Samarbejde mellem biblioteker og skoler

Af Anna-Kathrine Hansen & Maria Vind
08.12.2014

 I den forløbne måned er der blevet afholdt to netværksmøder i hhv. København og Odense. Det var Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder), der i samarbejde med Ørestad Bibliotek (København) og Syddansk Universitetsbibliotek (Odense) stod for møderne, der er møntet på at udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og biblioteker med fokus på børn og unge med læsevanskeligheder.

”I dag læser jeg bøger næsten hver dag, men nu bruger jeg ørene til at læse”
Antropologistuderende Katia Kromann Nielsen fortalte ved begge møder meget medlevende om de udfordringer, der er ved at være ordblind studerende. Katia blev selv først udredt, da hun startede på antropologistudiet og havde klaret sig gennem gymnasiet ved hårdt arbejde og ofte på bekostning af det sociale liv. Hun er nu godt hjulpet af diverse oplæsningsprogrammer og digitale bøger, der kan læse hendes studiemateriale med en hastighed, der minder om en ikke-ordblinds læsehastighed.

Men som Katia forklarede, kan man som ordblind ikke ”skimme” teksten – enten læser man den ord for ord, eller også læser man den slet ikke. ”Da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind blev jeg både lettet, glad, vred og ked af det. Indtil da havde jeg brugt længere tid på studierne end mine medstuderende og tænkt, at jeg nok bare var lidt dummere og derfor måtte arbejde dét hårdere.”

Målet med møderne
Målet med møderne var at sprede viden om de forskellige tiltag og samarbejdsmuligheder, der er omkring de læsesvage børn og unge, og ikke mindst at inspirere bibliotekarer og undervisere til at være opmærksomme på en gruppe af elever og studerende, der har rigtig mange udfordringer i deres vej gennem uddannelsessystemet.

Deltagerne var primært lærere og læsevejledere fra folkeskoler og gymnasier, samt skole- og gymnasiebibliotekarer. I Odense var der fokus på de gymnasiale og videregående uddannelser, så der var også deltagere fra disse uddannelsessteder.Oplægsholdere
Der var mange spændende oplægsholdere, bl.a. bibliotekarer fra både danske og svenske biblioteker, Holger Juul og Vincent Hendricks fra Københavns Universitet, og Peter Lund Madsen underholdt om hjernens finurligheder. Oversigt over alle oplægsholderne kan ses ved at klikke på nedenstående links:

København: http://www.nota.nu/sites/default/files/Netvaerksmoede_Oerestad_invitation_2.pdf
Odense: http://www.nota.nu/sites/default/files/Netvaerksmoede_Odense_20__nov.pdf
Katias oplæg: https://prezi.com/_u3oxgxodsvv/netvrksmde-odense-d-2011-2014/#  

Kommentarer (1)

10. december 2014 kl. 13:30
Godt at se, at der kommer nye tiltag. Noget jeg tror der også er meget vigtigt er at det bliver mere acceptabelt at være ordblind, og dermed mere åbenhed omkring det. Dette tror jeg vil gøre det lettere at opdage ordblindhed tidligere, fordi det bliver, jo bare ligesom at nogle skal have briller.
Mvh
Jesper Sehested Jensen - etlivsomordblind.dk

Skriv en kommentar