2014

Samarbejde mellem biblioteker og skoler

Af Anna-Kathrine Hansen & Maria Vind

08.12.2014

Der er blevet afholdt to netværksmøder i hhv. København og Odense med fokus på læsesvage børn og unge. Målet var at få bibliotekarer og undervisere til at udvikle samarbejdet mellem bibliotek og skole til fordel for den gruppe af børn og unge, der møder mange udfordringer og bump på deres vej gennem skole- og uddannelsessystemet. Antropologistuderende Katia Kromann Nielsen fortalte ved begge møder meget medlevende om de udfordringer, der er ved at være ordblind studerende. ”Da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind blev jeg både lettet, glad, vred og ked af det. Indtil da havde jeg brugt længere tid på studierne end mine medstuderende og tænkt, at jeg nok bare var lidt dummere og derfor måtte arbejde dét hårdere.”

Læs hele artiklen Se kommentarer

KidSmart læring

Af Louise Eltved Krogsgård & Rasmus Støve

05.12.2014

Det første år er nu gået med KidSmart samarbejdet mellem Brønderslev Bibliotek og 10 daginstitutioner i kommunen, og derfor er de første erfaringer nu i hus. Lige siden begyndelsen har der været en lystbetonet opbakning og et stort engagement omkring projektet – både fra daginstitutionerne og forældrene – og et stort ønske fra alle partnere om at videreføre samarbejdet ind i fremtiden. Alle daginstitutionerne kan med samlet stemme se det fornuftsbetonede i, at der tænkes digital dannelse ind i det daglige arbejde for således at klæde børnene bedre på med henblik på deres nuværende samt videre livslæring og uddannelse. ”Den digitale dannelse er kommet for at blive, men børn skal dog stadig være fysiske.” – Louise Larsen, Børnehaven Midgård. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og IBM.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksudstillinger – fra mavefornemmelser til konkret viden

Af Morten Maegaard Astrup og Birte Dalsgård

01.12.2014

Udlåner bøger bedst, hvis de står eller ligger? Er forsider den mest optimale måde at præsentere en bog på? Hvor i biblioteket udlåner en udstilling bedst? Disse og flere spørgsmål er blevet behandlet i projektet ’Biblioteksformidling - fra ORD til DATA til HANDLING’. Biblioteksudstillinger kan blive markant bedre, hvis man måler på udlånet. Hvis vi har nogle tal på, HVOR og HVORDAN man bedst muligt udstiller, så kan biblioteksmedarbejderne selv bestemme, HVAD de udstiller. I projektet er der derfor lavet en række forsøg, som efterprøver forskellige mavefornemmelser indenfor udstillingspraksis. Det har resulteret i en række fingerpeg, der kan fungere som inspiration for, hvordan man nemt kan måle på egne udstillinger samt til hvilke aspekter, der skal overvejes, når man udstiller.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Klassefighten - En dyst i læsning

Af Stefan Dahl

26.11.2014

Hvordan får man folkeskoleeleverne til at læse mere i deres sommerferie, uden ”tvang” eller sure formaninger? Varde Bibliotek forsøger med fest og kampgejst i en stor læsedyst, som breder sig over hele Varde kommune.

Læs hele artiklen Se kommentarer

MIX - Åben en digital verden omkring gode børnebøger

Af Karin Husted Larsen og Tine Schouboe

21.11.2014

MIX er en mobilportal til børnebibliotekets vifte af viden og litteratur, og tilbyder inspiration og overraskelser ved at scanne en QR-kode på udvalgte bøger. MIX-projektet er resultatet af et samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker, og grundidéen er at gøre læsning mere sjov og benytte de gadgets, børn bruger hele tiden – smartphones og tablets. Læs mere om projektet i denne artikel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det professionelle biblioteksværtskab ved Aalborg Bibliotekerne

