2013

Sammen kan vi mere - i Jussis fodspor

Af Louise Eltved Krogsgård

20.12.2013

”Sammen kan vi mere” er en af overskrifterne i Brønderslev Kommunes kulturpolitik og i et samarbejdsprojekt som har kørt fra september til december har disse ord virkelig vist sit værd. Det startede som en ambitiøs ansøgning til Region Nordjylland, men da det blev til et afslag fortsatte projektet uanfægtet, ideen var for god til at forsvinde i den blå luft. Ideen var klar: En lang række kulturelle arrangementer for store og små i hele kommunen som alle havde et uhyggeligt fodspor som fællestræk. De tre måneder er gået med stor hast og det er blevet til mange uhyggelige fodspor i hele kommunen. I denne artikel er der neddyk i nogle af de over 30 forskellige events og arrangementer, som har fundet sted for store og små. Projektet blev udelukkende lavet på overskud og frivillige kræfter.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvor skal man gøre af den uformelle læring?

Af Dinna A. Madsen

20.12.2013

Hvad nu hvis bibliotekerne kan inspirere brugere til at lære ved at synliggøre bibliotekets læringsressourcer og digitale tilbud? Et projekt har forsøgt at give flere brugere spontant lyst til at deltage og lære ved at udvikle et uformelt læringsrum – et læringsrum som også er brugbart på selvbetjente biblioteker. Vi opstillede en touchskærm med en indretning, som gav mulighed for at præsentere relevante tilbud, udvalgt vha. forskellige personas. Denne blev opstillet i et miljø, som skulle fortælle hvad det er brugeren møder, og dermed hvorfor, men også hvordan de skulle prøve touchskærmen. Tilsammen – et uformelt læringsrum.

Læs hele artiklen Se kommentarer

De digitale unge - konferencetanker om unges digitale dannelse

Af Gitte Hansen og Peter Elmelund

19.12.2013

Midt i november susede Peter Elmelund og Gitte Hansen, sammen med andre folkebibliotekarer fra det ganske land, til Vejle Bibliotek til todages-konferencen "De Digitale Unge". Centralbibliotekerne har besluttet at sætte fokus på de digitale unge i den Nationale Strategi for 2013. Hvad kendetegner målgruppen? Hvordan fanger vi dem? Kan vi kun få få kontakt til dem ved at købe os til deres "likes"? Unge har styr på gadgets og sociale medier, men mestrer de at navigere som digitale borgere på borger.dk og skat.dk? Nej, og hvad gør vi så ved det? Sammen med folkebibliotekarer fra det ganske land blev vi klogere på unge efter to dage i Vejle.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Projekt "IT-hjælp til mindre it-parate virksomheder" - et menneskeligt ansigt på det offentlige

Af Kirstine Hagen Thomasen

19.12.2013

Helsingør Kommunes Biblioteker deltager i projektet "IT-hjælp til mindre it-parate virksomheder". Projektet går ud på, at it-vejledere på bibliotekerne hjælper erhvervsdrivende med digital indberetning. Vi hjælper med at få computeren til at makke ret og "læse på skærmen" i forbindelse med f.eks. oprettelse af firma, digital postkasse eller refusion af sygedagpenge, men rådgiver ikke om lovstof.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Reportage: Digitale tendenser fra Göteborg Bogmesse

Af Morten Maegaard Astrup

17.12.2013

”150 gange i døgnet kigger folk på deres smartphone”. Ordene får tilhørerne på Göteborgs ’Bok og Biblioteksmessan’ til at kigge forbavset op fra deres forskellige devices. Manden på scenen er Santiago De la Mora, som arbejder for Googles europæiske afdeling. Han er inviteret til at tale om Google Play Books og cloudbaserede e-bøger, og det har fyldt både de mange bænke og ståpladserne med tilhørere. Vi er på det såkaldte digitale torv på dette års messe, som blev besøgt af 96.315 mennesker, hvilket er over 3 gange så mange som sidste års danske Bogforum.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skammerens børn - nye fortællinger

Af Christine Nederlund
Månedens artikel: december 2013

16.12.2013

Fortællingen om, hvordan 16 unge mødte Lene Kaaberbøl, kom til to teaterpremierer på 14 dage, fik udgivet en antologi med fanfiktion om Skammerens datter og fik boostet deres skrivelyst.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Anmelderklubben ruller

Af Iben Christiane Bach

12.12.2013

Randers Bibliotek har afholdt den første Book Talk i Palles Anmelderklub, hvor børn på pallesgavebod.dk kan anmelde bøger og skrive kommentarer til hinanden. 25 elever anmeldte bøger for klassekammerater, og flere Book Talks er bestemt på vej.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nyt fra "Læs dansk på bibliotekerne"

Af Jette Blåstedt, specialkonsulent, cand.mag., underviser i dansk som andetsprog for voksne, Vollsmose Bibliotek

