2012

Aktivt medborgerskab. Udvikling og evaluering af samarbejdsmodeller med frivillige

Af Ilse Christensen

20.12.2012

Projektafslutning. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tirsdag d. 26. februar afholdes afsluttende konference om projektet Aktivt medborgerskab. Udvikling og evaluering af samarbejdsmodeller med frivillige. Programmet for afslutningskonferencen er endnu ikke helt klart, men følgende vil være en del af dagen: 3 oplægsholdere bl.a. Frederik C. Boll, forfatter til bogen: Frivillig koordinering, hvorfor og hvordan? Præsentation af projektet med "manual".

Læs hele artiklen Se kommentarer

Legetøjsmesse – når biblioteket bliver en attraktiv samarbejdspartner

Af Lone Skovgaard
Månedens artikel: december 2012

20.12.2012

HvidovreBibliotekerne afholdt i november måned legetøjmesse og blev besøgt af 200 børn og 70 voksne. Projektet lykkedes, fordi Biblioteket fra starten fastholdt, at ideen var god til trods for, at der måtte justeres på konceptet undervejs i processen. Biblioteket blev en god samarbejdspartner, fordi det blev bindeleddet mellem alle på messen – legetøjsleverandører, pædagogstuderende og pædagoger fra daginstitutioner. HvidovreBibliotekerne faciliterede messen, og det var alle deltagerne – udstillere og besøgende - der bidrog med alt indholdet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ej blot til pynt

Af Tina Schmidt

19.12.2012

Om hvordan en morgenstrøtanke (post kaffeindtag) ender som en simpel udfoldelse af 4-rumsmodellen med flere overraskelser på én gang - opdagelse, inspiration, rumlig- og digital formidling (både til hjemmeside og tablet). Og så blev træet pyntet!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musik og sang i Boblebussen - det mobile bibliotek rykker ud

Af Berit Bladt Olesen
Månedens artikel: november 2012

14.11.2012

Aabenraa Bibliotekernes bogbus, ”Boblebussen”, har besøgt Musik- og sangefterskolen i en uge. Besøget skyldtes et landsdækkende bogbusprojekt under navnet ”Det gode liv i landområderne - udvikling af mobile biblioteker”. Aabenraa Bibliotekerne har i dette bogbusprojekt valgt at fokusere på de unge 14-18-årige, da det er en målgruppe, der er svær at få ind på bibliotekerne. Og når de unge ikke vil komme til biblioteket, må biblioteket komme til de unge. Det mobile bibliotek gør det muligt at møde de unge, hvor de er, og herved skabes en god og konstruktiv dialog med både de unge og lærerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

I grimme tider er skønhed den eneste sande protest

Af Karen Siercke

14.11.2012

Hvert år organiserer Hygge Factory et proces- og produktorienteret projekt, der udfordrer unge (13-20 år) til at skabe et kunstprodukt med udgangspunkt i deres egne personlige oplevelser: En bog (Ordskælv! 2012), en plade (Vinyl! 2013), et hus (Arkitektur! 2014). Hygge Factory skaber rammerne for, at de unge i løbet af seks måneder, uanset færdigheder og faglige forudsætninger, udvikler deres idéer til færdige produkter af høj professionel standard og debuterer som forfattere, musikere eller arkitekter. I artiklen fortæller CEO og stifter af Hygge Factory, Karen Siercke, om idéen bag Hygge Factory og om hendes egen personlige historie om at blive forældreløs som 22-årig.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bliv digital i bogbussen

Af Irene Villumsen

12.11.2012

I et nyt samarbejde mellem Borgerservice, frivillige datastuer og Randers Bibliotek kører bogbussen nu ud for at få borgere i lokalområdet med på digitaliseringsbølgen. Medarbejdere fra Borgerservice og biblioteket tilbyder borgerne hjælp til at få oprettet NemID og til at vise, hvad den kan bruges til. NemID udstedes i bogbussen i samarbejde datastuerne i Ø. Tørslev og Ø. Bjerregrav. I Randers Nordby , hvor der er mange borgere af anden etnisk baggrund end dansk, gennemføres kurset ved hjælp af tolke. I dette projekt har vi brugt vort netværk i lokalområdet for at sikre et godt samarbejde og opbakning til opgaven. Interessen er til stede, vi bliver virkelig budt velkommen - og bogbussen kan altid komme derud, hvor borgerne er. Nye tanker - nye samarbejdspartnere - bare klø på!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Udviklingsperspektiverne og det kommercielle marked for billedbøger

Af Anette Øster

07.11.2012

På mange måder er billedbogen den børnebogstype, der har det sværest. Den er dyr at producere og sælger ofte i ganske små oplag. Som det er i dag, tror jeg, at de fleste børnebogsforlag ville ønske, at billedbogen solgte mere, end tilfældet er. Der er en generel tendens til, at voksne køber og låner de billedbøger, de kender i forvejen, de gode klassiske billedbøger fra deres egen barndom.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læseklubben - arbejdspladsen som læsearena

Af Anne-Mette Nielsen

02.11.2012

Odense Centralbibliotek har i et samarbejde med Vandcenter Syd og AOF etableret en læseklub for nogle af firmaets læsesvage medarbejdere. Læseklubben mødes cirka en gang om måneden i arbejdstiden. Læseklubben har 2 formål: dels at stimulere læselyst og dels at forbedre læseevne. Biblioteket introducerer deltagerne til litteraturens verden gennem deltagelse i litteraturarrangementer, læsning af lettere tekster både i trykt form og via andre medier som MP3 afspillere og I-PADS. Vi diskuterer de læste/hørte tekster, hvilket for deltagerne er en helt ny måde at arbejde med en tekst på. AOF understøtter den mere konkrete læring ved hjælp af stave- og læseøvelser. Vi oplever, at denne kombination er en god model, som giver deltagerne mere lyst til at arbejde med læsning.

Læs hele artiklen Se kommentarer

"Dansk på biblioteket" - frivillig sprogtræning på Vollsmose Bibliotek

Af Jette Blåstedt
Cand.mag. og Underviser i Dansk som Andetsprog for Voksne

02.11.2012

Vollsmose Bibliotek tilbyder frivillig sprogtræning for voksne. Tilbuddet er et supplement til de etablerede danskuddannelser. Brugerne kan få hjælp til opgaver, forberede en prøve eller træne deres kommunikative færdigheder i almindelighed. De frivillige introduceres til metoder inden for sprogtilegnelse af bibliotekets sprogkonsulent, som også hjælper med at fastlægge rammerne for sprogtræningsforløbet. I sprogtræningen fokuseres derfor både på mundtlig kommunikation, udtale og læsetræning. Erfaringen fra Vollsmose Bibliotek viser, at biblioteket besidder de ressourcer og kompetencer, der skal til for at påtage sige rollen som en signifikant medspiller inden for den frivillige sprogtræning og dermed som en oplagt samarbejdspartner for sprogcentrene og voksenuddannelsescentre.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Magasiner og tidsskrifter - fremtidsperspektiver

Af Søren Mørk Petersen

30.10.2012

Dette handler om mulige fremtidsscenarier for de glitrede magasiner, og altså ikke de videnskabelige tidsskrifter. I Danmark er der nogle specielle forhold som gør sig gældende, da vi er et lille sprogområde. Derfor kan vi ikke bare kigge til de lande – primært USA – hvor tendensen har slået mest an med e-magasiner og andre distributionsplatforme for magasiner. Når det så er sagt, vil jeg alligevel starte med at kigge til USA, da vi jo alle har en del udenlandske tidsskrifter stående på hylderne, og fordi at tendenser i USA, i et eller andet omfang vil inspirere branchen herhjemme til nyudviklinger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Game On ’12! – Om mobile spil, digital kunst og at tænke på tværs

Af Jakob Meerwald Jensen

23.10.2012

I 2011 lanceredes "Game On!" som et tiltag for landets spilbibliotekarer - en netværksdag, som med foredrag diskuterede og nytænkte spilformidlingen på folkebibliotekerne. I år blev netværksdagen afholdt på Bibliografen i Bagsværd, med temaer som mobile spil, digital kunst, kvalificeret spilformidling og at tænke på tværs.

