2015

Tværfagligt samarbejde mellem socialpædagogiske institutioner og Randers Bibliotek

Af Bettina Boddum
Bibliotekar, formidlingsafdelingen Team Børn, Randers Bibliotek

17.12.2015

En beretning om, hvordan man opdyrker et godt samarbejde på tværs af de kommunale søjler. Vi var på Randers Bibliotek i den gunstige situation, at tre socialpædagogiske institutioner ønskede et samarbejde med os. De oplevede, at familier i sårbare situationer ikke bruger biblioteket ret meget. Det ville de gerne ændre på. Samtidig var de nysgerrige efter at undersøge, hvordan vi tværfagligt kan berige hinanden. Vi er nu endt ud med at have et godt samarbejde og har grobund for mange gode samarbejder i fremtiden. Derfor vil vi gerne dele vores oplevelser og erfaringer med jer, der tænker på at springe ud i det dybe vand og lave et mere forpligtende samarbejde med andre kommunale institutioner.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Småt Brændbart – Et projekt om biblioteker på ”kanten”

Af Udviklingskonsulent, Louise Eltved Krogsgaard, Brønderslev Bibliotek Bibliotekar, Brian Stephansen, Vesthimmerlands Biblioteker

17.12.2015

Jung, den schweiziske psykiater, skulle engang have sagt: ”Tillykke, du har fået en krise”. Pointen var, at det er igennem krisen, at forandringen og mulighederne kan ske. Politiken skrev for nyligt, at ”De danske folkebiblioteker er i identitetskrise”: Folkebibliotekerne er ved at miste orienteringen efter mange års konstante besparelser samtidig med, at kommunernes samlede kulturbudgetter stort set har været uforandrede. Dertil skal lægges, at en række strukturer og medievaner i disse år ændres markant. Projekt ”Småt Brændbart – Biblioteket på kanten” udfordrer måske nok folkebibliotekets traditionelle kerneopgaver – ikke fordi vi har tabt orienteringen – men fordi der er et stærkt behov for at nytænke folkebibliotekets lokale opgave og funktion i Danmarks yderområder.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Sådan øger man udlånet af begynderlæsebøger

Af Rikke Lea Mertz (børnebibliotekar), Rebekka Kinimond Carlson (udviklingschef) og Mette Joy Tew (nu projektkoordinator, Køge Bibliotekerne), Hvidovre Bibliotekerne
Månedens artikel: december 2015

16.12.2015

Begynderlæsning er vigtig. Det kan alle blive enige om. Bibliotekernes samarbejde med skolerne er en oplagt mulighed for at være med til at skabe den bund, der skal sikre, at så mange børn som muligt får knækket læsekoden og opdager læselysten.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ind i det arabiske

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved
Bibliotekarer, Blågardens Bibliotek

04.12.2015

Gennem fortælling, sprog og musik arbejdede eleverne fra Nørrebro Park Skole med den arabiske kulturhistorie. Udgangspunktet var den klassiske, arabiske eventyrfortælling ”De misundelige søstre ” fra 1001 nats eventyr.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikken viser vej til det digitale bibliotek

Af Niels Mark
Hovedredaktør ved Bibzoom

03.12.2015

Vi befinder os i en turbulent tid, hvor biblioteket for alvor skal tage stilling til sin rolle i fremtiden. Udlånet af fysiske materialer falder voldsomt, og musikken er området, hvor det lige nu går stærkest. Men snart kommer turen til litteraturen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Med fremtiden i fokus: Demokratiet skal rage de unge!

Af Mai Odgaard Petersen
Stud.mag./praktikant ved Hjørring Bibliotekerne

01.12.2015

Hjørring Bibliotekerne har, med støtte fra Kulturstyrelsen, igangsat projektet og læringsforløbet "Demokrati – hvad rager det mig?". Målet er gennem undervisning og udfordrende events at engagere og motivere; de unge skal få lyst til at involvere sig i det danske demokrati! I samspil med undervisningssektoren vil biblioteket skabe et solidt fundament for vidensdeling med fokus på demokrati og samfundsrelevante diskussioner. Visionen er klar: Demokratiet skal og bør vedkomme os alle – også de unge. "Demokrati – hvad rager det mig?" kombinerer undervisning og alternative formidlingsformer med brugerdrevne processer. De studerende har adgang til alle de faciliteter, Hjørring Bibliotekerne rummer, og får med projektstøtte mulighed for at skabe attraktive aktiviteter for og med de unge selv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Hvem har QR-koden til ”Bombningen af den franske skole”?