11.12.2013

Odense Centralbibliotek (OC) deltager i efteråret 2013 og foråret 2014 i projekt ”Læs dansk på bibliotekerne” – et samarbejdsprojekt mellem Statsbiblioteket og otte folkebiblioteker og sprogcentre rundt om i landet. Vi har i OC udviklet et koncept for et læringsforløb, der skal gøre sprogcentrets kursister fortrolige med biblioteket og dets mange tilbud, så biblioteket fremover kan fungere som et naturligt lærings- og oplevelsessted for denne gruppe af nytilkomne primært med vestlig baggrund. Samtidig har vi igennem forløbet oplevet en styrkelse af samarbejdet mellem OC og Lærdansk Odense, som kan sikre at samarbejdet fortsætter efter projektets afslutning.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Få flere unge til at stemme til kommunalvalget

Af Ejvind Mikkelsen

19.11.2013

Hvordan kan bibliotekerne hjælpe med at få flere unge til at stemme? Sådan spurgte vi os selv på Skive Bibliotek et stykke tid inden kommunalvalget i november. Ved folketingsvalget i 2011 havde vi pæn succes med at give mulighed for at brevstemme i bogbusserne – så vi foreslog kommunen, at bogbusserne kunne besøge uddannelsesinstitutionerne op til kommunalvalget, og dermed give de unge mulighed for at brevstemme.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Brætspil - en selvskreven succes!

Af John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen

14.11.2013

Hvorfor brætspil? Vi kan kalde det et lykketræf, kulturel serendipitet eller opsøgende held - faktum er, at Blågårdens Bibliotek begyndte med udlån af brætspil ved et tilfælde. I efteråret 2011 deltog Blågårdens Bibliotek i Nordisk Spildag. Det planlagte digitale arrangement viste sig uoverkommeligt. Vi søgte derfor en lavpraktisk løsning, som var hurtig og omkostningslet; Brætspilsdag med Blågårdens Brætspilsklub. De havde både brætspillene, brugte i forvejen vores lokaler i caféen og havde ukueligt gåpåmod. Vi inviterede Blågårds Plads indenfor til at spille brætspil, og dagen var en succés - dårlig PR og nødløsning taget i betragtning. Efterfølgende spørger brætspilsklubben, om vi har spil til udlån... En idé fødes.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Scenen er sat : en fortælling fra HvidovreBibliotekerne om evaluering, innovation og organisation

Af Annelise Nielsen
Månedens artikel: november 2013

12.11.2013

"Det Relationelle Bibliotek:Biblioteket i byens rum" I projektet ønskede HvidovreBibliotekerne at undersøge om redskaber fra fortællingens og skuespillets verden kan bruges i vores udadrettede arbejde - ikke mindst uden for bibliotekets mure. Svaret er et rungende ja. Vi tilbød et kursusforløb sammen med Teater Vestvoldens Dramaskole og Besttellers baseret på frivillig deltagelse og et trygt kursusrum. Redskaberne har vist sig anvendelige i mange arbejdssammenhænge: *den daglige 1:1 kommunikation mellem ansat og biblioteksbruger *den interne kommunikation i bibliotekets organisation *undervisning og workshops for brugerne *opsøgende og formidlingsarbejde uden for bibliotekets mure

Læs hele artiklen Se kommentarer

Brugerundersøgelser og biblioteksudvikling

Af Stig Grøntved Larsen

07.11.2013

Næsten alle biblioteker laver på den ene eller anden måde brugerundersøgelser. Enten i form af mindre lokale undersøgelser eller større nationale/regionale initiativer, der giver mulighed for at biblioteker kan sammenligne sig med hinanden (benchmarking). De fleste undersøgelser kan give en pejling på, om brugerne er tilfredse, hvad de jo i reglen er på bibliotekerne. Få offentlige institutioner, hvis nogen overhovedet, kan mønstre en brugertilfredshed på niveau med det, man ser på de fleste biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Politivennen

Af Erik Nicolaisen Høy

06.11.2013

Enestående kilde til Danmarkshistorien under enevælden nu tilgængelig på internettet. Det går trægt med adgangen til ebøger på bibliotekerne i Danmark. Men lidt sker der da hvad angår den lidt ældre ikke-ophavsretbelagte litteratur. Bl.a. har Københavns Biblioteker nu skannet tidsskriftet Politivennen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Saxo Publish, e-bøger og Danmarks Biblioteksskole anno 1972-76

Af Bjarni Åkesson Filholm

05.11.2013

Bibliotekar Bjarni Åkesson Filholm på Hjørring Bibliotek er forfatter til en lang række bøger om primært søfartshistoriske emner. Nu har han prøvet at udgive en e-bog, en roman via SaxoPublish - foreløbig med gode resultater. Den nye roman udspiller sig blandt andre steder på Danmarks Biblioteksskole anno 1972-76.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Formidlingsbyen – et redskab til udvikling og kvalificering af bibliotekets formidling

