KidSmart læring

Af Louise Eltved Krogsgård & Rasmus Støve
05.12.2014

 

alle mand er med

Det første år er nu gået med KidSmart samarbejdet mellem Brønderslev Bibliotek og 10 daginstitutioner i kommunen, og derfor er de første erfaringer nu i hus. Lige siden begyndelsen har der været en lystbetonet opbakning og et stort engagement omkring projektet – både fra daginstitutionerne og forældrene – og et stort ønske fra alle partnere om at videreføre samarbejdet ind i fremtiden. Alle daginstitutionerne kan med samlet stemme se det fornuftsbetonede i, at der tænkes digital dannelse ind i det daglige arbejde for således at klæde børnene bedre på med henblik på deres nuværende samt videre livslæring og uddannelse. ”Den digitale dannelse er kommet for at blive, men børn skal dog stadig være fysiske.” – Louise Larsen, Børnehaven Midgård. 

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og IBM, og det har leveret 10 KidSmart pc´er til institutioner i Brønderslev Kommune. Projektet er ledet fra Brønderslev Bibliotek, og det er teoretisk funderet i tanker om digital literacy/dannelse, ICDP (en tilgang som er understøttet af det pædagogiske personale i Brønderslev Kommune), inklusion, de pædagogiske læreplaner samt sproglig udvikling og dialogisk læsning. Biblioteket udarbejder temapakker, som knytter sig op på de læringsspil som er lavet af IBM og følger med KidSmart pc´en. Hertil laves der temakufferter, så emner kan foldes ud og læses, leges, tegnes, synes og snakkes om. Der følger en liste med materialer, der kan lånes på biblioteket samt forslag til apps. Temapakken kan bruges i daginstitutionerne, og de kan selvfølgelig også lånes på biblioteket, ligesom KidSmart spillene kan spilles med mor, far og bedsteforældre på biblioteket i fritiden. 

Tankerne om det fælles er hentet fra Brønderslev Kommunes visioner om inklusion: ”Børn i fællesskaber” hvor værdien er at tænke barnet som en del af mange fællesskaber med et fælles engagement, og at vi møder børnene på samme måde. Det vil sige at vi fra bibliotek, hjem og institution samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer for børnene i Brønderslev Kommune. 

Det første år - status 
Resultatet af projektet er lidt efter lidt ved at vise sig i forhold til de fremsatte projektmæssige målsætninger, og der er fremkommet en række af positive følgevirkninger, som er et resultat af daginstitutionernes individuelle praksis omkring KidSmart-computeren samt det medfølgende leg- og læringsmateriale. ”IT kan hjælpe med børns læring, men skal ikke betragtes som en barnepige.” – Lisbeth Toft Pedersen, Hjallerup Børnehave. 

Først og fremmest kan der bemærkes en decideret ændring i det daglige formidlings- og læringsarbejde, og især fremtræder tilegnelsen og udviklingen af sociale relationer, matematiske færdigheder og sprogkompetencer, som områder, hvor projektet har vist sig at give et positivt løft. Dette kan observeres ved et øget fokus på digital dannelse og de iboende muligheder ved brugen af IT i det daglige arbejde, hvilket er medhjælpende til overordnet at forbedre børnenes informationskompetencer og begrebsdannelse. ”Spillenes interaktive lydside er god især for vore tosprogede børn, som får rigtigt meget ud af, at spillene taler direkte til dem.” – Heidi Mandrup Bødker, Børnehaven Rømersvej. 

Det pædagogiske personale fortæller samtykkende i institutionerne, at børnene er vant til at bruge tablets og de har derfor inden børnehavens start ikke haft den store tilvænning til at side foran en pc, den måde at tænke digitalt på har de ikke mødt før de starter i institutionerne. Den digitale udvikling går stærkt, og det er let at tænke, at moderne børn er fortrolige med computere, men den udvikling er for længst overhalet af tablets, telefoner og spillekonsoller. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at det at lære at bruge og navigere med en ”mus” fremfor fingrene i særdeleshed var en af de største udfordringer for mange af børnene, men at de fleste dog hurtigt blev fortrolige med brugen af musen. ”Musen er nem – man skal jo bare klikke på den.” – Laura 5 år, Hjallerup Børnehave. 