Af Sussi Nyled Heinrichson
Bibliotekar, Greve Bibliotek

30.11.2015

52 forventningsfulde stemmer fylder 7. B’s klasselokale på Strandskolen en solrig onsdag morgen. Der er tæt pakket med tasker og cykelhjelme, da 35 elever fra Mosedeskolens sjette årgang ankommer. De er særligt inviteret til at spille de fem spil, som 7. B har arbejdet intensivt med siden februar 2014. En lang arbejdsproces, som har udfordret både elever og lærer, skal stå sin prøve. Der er meget på spil. Og det er 7. B’s elever, der står for det hele.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekar i P3's Gandhi

Af Anette Thede
Digital redaktør ved Helsingør Kommunes Biblioteker

27.11.2015

Det er ikke hver dag, at bibliotekarer optræder i mediernes underholdningsprogrammer. Men det skete faktisk den 24. november, hvor en bibliotekar talte om censurerede bøger på bibliotekerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Innovation Event 2015 var en appelsin i bibliotekets turban

Af Gitte Hansen
Månedens artikel: november 2015
Bibliotekar, Randers Bibliotek

19.11.2015

Biblioteket var så heldige at blive inviteret med til Innovation Event 2015 på Tradium – byens HHX-uddannelse. Studerende arbejdede en hel dag innovativt med bibliotekets udfordring: "Hvordan bliver bibliotekets digitale tilbud til en del af den studerendes hverdag?", og hvor fik vi mange gode, skæve, sjove og vilde ideer. De unge forstår ikke, hvorfor alle bøger ikke er online, og hvorfor der ikke kan ordsøges på bibliotekets hjemmeside. Hvorfor kan bøgerne ikke sendes pr. post, og hvorfor er man ikke oprettet som låner ved studiestart? Hvorfor hedder I noget så kedeligt som bibliotek og bibliotekarer? Det er da støvet? Hvorfor er I ikke på Lectio? Få en masse ideer gratis forærende ved at deltage i Innovation Events på ungdomsuddannelserne. Bare lige et tip til jer fra Randers Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Vi skal have fat i de unge

Af Michael Jensen
Cand.scient.bibl

16.11.2015

Vi står over for en udfordring på bibliotekerne i forhold til at fastholde vores brugere – særligt de unge. Det er ærgerligt, at de fremragende elektroniske og gratis tjenester ikke bliver brugt. En løsning kunne være at lade os inspirere af højskolernes kampagne, der gjorde brug af kendtes oplevelser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Det er lysten, der driver værket

Af Mette Rygaard Poulsen

16.11.2015

"Kulturambassadørkursuset" på Guldborgsund-bibliotekernes børnebibliotek er et kursus om børnekultur, der henvender sig til mødre med anden etnisk baggrund med børn i førskolealderen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ydmyge grønlændere og forkælede danskere

Af Marie Louise Honoré Aamann
Biblioteksleder ved Aasiaat Folkebibliotek, Grønland

09.11.2015

Danmarks biblioteksbrugere kunne lære noget af den tålmodighed, taknemmelighed og respekt for bibliotekarernes faglighed, som man møder på de grønlandske biblioteker. Her har man tillid til bibliotekarernes anbefalinger og går ikke kun efter bestsellerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odder laver viral bosætningskampagne, der batter

Af Claus Buur Rasmussen
Webmaster, Odder Kommune

02.11.2015

Odder Kommune vil gerne tiltrække flere børnefamilier. Derfor har vi lavet en kampagne, som går under slogannet ”Odder – det er da ret OK”. Markedsføringen er primært foregået via de sociale medier med små videoer, borgerambassadører og diverse opslag. Kampagnen er allerede effektiv.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Herning Bibliotekerne hjælper ordblinde gennem studiet

Af Miriam Lykke Schultz
Pressekontakt og journalist

21.10.2015

Herning bibliotekerne er med i et nyt projekt, der skal gøre det nemmere for unge ordblinde at gennemføre studiet. Det giver samtidig biblioteket mulighed for bedre at kunne forstå og imødekomme målgruppens behov.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bold, bog og bibliotek – læsefælleskaber i nye relationer