Af Sandra Paldrup og Ane Hebsgaard Andersen

25.10.2013

Hvordan sikrer vi, at bibliotekspersonale skaber ny og vedkommende biblioteksformidling, der understøtter oplevelse, inspiration og medskabelse og fanger borgernes interesse? Det har Herlev Bibliotek sat sig for at undersøge med udviklingsprojektet Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis. Resultatet er lige nu et fysisk redskab, FORMIDLINGSBYEN, der på en sjov og inddragende måde leder personalet til at tænke i helheder, eksperimentere med kreative handlemåder og tilegne sig nye kompetencer i nær tilknytning til daglige formidlingspraksis. I efteråret 2013 testes FORMIDLINGSBYEN på hhv. Herlev, Glostrup og Rødovre Bibliotek. Få inspiration til jeres formidlingsarbejde og bidrag med faglige indspark til udvikling af FORMIDLINGSBYEN på konferencen 5. marts 2014 på Herlev Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Cyc4lib 2013

Af Bo Jacobsen og Stine Grabas
Månedens artikel: oktober 2013

10.10.2013

Forestil dig at være på lejrskole med 100 andre bibliotekarer fra hele verden. Sådan kunne det somme tider godt føles i årets Cycling for Libraries 2013. Hvad er cyc4lib? spørger du så. En unconference for bibliotekarer og andre library lovers, hvor man cykler fra sted til sted og diskuterer noget biblioteksfagligt – eller andre spændende emner. I år gik turen fra Amsterdam til Bruxelles i blæst og regn men i godt selskab.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fra skrivedrøm til skrivegruppe - erindringsværksted på Vangede Bibliotek

Af Liselotte Michelsen

09.10.2013

Blyanter kratter hen over papir og tastaturer klikker i det store, lyse rum på Vangede Bibliotek. Men her ud over er der stilhed og koncentration. 14 kursister er i gang med en øvelse, hvor de skal skrive en erindring og huske at få sansninger med - syn, lugte, lyde, smag. Først er der skrivetid, så lidt tid til redigering. Og til sidst kan de, der har lyst, læse op og få respons på deres tekster. Underviseren er forfatter Inge-Helene Fly fra kursusudbyderne ”Skriv dit liv”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Brevstemmer på Brønderslev Bibliotek

Af Louise Eltved Krogsgård

18.09.2013

På Brønderslev Bibliotek vil der til det kommende kommunal – og regionsvalg være muligt at brevstemme på kommunens tre biblioteker samt i bogbussen. Det betyder at borgerne vil få en kraftig forøgelse på deres muligheder for at stemme til valget, idet biblioteket har de lange åbningstider samt bogbussen, som når alle kommunens landområder. Det er første gang borgerne har mulighed for at brevstemme på Brønderslev Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Skab forandring og innovation med Idéhuse og bibliotekskoncept

Af Brian Stephansen

14.09.2013

Folkebiblioteket står over for store forandringer, og der er god grund til at sætte fokus på forandrings- og innovationsprocesser, hvis det skal lykkes. Men hvordan designer man egentlig en forandrings- og innovationsproces? Hvor skal man starte, hvis der i organisationen ikke er en stor fortrolighed med en lang række af de metoder og teknikker, der skaber ”den gode proces”? Vesthimmerlands Biblioteker har ved hjælp af Idéhuse – og i samarbejde med Aarhus Universitet samt to specialestuderende fra IVA – arbejdet med en forandrings- og innovationsproces siden februar. Idéhuset er en brugbar model for mange biblioteker til at skabe forandring og innovation i form af udvikling af et bibliotekskoncept.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Følg i Jussis fodspor

Af Louise Eltved Krogsgård

12.09.2013

Uhyggelig spændende er temaet for det projekt ”I Jussis fodspor” der d. 9/9 blev sat i gang på Psykiatrisk sygehus i Brønderslev. Projektet har fået sit navn fra byens kendte krimiforfatter, der venligst har lagt navn til et storstilet kulturprojekt som samler hele kommunen i et uhyggeligt spændende efterår. Det hele startede der, hvor Jussi Adler- Olsen boede med sin familie som barn, idet hans far var overlæge på sygehuset. Aftenen på Psykiatrisk Sygehus samlede borgere fra hele kommunen, som ville høre mere om projektet og et interview vist på storskærm med Jussi Adler-Olsen som havde ladet sig interviewe til lejligheden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Brugerne i fokus "Et Campusbibliotek flyttede ind, er du flyttet med?"