Af Inge Tang Nannerup

27.10.2014

I Perspektiv nummer 8, 2014 kunne vi læse om tiltagene på Tårnby Bibliotek, hvor de arbejder med bl.a. opsøgende betjening, stående frontpersonale m.v. I det følgende kan I få et indblik, i hvordan vi i Aalborg Bibliotekerne I snart fire år har arbejdet målrettet med værtskab i form af bl.a. uniformering, floorwalking, målrettet uopfordret formidling, briefing og debriefing af vagthold, standard ved indmeldelser, en generel service standard samt Mystery shopping som målemetode på både det individuelle og organisatoriske niveau. Det vigtigste er dog den kontinuerlige italesættelse af de daglige dilemmaer, der sikrer det fortsatte fokus på det gode værtskab hver eneste dag og i betjeningen af hver eneste gæst. Det professionelle biblioteksværtskab er både personlig adfærd og faglighed.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dyt, dyt ska’ vi byt’? - Erfaringer fra jobrokade

Af Camilla K. Andresen & Lillie M. Reilly

21.10.2014

Når flere veletablerede afdelinger skal sammenlægges, kan det godt gå hen og blive en kaotisk oplevelse. I 2016 skal University College Lillebælts uddannelser i Odense samles i et fælles campusbibliotek. Det får betydning for arbejdsgangene på biblioteket samt for personalet, der nu skal indgå i en helt ny hverdag med flere kollegaer og nye arbejdsopgaver. For at imødekomme disse strukturændringer og give bibliotekspersonalet en bedre forståelse af hinanden inden sammenlægningen, blev det besluttet at sende personalet i jobrotation mellem de nuværende afdelinger. Dette skal ses som et led i at tage ’de værste problematikker’ i opløbet, samt give mulighed for at skabe nye ideer til udformningen af det nye campusbibliotek. Den første jobrokade fandt sted i maj 2014.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Reportage fra en (indskudt) hverdag på biblioteket

Af Ida Marie Fich og Ann-Lisbeth Holm

01.10.2014

Man forventer ikke at blive mødt af stavefejl på et bibliotek, men fra september til december 2014 vil det netop være tilfældet på Frederiksberg Hovedbibliotek. Her har billedkunstner Gudrun Hasle skabt installationen Indskut Værdag særligt til biblioteksrummet. Her er nogle af kategoriseringskiltene med emneord blevet skiftet ud med Gudrun Hasles sætninger, så i stedet for f.eks. biografi eller samfundsforhold står der nu ”jeg smilger når jeg er navøs” og ”jeg skal være klåv”.Udstillingen med de mange stavefejl skulle gerne være med til at bryde ind i lånernes vante brug af biblioteket og give dem en oplevelse af, hvor svært det egentlig er at læse som ordblind.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Machine learning og metadataskabelse

Af Simon Nielsen Ørregaard

01.10.2014

Perspektiverne i machine learning på det bibliografiske område rækker langt ud over en evt. rationaliseringsgevinst. De foreløbige resultater af et projekt på DBC tyder på, at samspillet mellem mennesker og maskiner kan give mere præcise, uddybende og konsistente metadata.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ledig med beskæftigelse

Af Laurits Thomas Rasmusen

30.09.2014

Tiden som ledig behøver ikke kun bestå af hundredevis af ansøgninger, praktikker og anden form for beskæftigelse som er anbefalet som karrierefremmende af jobcenteret, a-kassen og fagforeningen. Det er altid en fordel at jagte det der har mest interesse og forsøge at se alternative muligheder for beskæftigelse i ledighedsperioden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tekster til tiden

Af Lars Kristiansen

23.09.2014

Fire danske sangskrivere i samtale med fire litteraturforskere.

Læs hele artiklen Se kommentarer

De travle familier læser!

Af Louise Eltved Krogsgård

02.09.2014

Kulturministeren søsatte projekt ”Danmark læser”(2014) i forsøg på at motivere flere læsere efter kulturvaneundersøgelsen (2012) viste, at 40 % af danskerne aldrig eller kun sjældent læser skønlitteratur. Brønderslev kommune bød ind med en ide om familielæseklubber, og selv om valget faldt på andre kommuner fortsatte projektet - og med stor succes.