Læs hele artiklen Se kommentarer

DOKUMENTAR-klubber – ny aktivitet på bibliotekerne

Af Carsten Olsen

23.10.2012

DOKUMENTAR-klubber er et nyt koncept, som Det Danske Filminstitut (DFI) har udviklet sammen med folkebibliotekerne. Inspireret af de læse- og lytteklubber som fungerer så fint på bibliotekerne, er DOKUMENTAR-klubberne et bud på, hvordan folk kan mødes og være i dialog om kortfilm og dokumentarfilm og de emner, de omhandler.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvad er udviklingsperspektiverne inden for e-bøger?

Af Berit Lund

12.10.2012

E-bøger er stadig for de fleste danskere et helt nyt eller endnu ukendt fænomen. Der er kun 4 procent af danskerne, der ejer en decideret e-bogslæser, og mange af alle dem, der ejer en smartphone eller tabletcomputer vil ikke benytte, eller kender slet ikke til, mulighederne for at bruge dem som e-bogslæsere. I Danmark bliver de fleste nye e-bøger udviklet som ePub filer. Et fleksibelt format, der kan læses på både store og små skærme. De fleste skønlitterære e-bøger er ganske enkle og udnytter ikke andet ved formatet, end at det er fleksibelt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Klassefighten -en kollektiv læsekonkurrence

Af Marion Tirsgaard

10.10.2012

875 sider - eller hvad der svarer til en meget tyk Harry Potter bog - er hvad samtlige elever i en 2. klasse fra Varde har slugt i løbet af deres sommerferie - og det var lige præcis nok til at vinde 1. præmien i Varde Biblioteks nye tiltag, Klassefighten 2012. Varde Bibliotek har med Klassefighten forsøgt at sætte ekstra turbo på de 7-13-årige læsning. Klassefighten er en kollektiv sommerbogskonkurrence, hvor 1.-6. klasser kæmper om at læse flest bogsider pr. elev i løbet af skolernes sommerferie og dermed vinde 1. præmien: en klassefest. Med over 100.000 læste sider og stor ros fra både forældre, lærere og ikke mindst børnene, har tiltaget været en så stor succes, at Varde Bibliotek igen i 2013 sætter alt ind på, at få alle børn i Varde til at læse en Harry Potter tyk bog i deres ferie

Læs hele artiklen Se kommentarer

Arrangement og udstilling: "Jeg er ordblind"

Af Marianne M. Jensen

10.10.2012

I øjeblikket kan man på Kolding Bibliotek se udstillingen ”Jeg er ordblind”. Den er lavet af en ung designstuderende, Sidsel Skov Kragsnæs. Hun er selv ordblind, og det har været så stor en del af hendes liv, at hun valgte det som emne for sin bacheloropgave. Det har resulteret i 6 store plakater, som illustrerer, hvordan man som ordblind ser på en tekst. Alt det fortalte Sidsel om til åbningen af udstillingen, som trak fulde huse. Sidsel tager i løbet af oktober til Mexico, hvor hendes udstilling er blevet udvalgt til at deltage i en international biennale. Men derefter er hun klar til at komme ud til bibliotekerne med sit foredrag og sin udstilling, som hun har lavet i samarbejde med Ordblindeforeningen. Sidsel kan evt. kontaktes på tlf. 61 65 81 26, mail sidsel_s_kragsnaes@dskd.dk

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spilmarkedets fremtid – hvordan og hvorledes?

Af Lone H. Munkeberg

10.10.2012

Spørgsmål er der masser af, og gætterier endnu flere – men svarene lader vente på sig! Er konsollerne som vi kender dem ved at dø, vil pc-spillene overleve, eller vil de allesteds nærværende smartphones og tablets invadere os alle, og radikalt forandre spilmarkedet?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Klar til den digitale verden

Af Louise Eltved Krogsgård
Månedens artikel: oktober 2012

07.10.2012

Brønderslev Bibliotek startede i september projekt ”æld-it” op sammen med 10 frivillige. Projektet skal sikre, at selv de svageste borgere i Brønderslev Kommune kan blive klar til den digitale verden. Projektet samarbejder med borgerservice om at nå ud til de borgere, der ikke selv har mulighed for at deltage i regulære it-undervisningstilbud. Undervisningen afholdes af de frivillige ildsjæle, og biblioteks rolle er at klæde de frivillige på til undervisningen – og dermed sikre at IT er for alle.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Scratch på Sorø Børnebibliotek

Af Kirsten Dam Pedersen

02.10.2012

Et gratis program og en computer. Det er alt, hvad du skal bruge for at lave dit eget spil eller din egen tegnefilm med programmet Scratch. Børnebibliotekar Kirsten Dam Pedersen er blevet bidt af programmet og deler med stor succes sin begejstring med byens børn. Scratch er et program, der er udviklet af amerikanske Massachusetts Institute of Technology, MIT i 2007. Udover at være gratis er programmet også så enkelt, at alle børn kan være med. Ved hjælp af ganske få puslespilsbrikker, der kan sættes sammen på kryds og tværs, kan børn og voksne prøve kræfter med både spiludvikling, tegnefilm og musikvideoer. Alle projekter oploades på scratch.mit.edu. Alle brugere kan downloade deres egne og andre projekter fra siden og arbejde videre med dem.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fremtidens musikbranche

Af Niels Mark

01.10.2012

Musikkens udvikling fra fysisk til digital form har været lidt af et paradoks for musikerne. På den ene side er det blevet langt enklere at distribuere musik via internet til hele verden blot ved et enkelt tryk på en knap og ingen logistiske omkostninger forbundet med distribution af de fysiske CD-formater. På den anden side har den lette tilgang til musikken online gjort det mindre attraktivt for forbrugeren at købe en CD, og dermed medført et fald i indtægten for musikeren. Hvorfor skulle forbrugeren fylde sit badekar med dyr flaskevand fra Carlsberg Kildevæld når man kan hente vandet gratis fra vandhanen spørger David Kusek og Gerd Leonhard i deres epokegørende bog "The Future Of Music: Manifesto for the digital music revolution"?