Af Gitte Hansen

06.09.2013

I 2013 deltog jeg i et Innovationsagent-forløb i VIA-bibliotekerne, et forløb med afsæt i brugerdreven udvikling og innovation støttet af Center for Kompetenceudvikling. Et kursusforløb med læsning, teori og undervisning og hvor teori, undersøgelsesmetoder og facilitatorroller skulle afprøves lokalt i egne projekter med brugerne i fokus. Spændende med brugerperspektiv!Hvad skulle så være mit fokus? I 2011 fusionerede Pædagoguddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsernes biblioteker. Vi flyttede i et splinternyt Campus og byggede et bibliotek op fra grunden. Det var helt oplagt at tage fat her. Hvad synes brugerne om deres nye bibliotek? Er vi sluppet godt fra det? Bruger de studerende deres bibliotek og dets ressourcer? Er de tilfredse? Skal vi hive i nødbremsen eller fortsætte den gode stil?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibzoom - hvad er der sket i 2013?

Af Niels Mark (hovedredaktør ved Bibzoom)

06.09.2013

Status over redaktionelle indsatsområder i Bibzoom i den første del af 2013.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Husforfatter på biblioteket

Af Dorthe Stieper
Månedens artikel: september 2013

03.09.2013

Det er ikke alle biblioteker forundt at have en husforfatter. Men på Furesø Bibliotekerne har vi været så heldige at få den lokalt bosiddende forfatter, Camille Blomst, i løntilskudsjob. Og aftalen er netop blevet forlænget med et halvt år, hvilket måske siger lidt om den gave, det er for biblioteket at have sin helt egen husforfatter.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Frivillighedens vej

Af Søren Gyring-Nielsen

15.08.2013

Godt 1,5 millioner frivillige i Danmark stiller i gennemsnit cirka 25,5 millioner timers arbejde gratis til rådighed for frivilliges organisationer hver eneste måned. De frivillige udgør med andre ord en resource, som biblioteket burde gøre brug af. Men hvilke begrænsninger står det frivillige arbejde overfor, og hvilke muligheder og perspektiver ligger der i brugen af frivilligt arbejde på de danske biblioteker? Læs med her!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Man skærer da ikke i bøger - eller gør man?

Af Pernille Carneiro Iuel og Allan Thomsen Volhøj
Månedens artikel: august 2013

05.08.2013

Kan man engagere musikhungrende festivalfolk i at skabe, innovere og kreere? Kan bibliotekarer skære og klippe i bøger, uden at det gør ondt? Roskilde Bibliotekerne drog igen i år på Roskilde Festival for at afprøve nye grænser. Se fotos på de sociale medier #rfchange

Læs hele artiklen Se kommentarer

Personalisering 2.0 - seminar på Biblioteket Frederiksberg

Af Kasper Hagel Madsen

30.07.2013

Hvorfor kan et besøg på dit lokale biblioteks hjemmeside ikke være en guldgrube af skræddersyet indhold nøje udvalgt til dig? Efter et spændende personaliseringsseminar på Biblioteket Frederiksberg den 20. juni blev de første spadestik taget til at realisere den idé.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Vamdrup Bibliotek fælder skilteskoven

Af Marianne Majgaard Jensen

19.07.2013

Vamdrup Bibliotek har netop gennemgået en større renovering. En del af den har bestået i at redesigne rum, indretning og skiltning ud fra principperne i wayfinding. Det har resulteret i lyse, indbydende og overskuelige lokaler, hvor indretning og skiltning arbejder sammen om at gøre det nemt for brugerne at orientere sig, lade sig inspirere og finde rundt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Cupcakes, Minecraft, Justin Bieber, lektier, venner, sport, YouTube, FB, klubben, One Direction, familie, Ultra, biografen, Instagram, biblioteket…

Af Arendse Ørding og Pauline P. Raff
Månedens artikel: juli 2013

17.07.2013

Det var bare nogle af de 252 svar, vi fik i foråret, da vi sms’ede med 30 børn fra to 5.klasser i forbindelse med vores projekt ”Digi-tweens”. Målet var at lære mere om tweens og deres hverdag og finde ud af, hvad der interesserer dem lige nu, for bedre at kunne målrette vores tilbud og arrangementer til dem på Fredensborg Bibliotekerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Job i Norden

Af Laurits Thomas Rasmussen

13.07.2013

Mens arbejdsløsheden for Bibliotekarer og Cand.scient.bibl'er i Danmark er en stadig udfordring, er Norge et anbefalelsesværdigt sted for specielt kandidater at søge hen. Norge søger i stigende grad cand.scient.bibl eller bibliotekarer med lignende uddannelse og i den forbindelse er danske Cand.scient.bibl'er i høj kurs.