Læs hele artiklen Se kommentarer

LEGO, leg og læring

Af Christian Langelund Hansen

18.08.2014

I foråret 2014 afholdte Aalborg Bibliotekerne en række LEGO-workshops på flere af vores biblioteker. Dette har påkaldt sig opmærksomhed fra biblioteker rundt omkring i landet. Vi deler her vores viden og erfaring om projektet, og håber på at inspirere andre biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bogbidder – Digital litteraturformidling for alle

Af Jan M. Johansen

08.08.2014

Digital formidling er et område, der for biblioteker og andre litteraturformidlere vil blive mere og mere centralt som følge af tidens forandringer. Åbne biblioteker og e-materialer ændrer på informationsbehov og -adfærd hos brugere af biblioteker, såvel som hos bibliotekspersonalet. Sideløbende vokser mængde af tilgængelige titler og materialer. Med det in mente, er digitale formidlingsværktøjer vigtigere end nogensinde før, for at kunne formidle den gode læseoplevelse og litteratur i det hele taget. Bogbidder er et digitalt formidlingsværktøj, der nærmest er som skabt til de nye tider.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sprogfitness – leg, samarbejde og læring

Af Dorthe Svendsen

08.08.2014

Solens første stråler bader Kildeparken i et blødt lys, som brydes af de hundrede år gamle bøgetræer. Ikke en vind rører sig og duggen fordamper stille fra de store græsplæner. Stiens grus knaser under fødderne som den eneste lyd og det kan være svært at forestille sig, at parken om ganske få timer er fyldt til bristepunktet med 2600 entusiastiske børn og pædagoger. Den smukke, gamle park i centrum af Aalborg danner denne solbeskinnede majdag ramme om det første Sprogfitness-arrangement – og det er en flok spændte medarbejdere fra Aalborg Bibliotekerne, der tropper op denne tidlige morgen for at pynte parken med flag, bannere og godt humør.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Popup Biblioteket - biblioteket er poppet op i Odense C

Af Heidi Drasbek Martinussen

26.07.2014

I Odense er den store trafikåre gennem byen, Thomas B Thriges gade netop blevet lukket og lige dér overfor den store røde infoboks, som er stillet op i forbindelse med TBT lukningen, er biblioteket poppet op. Lørdag d. 5. juli fik Odense et sommer popup bibliotek, som har åbent i det store og hele samtidig med butikkerne – i hele juli og august måned. Popup Biblioteket er tænkt som et afslappet sted - det er indrettet med meget få midler i en urban stil med møbler lavet af paller, samt de forhåndenværende møbler. Der er planlagt en masse aktiviteter i Popup Biblioteket henover sommeren - grafisk værksted, værksted for børn, jazztrio, negleworkshop med litterære negle mm. Der er ca 100 besøgende om dagen i popup biblioteket og alle har taget meget positivt imod projektet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nyt format for materialevurderinger

Af Hanne Ekström

03.07.2014

Efter dialog med bibliotekerne introducerer DBC nu et nyt format for materialevurderinger (lektørudtalelser). Det sker for at imødekomme den udvikling, der sker på bibliotekerne, hvor der er større fokus på formidling, og hvor færre bibliotekarer deltager i materialevalget. Det nye er især, at vi målretter materialevurderingerne til to forskellige brugssituationer. Materialevurderingerne skal fortsat være en hjælp for den bibliotekar, der er med til at vælge, hvilke materialer biblioteket skal anskaffe, men skal også kunne bruges aktivt i formidlingen over for slutbrugeren.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvad har folkebiblioteket med en svømmehal at gøre? Og hvorfor er der højtlæsning nede hos den lokale fysioterapeut?

Af Mette Nørlund Andersen
Månedens artikel: juli 2014

02.07.2014

Sundhed er ikke længere noget, der udelukkende knytter sig til madpyramider og fitnessmaskiner – I dag er sundhed et bredt begreb, der sætter fokus på det hele menneske i både et fysisk, mentalt, socialt, kulturelt og eksistentielt perspektiv. Og det skal biblioteket da selvfølgelig bidrage til!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Levende læring - udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter

Af Mette Bechmann, CBS og Jette Fugl, KUBIS, Frederiksberg Campus

01.07.2014

I undervisningssektoren bliver der i højere og højere grad anvendt digitale læremidler, og det er vigtigt at bibliotekerne holder trit med den udvikling. Bibliotekerne skal, som en relevant og naturlig samarbejdspartner for uddannelserne, kunne udvikle og levere digitale læringsobjekter, der kan facilitere de studerendes tilegnelse af informationskompetence. DEFF-projektet Levende læring udspringer af et ønske om at samle kræfterne og gøre det muligt at dele og redigere de læringsobjekter, som både DEFF og enkelte biblioteker lægger ressourcer i at skabe. Projektet er mundet ud i en platform, der kan supportere det ønske: www.learninglib.dk.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større!