Læs hele artiklen Se kommentarer

”Hvem har slået Eskild ihjel?” - Innovativ mobilformidling af krimien

Af Kirsten Lund

26.09.2012

Med udgangspunkt i augmented reality og lokationsbaseret teknologi udfordres den klassiske krimi som genre og sætter brugeren i centrum på en lærende, sjov og legende måde. Koldingbibliotekerne har udviklet ”Stol på Ingen!”, som er en ny app, der fungerer som en digital krimihistorie, der udspiller sig i Koldings gader i 1597. Brugere kan downloade en såkaldt Layar app til deres smartphone, søge efter ”Stol på Ingen!”, og med den kan brugerne deltage som detektiver i krimigåden ved at bevæge sig rundt til 12 historiske steder i Kolding bymidte. Med deres egen smartphone som lup finder brugerne her sporene i en mordgåde. De kan være med til at finde ud af, hvem morderen er og via en afstemningsmulighed i App’en kan de stemme på den person, som de tror, er morderen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Folke- og uddannelsesbibliotekarer gav en tur i høet

Af Janni Sørensen

19.09.2012

Folke- og uddannelsesbibliotekernes samarbejde fik en ny drejning, da de gik sammen om en fælles indsats i forbindelse med Hjørring Kommunes event for nye studerende. Bibliotekarerne fik mulighed for at samarbejde på en ny måde og de studerende fik lejlighed til at møde deres bibliotekarer i anderledes omgivelser i gågaden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

DATE dit bibliotek

Af Per Drustrup Larsen

17.09.2012

Hjørring Bibliotek "Goes to Hollywood" med reklamefilmen "Date dit Bibliotek". Målrettet til unge markedsføres biblioteket med en kort film om alt det, man kan score på biblioteket som bl.a. gratis internet, bedre karakter(er), kondomer samt ham/hende. Selvfølgelig er der passende rockmusik til filmen: Love Radar med The Blue Van og Nabiha

Læs hele artiklen Se kommentarer

Forskning, formidling og fernisering - erfaringer med forskningsformidling via kunstudstillinger

Af Christian Lauersen

15.09.2012

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek er man gået anderledes til værks i formidling af fakultets forskning. Ved at lade sig inspirere af kunstudstillingen som form og genre formidles forskningen via udstillingskataloger, ferniseringer og artist talks. Et af resultaterne er brugen af japansk manga og lyden af en bambusfløjte til formidling af Asien-forskning.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skønlitterær inspiration og tværsektorielt samarbejde

Af Christian Lauersen

15.09.2012

Kan en skønlitterær fortælling give nye vinkler på de studerendes faglige stof? Det mener Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek, der i det forgangne semester og på det nuværende har indgået et samarbejde med Københavns Hovedbibliotek om udlån af skønlitterære værker fra betjeningsadressen Gothersgade 140.

Læs hele artiklen Se kommentarer

'Brænd' biblioteket - tænk nyt og strategisk

Af Rita Jakobsen

14.09.2012

Branding, ambassadør og kernefortælling. Det var begreber, der for ti år siden ikke triggede ret meget blandt almindelige biblioteksfolk. Men verden er anderledes i dag. Vi er afhængige af, at vore bevilgende myndigheder til stadighed synes vi har noget at berige omverdenen med, og er værd at bruge penge på. At vi kan tiltrække nye brugere og udbrede kendskabet til biblioteket. Finde på nyt og i det hele taget følge med udviklingen. Derfor blev der udarbejdet en vision for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Herefter fulgte en ny visuel identitet, en kernefortælling, ny biblioteksindretning og en markedsføringsstrategi. Med alle disse tiltag har biblioteket fået et par effektive redskaber til markedsføring.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Samtalesalon er det nye sort

Af Randi Drejsig Petersen

13.09.2012

Samtalesalonen giver et alternativ til den polemiske debatkultur og til de sociale mediers kvikke ping-pong replikker. Den er mere inviterende end konfronterende. Her kan den enkelte byde ind med sine egne holdninger i samfundsdebatten uden risiko for at blive hængt ud. Det er ikke meningen, at man skal overbevise sin samtalepartner eller søge konsensus. Tanken er, at samtalen skal åbne op for refleksion og udfordre vores vanetænkning og holdninger. Det ’nye sort’ er, at samtalesalonen er bygget op som en tre retters menu med dans. Idéen med samtalemenuen er at retterne består af tankevækkende spørgsmål, der tvinger gæsterne ud over smalltalk, vanetænkning og stereotypbekræftelse. Det må gerne være spørgsmål der bringer dig lidt ud over ”komfortzonen”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dansk Naturvidenskabsfestival 2012: Alt det vi ikke ved

Af Marie Sveistrup

12.09.2012

Hvert år i uge 39 afholdes Dansk Naturvidenskabsfestival, som har til formål at fremme begejstringen for naturvidenskab hos børn og unge gennem arrangementer på skoler, biblioteker, virksomheder m.m. landet over. I år er festivaltemaet "Alt det vi ikke ved", og gennem det kan undervisere, bibliotekarer og erhvervsfolk finde inspiration til selv at deltage. Læs mere på www.naturvidenskabsfestival.dk.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sommerbogen - nu med iPads og QR koder!

Af Gitte Buur Rasmussen
Månedens artikel: september 2012

07.09.2012

2.200 skolebørn i Odder Kommune er pludselig udstyret med egne iPads. Det har gjort det oplagt at re-tænke Sommerbogs-konceptet på Odder Bibliotek. Vi har i Odder fået en unik mulighed for, at få børn til at formidle til børn på en mere direkte måde, idet alle bruger samme platform. Grundlæggende skal børnene stadig læse fire bøger og stadig aflevere en anmeldelse. Forskellen er, at de nu kan vælge mellem at lave anmeldelsen i Pages, StripDesign eller iMovie. De lægger deres anmeldelse i Dropbox og vi går efterfølgende ind og laver en QR kode til den, som vi sætter udenpå den anmeldte bog. Vi beholder koderne på bøgerne, og derfor vil vi over tid akkumulere mange anmeldelser. Det giver sommerbogen en levetid ud over nuet og en større grad af bruger-til-bruger formidling.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sommerbogen på Palles Gavebod sprængte alle rammer

Af Nanna Agergaard

05.09.2012

Børn rundt omkring i landet har i løbet af sommerferieperioden skrevet hele 12.637 anmeldelser på pallesgavebod.dk. Det er mere end en fordobling i forhold til 2011.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kreative kulturworkshops

Af Kathrine Sørensen Bech

05.09.2012

”Det har været vildt fedt!” udbryder en pige, da vampyrklanens overhoved nysgerrigt spørger ind til aftenens forløb. Det er en veloverstået rollespilsvampyrmiddag på Hovedbiblioteket en stormende lørdag aften sidst i november, der evalueres.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et folkebibliotek kigger forbi

Af Gitte Hansen

04.09.2012

VIA University College Campus Randers og Randers Bibliotek er nærmeste naboer og har ved flere lejligheder oplevet god energi og synergi ved kontaktmøder. Uddannelsesbiblioteket har besøgt folkebiblioteket og orienteret om hvad biblioteket kan tilbyde de studerende i Campus. Hvad underviser vi dem i? Hvilke (e-)ressourcer kan vi tilbyde? Idag var det folkebibliotekets tur til at kigge forbi til rundvisning i vores nye bibliotek og en god snak om hverdagens udfordringer når de studerende betjenes. Ofte er de studerende langt bedre hjulpet på deres eget studiebibliotek i forhold til speciallitteratur og e-ressourcer men folkebiblioteket er en vigtig og uundværlig back-up. Har du et uddannelsebibliotek/folkebibliotek i din "baghave" kan kontaktmøder anbefales!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Indimellem slikker vi på bøgerne

Af Trine Skjelborg Mulvad

03.09.2012

Når bognisserne skal på besøg i børnehaverne i Odder kommune, må de to børnebibliotekarer skifte til deres alter ego, Den kloge Bogmester Helle og Den rimelig dumme bognisse Trine. Det er formidling, der ligger en del ud over, hvad de har lært på biblioteksskolen, og indimellem er det også nødvendigt at slikke på bøgerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Børnesikkerhed skal forklares i børnehøjde

