Hjælp til at søge legater

Af Christopher V. Hammer
22.02.2010

 

Som studerende har du sikkert oplevet, at dit studieliv ikke nødvendigvis er en dans på roser. Underviserne kræver for det mest benhård disciplin, og du skal aflevere en masse opgaver for at komme videre fra semester til semester. Især studier på en videregående uddannelse kræver meget af din tid, både til selve undervisningen, men også til hjemmeopgaverne. SU-bidraget hver måned er lige den økonomiske indsprøjtning, som kan holde kongens foged for døren – men har du ikke erhvervsarbejde ved siden af og studerer du f. eks i Århus eller København, så er det faktisk rigtigt dyrt at være studerende. Det er bestemt ikke sjovt at bo på en sten, fordi man gerne vil passe sine studier og ikke arbejde for meget ved siden af.

Men der findes heldigvis en masse legater og fonde, der administrerer større pengebeløb for virksomheder, personer, foreninger, organisationer og lign. som ønsker at bidrage med pengegaver til studerende, der opfylder bestemte krav. Ofte er formålet med et legat eller en fond at fremme de studerendes livssituation og sørge for at den studerende kommer nemmere igennem studietiden. Samtidigt kan du som studerende søge et væld af legater til alle tænkelige formål indenfor uddannelse, forskning, praktik i udlandet, sociale aktiviteter eller for at forbedre en håbløs økonomisk situation.

At søge legater er derfor en gylden mulighed for studerende, der gerne vil slippe igennem studietiden med skindet på næsen. Der er desværre en del studerende som ikke benytter sig af muligheden, men det er en skam, eftersom legaterne jo er til for de studerendes skyld. Dog er det vigtigt at bemærke, at du ikke bare kan søge en bunke legater og så forvente at pengene tikker ind på kontoen i slutningen af måneden. Næsten alle legater har nogle krav, som skal opfyldes med det specifikke formål, at støtte et bestemt formål. Dvs. at du som mandlig økonomistuderende selvfølgelig ikke kan forvente at komme i betragtning til et legat, som støtter enlige mødre under uddannelse med en svær økonomi – med andre ord, så er der en indre logik i legaterne, som fondene er meget strenge til at overholde. Dermed er fondene også sikre på, at de rette studerende kan nyde godt af den ekstra håndsrækning, som legaterne fungerer som.

Vi vil i denne artikel komme med gode råd til legatsøgning, og hvordan du optimerer dine muligheder for at finde og søge de rette legater. Det er spild af tid at sende en masse ansøgninger af sted, der lugter langt væk af standardskrivelser – de bliver kasseret af fondenes administratorer med det samme og forringer dine muligheder betydeligt. Vi vil derfor fokusere på, hvordan du finder legater, der passer på din situation, og hvordan du skriver/udformer en seriøs ansøgning, så du kan komme i betragtning til netop de legater som passer til din situation.


Find legater til sin situation

Du skal vide, at det sagtens kan betale sig at være grundig – du skal ikke jappe en ansøgning om legatmidler igennem, så vil modtageren straks se, at du ikke er seriøs og vil derfor fravælge dig til legatet. De fonde som modtager din legatansøgning er særlig glade for en velskrevet og detaljeret ansøgning – hermed menes ikke at du partout skal skrive meget. Den gyldne regel er, at alt hvad du skriver er relevant, og du argumenterer for din sag.

Inden du går i gang med at finde legater, er det vigtigt, at du er bevidst om din situation, så du ikke finder og søger legater, som du ikke opfylder betingelserne til. Det er nemlig afgørende, at du finder frem til legater som passer til din specifikke situation, og du opfylder ALLE de krav, som fondene bag legatet har opstillet. F. eks så kan du søge Københavns Universitets Fælleslegat, hvis du studerer på Københavns Universitet og ønsker støtte til din uddannelse. Her er kravene meget brede og kan opfyldes af de fleste studerende – MEN, det betyder jo også at søgningen og dermed konkurrencen er intensiveret og hårdere end på andre legater. Kort sagt, du har større mulighed for at få tildelt legatstøtte, hvis du finder og søger mere specifikke legater – f. eks så kan du som juridisk kandidat med fordel søge Axel H's Rejselegat, hvis du ønsker at studere i udlandet. Her er kravene meget specifikke – du skal studere jura og være på kandidatniveau.


Gode råd til legatsøgning

Der er mange måder at finde legater på – du kan bruge Internettet og her er Google en stor hjælp. Men det kan varmt anbefales at bruge portaler eller services, som har specialiseret sig i at hjælpe studerende med legatsøgningen. Vi kan anbefale følgende:


Begge portaler giver dig i skrivende stund mulighed for gratis at finde legater, men du skal så selv udfærdige din ansøgning og sende den. Andre services tilbyder at du, mod et klækkeligt vederlag, kan søge legater og samtidigt få udformet en ansøgning, som du bare skal sætte frimærke på og afsende til pågældende fond. Vi vil kraftigt ADVARE mod at bruge sådanne services – det eneste du opnår er en standard ansøgning som de fleste fonde udmærket kan gennemskue, og de vil med det samme afvise ansøgningerne som de mener er betalt arbejde. Så du risikerer at spilde din chance og dine hårdttjente penge i forsøget.