Af Louise Eltved Krogsgård
Udviklingskonsulent, Brønderslev Bibliotek

20.10.2015

Hvem læser først? Spørgsmålet er blevet omdrejningspunktet i et stort samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, forældrerådene i seks klasser fordelt på to skoler i Brønderslev Kommune og den lokale fodboldklub, som sammen arbejder på at få læseglæden sparket i mål. Kick-off på hele projektet blev afholdt som et stort arrangement for hele familien, 101 elever mødte op med deres familier til en festlig dag med fokus på nye læsefællesskaber. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, som på baggrund af projekt ”Danmark Læser” nedsatte en lynpulje til at gennemføre læselystprojekter. Projektets formål er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger, hvilket projektet i dén grad synes at gøre.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Lad dig inspirere

Af Randi Kristensen
Projektmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker

14.10.2015

På Aars Bibliotek i Vesthimmerland er der flyttet en ny medarbejder ind. En medarbejder, der er til stede på biblioteket 24 timer i døgnet og altid er klar med inspiration og de nyeste anbefalinger til brugerne. Den har intet ansigt eller puls, men et grafisk interface og illustrationer. Vi kender alle en eller flere versioner af forespørgslen: ”kender du en bog, der ligner den her?” eller ”kan du anbefale en god bog?”. Når brugerne kan benytte biblioteket både i den bemandende og den ubemandede åbningstid, så spiller selvbetjeningsløsningerne en central rolle i vores overordnede serviceniveau. Vores nye medarbejder, inspirationsstanderen, er klar til at besvare brugernes forespørgsler, både i den betjente og ubetjente åbningstid.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kultur- og samtalecafé på Skive Bibliotek

Af Stig Seidenfaden
Månedens artikel: oktober 2015

14.10.2015

For et halvt år siden tog Skive Bibliotek initiativ til et offentligt info- og idéudvekslingsmøde med henblik på at starte en "Kultur- og samtalecafé" på biblioteket. Baggrunden var, at biblioteket ønskede at spille en rolle i forbindelse med integrationen af vore flygtninge ved at skabe nogle rammer for, at flygtninge og danskere kunne mødes. Ud af de mange fremmødte nedsattes en styregruppe, og det besluttedes at caféen skulle være åben hver onsdag eftermiddag. Caféaktiviteten har kastet en række integrationsfremmende aktiviteter af sig som fx lektiehjælpsordninger, besøgsven- og kontaktfamilie-ordninger, fællesspisning, kolonihave-projekt mm. Caféen er overordnet set en aktivitet, som biblioteket har givet engagerede borgere medejerskab til, og som samtidig er med til at styrke en positiv integration.

Læs hele artiklen Se kommentarer

'Et sekund ad gangen' – et litteraturforløb for femte klasse

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved
Børnebibliotekarer på Blågårdens Bibliotek

12.10.2015

'Et sekund ad gangen' var et litteraturtilbud udarbejdet af Blågårdens Bibliotek til folkeskolernes femte- og sjetteklasse som en del af 'Åben skole'. Konkret har vi afholdt forløbet med tre femteklasser på Nørrebro Park Skole. Intentionen med litteraturtilbuddet var, at vi gennem fiktionen ville åbne op og diskutere aktuelle emner og tage litteraturen med ud i den virkelige verden; tænke udover romanen og måden, hvorpå man arbejder med litteratur i dansktimen. Omdrejningspunktet blev romanen 'Et sekund ad gangen'. Vi ville række ud over bogens handling. Den fiktive historie og dens karakterer skulle perspektiveres og sætte gang i refleksioner hos eleverne ud fra romanens hovedtemaer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odder inviterer på kaffe

Af Gitte Buur Rasmussen
Månedens artikel: september 2015
Bibliotekar, Odder Bibliotek