Af Rita Jakobsen

26.06.2014

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig – syd for den dansk-tyske grænse i Sønderjylland - er faldet markant de seneste årtier. For en stund har markeringen af 150-året for det store slag på Dybbøl i 1864 fået løftet lidt af tågesløret. Og den stort anlagte dramaserie fra DR om 1864, som kommer til efteråret vil utvivlsomt vække noget interesse. Men generelt står det skidt til – især blandt de yngre generationer. Og det er en skam. Det danske mindretal i Sydslesvig lever i bedste velgående og dansk kultur er en meget eftertragtet vare – også i den tyske flertalsbefolkning.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Da børnene erobrede biblioteket

Af Birgitte Anker Madsen

26.06.2014

Kultur Østebro har givet 5V fra Kildevældsskolen nye muligheder for at relatere til den kunst, arkitektur og formgivning, der omgiver dem i deres dagligdag. Eleverne har deltaget i et kreativt forløb, hvor de har været med til at udvikle det kulturelle rum og visuelle udtryk i børnebiblioteket på Øbro Jagtvej Bibliotek. Resultatet af den tætte dialog mellem de unge og kunstnerne har været, at en ny "Cirkusplads for lopper" er blevet skabt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

To cykler og en guitar gav solid pressedækning og kontakt til byens borgere

Af Peter Elmelund
Månedens artikel: juni 2014

18.06.2014

På en idékonference på Randers Bibliotek talte vi om, at biblioteket da skal komme, hvor folk er. Og en varm sommerdag er randrusianerne og de, der ligner, på gader og stræder og på Randers’ fælles plæne: Justesens Plæne ved Gudenåen. Idéen var at fylde bibliotekets agtværdige budcykel med et repræsentativt udbud af materialer samt personale, der kunne formidle vores mange tilbud – især de, der kan bruges overalt: Bruge biblioteket via smartphone, tablet, laptop. Det skulle prøves af i praksis; en dejlig torsdag i juni blev valgt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fransk Salon på Dalum Bibliotek

Af Dorrit Munk Jørgensen

11.06.2014

Frankrig i alle afskygninger er blevet et hit i Dalum, en forstad til Odense! Året rundt, på nær juli måned, byder vi indenfor til franske læsekredse og kulturelle arrangementer. Alt i alt kaster Fransk Salon ca. 2000 besøg af sig om året, og det koster forholdsvis lidt i timer og økonomi. Det var der vist ingen, der havde regnet med, da jeg i 2010 ville være Salonnière og lave en fransk læsekreds i Dalum. Fransk Salon består i dag af to forskellige ting, der dog hænger sammen. Primært er der 6 læsekredse (samt en spansk), hvor deltagerne er delt ind i faste grupper, der hver anden uge mødes omkring fransk litteratur. Dertil kommer aftenarrangementerne, der har fransk sprog, kultur og historie som omdrejningspunkt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når de unge er målgruppen - om formidling af klassisk musik

Af Marit Skovbakke Juhl
Månedens artikel: maj 2014

20.05.2014

Herlev Bibliotek forsøger at nå de unge som målgruppe med en lidt utraditionel tilgang, som samtidig hænger sammen med den succes og nye formidlingsform, som de klassiske musiklytteklubber og DR Klub Klassisk har opnået på en lang række biblioteker. I samarbejde med en gymnasielærer og hans musikklasse har vi arrangeret særskilte musikarrangementer, hvor eleverne bliver præsenteret for samme program som den oprindelige klassiske lytteklub. Eleverne er lydhøre, interesserede og glade for afveksling i forhold til den sædvanlige klasseundervisning. Læreren får formidlet sit undervisningsstof på en konstruktiv og inspirerende måde, og for biblioteket lykkes det at få de unge i tale. Der er således tale om en win-win-situation for alle parter, der varmt kan anbefales.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Josefine Ottesens læsefamilier i Brønderslev