Alternativt vil vi fremhæve vores egen sektion med legater på StudenterGuiden – her har vi listet et fint antal af legater, som kan søges af de fleste studerende. Men vi har også sørget for at liste meget specifikke legater til f. eks studerende fra Faaborg eller studerende på Sundhedsvidenskab på SDU Odense. Vi har bestræbt os på at gøre søgeprocessen overskuelige og nem.

Øverst kan du vælge den uddannelsesgruppe, som du tilhører – via et klik-boks system kan du vælge én eller flere grupper, og dermed hele tiden udvide eller begrænse din søgning.

Via parametrene Grundlag og Deadline kan du definere til hvilke formål du søger legatmidler og samtidigt kun få vist de tidsmæssigt relevante legater – dvs. legater som du kan søge indenfor de nærmeste 3 måneder. Du kan også bare bruge søgefeltet til en fritekst og f. eks søge på ”Sundhed” og få vist resultater, der er relateret til en uddannelse med fokus på sundhed. Bruger du fritekst, så skal du ikke klikke alt for mange klik-bokse af – det vil begrænse din søgning væsentligt.

En del legater er også egns- eller bybestemte, så du kan også med fordel søge på København, Århus, Odense, Roskilde eller Aalborg. Igen skal vi understrege, at grundighed og seriøsitet kommer du længst med – hold dig fra 50 standard ansøgninger, så giv dig hellere god tid til 5-10 ansøgninger.


Tips til selve ansøgningen

For at komme i betragtning til de legater, som du søger, skal din ansøgning være seriøst udformet og indeholde de relevante bilag til fondens bestyrelse. Det kan ikke understreges nok, at du selv bør skrive din ansøgning – benyt dig ikke af en online service, som bare skriver en standard ansøgning til dig og tager penge for det. Samtidigt må din ansøgning ikke indeholde stavefejl – det kan lyde som et lille fejltrin, men betragt hellere din legatansøgning som en jobansøgning, her ville du heller ikke selv acceptere stavefejl. Så vær omhyggelige!
Vi vil her præsentere en måde at bygge din ansøgning op på – du skal ikke betragte det som en facitliste til din legatsøgning, men som et supplement som du kan udvikle på og rette i efter dit temperament. Vi foreslår følgende opstilling:

Forside

Indholdsfortegnelse

Ansøgningsskema

Motivation

Curriculum Vitae (CV)

Budget

Anbefalinger/Bilag


Vi vil kort skrive om hvert element i din ansøgning og komme med konkrete tips og råd til, hvordan du skriver god og personlig ansøgning.

Forside

Forsiden på din ansøgning er det første indtryk, og som man siger ”First impression lasts”. Betragt din legatansøgning som en jobansøgning – modtageren af din ansøgning sidder med stor sandsynlighed med en stak ansøgninger, hvor personen skal udvælge et antal til bedømmelse. Sørg for at dit førstehåndsindtryk er godt og din ansøgning ikke ender i papirkurven.

-    Forsiden skal indeholde navn og adresse på den fond som du søger legatmidler fra – denne information skrives normalt først og venstrejusteret i toppen dokumentet. I den forbindelse kan vi varmt anbefale, at du benytter Microsoft Word eller lignende tekstbehandlingsprogram.

-    Du skal samtidigt skrive by og dato nedenunder men højrejusteret. Byen er den by du afsender ansøgningen fra – dvs. der, hvor du bor. Dato giver sig selv. I den forbindelse er det vigtigt at du overholder ansøgningsfristen på det legat du ansøger om – fonde afviser alle ansøgninger som modtages udenfor ansøgningsfristen, og er dermed spildt arbejde for dig.

-    Næste skridt er en overskrift til din ansøgning. Overskriften er hensigten med ansøgning, så vi anbefaler ”Vedr. Legatansøgning, CPR nr. (her skriver du hele dit CPR nummer og med bindestreg til de sidste fire cifre).

-    Brødteksten på forsiden skal indeholde en tydeliggørelse af formålet med din ansøgning. Du skal klart skrive, at du ønsker at ansøge fonden/legatet om et bestemt beløb og til hvilket formål. Du skal være omhyggelig med at uddybe formålet med legatet f. eks studier i udlandet eller økonomisk hjælp til færdiggørelse af studie.  Søger du studier i udlandet, så sørg for at oplyse, hvis opholdet er meritgivende og hvordan opholdet kan bidrage til din nuværende uddannelse i Danmark. Brug også tid på at forklare, kort, vigtigheden af din ansøgning og hvorfor det er relevant at tildele netop dig legatets midler.


Indholdsfortegnelse

Efter forsiden anbefaler vi, at du opbygger en indholdsfortegnelse – det kan gøres automatisk via Word. En indholdsfortegnelse er vigtig, så læseren af din ansøgning kan finde rundt i de forskellige informationer og bilag som du vedhæfter.