Læs hele artiklen Se kommentarer

"Søren Kierkegaard - et Kærlighedsmysterie" - og om tværmedial mangfoldighedsformidling

Af Kirsten Lund

10.07.2013

Søren Kierkegaard er eksemplet på en stor internationalt kendt forfatter, som alle kender, men kun få har læst. Forfatterskabet synes vanskeligt tilgængeligt for mange, men gøres aktuelt og engagerende ved hjælp af forskellige nye medier og teknologier, der danner fundamentet i formidlingen af centrale, Kierkegard’ske temaer i et nutidigt kærlighedsdrama. Der benyttes bl.a. spilbaseret augmented reality, videomediet, ibook, p-bog og en facebook side. ”Søren Kierkegaard – et Kærlighedsmysterie” er et formidlingsprojekt ved Koldingbibliotekerne, hvor der er blevet arbejdet med at udvikle en model for tværmedial mangfoldighedsformidling: formidling på tværs af flere forskellige medier for at nå flere og nye målgrupper.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ingen er født til at kunne det her…

Af Louise Eltved Krogsgård

05.07.2013

Brønderslev Bibliotek har nu i et år haft fokus på at hjælpe ældre i eget hjem med at blive klar til den digitale verden. Biblioteket er støttet af Social- og Integrationsministeriets pulje ”Klar til den digitale verden – styrkelse af ældres digitale færdigheder” i et fireårigt projekt, som kører frem til 2016. Tilbuddet er speciel rettet til de borgere, der på grund af manglende mobilitet eller andre forhold, ikke er i stand til at deltage i de eksisterende undervisningstilbud. Projektet er forankret ved Biblioteket, men hjertet i det hele er de 8 frivillige IT-vejledere. Derudover er projektet et samarbejde med borgerservice og kommunens ældrekonsulenter. Det er besluttet, at kontakten til det offentlige fra 2015 skal ske via internettet, og tiden til at gøre alle borgere klar er derfor nu.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Timing giver succes

Af Betty Dall

03.07.2013

”Timing giver succes” På Aabenraa Bibliotek har vi i mange år haft gymnasielever på besøg. De sidste år op til dansk/historieopgaven. Aabenraa Statsskole er ved at gennemføre et forsøg, hvor eleverne før sommerferien får deres problemformulering på plads, og de afleverer opgaven i starten af september. Det blev aftalt, at biblioteksbesøget skulle placeres centralt i forhold til problemformuleringen. Det betød, at eleverne fik deres ”dosis” bibliotek om morgenen, og de havde resten af dagen til at finde litteratur og arbejde videre. Vi oplevede meget motiverede elever, og til vores overraskelse gav de sig tid på biblioteket. En god model som vi håber fortsætter. Anne Grete Jacobsen og Betty Dall, Aabenraa Bibliotekerne

Læs hele artiklen Se kommentarer

TURISTLÅNERKORT

Af Pernille Saul

27.06.2013

Denne sommer har Guldborgsund-bibliotekerne introduceret et nyt tiltag, som henvender sig til de mange besøgende turister i Guldborgsund kommune – TURISTLÅNERKORTET. Det er et midlertidig lånerkort, som udleveres uden for Guldborgsund-bibliotekerne betjente åbningstid, og som mellem kl. 7-22 giver turisterne adgang til alle mulighederne på de selvbetjente biblioteker: Hjemlån af bøger, ugeblade, film, spil, musik, brug af trådløst netværk, pc og printer. Turistlånerkortet sker i et samarbejde mellem SAKSKØBING BØGER & PAPIR, SAKSKØBING CAMPING, MARIELYST TURISTBUREAU, NYSTED STRAND CAMPING, HAVNEKONTORET NYSTED HAVN, & HAVNEKONTORET I STUBBEKØBING som står for udleveringen af det midlertidige lånerkort. Turistlånerkortet kan selvfølgelig også benyttes af vores mange udenlandske turister.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kærlighed på biblioteket i ny film

Af Poul Flou Pedersen

27.06.2013

I sidste uge havde filmen ’Hjertets hvisken’ dansk premiere, og den vil især varme ethvert bibliotekarhjerte! Det er nemlig biblioteket, der er omdrejningspunktet for den fine kærlighedshistorie, der bliver fortalt i filmen. Hovedpersonen er den 13-14 årige pige, Shizuku, der elsker at læse, og hun låner den ene bog efter den anden på biblioteket. Shizukus far er bibliotekar og har på sit arbejde travlt med at indføre et elektronisk udlånssystem, som Shizuku dog slet ikke ser som noget fremskridt. For så vil man ikke længere bruge kort i bøgerne, hvorpå de tidligere låneres navne er anført.Shizuku har nemlig opdaget, at en dreng, hun ikke kender, har lånt helt de samme bøger som hende selv, og hun drømmer om at lære ham at kende.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker i Holbæk Kommune

Af Michael Koch
Månedens artikel: juni 2013

27.06.2013

Samarbejdet mellem skole- og folkebiblioteker rækker adskillige årtier tilbage i tiden. Oprindeligt var det et mere klassisk samarbejde om skolernes materialevalg og pleje, indkøb, klargøring og biblioteksorientering. Baseret og videreudviklet på et fælles grundlag af gensidig respekt, tillid og anerkendelse af forskellige kompetencer. Gennem specielt de sidste 10 år er området for samarbejde udvidet væsentligt, mens de oprindelige temaer stadig er en naturlig del af vores fælles samarbejdsunivers.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Besøg også Hjørring Bibliotek når der er lukket