Af Steen Rye Jakobsen

28.08.2012

I efterårsferien 2012 sættes børnesikkerhed på dagsordenen med en ny udstilling, der kommer på turne på de danske hovedbiblioteker. Bag udstillingen står Sikkerhedsstyrelsen, der bl.a. samarbejder med Børneulykkesfonden og Forbrugerrådet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bedre biblioteker

Af Line Hoffgaard

28.08.2012

Når den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse gentages i 2013 er håbet, at endnu flere biblioteker kommer med. I 2011 deltog 116 biblioteker (og 22 biblioteksvæsener) i den største biblioteksundersøgelse herhjemme, som sætter fokus på brugernes tilfredshed og benyttelsen af biblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rum for unge - samarbejder på tværs

Af Amalie Ørum Hansen

15.08.2012

Kultur og bibliotek i Gentofte Kommune kunne, som en følge af arbejdet med en samlet ungestrategi i kommunen og på baggrund af en bevilling fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, starte udviklingen af en åben, anonym vejledning på Gentofte Hovedbibliotek. Det er et projekt, der stikker i mange retninger. Det primære fokus er at gå de unge i kommunen i møde ved at skabe trygge og mere uformelle rammer end de eksisterende til samtaler med vejledere. Dette kan lade sig gøre ved hjælp af et samarbejde med vejledere fra Gentofte Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) og Jobcenter Gentofte.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny musikmaterialevalgsvejledning

Af Katrine Nordland

14.08.2012

I Odense Centralbibliotek er Musikafdelingen så ked af den nedlagte materialevalgsvejledning - og synes, at der mangler et alternativ i form af f.eks. en lignende musikmaterialeorientering - at vi har besluttet at udbyde servicen alene, hvis der er stemning for det.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det Relationelle Bibliotek - Ud af bibliotekets rum - ind i det offentlige rum

Af Annelise Nielsen

14.08.2012

På HvidovreBibliotekerne udvikler vi på det traditionsrige og traditionelle opsøgende arbejde ved at arbejde med vores relationelle kompetencer. I et samarbejde med Teater Vestvoldens Dramaskole har vi sammensat et kursusprogram, hvor en gruppe medarbejdere får undervisning i historiefortælling, kropssprog og stemmeføring alt sammen med henblik på at intensivere og øge biblioteksformidlingen uden for bibliotekshusene.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Københavns nyeste bibliotek sætter ansigt på Ørestad

Af Suzan Erdogan Borglind

09.08.2012

Med en central placering i hjertet af Ørestad City og et kæmpestort fotoprojekt på trapperne, tegner Ørestad Bibliotek til at blive et vigtigt kulturelt trækplaster i den hurtigt voksende bydel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Aktivt medborgerskab i øjenhøjde i Odense

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen

08.08.2012

Ministeriet for Børn og Undervisning støtter Danske Skolelever med 130.000 kroner til at oprette digitale patruljer med it-superbrugerelever i folkeskolen i 2012-2013. Denne tildeling signalerer ministeriets erkendelse af, at der ligger et potentiale i at skabe rammer for den videndeling, der i forvejen foregår på mange niveauer, når børn og unge bevæger sig rundt i den digitale verden. Et skole-/folkebibliotekssamarbejde mellem Odense Centralbibliotek og Højby Skole tog allerede i skoleåret 2011-12 livtag med denne udfordring – både indadtil i skoleregi, men også udadtil i forhold til borgerne i lokalsamfundet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Anti-biblioteket er et hit

Af Allan Thomsen Volhøj
Månedens artikel: august 2012

08.08.2012

Kan en hal med fokus på poesi, ro og fordybelse blive et hit blandt de unge musik- og oplevelseshungrende gæster på Roskilde Festivalen? Poetry Hall gjorde det. Men kun fordi vi gav slip på alle normer for, hvad et bibliotek er - og gik ”all in”!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spotlight - budskaber der batter

Af Jørgen Bech Pedersen

01.08.2012

Artiklen præsenterer Silkeborg Bibliotekernes erfaringer med formidling af temaer og tendenser, der rører sig i samfundet både lokalt og internationalt. Denne formidlingsindsats kalder biblioteket for Spotlight. Det bygger på den målsætning, at udstillingerne skal inspirere og forundre brugerne og skabe et spændende og varieret biblioteksrum. Spotlight sammentænker alle formidlingskanaler – fysisk og digitalt. En væsentlig målsætning er at få brugerne i dialog, og der gives konkrete eksempler fra udstillinger igennem et helt år. Artiklen præsenterer hvordan et konkret tema tager form, opridser arbejdsprocessen i Spotlightgruppen og giver eksempler på brugerreaktioner. Til slut konkluderes der på forskellen på planlagte og uforudsete temaer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny litteraturliste om forbudte bøger

Af Anette Thede

01.08.2012

De amerikanske biblioteker afholder hvert år en Banned Books Week, hvor man bl.a. offentliggør de bøger, som har været mest udsat for censur i det forgangne år. Biblioteksmedier udsender i starten af september en litteraturliste om Forbudte Bøger. Med den i hånden har danske biblioteker en fin mulighed for at gøre det samme som de amerikanske. Nemlig lave arrangementer og bogudstillinger, som handler om demokrati, ytringsfrihed og censur.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Så skal der fyres op under eKurser.nu

Af Grete Halling

24.07.2012

E-læringsportalen eKurser.nu er pr. 1.7.2012 overgået fra projektstatus til at skulle driftes og udbygges. En redaktionsgruppe skal koordinere indsatsen, men alle biblioteksansatte kan give en hånd med for at løfte opgaven med at give borgerne mulighed for at lære IT, netop når de har behovet. Og det giver bibliotekerne lejlighed til at blive klogere på e-læring.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Take Away på Hjørring Bibliotek

Af Tone Lunden

23.07.2012

Take Away er et færdigpakket tilbud med ferielæsning. Menuen består af 9 forskellige retter som "Kærlighed og kyskager", "Sovepillen" og "Familieguf". Vi har tidligere haft "Book en pose" hvor man kunne komme med ønsker til indhold og fik nu lyst til at prøve denne variant. I første omgang tester vi på hovedbiblioteket i juli måned. Og lige nu er det "Kærlighed og kyskager" der er gået flest af! Poserne pakkes af mange forskellige personer fra 3 forskellige teams, så selv om menuen ligger fast, så varierer indholdet meget. Tilbuddet er tænkt som en hurtig måde at finde feriebøgerne på - og så med det overraskende element.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Juniorkulturpiloter giver bibliotek et ungt image

Af Kirsten Grube
Månedens artikel: juli 2012

13.07.2012

Hørsholm Bibliotek har haft fem unge juniorkulturpiloter ansat. Det har skabt nytænkning, ejerskab – og et ungt image for biblioteket. Hvordan forbedrer bibliotekerne deres image i forhold til den unge del af befolkningen? Det har de måske et bud på Hørsholm Bibliotek, hvor de har gennemført et pilotprojekt, hvor de ansatte fem unge i alderen 14 til 17 år til at udvikle biblioteket og lave projekter for unge. Biblioteket er lykkedes med at skabe web-indhold og artikler udarbejdet af unge og at skabe nogle store kulturelle events, især musik-eventen Submedia Live, som bogstaveligt talt fik det til at vælte ind med lokale unge.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mangfoldigheden på dagens folkebiblioteker

Af Maria Björnsdottir

09.07.2012

Det er måske ikke kun brugerne af bibliotekerne, der udmærker sig ved deres forskellighed. Måske er der også en stigende grad af mangfoldighed blandt de ansatte? I hvert fald er der sket en udvikling væk fra den traditionelle HK / Bibliotekar DB opdeling, til en mere broget skare af ansatte med forskellige biblioteksfaglige kompetencer, f.eks. både cand.it., cand.mag, cand.scient.bibl. og bibliotekar DB., men også andre professioner vinder indpas på bibliotekerne, f.eks. litteraturformidlere uden biblioteksmæssig uddannelsesbaggrund, men med en baggrund som eksempelvis cand.mag. i dansk og/eller litteraturvidenskab, journalister, etc.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ørestad City – Københavns nye litterære centrum?