09.09.2015

Hvordan får vi danskere og flygtninge til at mødes og tale sammen? Sådan helt lavpraktisk. I Odder har vi, med biblioteket som facilitator, skabt mulighed for et uformelt møde mellem odderboere og flygtninge i kommunen en søndag i september. Vi har kaldt det: ”Odder inviterer på kaffe”. Odderboerne er blevet opfordret til at åbne deres hjem og invitere et par flygtninge eller en hel familie på kaffe denne søndag. Flygtningene har fået tilbudt at besøge et dansk hjem og øve sig i det danske sprog. Biblioteket har stået for koordineringen, PR og spredning af det glade budskab samt tilmelding og matching af gæster med værter. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på eventen fra begge sider, og dagen må betragtes som en succes. Mantraet for det hele har været: ”Keep it simple”.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Åbning af faglitteraturen - Når faglitteratur bliver lystlæsning

Af Lone Petersen og Mai-Britt Dreier Jensen
Bibliotekarer, Fredericia Bibliotek

09.09.2015

”Åbning af faglitteraturen” er et projekt for drenge i fjerde klasse, som skal vække drengenes læseglæde og lysten til viden og faglitterær læsning gennem oplevelsesbaserede og eksperimenterende aktiviteter, samt skærpe deres kildekritiske sans. Undersøgelser viser, at mange drenge sjældent læser skønlitteratur af lyst, men foretrækker faglitteratur. Lystlæsning forbindes mest med skønlitteratur, og læselystkampagner for målgruppen har ofte skønlitteraturen som sigte. Derfor vælger en del drenge helt lystlæsning fra. Et delmål med projektet var at skabe et nyt og anderledes læringsrum for drengene med fokus på de taktile sanser og eksperimenterende læring i et uformelt læringsrum uden for skoleregi.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Nepals biblioteker ødelagt

Af Anja Møller Rasmussen
Senior Manager. Knowledge Management and Communication

31.08.2015

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dansk bibliotekar sikrede informationer til nødhjælpen i Nepal

Af Anja Møller Rasmussen
Månedens artikel: august 2015
Senior Manager. Knowledge Management and Communication

31.08.2015

Anja Møller Rasmussen arbejder i Nepal. I denne artikel skriver hun om sin oplevelse af jordskælvet den 25. april i år, og om hvordan hun og hendes medarbejdere på kort tid var med til at sikre indsamlingen af informationer, der gjorde, at nødhjælpen nåede frem.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket som litterært makerspace

Af Naja Bjørn Nielsen
Team Rum og Kommunikation, Roskilde Bibliotekerne

13.08.2015

Roskilde Centralbibliotek inviterede i foråret 2015 til et innovativt læringsforløb om litterære makerspaces. Med udgangspunkt i makerkulturen skulle deltagerne udvikle en række nye koncepter for litteraturformidling og kreativ inddragelse, på tværs af faglige kompetencer.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Med biblioteket på festival

Af Martin Arthur Andersen
Kommunikationsmedarbejder i Thisted Kommune

09.07.2015

Thy Rock. Thisted Bibliotek har for en stund forladt bogsamlingens trygge rammer. Servicebilen er pakket med alskens habengut – quizspil, kondomer og lekture. Og nu er vi næsten klar. Her følger vores beretning om et par dage på en dyrskueplads i det nordvestlige hjørne af Danmark.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læs igen - Lyst til oplevelser

Af Bodil Hejlsvig
Bibliotekar ved Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

06.07.2015

Læs igen - Lyst til oplevelser. Som et af projekterne under Danmark Læser modelkommuneforsøg, har Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne gennemført et projekt med arbejdspladslæsning. I tæt samarbejde med virksomheden JSB Plast i Ringkøbing har vi afprøvet forskellige læsetiltag for at få flere til at læse.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rum efter behov

Af Mikkel Fabritius Sørensen

30.06.2015

Hvad kommer først: Rummet eller behovet? KøgeBibliotekerne har i samarbejde med UiWE gennemført projektet Rum efter behov. Projektet viser, at alle brugere vi har talt med har været i stand til at sætte ord på hvorfor de kom på biblioteket i dag. Projektet viser også, der kan være stor forskel på intentionen med biblioteksbesøget og det der faktisk udspiller sig.