Af Per Drustrup Larsen

24.06.2013

For snart 4 uger siden blev det muligt at tage en virtuel gåtur rundt på Hjørring Bibliotek

Læs hele artiklen Se kommentarer

360 gr. rundtur på Randers Bibliotek

Af Franz Thomsen

19.06.2013

Som et af de første biblioteker i landet har Hovedbiblioteket i Randers fået Google Panorama, der giver kommende besøgende mulighed for at udforske biblioteket indvendigt før de møder op personligt. De kan få en hurtig digital rundvisning og gå på opdagelse blandt nogle af de tilbud, biblioteket har til dem. Det er næsten som at være der selv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

"Villads fra Valby" - Viborg Bibliotekerne kårer den populæreste højtlæsningsbog

Af Erik Kierkegaard

27.05.2013

Flere hundrede børn og forældre i Viborg Kommune har deltaget i projektet "Godkendt af børn" De skulle finde den bedste nyere danske højtlæsningsbog. Fredag d. 24. maj blev vinderen: "Villads fra Valby" af Anne Sofie Hammer afsløret med champagne, blomster og hurraråb. Projektet er lavet i samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og Skolebibliotekerne i Viborg Kommune. 10 skoleklasser og 12 børnehavegrupper har haft 9 nominerede bøger stående i stort antal. Forældre og børn har læst og givet stjerner - og Villads-bøgerne fik max af næsten alle. Kåringen er del af et genelt pr fremstød for højtlæsning af kapitelbøger omkring skolestart. Læs mere på www.viborg.dk/hoejtlaesning

Læs hele artiklen Se kommentarer

Personaliseringsseminar 2013 – deltag i et seminar om personalisering til Danskernes Digitale Bibliotek

Af Christian Møller Blæhr

24.05.2013

Bibliotekerne i Aarhus, København, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Frederiksberg er nu klar til at gå i gang med næste udviklingsetape af en personaliseringsløsning til bibliotekshjemmesider og Danskernes Digitale Bibliotek. I den anledning afholdes en seminardag d. 20. juni, hvor du kan deltage og være med til at påvirke udviklingen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Magiske Møbler i børnebiblioteket

Af Karla Dons Jensen og Dorte Larsen
Månedens artikel: maj 2013

23.05.2013

Dette er fortællingen om et biblioteks jagt på fortællestole. Hvordan får man møbler, der rummer og rammer formidling, fortælling, leg og kontakt til lånere? Hvor kan disse drømmestole findes, og hvilke tanker og overvejelser sætter muligheden for at få dem i gang? Hvordan bruger man dem i forbindelse med arrangementer og i hverdagen? Læs med og bliv inspireret!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksforeningen dumper Bibzoom

Af Jakob Wandam

16.05.2013

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg vedtog i marts måned en erklæring med syv ”digitale biblioteksprincipper”. For musikområdets vedkommende signalerer principperne en afstandtagen til musiktjenesten Bibzooms forretningsmodel. Biblioteksforeningen erklærer, at den vil arbejde for, at netbårne materialer kan selekteres og stilles til rådighed på linje med de fysiske, hvad enten det gælder tekst, musik, film eller andet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Indholdskanalen 2.0 er klar til brug - og gratis i 2013!

Af Dorthe Brandt Larsen

25.04.2013

Projekt Indholdskanalen 2.0 har som formål at udvikle en national infrastruktur, der kan danne base for og ramme om alle danske bibliotekers formidling på info-skærme, markedsføring af bibliotekernes samlede tilbud samt nyheder og borgerrelevant info fra eksterne kilder. Projektet afsluttes i april 2013 og det er lykkedes at få udviklet et meget brugervenligt Open Source Drupal website, der er meget nemt at arbejde med.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det Relationelle Bibliotek – biblioteket i byens rum

Af Annelise Nielsen

11.04.2013

Under denne overskrift har HvidovreBibliotekerne i 2012 arbejdet med at udvikle personalets relationskompetencer. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje, da det adskiller sig fra traditionel kompetenceudvikling på tre områder: 1)ved at lade Teater Vestvoldens Dramaskole stå for bibliotekspersonalets uddannelse, 2) ved at klæde personalet på til at arbejde uden for det fysiske rum med forskellige samarbejdspartnere og 3) ved at fokusere på værktøjer, der kan bruges i arbejdet med de byrum, som bibliotekerne i indgår i.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Danmarks (muligvis) første spilmesse for skoleelever

Af Steen Nielsen

09.04.2013

150 skoleelever bød truslen om snestorm trods og kom til hvad der muligvis var Danmarks første spilmesse for skoleelever! Aarhus hovedbibliotek afholdt tirsdag d. 19. marts i samarbejde med GameIT College i Grenaa en spilmesse for 4. til 7. klasse, hvor de studerende fra GameIT præsenterede 14 spilprojekter for skoleeleverne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sex på biblioteket for en hel årgang