Af Louise Eltved Krogsgård

11.05.2014

Brønderslev Kommune samarbejder med den kendte forfatter Josefine Ottesen og sætter læsefamilier på dagsordenen i kommunen. Som nogle familier kan samles om fodbold, håndbold og madlavning er læsning også en oplagt fælles interesse for hele familien. Josefine Ottesen har udviklet et nyt og spændende læseklubskoncept, som henvender sig til hele familien – og 16 familier fra Brønderslev Kommune har sagt ja til at være med. Ideen er at samle familierne i en tid, hvor mere og mere segmenteres og gøres specifikt mod udvalgte målgrupper, i familielæseklubben er udgangspunktet det modsatte. Vi kan alle mødes om den gode historie og med hvert vores udgangspunkt gå på udforskning sammen i et eventyrligt univers.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Motiverede 9. klasser på biblioteket

Af Poul Lerche-Thomsen

07.05.2014

Udskolingsklasserne på biblioteksbesøg kombineret med en aktuel opgave, nemlig et danskfagligt oplæg og gennemførelse af synopseskrivning efter kravene i prøveform B. Afholdelse af biblioteksorientering i forbindelse med en konkret opgaveløsning motiverer og giver biblioteksbesøget mening for eleverne. Løsning af opgaven på stedet bevarer fokus og viser biblioteket som et relevant læringssted. Der var stor interesse fra lærerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når kommunen går på Facebook

Af Claus Buur Rasmussen

07.05.2014

Der sker en helt masse, når en kommune går på Facebook. Pludselig har man mange nye ’venner’, og det stiller helt nye krav til kommunikationen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekaren der tog springet: Fra en stor brik i et lille spil, til en lille brik i et stort spil

Af Gitte Hansen

05.05.2014

Efter 14 år som uddannelsesbibliotekar på Pædagoguddannelsen tog jeg springet og blev bibliotekar på et folkebibliotek, med særligt fokus på undervisning og unge uddannelsessøgende. Jeg sagde farvel til det trygge og kendte, et lille uddannelsesbibliotek med få kolleger, og goddag til det nye og ukendte på Randers Bibliotek . Jeg gik fra at være en stor brik i et lille spil, til at være en lille brik i et stort spil. Mit hjerte banker stadigvæk for studerende, læring og det gode møde. Det har været sundt og udfordrende at få tæppet revet væk og gå fra ekspert til novice. I artiklen kan du også læse om mine tanker og erfaringer med biblioteksbetjening af uddannelsesinstitutionerne. Hvordan kan vi samarbejde om at fremme de studerendes informationskompetencer?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Om ytringsfrihed, handicap og menneskerettigheder

Af Mette H. Hundewadt

22.04.2014

Tak til dette forum, som – bl.a.- er et væsentligt bidrag til ytringsfriheden. En flot idé, en mellemting mellem et trykt og et internet-magasin. Jeg har uden held forsøgt at give idéen videre til Amnesty International, da jeg ikke kunne få optaget et indlæg om handicappedes menneskerettigheder hos den forening, som hævder at forsvare alle menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden. En af flere begrundelser for afslag var, at foreningens blad ligger fremme på landets biblioteker! Det fandt jeg ganske enkelt tragikomisk. Som gammel bibliotekar med en fortid på læsesalen i KKB husker jeg, at vi lagde stor vægt på, at alle synspunkter var repræsenteret i valget af tidsskrifter – også de mere provokerende.

Læs hele artiklen Se kommentarer

UNG-TIL-UNG FORMIDLING - inspiration til samarbejde med små, kreative aktører, der giver liv på biblioteket!