Af Suzan Erdogan Borglind

04.07.2012

Med et splinternyt bibliotek i nabolaget og nyåbnet innovativ bogcafé er der lagt i kakkelovnen til et nyt litterært valfartssted i København.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spontanitet og bekymring i virkelighedens køreplan

Af Lotte Lykke Simonsen

27.06.2012

I over et år har Ramasjangbussen besøgt danske børnebiblioteker med quizkonceptet RamaChancen – i over et år har børnebibliotekarer over hele landet på forhånd været nervøse og spændte på bussens besøg på netop deres bibliotek og i over et år, er der rigtig mange børn der har besøgt deres lokale bibliotek som ramasjangpublikum og strakt hals for at komme med i live optagelserne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tanker i et tog - kursus i kildekritik

Af Gitte Hansen

20.06.2012

I efteråret 2010 var jeg på kursus i kildekritik på IVA i København. Det var en rigtig spændende dag, som satte tanker og refleksioner i gang hos mig. På vejen hjem i toget skrev jeg en rejseberetning med mine indtryk fra dagen. Jeg fandt for nylig artiklen under oprydning. Når man finder gamle kursusnoter, kan de ofte straks kasseres, fordi emnet i mellemtiden er blevet uaktuelt og forældet. Det slog mig, at emnet kildekritik om muligt bare er blevet mere og mere relevant. Bibliotekarernes opgave og ansvar som kildekritiske vejvisere i informationsjunglen er, om muligt, blevet endnu større. Jeg funderer stadig over, om jeg, hvis jeg skal være ærlig, mon er godt nok klædt på i forhold til at vurdere faglige kilder på nettet?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Invitation til dialog og samarbejde om fremtidens musikformidling

Af Jeppe Søndergård Knudsen

20.06.2012

Musikken er et vigtigt fokusområde for bibliotekerne. Men overgangen fra det fysiske til det digitale giver anledning til gentænkning af bibliotekernes rolle. Det handler ikke længere alene om, at stille musikken til rådighed, men at formidle den musik, som brugerne ikke umiddelbart får kendskab til på de kommercielle tjenester. Vi har behov for en national musikservice, der ikke er lukket inde i sit eget univers, men åbnet op, og integreret med den nationale infrastruktur. AAKB og KKB er gået sammen om et initiativ, der skal starte dialog om hvordan bibliotekerne formidler musikken i fremtiden og afklare hvordan vi sætter kompetencer i spil, og deler vores viden om musikken bredt ud.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nedlæggelse af Toolbox-vejledningen - udtalelse fra DMBF og MUFA

Af Emilie Wieth-Knudsen

12.06.2012

DMBF og MUFAs bestyrelser erfarer, at materialevalgsvejledningen i Musiktoolboxen er nedlagt. Vi finder denne beslutning yderst problematisk, da ratingen har stor betydning for bibliotekernes valg af musik. I dag er bibliotekarer i overvejende grad generalister, som behøver en faglig hjælp til valg af musik til bibliotekerne. I DMBF og MUFAs bestyrelser mener vi, at der i allerhøjeste grad mangler en faglig opkvalificering på musikområdet. På baggrund af den debat, der efterfulgte nedlæggelsen af toolbox-ratingen, vil vi fra DMBF og MUFAs side fremhæve nogle væsentlige pointer nedenfor.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mellem troværdighedens web-ethos og populærformidlingens sproglige dåseåbner

Af Janet Wilhjelm
Månedens artikel: juni 2012

06.06.2012

Der er mange steder på nettet, hvor vi kan finde god vejledning til korte, introducerende webartikler til bibliotekernes løbende formidling af ”varerne på hylderne”. Men til den specialistviden, der efterhånden findes på folkebibliotekerne, er der mindre online hjælp at hente. Hvordan balancerer man som webskribent mellem troværdighedens web-ethos og populærformidlingens sproglige dåseåbner? I en redigeret opgave ved Kandidatstudiet i italiensk v. Kbh.’s Universitet metakommunikerer jeg nogle af teorierne omkring populærformidlingens principper, afprøvet på egen produktion til Klassikerguiden. Desuden inddrager jeg også overvejelser omkring de danske folkebibliotekers rolle i formidling af litterære klassikere på internettet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

En uddannelsesbibliotekar tog til landskonference i Horsens

Af Gitte Hansen

06.06.2012

Chefgruppen for Professionshøjskolebibliotekerne i Danmark inviterede til landsdækkende konference med temaet "Uddannelse og Bibliotek". Fremtidens (nutidens?) udfordringer, muligheder og forhindringer blev diskuteret med henblik på at få lavet en fælles vision. Uddannelsesbibliotekarer fra hele landet strømmede til og blev sat i sving i grupper. Chefgruppen ønskede ideer og visioner fra bibliotekarerne ude i felten. Der var god gruppedynamik og rig mulighed for at få tænkt kreative vilde tanker. Alle ideerne blev videreformidlet og skal nu sammenskrives i en rapport af en konsulentgruppe med professor Hans Sigggard Jensen fra DPU i spidsen. Vi afventer dette udspil og er spændte på hvilke ideer der kommer til at danne grundlag for Professionshøjskolebibliotekernes nye fælles fremtidige vision.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Plakater til børnebiblioteker

Af Michala Brincker

04.06.2012

Gentofte Hovedbibliotek er i fuld gang med at få indrettet deres børneafdelinger i kommunen med plakatkunst forbeholdt børn.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et campus bibliotek tager på besøg hos naboen

Af Gitte Hansen

31.05.2012

Biblioteket Campus Randers er efter indflytningen i nyt Campus blevet tætte naboer til Randers Bibliotek. Så tætte at vi kan vinke til hinanden. Man kunne vælge at opfatte det som en trussel at have et så stort folkebibliotek så tæt på. Siver vores studerende mon langsomt over til naboen? Vi har valgt at tænke positivt. Vi inviterede kolleger fra Randers Bibliotek over til en kop kaffe, hvor vi drøftede vores fælles muligheder for at hjælpe de studerende, og en morgen tog vi over til et morgenmøde for at fortælle om vores nye uddannelsesbibliotek, vores e-ressourcer mv. Vi fik rustet nabo-biblioteket så de nu kan fortælle den gode historie om alt det deres eget uddannelsesbibliotek kan. Selvom vores studerende får meget undervisning kan de ikke høre det for tit!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Radikal innovation af bibliotekernes brugerundervisning

Af Kalle Nielsen
Månedens artikel: maj 2012

29.05.2012

Hvis 90 biblioteker laver lokalt undervisnings- eller vejledningsmateriale, og f.eks. bruger 8 timer i gennemsnit, så er det 720 timer! Bibliotekerne kunne stryge f.eks. 50 procent i ren effektivisering og have over 300 timer til central materialeudarbejdelse. Gang selv med antallet af vejledninger! Ekurser.nu er bibliotekernes nye fælles elæringsportal, og dit bibliotek bør omlægge til fælles materialeproduktion - alt andet bør medføre lokal whistle-blower aktivitet... Projektet 'Lær mere om it og mobil på dit bibliotek' har testet en webbaseret og udbygget version af 'Lær mere om it netværkets' materiale-skabelon. 14 biblioteker har i et multi-biblioteksprojekt undervist borgere i smartphones udfra fælles frit web-baseret materiale. Alt materiale er overdraget til ekurser.nu - kom frem med jeres!