Af Christian Juul Yssing
Månedens artikel: april 2013

09.04.2013

Biblioteket Frederiksberg satte i ét hug dagsordenen for en hel årgang af Frederiksbergs unge. Det skete med en teaterforestilling, der satte ord og oplysning på de unges spørgsmål og følelser omkring seksualitet og identitet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Centralbiblioteksnetværk tilbyder hjælp til folkebibliotekerne vedr. netmedier

Af Mikael Graaberg

09.04.2013

De 6 centralbiblioteker besluttede i 2012 at søsætte et nyt netværk med titlen ’CB-netværket for netmedier’. Netværket består af 6 medlemmer; en deltager fra hvert centralbibliotek. Herning Bibliotekerne er tovholder for netværket. Netværket har til formål at understøtte formidling og kompetenceudvikling i folkebiblioteksektoren i forhold til netmedier (dvs. bibliotekernes tilbud vedr. download- og streamingtjenester). Pt. er det tilbud som f.eks. eReolen, Bibzoom, Spilogmedier.dk mfl.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tal på Ebib og Ereolen

Af Toke Leth Laursen

08.03.2013

I artiklen præsenteres udregninger af, prisforskellen mellem Ereolen og Ebib. Udregningerne viser, at Ebib generelt set er mellem 7,9 og 11,5 procent dyrere. Men hvis man ser på hvad Silkeborgs Bibliotekernes brugere lånte på Ereolen og omsætter det til Ebibs priser er forskellen helt op til 22,9 procent. Derudover vil Ereolens første års udlån omsat til Ebib lån betyde, at der var næsten 50.000 kroner bundet op i ubrugte licenser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Agora – bibliotekets rolle i fremtidens samfund?

Af Sandra Paldrup
Månedens artikel: marts 2013

04.03.2013

Hvad er bibliotekets rolle i fremtidens samfund? Hvordan kan bibliotekets indhold iscenesættes og levendegøres på nye måder, der fanger borgernes interesse? De spørgsmål bliver sat til debat, i det toårige udviklingsprojekt Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis på Herlev Bibliotek. Som del af projektet inviterede Herlev Bibliotek i september 2012 forfatter og forsker Peter Hanke til at give sit bud på, hvad bibliotekets rolle er i fremtiden. Hanke præsenterede begrebet Agora – markedspladsen som en mulig vej for biblioteket. En vej, hvor biblioteket aktivt indtager rollen som katalysator af nye former for værdiskabende møder, videnudveksling og idébaserede fællesskaber. Læs essayet, der uddyber Peter Hanke tanker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det mobile lånerkort

Af Mogens Larsen

28.02.2013

Som de første i Danmark introducerer Silkeborg Bibliotekerne Det mobile lånerkort som ny digital serviceydelse til glæde for de mange brugere som har efterlyst flere services til mobiltelefonen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Indholdskanalen 2.0 afholder workshop

Af Dorthe Brandt Larsen

22.02.2013

Den 7. marts afholder projekt Indholdskanalen 2.0 en workshop på Odense Centralbibliotek hvor deltagerne kan blive præsenteret for systemet og lære at benytte det.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Konference om formidling af nye litteraturformer med internationale oplægsholdere

Af Pernille Carneiro Iuel

21.02.2013

I to år har projektet Litteraturen finder sted undersøgt og eksperimenteret med nye litteraturformer, med særligt fokus på performancelitteratur og digital litteratur. Onsdag den 20. marts inviteres alle biblioteksansatte til at høre om erfaringerne og - ikke mindst - få konkrete tips til, hvordan vi formidler de nye litteraturformer på bibliotekerne. Tilmelding senest 11. marts.

Læs hele artiklen Se kommentarer

”Sleeps with the fishes”

Af Per Drustrup Larsen

21.02.2013

Under overskriften ”Sleeps with the fishes” med reference til mafiametoden på at skaffe sig af med folk på har Hjørring Bibliotekerne netop udgivet ny udgave af en folder med oversigt over 254 krimiserier. Grafisk er temaet bøger druknet i havet, og billederne af druknede krimier bruges som illustrationer. Det er også emnet for den korte reklamefilm, der også er lavet af Hjørring Bibliotekerne, som har tilbudt landets biblioteker at købe hele medie- og formidlingspakken i individuelt tilrettet version til lokal brug. Materialet kan ses på www.hjbib.dk Folderen er i alle udgaver blevet brugt flittigt af de lokale lånere i Hjørring, og nu har vi lokalt valgt denne måde at dele vores viden på, så den kan komme til gavn og fornøjelse for endnu flere krimilæsere over hele landet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Omtale af Unesco-samlingerne fra Moesgård Museum

Af Stig Seidenfaden

21.02.2013

Moesgård Museum tilbyder nu landets biblioteker en række spændende etnografiske samlinger til lån og udstilling i perioder á tre uger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Inddragelse af unge i spilskabelse og biblioteksformidling