Af Marianne Vindelev Sæderup og Karen Siercke
Månedens artikel: april 2014

22.04.2014

Da Biblioteket Frederiksberg og Københavns Hovedbibliotek slog kræfterne sammen med Hygge Factory i foråret 2012, var det med det erklærede formål at ”udvikle en model, hvor unge formidler kunst og kultur skabt af unge til andre unge”. Vi ville udfordre unge til at eksperimentere med en af bibliotekets kerneydelser: Formidling. Resultatet kan ses i inspirationsbogen ”Ung-til-ung Formidling” - inspiration til samarbejde med små, kreative aktører, der giver liv på biblioteket!”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Findes der ægte prinsesser i Hjørring?

Af Gitte Larsen

08.04.2014

Hvad sker der, når seks børnebibliotekarer sætter sig selv i spil og beslutter at formidle eventyrbøgernes indhold for børnehavebørn gennem fortælling, leg og opgaver? Ja, i Hjørring fik både børn og bibliotekarer en oplevelse ud over det sædvanlige og de gode, gamle eventyr blev støvet af rundt om i børnehaver og på børneværelser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvem tæller med?

Af Louise Eltved Krogsgård

07.04.2014

Inklusion er på alles læber i forhold til folkeskolereformen og nytænkning i daginstitutionerne, men hvad med bibliotekerne? Denne artikel er et indspark i debatten om bibliotekernes rolle i de inkluderende fællesskaber børns liv foregår i. Selvsagt mener vi på Brønderslev Bibliotek, at biblioteket spiller en afgørende rolle i fællesskabet omkring børns udvikling, trivsel og læring. Børns liv deler sig mellem institution, fritid og hjemmeliv og biblioteket er et af de steder, der berører begge flader. Skolerne og daginstitutionerne bruger os i hverdagen til besøg, låne bøger, se teater og bruge os til opgaver, emneuger osv. Familierne er en oplagt målgruppe på biblioteket, de låner spil, film, bøger og bruger teatertilbud og biblioteket som et sted at være og lege.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Betal - nu med mobil

Af Mogens Larsen

04.04.2014

Til betaling af bøder, erstatninger og køb af print kan biblioteksbrugere i Herning og Silkeborg frem over bruge smartphone. Via et projekt støttet af Kulturstyrelsen, har bibliotekerne udviklet en service, som gør det nemmere og smartere at betale på biblioteket. Sammen med Cordura, som har programmeret software og teknologi, er løsningen nu klar til at blive lanceret på de to biblioteker. Løsningen hedder BibPay og vil rationalisere bibliotekets arbejde med betalinger, samtidig med det kan ses som et plugin til det selvbetjente åbne bibliotek. Næsten 2/3 af vores brugere er i dag i besiddelse af en smartphone. Med den i hånden kan bibliotekerne nu igen byde sig til med en service der gælder 24/7.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Preusserne kommer - GPS-skattejagt med biblioteket

Af Morten Rindom Nielsen

26.03.2014

Denne artikel handler om geocaching med Koldingbibliotekerne som facilitator, eventmager, vært og formidler i byrummet. Vi har fået god feedback på bibliotekets brug af geocaching.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Drømmeholdet - rollemodellen og bibliotekaren rykker ud

Af Jette Janstrup

11.03.2014

Kan vi på bibliotekerne få kontakt til unge mennesker, som ikke har gode læsefærdigheder, og som har fravalgt læsning? Kan vi vække og stimulere disse unges lyst til at læse og dermed støtte dem i deres uddannelse og læring? Kan vi skabe og fastholde en positiv relation til biblioteket? Med projektet ”Drømmeholdet – rollemodellen og bibliotekaren rykker ud” har 4 biblioteker på Vestegnen samarbejdet om at nå læsesvage unge med et særligt tilpasset introduktionsforløb, der har taget udgangspunkt i de unge selv – i deres drømme og interesser – og som har haft fokus på den lystbetonede læsning. Projektet er gennemført af Albertslund Bibliotek, Glostrup Bibliotek, Hvidovre Bibliotekerne og Rødovre Bibliotek og har fået støtte fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Lysende blæksprutter, fisk med store munde - og andre dybhavsvæsner fra Nordatlanten

Af Per Drustrup Larsen

10.03.2014

Hvad har dybhavsvæsner fra Nordatlanten med biblioteker at gore?! Læs artiklen om 3 biologers forskningsarbejde og deres engagerede formidling i ord og billeder via flot formidlet foredrag og fantastisk fascinerende fotoudstilling – et både form- og indholdsmæssigt tilbud, der passer ind i bibliotekernes kerneydelser. Læs om et par sammenhængende arrangementer på Hjørring Bibliotek

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvordan laver man en legetøjsmesse?