Læs hele artiklen Se kommentarer

DR Klub Jazz: Nye jazzklubberpå bibliotekerne

Af Niels Mark

25.06.2015

Jazz Danmark, DR og Bibzoom inviterer bibliotekerne til at åbne nye jazzklubber i lokalområdet. Flere biblioteker har allerede meldt sig til etablering af klubberne DR Klub Jazz. Vil I være med?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Samhørighed på musikområdet er nøglen til succes

Af Niels Mark

25.06.2015

Bibliotekerne har alle muligheder for at spille en central rolle i fremtidens musikformidling, men det kræver at vi står sammen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ud af biblioteket

Af Nanna C. Rohweder

24.06.2015

Vi skal ud med den levende historie til folk. Det er ideen bag to Vestegnsbibliotekers nye indsats ”Rebranding” Gülizar Tas fortæller på en `Poetisk pause´ i fængslet og Margit Henriksen fortæller på en `Lysvandring´ i nabokvarteret. Begge dele er blevet en del af deres arbejde på biblioteket siden de for halvandet år siden startede på ”Projekt Rebranding”. Margit og Gülizar har sammen med 3 andre kollegaer lært at fortælle historier af fortæller Anette Skov Friis: ”Det handler om at give kommunens borgere smukke oplevelser med den mundtlige fortælling.” Projekt "Rebranding" er et samarbejde mellem Gadehavebiblioteket i Høje Tåstrup og Hedemarkens bibliotek og medborgercenter i Albertslund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Gottfrieds store dag

Af Morten Ammitzbøll
Kulturformidler

03.06.2015

Hvad kan bibliotekerne gøre for at inddrage ældre medborgere og plejehjemsbeboere? Det giver projektet 'Frederiksbergfortællinger genfortalt’ et bud på. Fire unge forfattere og kunstnere har besøgt fire beboere fra plejehjemmet Dronning Anne-Marie Centret og hørt på deres mange historier fra et langt liv på Frederiksberg, og ud af det er kommet en samling skønlitterære tekster og tegninger, som blev præsenteret på Biblioteket Frederiksberg torsdag d. 16. april. Her var en stor del af plejehjemmets beboere tilstede, og det blev en festlig og livsbekræftende eftermiddag med møder på tværs af generationerne og besøg af en brugergruppe, der ikke sædvanligvis er at finde på biblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Book-Walk In Randers

Af Peter Elmelund

03.06.2015

Randers Bibliotek deltog i byens ”Open-by-night” med vores flotte pink og grå bogbus, der ekstraordinært havde en rød løber ud på pladsen i Randers’ centrum. Og her kom på slaget otte en cat-walk, som ikke var en almindelig cat-walk, men selvfølgelig en Book-Walk. Til smægtende Disney-toner valsede en yndig prinsesse frem i gul balkjole, og konferencieren gav et kort rids over de mange prinsesser, der gennem tiden har givet næring til mange romantiske drømme. Musikken blev alvorligere, selveste Gandalf tronede majestætisk frem, og Tolkiens banebrydende univers rulledes frem. En halv snes kendte og meget forskellige helte defilerer denne aften forbi. Efter Book-Walk’en var bogbussen åben for publikum indtil kl. 22, og vi fik denne aften nye lånere. En anderledes måde at formidle på!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekssamarbejder i demokratiets tjeneste

Af Ida Marie Fich

02.06.2015

Brønderslev og Frederiksberg. To punkter på danmarkskortet, der knap nok kan synes længere væk fra hinanden – geografisk, kulturelt og socialt. Men betyder det, at vi som biblioteker ikke kan samarbejde på tværs af forskellene? ”Nej da!”, sagde bibliotekarer og ansvarlige for børnearrangementer Christina Helle Kjær (Biblioteket Frederiksberg) og Louise Eltved Krogsgård (Brønderslev Bibliotek) til hinanden, da de indledte det fælles børneteater-projekt Lige Lovlig. På flere planer er projektet et bevis på, hvordan biblioteket stadig har en demokratisk rolle at udfylde i samfundet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rap og Poesi på Blågårdsplads

Af Helle Laursen og Dorte Rugtved

28.05.2015

På Blågårdens biblioteks har vi i foråret 2015 haft fem 4. klasser til at udforske Nørrebro gennem foto og ord, under overskriften ”Rap og Poesi på Blågårdsplads”. Projektet var faciliteret af bibliotekar Dorte Rugtved og bibliotekar Helle Laursen og var vores første bud på understøttende undervisning til folkeskolen. Det var tænkt som et tværfagligt forløb målrettet fagene dansk og billedkunst. Undervisningsforløbet indebar tre besøg på biblioteket, som endte med at børnene optrådte med deres raps om Nørrebro. Hele projektet afsluttes endeligt inden sommerferien, hvor vi har samlet børnenes rap-tekster og billeder til en bog, som de alle deltagerne får, og der der bliver to eksemplarer til udlån via Demoteket. Læs om vores intentioner og erfaringer omkring samarbejdet med skolerne og elever