Motivation

På denne side har du mulighed for at forklare, hvorfor netop DU skal modtage det legat du søger. Motivationen er din unikke chance for populært sagt ”at sælge dig selv” til modtageren. Du kan her inddrage mere personlige aspekter i din ansøgning, og samtidigt fortælle om hvad du som person ønsker at opnå med midlerne fra legatet.
Nogle formkrav som motivationen skal overholde – du skal være ærlig omkring alt det du skriver. At lyve omkring akademiske kredentialer eller personlige bedrifter overlader vi til tidligere museumsdirektørerinder og fallerede finansmænd. Sørg for at argumentere for alt hvad du fremhæver og underbygge det meste med dokumentation – så virker du enorm seriøs i øjnene på den person, der skal vurdere din ansøgning.

Din motivation skal være på maksimalt 1 side – sørg for kun at skrive relevante ting. Hold dig fra snik-snak og irrelevante udsagn og informationer. Det er spild af læserens tid og kan i værste tilfælde medføre at din ansøgning bliver kasseret.

I selve din motivation anbefaler vi at du inddrager svar på følgende spørgsmål:

-    Hvem er du som person? Hvad laver du professionelt og i din fritid? Hvad har du tidligere beskæftiget dig med?

-    Hvorfor ansøger du om netop dette specifikke legat?

-    Hvad kan du opnå på forskellige niveauer i dit liv? Akademisk? Personligt? Kulturelt?

-    Hvorfor kan du som person opnå netop disse efterstræbelser?

-    Hvorfor kan dette legat hjælpe dig med at opnå dine mål?

 

Curriculum Vitae (CV)

Vedlæg dig CV som dokumentation for de akademiske og arbejdsmæssige ting, du har opnået i dit liv. Opbyg dit CV som du ville gøre, hvis du skrev en jobansøgning. Husk at tilføje frivilligt arbejde og kontaktinformation på tidligere arbejdsgivere, der kan anbefale dig eller bekræfte dine oplysninger.

Budget


Vi anbefaler, at du opstiller et budget over den/de aktiviteter, som du søger legattilskud til. Har du ansøgt et rejselegat om økonomiske midler til et studieophold, så anbefaler vi kraftigt, at du opstiller et budget over rejsen. Her synes vi, at du skal inddrage udgifter til transport, flybilletter, husleje på kollegium, budget over mad, udgifter til bøger osv. Ved at opstille et budget viser du overskud, samt at du rent faktisk er langt fremme i din planlægning. De positionerer dig selv som et seriøst bud på en kandidat til legatet. 

Anbefalinger/Bilag

Det sidste din ansøgning mangler, er anbefalinger fra arbejdsgivere, lærere/undervisere, kollegaer og andre relevante personer. Vi anbefaler, at du især indhenter udtalelser fra f. eks din spanskunderviser, hvis du søger om et legat til udenlandsophold ved et spansk universitet. Vedkommende har forhåbentlig kun positive ting at sige om din personlighed og dine faglige kompetencer. Bilag fra praktiksteder og arbejdspladser, der er relevante til din ansøgning – fremhæv gerne, at du f. eks har arbejdet som rejseleder ved spanske feriemål eller lign.

Vi håber at denne lille guide til at søge legater kan hjælpe dig med at få mere ud af din tid, og lette arbejdsprocessen med at søge legater.

Til slut, vil vi liste en række tips og gode råd som du altid bør have i mente, når du går i gang med at søge legater:

•     Søg først et legat, når fonden bagved indkalder til det – du vinder intet ved at være for tidligt ude

•    Legater er kun sjældent skattefrie, så du skal regne med der skal betales B-skat af legatet – rejselegater er i de fleste tilfælde skattefri

•    Har legatet et tilknyttet ansøgningsskema, så SKAL du benytte dette skema

•    Lav huskeliste over de legater som du søger og tjek op på det – det kan betale sig at holde sig a jour med ansøgningsprocessen

•    Send takkebrev til fonden og evt. opgørelse over dine aktiviteter, hvis du har lovet dette i din ansøgning

 
Artikellinks

Hjælp til at søge legater


Denne artikels emner

Uddannelse

Kommentarer (2)

10. maj 2017 kl. 14:52
Super fin artiklen, som stadigvæk er brugbar i dag. Under gode råd til legatsøgning bliver der nævnt en række portaler, som har specialiseret sig i at hjælpe studerende med legatsøgning. Jeg kan tilføje, at https://www.legatbogen.dk/ også er en rigtig fin side til formålet. Al information på siden er gratis og man kan søge efter fonde og legater på 3 forskellige måder.

1. Uddelinger per år
2. Ansøgningsfrist
3. Ansøgningsfrist og filtrering på fritekst

Når man har lavet alle 3 typer søgninger, og laver sit udvalg over relevante fonde og legater, så burde man være godt på vej!
30. juli 2018 kl. 10:54
Fundraising.how udgiver også et stigende antal gratis tilgængelige artikler med fokus på legater for studerende, som generelt uddyber mange af emner, der udgives af dig. For eksempel har de opbygget en artikel database om legater for studerende (https://www.fundraising.how/en-dk/artikel/studentende/), som præciserer et stort antal af de betingelser, som studerende bør overveje ifbm. søgning af legater i ind-og udland.

Skriv en kommentar