Kulturelt LæringsCenter Viborg - et samarbejde på tværs

Af Anne-Mette Myrhøj
07.01.2015

 


Mange lærere og pædagoger vælger ofte det, de kender, selvom de er åbne for mange typer af kulturtilbud, der kan understøtte deres faglige undervisning i skolerne eller pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Et besøg på KLC Viborg giver et let overblik over, hvad der sker lige nu og hvor, og platformen dækker hele den store kommune.

KLC Viborg vil være den foretrukne platform, der samler læringstilbud til gavn for børn og de unge.

"Det er vigtigt, at KLC giver lærerne et sted at vælge mellem kommunens mange forskellige læringstilbud uden for klasselokalet. Inddragelse af omverdenen er et væsentligt element i folkeskolereformen, og KLC Viborg er et frisk pilotinitiativ, der netop gør det let for pædagoger og lærere at vælge nye, spændende kulturtilbud, de kan inddrage i børn og unges udvikling og læring", siger Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Børn og Unge i Viborg Kommune.

KLC Viborg er som den eneste af den type læringsportal en del af Skoletjenesten.dk, som er et nationalt tiltag, der giver et overblik over kulturelle læringstilbud i både Øst- og Vestdanmark. KLC Viborg blev til på baggrund af et kulturnetværksmøde i 2012, og med folkeskolereformen satte biblioteket og Børn- og Ungeforvaltningen ind med midler til to dages fuldstidsarbejde om ugen i KLC sekretariatet, som et led i kommunens børnekulturstrategi.

"Der ligger en masse god, gemt læring derude, som skal komme børn og unge til gode. Jeg skal f.eks. tale med en forfatter, der har tænkt sig selv som et "læringstilbud". Vi skaber kontakterne og etablerer forbindelsen mellem de kommunale institutioner og de mange spændende ting, der sker i omgivelserne lige nu", siger skolebibliotekar og sekretariatsansat i KLC Viborg, Marianne Nielsen.

Platformen retter sig mod dagplejere, daginstitutioner, grundskole, specialskoler, og ungdomsuddannelser, og koordineres af et sekretariat bestående af en skolebibliotekar og to bibliotekarer på Børnebiblioteket i Viborg.

Man kan besøge Kulturelt LæringsCenter Viborg på www.klcviborg.dk og kontakte dem på mail klcviborg@viborg.dk eller ringe til skolebibliotekar Marianne Nielsen på 4171 9697, bibliotekar Dagny Vistisen på tlf. 8787 3554 og bibliotekar Anne-Mette Myrhøj på tlf. 8787 3441.

 

Skriv en kommentar