Af Lone Skovgaard

07.03.2014

I efteråret 2012 afholdt HvidovreBibliotekerne en velbesøgt legetøjsmesse. Efterfølgende har der været stor interesse for, hvordan man afholder en sådan messe, så derfor har jeg sammen med Mette Joy Tew (Udvikler på børn- og ungeområdet ) udarbejdet en pixibog med vores erfaringer og råd og vink til, hvordan man laver en succesfuld legetøjsmesse. Vi håber pixibogen giver andre lyst til selv at afholde messer, hvor børn leger på kryds og tværs, og hvor alle deltagere får en spændende og oplevelsesrig dag. God fornøjelse!

Læs hele artiklen Se kommentarer

GuitarLab - ”Nye toner” i formidlingen på Roskilde bibliotek

Af Tonny Erik Kjeldgaard Larsen
Månedens artikel: marts 2014

06.03.2014

GuitarLab er et arrangement, som udover at yde førstehjælp til de besøgendes instrumenter, også har til formål at være et nyt og spændende tilbud og bud på, hvad det moderne folkebibliotek kan tilbyde. Som formidlingstiltag skulle det gerne være med til at skabe interesse for biblioteket samt fokus på alle øvrige tilbud. I mit daglige arbejde med formidling og lånerkontakt, tænkte jeg netop på om den private kompetencer inden for guitarreparationer, evt. kunne bruges som et tilbud til lånerne og som et middel til at promovere vores bibliotek. Jeg har ofte tænkt på, at der generelt er en masse spændende ressourcer at trække på, hvis man inddrager den enkelte ansattes kompetencer i formidlingen. Det kan ofte give plads til nye idéer der kan bruges til nye og spændende formidlingstiltag.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Plasterpigen. Eksponering af Bogstartpakken, et projekt i Gellerup

Af Kirsten Dyhrberg Grønne og Birthe Birkebæk

04.03.2014

Et ønske om at forny formidlingen af bogstartspakker til de 3-årige resulterede i et samarbejde mellem Birthe Birkebæk og Gellerup Bibliotek. Institutionerne blev inviteret ned på biblioteket, her deltog børnene i tre workshops, hvor de skulle producere plastre til Plasterpigen, en to meter høj figur, der hang på biblioteket. "Plasterpigen" af Annette Bjørg Koeller, var en del af Bogstartpakken i 2013 og blev nu givet til børnene som en ekstra gave. Før børnene skulle arbejde med plastrene, fik de fortalt bogens handling og der blev sunget en plasterpigesang. På den måde blev bogen gjort konkret for børnene og dermed nemmere at forstå. I anledning af Børnekulturfestivalen i Globus1 uge 7 holdt Gellerup Bibliotek åbne workshops med Plasterpigen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hjælp til IT-Cafeen

Af John Rudolf H. Rask

03.03.2014

Kender du det, at der bliver installeret toolbars og andet crapware, når du opdaterer Java, Flash eller Adobe Reader? – Og måske kender du også de problemer. som uøvede PC-brugere har med selv at opdatere eller installere gratisprogrammer og plugins, fordi der under installationen kommer alverdens dialogbokse og spørger om ting, brugerne ikke kan gennemskue?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Tanker fra en nyuddannet

Af Freja Bak Madsen

27.02.2014

Hvad er det egentlig vi gerne vil? Drømmejob og tilpasning er to koncepter, der ved første øjekast ikke flyder særligt naturligt sammen. Alligevel er det noget vi ganske ofte støder på i bibliotekernes mikro-samfund. Som nyuddannet kommer vi fra skolen med kyse og smækbukser, og finder ud af, at vi skal lege med de voksne, der har andre spilleregler. Bananen moses ikke for mig, jeg skal tvært imod selv plukke den! Vi kommer fra en selvfiksering på os selv og vores interesser, og udsættes for et mindre kulturchok når friheden indskrænkes og fokus plantes anderledes og mere præcist på servicering og arrangementer. Hvad jeg ville, ændrede sig drastisk fra mine håb under uddannelsen, til noget jeg skal definere og opdage på ny.

