernes opmærksomhed, slet ikke som bibliotek. Fra en verden, der kæmper med at skaffe presseomtale, har debatter med udgangspunkt i højaktuelle emner vakt mediernes interesse, og det giver blod på tanden. Erfaringerne viser dog også, at man godt kan vække mediernes interesse uden, at borgerne nødvendigvis følger trop – men hvordan finder man emnet og formen, der kan lokke begge parter?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digital læring

Af Lene G. Schrøder

03.02.2010

Står du med ansvaret for læring? Er du træt af lærerstyret hold-undervisning? Vil du gerne bruge IT men er i tvivl om hvordan? Er der en speciel IT-pædagogik? Disse spørgsmål er blevet behandlet i projekt Digital læring. Vi har arbejdet med læring via storskærm, podcast og mobiltelefon og har brugt værktøjer som Camtasia, Audacity, smartcodes, powerpoint og kamera. Du kan finde tips og tricks til brugen af værktøjerne, en pædagogisk drejebog, testresultater og læringsbidder på www.bibteach.dk under fanen Digital læring. Prøv f.eks. at følge skattejagten i skønlitteraturen ved hjælp af smartcodes. Kig også ind på vores mobsite www.minilaer.dk, hvor brugeren har mobiltelefonen som læringsværktøj. Har du noget andre kan bruge? Så send dine læringsresultater til projektet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Godt halvdelen af landets kommuner viste Klimakanalen på bibliotekernes storskærme

Af Dorthe Brandt Larsen

03.02.2010

Omkring 200 biblioteker downloadede den gratis klient til Klimakanalen og modtog over 300 indslag om alt lige fra CO2 besparende forbrugertips til nyheder fra konferencens højdepunkter. Klimakanalen, Indholdskanalens tema om klima i forbindelse med COP15, blev en stor succes og der er kommet masser af positiv respons fra både bibliotekerne og brugere. ”Jeg er meget tilfreds med udfaldet af projektet” siger Rolf Hapel, forvaltningschef, Borgerservice og Biblioteker i Århus. ”Klimakanalen har demonstreret, hvordan en tradition for samarbejde i bibliotekerne kan omsættes til kampagneaktiviteter ved hjælp af nye værktøjer".

Læs hele artiklen Se kommentarer

Generationsskiftet, der blev væk?

Af Tina Vostrup Karlsen

13.01.2010

De gode nyheder om lave ledighedstal for Bibliotekarforbundets medlemmer i efteråret 2009 er positivt i disse krisetider. Men i forhold til de mange forudsigelser om et generationsskifte i sektoren, der er blevet stillet vi studerende i udsigt, opleves virkeligheden ganske anderledes for dimittenderne fra Danmarks Biblioteksskole. På trods af at en stor gruppe af de nuværende medarbejdere går på efterløn og pension, oplever de nyuddannede, at vejen til det første job kan være lang. Vi frygter, at den tendens vil fortsætte i takt med at bibliotekerne rammes af besparelser. Med dette synspunkt vil vi sparke gang i en debat om, hvordan generationsskiftet sikres. Er det traditionelle aftagermarked bevidst om nye og kommende dimittenders kompetencer – og er vi studerende?

Læs hele artiklen Se kommentarer