Læs hele artiklen Se kommentarer

En ganske almindelig onsdag på et Campus Bibliotek i Randers

Af Gitte Hansen

23.05.2012

Hverdagsbetragtninger fra et campusbibliotek med flere uddannelser. En mangfoldig hverdag for blækspruttebibliotekaren. Campus Randers har 700 studerende og 50 undervisere fordelt på Psykomotorikuddannelse, Sygeplejeskeuddannelse og Pædagoguddannelse. Campus Randers blev etableret sommeren 2011 og er en del af VIA University College.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mellem oplevelse og dannelse på Glostrup Bibliotek

Af Frank Nørregaard

23.05.2012

Glostrup Bibliotek har i to omgange fra perioden efterår 2007 til efterår 2009 udformet en ny arrangementsprofil og en ny materialevalgsprofil. Et relativt langt tilløb for nogle velkendte værktøjer i bibliotekspraksis. Når vi valgte at bruge relativt lang tid på processen, var det ud fra en idé om at stimulere diskussioner og refleksioner frem for at levere et skriftligt stykke arbejde uden nævneværdig anvendelse der, når først arbejdet forelå, let kunne ende som den såkaldte "døde hånds papirer"!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvad er et godt biblioteksarrangement?

Af Michael Linde Larsen

30.04.2012

Er det mange kunder i butikken, et højt fagligt niveau, en god stemning, samspil med bibliotekets øvrige virke, eller er det når vi laver det sammen med vores netværk? Der er nok ikke et enkelt svar på ovenstående. Men der er det svar, at det er godt at gøre sig nogle overvejelser omkring ovenstående, inden man kaster sig ud i disciplinen at lave vellykkede arrangementer. Det kan f.eks. gøres ved at have en arrangementspolitik, ganske som de fleste biblioteker har en materialevalgspolitik. Hvis vi gerne vil have arrangementer som en kerneydelse, skal vi selvfølgelig arbejde lige så struktureret og professionelt med dem, som vi arbejder med vores materialer. Når det er skrevet, og pladsen er trang, vil jeg straks kaste mig over det gode arrangements eksempler. Dem er der heldigvis nok af.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det gode arrangement fra idé til handling

Af Hanne Gylvin og Maria Björnsdóttir

26.04.2012

På Allerød Bibliotek tilrettelægges arrangementerne af arrangementsgruppen i samarbejde med bibliotekets øvrige personale. Arrangementsgruppen har mange års erfaring og tildeles hvert år et fast budget, både fra bibliotekets midler, mens også fra byrådet. Ud fra dette laves der to årlige arrangementsprogrammer, et i januar og et i august. Hvert år har et overordnet tema, som arrangementerne planlægges ud fra. Arrangementsgruppen finder på temaet og byrådet godkender. Det skal være noget, der favner tidsånden og som rammer bredt. Der sælges billetter til arrangementerne og langt de fleste er meget populære. Men af og til sker det, at der ikke er lige så stor interesse for et arrangement som forventet, det er ikke altid til at forudse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bogbustræf - hvor kører bogbusserne hen i fremtiden?

Af Jørgen Ledet

24.04.2012

Randers Bibliotek og FILIBUSSEN inviterer alle til bogbustræf lørdag d. 8. september 2012 kl. 9.00. Det hele begynder lørdag formiddag, hvor bogbusserne ankommer til Randers. Om formiddagen er der to meget spændende foredrag på Randers Bibliotek. David Nikulin fra Innovation Lab fortæller om markante tendenser og ser på ”hvem bipper bogbussen for i fremtiden?”. Bagefter et oplæg om “Det gode liv i landområderne”, et projekt om at udvikle de mobile bibliotekstilbud i 7 landkommuner. Dagen afsluttes med åbne bogbusser. Om aftenen er der festmiddag på Hotel Scandic Kongens Ege og dansemusikken leveres af Bayous. Søndag morgen afsluttes med paradekørsel kl. 10.00 gennem Randers by og ud til motorvejen. Tilmelding under BF kalender.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Overblik over udlånsstatistik i regionen 2011

Af Stig Grøntved Larsen

18.04.2012

Man plejer at sige om statistikker, at med dem i hånden kan man sige hvad som helst, hvis bare man forstår at bearbejde og manipulere dem på den rigtige måde. Men i virkeligheden kunne man ligeså godt hævde det modsatte: det er svært at vise noget skudsikkert og eksakt med en statistik – i hvert fald når det kommer til bibliotekernes udlånsstatistikker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Litteraturen finder sted

Af Allan Thomsen Volhøj

16.04.2012

”Bogen er død!” – sådan har det længe lydt. Men bogen er endnu ikke død, litteraturen antager i dag bare mange andre former end den trykte. Nye litterære tendenser, der eksperimenterer med litteraturen på tværs af medier og kunstarter, vinder hastigt frem. Med projektet Litteraturen Finder Sted har Aarhus Kommunes Biblioteker, Roskilde Bibliotekerne og Litteratursiden.dk sat sig for at udforske de nye litteraturformer og finde frem til, hvilke nye formidlingsformer og koncepter, bibliotekerne kan bruge. Den nye litteratur handler i høj grad om fortælleglæde, men også om litteratur som en fælles oplevelse for både øjne og ører.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tip fra bib

Af Michael Linde Larsen
Månedens artikel: april 2012

10.04.2012

Ud over kanten, ud i byen og helt ind i stuerne. Hvilket bibliotek vil ikke gerne hver uge have en halv sides reklame i den lokale ugeavis? Det er hvad Odense Centralbibliotek har fået i Ugeavisen Odense, som kommer hver onsdag til samtlige husstande i byen. Dermed er Ugeavisen det mest læst medie i byen. Ordningen er tilmed ganske gratis for biblioteket, der ud over arbejdet med at skrive artiklen ikke betaler for siden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Lydpoesi - Skoler og bibliotek samarbejder om at formidle poesi til unge

Af Sandra Paldrup

10.04.2012

Som noget nyt har Glostrup Bibliotek og kommunens fire folkeskoler samarbejdet om et formidlingsprojekt lige fra projektudvikling, til afvikling og evaluering. For første gang har projektsamarbejdet mellem de to institutioner været tilrettelagt som et længerevarende forløb med skiftende aktiviteter for eleverne på både biblioteket og i klasseværelset. Foruden at styrke samarbejdskulturen mellem skoler og bibliotek og sikre eleverne et udbytte i overensstemmelse med læreplaner og pensum, har projektformen og den positive oplevelse på biblioteket været med til at fremme elevernes interesse for poesi.

Læs hele artiklen Se kommentarer

BITE – Bibliotekernes Temauge 2011 – et markedsføringssamarbejde

Af Stig Grøntved Larsen

02.04.2012

24 biblioteker omkring København i oprør! Sådan så taglinen ud for det fælles markedsføringsinitiativ 24 biblioteker i regionen satte i værk for at sætte fokus på bibliotekernes mangfoldighed som kulturhuse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Store bryster og fingerstrik i parkeringskælderen

Af Gitte Sørensen

29.03.2012

”Der er iskoldt i Ishøj”, står der i den taleboble, som Christina Bennetzen fra STREETHEART er ved at klistre op på en søjle i parkeringskælderen under Ishøj By Center. Lidt længere væk står hendes kollega Søs Uldall-Ekman og placerer et par svulstige bryster på væggen lige dér, hvor der altid står en flok unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk og ryger. ”Jeg er sikker på, at det er det, de drømmer om, når de står her og hænger ud”, griner hun.