Læs hele artiklen Se kommentarer

[DYRK!ditbibliotek]

Af Annette Harlis Thorgaard og Helene Bruhn Schvartzman
Månedens artikel: februar 2014

25.02.2014

Vi vil fortælle om udviklingsprojektet [DYRK!ditbibliotek]. Et projekt, hvor vi under overskriften bæredygtighed, biblioteker tæt sammen med unge, for at lære noget om hinanden, om dannelse i fremtiden og for at øve os i at få konkret, erfaret viden om det bæredygtige liv. Vi låner jord ud, vi låner bier ud, vi låner river og haveslanger ud, vi graver sammen, bygger højbede, byg-ger mødesteder af genbrugstræ, bygger vægge til unges udtryk, bygger broer, bygger relationer, laver mad sammen, snakker, strikker, bytter og lytter. Vi vil også fortælle om, hvorfor projektet er nødvendigt, om hvad vi har gjort og lært og hvilken betydning, vi håber, den læring kan få for biblioteket som fælles platform for dannelse: Biblioteket som verbum.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Frivillige bogvenner flytter biblioteket hjem til ældre lånere

Af Helene Rendtorff

05.02.2014

Nyt initiativ giver ekstra service fra biblioteket til ældre lånere i København. Kultur Østerbro har stor succes med et nyt frivillighedsprojekt. De frivillige bogvenner kommer på besøg hos ældre lånere og medbringer materialer fra biblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kuratering er det nye sort

Af Sanne Caft

30.01.2014

Et nyt ord er begyndt at dukke op, og jeg synes, at jeg hører det hele tiden. Hvis du vil være med på noderne, så gælder det om at flette "kuratering" ind i din samtale med kolleger fra nu af. Det er det, vi alle taler om. Min påstand er, at vi gør det uden helt at vide, hvad vi mener. Lidt ligesom at vi bruger ordet formidling så meget, at det på en måde er blevet forfladiget og tomt, for hvad mener vi egentlig? I bibliotekerne ved vi en masse om vores materialer. Vi kan materialepleje og vende forsider frem, hvis der altså er plads på hylderne for de bøger, der skal stå med ryggen ud af...

Læs hele artiklen Se kommentarer

Level up - på biblioteket

Af Jørgen Bech Pedersen
Månedens artikel: januar 2014

24.01.2014

Udviklingen af spillet ”Det hemmelige bibliotek” er resultatet af projekt ”Haps en apps - en kerneydelse til gamergenerationen”. Formålet med at udvikle et spil til bibliotekerne er at forny biblioteksintroduktionen ved hjælp af gamification. Biblioteksintroduktionen er en central aktivitet, fordi der her skabes kontakten med næste generation af biblioteksbrugere - de digitalt indfødte. Det stiller nye krav til mødet, og derfor afprøver projektet spil og gamification som motivationsskabende værktøj. Gamification spås en stor fremtid i både den offentlige og private sektor de kommende år, så det er værd at blive bekendt med. Artiklen introducerer derfor gamificationbegrebet og deler en række erfaringer og viden om emnet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Syng nye sange sammen

Af Lars Kristiansen

13.01.2014

Kolding Bibliotek og Kolding Sangens By – en arrangementsgruppe, der de seneste 15 år har lavet fællessangarrangementer i Kolding - har bedt forfatterne Iben Krogsdal og Niels Brunse samt komponisterne Erik Sommer og Erling Lindgren om at skrive 12 nye danske årstidssange. Sangene uropføres i perioden september 2013 – august 2014 af borgerne i Kolding på Kolding Bibliotek under overskriften ’Månedens Sang – 12 nye danske årstidssange’.

Læs hele artiklen Se kommentarer