Læs hele artiklen Se kommentarer

Transformativt Bibliotek: Biblioteket tilpasser sig automatisk gæsternes ønsker og behov

Af Henrik Secher Nielsen
Projektleder

12.05.2015

Tænk, hvis biblioteket helt automatisk tilpassede sig gæsternes ønsker og behov. Ideen er faktisk allerede realiseret, og vi kalder det Transformativt Bibliotek. Det transformative bibliotek identificerer målgrupper i rummet og transformerer rummet, så det er målrettet de gæster, der er på biblioteket lige nu. Målgrupper identificeres ved at indsamle data, for eksempel når gæsten lukker sig ind, færdes i bestemte zoner eller afleverer bøger, film eller musik. På baggrund af disse informationer kan systemet tænde spots i udvalgte områder, afspille lyd eller starte storskærme med indhold, der er målrettet gæsten. Systemet er fuldt skalerbart, i forhold til hvilke datakilder der kan indikere målgrupper, og hvad der kan forandres, startes, tændes, slukkes osv. Kun fantasien sætter grænser.

Læs hele artiklen Se kommentarer

At læse med små børn - når to faggrupper beriger hinanden

Af Lone Skovgaard

30.04.2015

HvidovreBibliotekerne har i foråret 2015 haft et litteraturforløb til kommunens daginstitutioner. Forløbet har bestået af booktalks til det pædagogiske personale i fire institutioner. Når en bibliotekar formidler god børnelitteratur på en ny måde ude i institutionerne til pædagoger, er det muligt at engagere førskolebørn i litteratur. Når to faggrupper, bibliotekarer og pædagoger samarbejder, skabes der et mulighedsrum, hvor børns evne til at forstå billederne forøges. Børnenes kendskab til hvordan historier er opbygget skærpes, og litteraturen åbner sig for dem.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Professionel vildrede – hvilke problemer skal professionerne tage sig af

Af Flemming Svith og Ketty Jensen

29.04.2015

'Haves: Særlig viden og kompetencer til at fremskaffe og systematisere information. Ønskes: Et samfundsmæssigt problem, som vi kan løse. Kh Bibliotekarprofessionen'.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ny prototype for visuel søgning imponerede på DB’s årsmøde

Af Naja Bjørn Nielsen

28.04.2015

En del af projektgruppen bag Palles Gavebod var med på årets bibliotekspolitiske topmøde i Aarhus for at løfte sløret for deres helt nye og visuelt baserede søgefunktion. Prototypen vakte begejstring blandt de biblioteksfaglige.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mit børnebibliotek i et af Afrikas største slumområder

Af Ilse Christensen

24.03.2015

Til hverdag er jeg bibliotekar i Brande, men jeg rejser jævnligt til Afrika, hvor jeg har startet flere biblioteker. Senest i slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Makerspace – innovation og kreativitet i øjenhøjde

Af Randi Kristensen

25.02.2015

Hvordan forener man de unges opfattelse af biblioteket med hvad vi kan tilbyde? Der er mange tanker, frustrationer og vilje bag dette spørgsmål. I Vesthimmerland tager vi et skridt i den rigtige retning med indvielsen af Makerspace på Aars Bibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Rum & relationer

Af Lisbeth Roed

10.02.2015

Rum & relationer handler om at undersøge og udvikle scenarier for det multifunktionelle ankomstrum i fremtidens kulturhuse. Formålet er at udvikle og afprøve ideer og forslag til design og indretning af rummet, så rum og relationer passer til hinanden. Projektet arbejder ud fra tesen: RUMMET SOM VÆRT. Hvad skal der til for, at rummet opleves indbydende, favnende og relevant for mange forskellige brugere af det enkelte kulturhus. Vejle Bibliotekerne, Biblioteket Sønderborg og Vejle Kommune har i samarbejde med Designskolen i Kolding stået bag projektet. Konkret udmøntede det sig i en rapport med inspiration, metoder og anvisninger på optimal indretning i et multifunktionelt ankomstrum samt et diskussionsspil – et brætspil - som kan anvendes som dialogredskab i indretningsprocessen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Gratis diasshow til storskærme