Læs hele artiklen Se kommentarer

20 gode råd til bedre webtekster

Af Susanne Lund Mikkelsen
Månedens artikel: marts 2012

28.03.2012

Folk er utålmodige, og det er hårdt for øjnene at læse på en computerskærm. I stedet skanner folk en hjemmeside, hvilket vil sige, at de hurtigt lader øjnene glide henover den, indtil de bliver fanget af noget, der virker spændende.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fri og lige adgang?

Af Søren Mørk

20.03.2012

Det har altid været et af bibliotekernes hovedformål, at sikre fri og lige adgang til information og viden. Derfor anses bibliotekerne som en af grundpillerne i ethvert demokrati og derfor har folkebiblioteker trange kår i diktaturstater. Fri og lige adgang til information og viden systematiseret gennem biblioteker vil altid være vigtigt, for ethvert demokrati. Spørgsmålet er i dag, hvilke biblioteker, der er vigtigst for at sikre fri og lige adgang til information og viden? Hvis vi forstår et bibliotek som et princip for organisering af viden, og ikke en samfunds eller stedsspecifik institution, er der rigtig mange biblioteker på internettet. Ja internettet består faktisk ikke af andet end biblioteker. Nogle af bedre kvalitet og mere alsidige og aktuelle end andre.

Læs hele artiklen Se kommentarer

"Sådan set" - et nyt eksempel på kultursamarbejde i Hjørring

Af Tone Lunden

15.03.2012

Hjørring Bibliotekerne sætter i samarbejde med lokale kulturinstitutioner særlig spot på en række arrangementer. Biblioteket reklamerer i en periode på egen hjemmeside og beriger kulturinstitutionernes hjemmesider med relevante links til teaterforestillingen, kunstudstillingen o.l. Tanken er at gøre det nemt for publikum både at forberede og udvide oplevelsen. Første spot er udstillingen "Sådan set - romantik i nutidskunsten" i Kunstbygningen i Vrå. Vi takker for inspirationen fra Aalborg Bibliotekerne, der har et lignende samarbejde med Aalborg Symfoniorkester.

Læs hele artiklen Se kommentarer

200 artikler på Del Din Viden

Af Laura Kjestrup Nielsen

13.03.2012

Vidste du, at du kan gå på opdagelse i mere end 200 artikler her på Del Din Viden? Takket være bidrag fra skribenter over hele landet har sitet vokset sig stort og leveringsdygtigt i masser af inspiration og gode ideer, som du frit kan plukke i!

Læs hele artiklen Se kommentarer

COOKIES – kan man få dem med chokolade?

Af Camilla W. Krautberger og Ditte Sophie T. Riishøj

09.03.2012

Sådan lød et af vores slogans, da vi i sensommeren 2011 åbnede vores meget populære IT-C@fé på Holstebro Bibliotek. Drømmen om at få vores egen IT-C@fe havde været længe undervejs, så det var med stor begejstring og tilfredshed, at vi kunne tage imod de første brugere af caféen onsdag den 17. august 2011. Det var ikke så meget os, som det var de frivillige, der tog imod nysgerrige og IT-spørgende borgere. Det er nemlig takket være de frivillige, at vi kunne realisere drømmen. Nu er drømmen blevet til virkelighed og overstiger langt vores forventninger til den. IT-C@féen er så populær, at vi har måttet lave endnu en hvervekampagne for at skaffe frivillige. Det er dejligt at se, at det forarbejde man har lavet, bærer så store frugter.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det gode liv med bogbussen

Af Louise Eltved Krogsgård

07.03.2012

Brønderslev Bibliotek er sammen med 6 andre biblioteker med i et projekt omkring mobile biblioteker – bogbusser. Projektet har titlen ”Det gode liv i landområderne – udvikling af mobile biblioteker”. Et projekt der slår fast, at det gode liv også under svære tider og udkantsdebatter findes. Vi som bibliotek kan og vil gøre noget for at gøre dette liv endnu bedre og tage diskussionen op omkring livet i landområderne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Husk lige tandbørsten

Af Sussi Nyled Heinrichson

23.02.2012

Glade og forventningsfulde børnestemmer, omtrent 100 af dem, fyldte Greve Bibliotek fra kl. 10 tirsdag den 14. februar om formiddagen, da UNESCOs Internationale Tandbørstebytningsdag blev afholdt. Alle var særligt inviteret til at få en snak med både Greve Kommunes Tandplejere og medarbejdere på Greve Bibliotek om tænder og tandhygiejne. Børnene havde medbragt deres gamle tandbørste og fik byttet den til en ny tandbørste og –pasta. Dagen er resultatet af et gunstigt samarbejde mellem Greve Tandpleje og Greve Bibliotek, Bilka og Unilever.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et bydelsbibliotek i Gentofte

Af Peter Strøm

22.02.2012

Det første nøglebibliotek i Gentofte Kommune bygger på tillid mellem brugerne og biblioteket. Jægersborg Bibliotek startede efter en periode med renovering og ombygning d.15. august med udvidet åbningstid fra kl.8 om morgenen til kl.10 om aftenen. Der er stadig personale til stede 37 timer om ugen, men nu har brugerne mulighed for selv at lukke sig ind ved hjælp af deres sundhedskort yderligere 61 timer om ugen. Og det har de med glæde taget imod. Personalet på Jægersborg Bibliotek har gennem en årrække opbygget et nært og særdeles positivt forhold til bibliotekets brugere. Det er et engageret og meget servicebevidst personale, der har givet Jægersborg Bibliotek et særdeles positivt omdømme i lokalområdet med større besøgs- og udlånstal til følge.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når mor ikke er hjemme - erfaringer fra Brøndby Strand

Af Marie Sørensen

14.02.2012

Når jeg slukker computeren og går hjem efter eftermiddagens vagt, er der stadig lang tid til at kulturhuset Brønden og dermed også biblioteket lukker. Fædrene sidder længe endnu skjult bag avisen, mens ungerne hiver den ene billedbog frem efter den anden. Billedbøger jeg ved, højst sandsynligt skal ryddes op, når jeg møder ind igen. Selv om de utålmodigt venter på det nye Fifa 12, er der lang tid til at drengene har spillet aftenens sidste omgang Fifa 11 i hjørnesofaen foran den beskedne fladskærm. Der er lang tid til at persisk musikforening er færdig med aftenens øvelser og til at den sidste kop kaffe er drukket i cafeen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Åbne biblioteker i Aalborg

Af Bodil Have

13.02.2012

Det første åbne bibliotek i Aalborg blev etableret i maj 2008, og pr. 1.1.2013 skal samtlige 12 lokalbiblioteker være delvist selvbetjente. Det drejer sig om Vodskov (2008), Haraldslund, Trekanten og Svenstrup (2009), Grønlands Torv, Hasseris, Nørresundby, Haraldslund (igen), Vejgaard og Nibe (2011), Hals og Løvvang (2012) samt Storvorde (2013). Der er tale om lokalbiblioteker af meget forskellig størrelse – det største (Hasseris) har ca. 112.000 udlån og besøgende pr. år, det mindste (Hals) har årligt ca. 32.000 udlån og besøgende.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksformidling på mobil