Af Sara Mosberg Iversen

19.02.2013

Hvad kommer der ud af at inddrage unge i formidlingen biblioteket igennem mobilspil? Det er et af de centrale spørgsmål, som projekt SimLibrary har belyst igennem et års arbejde. Projektet, der er et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne og Aalborg Bibliotekerne samt system- og ideudvikler Euman, henvender sig til 8.-9. klassetrin og har som formål at inddrage de unge i udviklingen af mobile, 3D-baserede biblioteksspil på PlayingMondo platformen. Undervejs har de unge været inde på biblioteket til nogle intensive workshopdage, ligesom bibliotekets personale har arbejdet sammen med de unge ude i deres skolemiljø. Artiklen fokuserer både på de positive resultater og på de erfaringer, SimLibrary har givet anledning til, som giver grobund for læring og videre udvikling af denne type inddragende projekter med unge.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Find en handling

Af Mogens Larsen
Månedens artikel: februar 2013

07.02.2013

Et samarbejde mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg bibliotekerne er endt ud i et spændende projekt, der kombinerer GPS-koordinater og skønlitteratur. På adressen www.bogatlas.dk kan interesserede finde en bog ud fra geografisk lokalitet, knyttet til bogens handling. Sitet kan bruges til at formidle skønlitteratur til for eksempel skolebørn eller til at finde ud af, om der er skrevet romaner fra et sted, man selv har en relation til. På sitet er der mulighed for selv at bidrage med GPS-koordinater, der har en relation til en bestemt roman.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Historisk Atlas – et ABM-projekt på nettet.

Af Karl Posselt

29.01.2013

Historisk Atlas er resultatet af et omfattende ABM-samarbejde, der omfatter ca. 170 Arkiver, Biblioteker og Museer. Hver for sig bidrager de med beskrivelser af – indtil videre – ca. 5.000 historiske lokaliteter, der dækker en stigende del af Danmarkskortet. Det sker ved hjælp af tekst, fotos, kort og evt. videoer. Mange lokaliteter har også en ”litteraturfane” med links til elektronisk bestilling af supplerende litteratur om lokaliteten i http://bibliotek.dk. Indholdet i Historisk Atlas er tilgængeligt via www.historiskatlas.dk og nu også (gratis) søgbart via DBCs databrønd. Prøv selv at checke indholdet på HA. Læs mere på www.historiskatlas.dk, på bloggen http://blog.historiskatlas.dk/, hvor der også findes en indmeldelsesblanket - eller følg HA på Facebook eller Twitter.

Læs hele artiklen Se kommentarer

'Så vær dog gode ved bøgerne, børn!'

Af Birgitte S. Skov
Månedens artikel: januar 2013

25.01.2013

Børn har ikke altid lige megen forståelse for, hvordan man bør behandle bøger. Det gælder måske fortrinsvist, hvis de kommer fra hjem uden tradition for højtlæsning. I Biblioteket Sønderborgs syv børnehavebiblioteker opstår der nu og da uheldig brug af bøger. Både pædagoger og børnebibliotekarer bliver ærgerlige og kede af det, når op til flere bøger bliver afleveret som ’samlesæt’ i en bærepose. I Sønderborg har vi taget konsekvensen og med succes afholdt Bogvogterkurser i adskillige børnehaver. To børnebibliotekarer fik idéen til at udforme konceptet og afholde kurserne i børnehaverne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvor går vi hen?

Af Jens B Petersen

20.01.2013

Med en titel direkte hugget fra en Lars HUG klassiker lægges der op til debat om hvordan biblioteket fremadrettet skal håndtere den digitale materialesituation - og hvis der er et budskab i artiklen, så er det primært at vi bør tage vores beslutninger bevidst om hvilken retning vi gerne vil gå. For lige nu er der taget hul på en vej, der kan forandre biblioteket som materialecenter temmelig radikalt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekar - kend din tablet.

Af Charlotte Stoltenberg

17.01.2013

Fremtidens bibliotekararbejde og biblioteksservices kræver, at alle medarbejdere har viden om og erfaring med de nyeste tablets. Den opkvalificering er Hovedbiblioteket i Aarhus og Guldborg-bibliotekerne netop gået i gang med. Kursusforløbene er forskellige ligesom de tablets, der anvendes på de respektive biblioteker. Hvis du har lyst til at vide mere, kan du se nærmere på kurserne her: Guldborgsund-bibliotekerne: http://23mobileting.org samt deres Twitter profil: https://twitter.com/23mobileting. Der kommer en engelsksproget version af Guldborgsunds projekt i samarbejde med State Library of New South Wales i Australien http://www.sl.nsw.gov.au/. Planlagt premiere er medio marts 2013. Hovedbiblioteket, Aarhus: http://tabletkursus.blogspot.dk/

Læs hele artiklen Se kommentarer