Af Peter Birk

30.01.2015

Somme tider ser man tomme storskærme på bibliotekerne. Det er kedeligt, og synd når nu bibliotekerne er så gode udstillingsvinduer. Fotogruppen Compose vil gerne tilbyde bibliotekerne gratis diasshows som kan vises på bibliotekets storskærme når skærmene ikke er optaget af andet – eller fordi det er bedre end hvad man ellers har til rådighed.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digital guide: Skab engagerende formidling med gamification

Af Suzette Frovin

16.01.2015

Elementer fra spilverdenen puster liv i biblioteksformidlingen. Hjørring Bibliotekerne, Guldborgsund-bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker har i et fælles projekt (2013-2015) støttet af Kulturstyrelsen været på opdagelse i spilverdenen for at afsøge gamification-potentialet i biblioteks- og kulturformidling, både som et praktisk og strategisk som strategisk redskab. Resultaterne er samlet i en ny digital guide, der indeholder masser af input og inspiration til, hvordan du kan bruge gamification i den daglige kulturformidling. Guiden sendes ud på mail til alle interesserede i et forløb over syv uger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Besøg af vild, klog og dyb leg

Af Anne Noller Nygaard

15.01.2015

I et hjørne svinger en dreng sig på en gynge i et stillads. Længere inde i rummet lyder der dæmpede stemmer fra en skovhule. Ovre mod skrankerne leger far og søn med en høj puttekasse. Sådan cirka har lege udfoldet sig i efteråret på Hinnerup - og Kolding biblioteker. Det er Børnekulissens sanse-udstilling ”Hist & Her”, der har været på besøg. Læs hvad bibliotekarer i Hinnerup og Kolding oplever at udstillinger som ”Hist og Her” kan: forandre rummet, indbyde til nye lege, bryde hverdagen for børn og voksne og være en del af et dannelsesprojekt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Litteratur på farten – hvor du mindst venter det

Af Vita Andersen

12.01.2015

I efteråret 2014 sendte Aalborg Bibliotekerne to bogcaféhold med forfatter, musiker og fortællere på turné i Region Nordjylland til så vidt forskellige steder som byrådssale, McDonald´s og en motorcykelklub. Projektet blev til i et samarbejde mellem alle de nordjyske biblioteker og Region Nordjyllands Kulturpulje KulturKANten. Formålet var at formidle litteratur på en ny og anderledes måde – på steder, hvor man mindst venter det - ud til en større del af borgerne end dem, der sædvanligvis benytter bibliotekernes kulturelle tilbud og aktiviteter. Temaerne var Magten og Tilbageblik - groft sagt et specielt henvendt til mænd og et der appellerer bredt. Med os havde vi Kurt Kragh, tidligere chef i Rejseholdet og Jens Blendstrup, der læste højt fra sine Luskefisefortællinger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Borgernes bibliotek

Af Christian Korsgaard

12.01.2015

Tæt dialog med borgerne og et bevidst forsøg på at skubbe grænserne for hvordan et bibliotek kan se ud, har skabt forandringer i Esbjerg. Personalet føler sig fagligt udfordret – på den gode måde.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kulturelt LæringsCenter Viborg - et samarbejde på tværs

Af Anne-Mette Myrhøj

07.01.2015

Få besøg af en forfatter, få opskriften på skidne æg til påske, lær om hedeopdyrkning i Kongenshus Mindepark eller geologien omkring Mønsted Kalkgruber. Der er mange kulturelle læringstilbud, som man ikke finder, hvis man ikke kender dem i forvejen. Det er udgangspunktet for initiativet Kulturelt LæringsCenter Viborg, en platform, der samler aktuelle tilbud, så de bliver brugt – også fra de små aktører. Den digitale platform, KLC Viborg, er til for 0-18 årige og deres pædagoger og lærere. Den er et samarbejde på tværs mellem biblioteket og skolebiblioteket.

Læs hele artiklen Se kommentarer