Af Sara Mosberg Iversen
Månedens artikel: februar 2012

08.02.2012

Hvordan kan mobile, lokationsbaserede spil være med til at inddrage børn som skabere af kulturelle oplevelser og samtidig gøre børnebibliotekets fysiske og virtuelle mulighedsrum mere tydeligt? Dette spørgsmål har i korte træk været omdrejningspunktet for et pilotprojekt, PlayIn, fokuseret på udvikling af biblioteksorientering til børn i alderen 8-12 år. Som en del af projektet har børn bl.a. afprøvet mobilspil i biblioteksrummet eller designet deres egne mobilspil. Projektet har fundet sted i samarbejde mellem Odense Centralbibliotek, Aalborg Bibliotekerne, Pædagogisk Mediecenter samt ide- og systemudviklingsgruppen Euman med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. Her følger et kort resume af nogle af de erfaringer, som det netop afsluttede projekt har ført med sig.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når sociale netværk bliver til forretning

Af Yones El Bana

08.02.2012

Sociale netværk som Facebook har oplevet en markant udvikling på relativt kort tid. Men hvor længe vil denne udvikling fortsætte? For handler Facebook egentlig om en social mission, eller er det hele blot forretning?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Pimp your hood – 2010 og 2011

Af Lone Hedelund

07.02.2012

Pimp your hood – 2010 og 2011 * eller en camp i november 2010 for børn og unge i Herredsvang * eller historien om et nyt torv i Herredsvang set med børn og unges øjne * eller en rigtig god historie om Kulturhus Herredsvangs rolle med borgerinddragelse for børn og unge i 2010 og 2011.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Flere besøgende til biblioteket, uden at sprænge budgetterne?

Af Mette M. Thomsen

06.02.2012

Kunstudstillinger på biblioteket giver mulighed for at lave en lang række aktiviteter og arrangementer, der kan tiltrække flere besøgende til biblioteket. Med udstillinger fra foreningen kunst på arbejdspladsen, får man kunst i absolut særklasse, til nonprofit priser, hvor alle kan være med. Foreningen laver udstillingen, og sørger for alt det praktiske. Udstillingerne består af kendte danske kunstnere som Sven Dalsgaard, Michael Kvium, Peter Bonde, Henry Herup og alle de andre, allerbedste danske kunstnere, der har præget dansk samtidskunst i de seneste 50 år. Kunst skaber gode debatter og samler mennesker, og kunst i den klasse, vil også tiltrække nye gæster og måske også den lokale presse. Læs mere her, og bliv inspireret til hvordan I kan få kunst på Jeres bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nedlæggelse af Toolbox-vejledningen

Af Katrine Nordland

30.01.2012

Det er dags dato meldt ud, at CB-cheferne pr. 1. februar 2012 har nedlagt centralbibliotekernes materialevalgsvejledning i Musiktoolboxen. Det vil sige, at den sidste uge, der bliver ’ratet’ med stjerner og kommentarer i Toolboxen, er BKM201204. Fra Odense Musikbibliotek vil vi gerne beklage denne beslutning, som forekommer fuldkommen grundløs. Ordningen med materialevalgsvejledning på musikområdet er populær, billig og af afgørende betydning for CB’ernes musikoverbygningsfunktion. Ratingen i Toolboxen er for musikken, hvad lektørudtalelserne er for bogområdet - og lektørudtalelserne koster det danske biblioteksvæsen mange flere penge end musikmaterialevalgsvejledningen. Materialetyperne er som bekendt iflg. Biblioteksloven sidestillet. Overvejer man også at nedlægge lektørudtalelserne?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Verdensbiblioteket ligger i Esbjerg

Af Camilla Sejerøe

30.01.2012

Verdensbiblioteket er et mind-set, der handler om at holde op med at lave integration og begynde at betjene verdensborgere. Udgangspunktet er en forståelse af, at vi ikke ønsker at gøre folk ens, men derimod at lade os berige af folks forskellighed. Biblioteket er et godt eksempel på at udvikling kan vendes med flere faguddannede medarbejdere og flere åbningstimer - når noget får opmærksomhed, blomstrer det.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Guitarudlån på Rebild Bibliotekerne

Af Mogens Yde

22.01.2012

På de fire biblioteker i Rebild kommune kan man nu låne guitarer, så man kan lære sig selv at spille. Udlånet af 4 voksen- og 4 børneguitarer er et samarbejde mellem Bibliotekerne og Rebild Kulturskole. Skolen har betalt guitarerne og stillede i december måned op med en guitarlærer i bibliotekernes udlånsrum, hvor alle mellem 7 og 117 år frit kunne komme og lære tre akkorder på tre kvarter, så man kunne spille til 3 udvalgte julemelodier i familiens skød i julemåneden, og derudover få gode råd til, hvordan man kunne komme videre med sit spil.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nyt fra bibliotek.dk

Af Marianne Dybkjær

12.01.2012

- flere muligheder på bogsøgesiden, brugerundersøgelse af bibliotek.dk mm. DBC laver hvert kvartal en afrapportering til Kulturstyrelsen (tidligere Styrelsen for Bibliotek og Medier) af udviklingen og drift af bibliotek.dk og DanBib. Der er løbende mange nyheder, som vi gerne vil fortælle jer om. Læs denne gang om bl.a. flere muligheder på bogsøgesiden, udvidet stavehjælp og brugerundersøgelse af bibliotek.dk.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kolding Biblioteks Klassikergang

Af Kristoffer Harboe

12.01.2012

”Kolding Bibliotek har nytænkt formidlingen af litterære klassikere, som skal gøre de gode bøger interessante for mange forskellige lånere. Særligt de unge vil vi nå gennem de digitale medier som fx smartphones og tablets”, siger Lene Henriksen fra Koldingbibliotekerne. Klassikergangen er indrettet på et hidtil uudnyttet gangareal, hvor man kan tage med på en tidsrejse gennem historierne. Den begynder omkring år 1600 og slutter i september 2011. Undervejs præsenteres forfatterne, deres bøger og den historiske tid, de er skrevet i.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når homeparties bliver et bibliotekstilbud

Af Anette Koue
Månedens artikel: januar 2012

11.01.2012

”Hejsa, jeg har med stor interesse læst den nyligt omdelte folder omkring jeres nye tiltag. Det er virkelig interessant, og åbner nogle nye muligheder, som jeg ikke var klar over. Som en første ting, skal jeg en af dagene ind for at få fornyet mit lånerkort, der vist er slettet af systemet, da det ikke har været i brug de sidste mange år. Lånerkortet giver jo pludselig nogle muligheder på nettet som jeg ikke var klar over.” - en hilsen fra en borger, der netop havde modtaget folderen ”Biblioteket rykker ud – til dig”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Åbent bibliotek i København

Af Jakob Lærkes, Tage Sørensen og Kirsten Egebo

10.01.2012

Ørestad bibliotek åbner efter planen midt i 2012 som Københavns Bibliotekers lokalbibliotek i Ørestad. Et lokalbibliotek der er knyttet mange forventninger til. Ud over at give et folkebibliotekstilbud til borgerne i Københavns hurtigst ekspanderende del af byen, skal biblioteket også fungere som læringscenter for Ørestad Skole som ligger i samme bygning og som også er planlagt til at flytte ind i de nye lokaler i de kommende måneder.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Eget valgmøde - en vindersag

Af Anette Thede

02.01.2012

Tre store artikler i Frederiksberg Bladet samt omtaler i Danmarks Biblioteker, på Bibliotekarforbundets netavis og flere af de politiske partiers hjemmesider. Det var de håndfaste pr-resultater efter Frederiksberg Biblioteks valgmøde den 7. september i år.

Læs hele artiklen Se kommentarer