Bibliotekssamarbejder i demokratiets tjeneste

Af Ida Marie Fich
02.06.2015

 

”Når man siger Grundlovspulje og bibliotek i samme sætning, kan man meget nemt forestille sig noget utrolig usexet med en foredragsholder, der udfolder Grundlovens spidsfindigheder,” fortæller Louise Eltved Krogsgård. Hendes samarbejde med kollegaen og teatret fra storbyen om at formidle Grundloven til 2. og 3.-klasser brød dog med alle forestillinger om biblioteket og demokratiet som støvede samfundsinstitutioner. Den interaktive forestilling, hvor børnene mærker Grundlovens udvikling og betydning på egen krop, blev et af otte udvalgte projekter, der fik penge af Folketingets Grundlovspulje. Men før en ansøgning til puljen kom på tale, mødtes de to projektledere til en privat fest, hvor tanken om at samarbejde på tværs af landet opstod.

http://www.bf.dk/sitecore/shell/sitecore/content/Applications/~/media/Bibliotekspressen/LS/Images/512%20KB%20%20.%20%20Forestillingsbillede2.jpg.jpg?bc=White&db=master&h=128&la=da&thn=1&ts=e2f78026-fc9f-4c2a-b5bd-9e95c7b8e3dc

Samarbejde mellem by og land

”Det er jo helt vildt så stor forskel, der er på vores råderum, brug af frivillige og penge til arrangementer. Jeg tænkte allerede der, at det kunne være fedt at lave noget sammen med et sted, der er så forskelligt fra vores,” fortæller Christina om mødet med Louise, som kan fortælle om, hvordan en lille økonomi og store afstande har indflydelse på samarbejdet med bibliotekets målgrupper i Brønderslev:

”I Brønderslev har vi 40 kilometer til nogle skoler og er nødt til at stille transport til rådighed for skoler og børnehaver, for at de kan komme til vores arrangementer. På Frederiksberg har alle jo meget nem adgang til biblioteket. Til gengæld har vi så et mobilt biblioteket, som kan komme til skolerne."

Man kunne tro, at så markante forskelle gjorde det besværligt at samarbejde, men begge bibliotekarer fortæller med stor glæde om et meget lykkeligt ægteskab. De mener, at mange biblioteker kan lade sig inspirere af ikke at være bundet af fordomme om hinanden, når de samarbejder på tværs:

”I tidligere samarbejder har vi jo typisk fundet biblioteker, der ligner os ud fra, hvad vi har til fælles. I samarbejdet med Frederiksberg har vi derimod anerkendt, at, ja, der er nogle ting, der er fundamentalt forskellige, men lovene de gælder altså os alle sammen uanset,” fortæller Louise.

Christina er enig: ”Da jeg ringede til Louise for at præsentere ideen, var hun på med det samme. ”Skal du ikke lige tale med din ledelse først?”, spurgte jeg. ”Jo jo, men vi vil godt,” sagde hun.Efter 10 minutter havde hun fået grønt lys, mens jeg stadig manglede at fremlægge projektet for min chef. Der er så mange flere led, der skal med på råd, et større sted som Frederiksberg. Det har gjort det så nemt at arbejde sammen, at Brønderslev bare har sagt ”ja” til alt, vi er kommet med.”

Netop samarbejdet mellem to så forskellige biblioteker understreger forestillingens demokratiske fokus. Men hvorfor overhovedet beskæftige sig med Grundloven på biblioteket - og så med børn som målgruppe?

http://www.bf.dk/sitecore/shell/sitecore/content/Applications/~/media/Bibliotekspressen/LS/Images/512%20KB%20%20.%20%20Forestillingsbillede3.jpg.jpg?bc=White&db=master&h=128&la=da&thn=1&ts=b9e3aa92-cfa7-4eed-808b-e1ad036b0b60 

Grundlovssikrede rettigheder til FIFA 15

Både Louise og Christina mener, at en af bibliotekets vigtigste funktioner er at give fri adgang til viden, kultur og ligeværd, og at det derfor ikke er tilfældigt, at en forestilling som Lige Lovlig foregår på et bibliotek:

”Det er på en og samme tid er et biblioteksprojekt og et kunstprojekt, og når jeg har budt velkommen, har jeg netop sagt: Velkommen på biblioteket, ”fortæller Christina. ”For mig er det vigtigt, at børnene får erfaring med, at man kan opleve teater om Grundloven på biblioteket. Forestillingen får jo sit eget liv, når teatret skal ud og turnere med den, men det er en af mine kæpheste, at man lærer om sine rettigheder og demokratiet på biblioteket.”

Når børnene inddrages af skuespillerne og oplever at være kvinder eller fattige uden stemmeret i forestillingen, får de erfaring med en af grundpillerne i det danske demokrati : vores ytringsfrihed. Et noget omstridt begreb i 2015, som det ifølge Louise ikke desto mindre er bibliotekernes fineste opgave at formidle:

”I Brønderslev oplever vi, at grupper som asylbørn bliver både fænget af og undres over vores demokratiske styreform. Og vi tager det jo for givet, at biblioteket er et frit offentligt rum, hvor vi har fri adgang til stemmeret, lige værd og viden. I en verden, hvor børn lever med terror, er det meget vigtigt, at vi formidler de her grundlovssikrede rettigheder, som f.eks. betyder at vi har ytringsfrihed.”

”Det er da stort at bo i et land, hvor man har grundlovssikrede rettigheder til FIFA15 – og til at stemme,” afslutter Louise.

 
http://www.bf.dk/sitecore/shell/sitecore/content/Applications/~/media/Bibliotekspressen/LS/Images/20150418%20%20.%20%20%20Lige%20Lovlig.jpg.jpg?bc=White&db=master&h=128&la=da&thn=1&ts=282420b9-0ed7-43e0-b198-c29344424000

OM LIGE LOVLIG

Børneteaterforestillingen Lige Lovlig er blevet til i samarbejde mellem Biblioteket Frederiksberg, Brønderslev Bibliotek og Hr. Teater og er et af de otte projekter, som har fået støtte via Folketingets Grundlovspulje. Puljen er oprettet i anledning af, at Danmark i år kan fejre 100-året for grundloven af 1915, der blandt andet gav kvinder stemmeret. I forestillingen bliver alle tilskuere udstyret med stemmekort i rød og grøn, og undervejs bliver de grundlovssikrede rettigheder og Grundlovens tilblivelse gennemgået i et letforståeligt sprog. Da skuespillerne pludselig bliver uenige om noget, skal børnene stemme om, hvem der har ret. På den måde sætter forestillingen det enkelte barn i centrum og giver mulighed for refleksion om begrebet medborgerskab og barnets egen rolle heri. Lige Lovlig har spillet på Biblioteket Frederiksberg, April Festival i Frederikssund og Brønderslev Biblioteket. I efteråret tager Hr. Teater på turne med forestillingen over hele landet.

 
Om forfatteren

Ida Marie Fich er kommunikations-

medarbejder på Frederiksberg Bibliotek


Skriv en kommentar