Louise fra Midgaard børnehave

Stor interesse
Det er et gennemgående fænomen, at alle børnene har udvist en stor interesse for KidSmart-computeren og spillene, og at de er motiverede for både at spille og tale om indholdet. Som følge deraf har KidSmart-computerne været i brug næsten dagligt, og børnene har ligefrem ”stået i kø” for at komme til. Dette har institutionerne håndteret på forskellig vis, for eksempel ved at tage tid med et køkken-ur eller ved i et stort omfang at lade børnene sidde (næsten) alene og selv skiftes og derved yderligere styrke deres sociale forståelse. Det har nemlig i begge tilfælde vist sig at børnene har været gode til at give hinanden plads og respektere de andres spilletid, og hvad enten man kiggede på eller spillede, så har de hjulpet og lært af hinanden. ”Børnenes interesse afgør, hvor meget tid vi bruger på KidSmart-computeren.” – Joan Stokbro Pølund, Børnehaven Livstræet. 

Det er også forskelligt, om daginstitutionerne lader børnene spille alene, enten to og to eller i små grupper, eller om det altid er sammen med en pædagog. Hvad angår hvornår der spilles, er det igen meget individuelt fra institution til institution, men det kommer dog ikke som en stor overraskelse, at KidSmart-computeren generelt har størst tiltrækningskraft på dage uden alt for godt udevejr eller i de tidlige morgentimer – det lader imidlertid ikke til at have mindsket børnenes udbytte fra dens afbenyttelse. ”Spillene er nemme at gå til, mens der samtidigt er et læringsaspekt, og det gør at børnene ikke er bange for at afprøve forskellige ideer og løsninger.” – Mark Grarup, Stenum Børnehave.

Med hensyn til spillenes indhold, så har det vist sig at der er en god spredning i hvilket spil børnene finder mest interessant og det må tillægges, at daginstitutionerne implementerer spillene forskelligt og ofte i forbindelse med andre aktiviteter. Det er på samme måde som med spilletiden, her er en individuel tilgang til hvad der spilles og hvornår, men om det er som et led i et tilrettelagt læringsforløb, eller om børnene får lov til frit at vælge hvad de vil spille, så står det klart, at de går fra KidSmart-computeren med mere end bare underholdning. ”KidSmart-spillene er gode, fordi der er noget indhold til alle – og vi kan skræddersy spil og sværhedsgrad efter børnenes individuelle behov.” – Marianne Krogh, Børnehuset Petra. 

Der er også bred enighed om at KidSmart-computeren og -spillene tillige er med til at styrke børnenes sociale forståelse, og at den fællesskabsopbyggende inklusion børnene oplever, er i høj grad med til at skabe og udvide venskaber på tværs af allerede eksisterende venskabsgrupper. Ligeledes har det vist sig at børnene er rigtig gode til at hjælpe hinanden med spillene og derved dele deres viden og erfaring gennem et spirende praksisfællesskab. ”Vi kan se, at det at børnene sidder sammen og spiller skaber nye venskaber, fordi de taler om de fælles oplevelser, når de ikke spiller.” – Minihuset-Hybenrosen, pædagog. 

Samarbejde
Alle daginstitutionerne har orienteret forældrene om projektet gennem deres sædvanlige kanaler for således at inddrage alle interesserede i børnenes digitale læring og ledsagende aktiviteter. I denne sammenhæng kan det bemærkes, at forældregruppen, som en helhed, har reageret positivt og har udvist en nysgerrig interesse for KidSmart-projektet. Mange af forældrene har ligeledes spurgt nærmere ind til de forskellige aspekter samt prøvet nogle af spillene sammen med børnene og talt om deres spiloplevelser. ”Den digitale dannelse er ved at blive en naturlig del af børns hverdag – derfor er det vigtigt, at vi er med til at udvikle de påkrævede digitale kompetencer – og projektet har i hvert fald sat tankerne i gang.” – Lisbeth Toft Pedersen, Hjallerup Børnehave. 

Projektet har lige haft besøg af Lotte Salling som en aften fortalte om dialogisk læsning i forbindelse med at næste temapakke med fokus på ”rim & remser”, der er næste tema og er på vej ud i institutionerne. Så næste år byder på mange flere lærende oplevelser digitalt, fysisk og socialt.
 

Skriv en kommentar