Transformativt Bibliotek: Biblioteket tilpasser sig automatisk gæsternes ønsker og behov

Af Henrik Secher Nielsen
Projektleder
12.05.2015

 

Transformativt Bibliotek. Modelfoto - Randers Bibliotek.

Projektet Transformativt Bibliotek er opstået fra en idé om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne og ved at omsætte real-time bruger-tilstedeværelse til brugerrettet formidling.

Idéen er opstået ud fra et ønske om at kunne tilbyde en bedre formidling, ikke mindst på de ubemandede filialer. Der er hentet inspiration fra detail- og museumsbranchen, hvor personaliserede oplevelser baseret på elektroniske muligheder er i stor fremdrift.

Prototypen har kørt i åbne biblioteker i Randers (Randers Bibliotek Syd) og ved Silkeborg (Them Bibliotek) med mange selvbetjente timer hver uge, men vil også kunne tilpasses et stort fuldt bemandet hovedbibliotek.

Prototypen opsamler data når borgerne lukker sig ind, når de bruger selvbetjeningsautomater og mens de færdes i bestemte zoner i biblioteket. Disse data bearbejdes og resultatet bruges til digitalt at stille biblioteket i forskellige modes. Ved modes forstås et tema eller emne, som vælges ud fra input data. Output kan eksempelvis være opstart af en bestemt præsentation på en storskærm.

Transformativt Bibliotek. Modelfoto - Randers Bibliotek.

Der er arbejdet med et afgrænset antal brugerorientere modes, 8 forskellige i Randers og 5 i Silkeborg. Hvis for eksempel input til systemet indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende i biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på storskærmene sig, så indholdet for netop denne gruppe, bliver top-relevant, måske starter der også musik op i børnebiblioteket og højtalerne annoncerer et børnearrangement på tirsdag.

Systemet er skalerbart både hvad angår input og output. I forbindelse med prototypen har input været data om alder og køn fra indgangskontrol, beholdningsoplysninger på afleveret materiale fra selvbetjeningsautomater og bevægelse i bestemte område af biblioteket fra motion-detection kameraer. Hvert bibliotek har været udstyret med et styringssystem, leveret af Cordura A/S, som har stået for beregning og tænd/sluk af de forskellige modes. Output har været afgrænset til brug af storskærme. Hvert bibliotek har haft 3 storskærme med tilhørende medieafspillere.

Projektet bærer spiren til et nyt formidlingsparadigme, hvor viden om brugertilstedeværelse genererer forandringer i formidlingsindhold m.m. Det viser en ny vej for digital formidling, hvor formidlingen indholdsmæssigt forandres digitalt. Formidlingen fungerer uafhængigt om der er personale til stede. 

Projektet ses som version 2.0 af det åbne, selvbetjente bibliotek og som bidrag til Modelprogram for folkebiblioteker.

Transformativt Bibliotek er udviklet af Randers Bibliotek i samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og Cordura A/S. Projektet er økonomisk støttet af Kulturstyrelsen.

Besøg projektets hjemmeside på http://www.transformativtbibliotek.dk.

 

Skriv en kommentar