Gottfrieds store dag

Af Morten Ammitzbøll
Kulturformidler
03.06.2015

 Livsbekræftende. Således beskriver de medvirkende projektet Frederiksbergfortællinger genfortalt, der er et samarbejde mellem Biblioteket Frederiksberg, plejehjemmet Dronning Anne-Marie Centeret og skribent Lea Fløe Christensen.    

Sidstnævnte har sammen med forfatterne Irmelin Prehn og Victor Boy Lindholm og illustrator Pauline Drasbæk besøgt fire beboere fra Dronning Anne-Marie Centret og hørt på deres mange historier fra et langt liv på Frederiksberg.

Ud af dette er kommet en publikation med skønlitterære tekster og tegninger, som de fire unge kunstnere præsenterede ved et festligt arrangement på Biblioteket Frederiksberg torsdag d. 16. april.  

Gerda, Irene og Gottfried – tre af de fire beboere, der havde indvilliget i at give de unge kunstnere indblik i deres livsfortællinger – sad på første række under arrangementet, hvor de sammen med deres naboer fra plejehjemmet og bibliotekets andre lånere kunne opleve fortidens minder blive til vakt live i ord og billeder.

Plejehjemsbeboerne skal ind i biblioteksrummet
For bibliotekar Anne Marie Johnsen, der har repræsenteret Biblioteket Frederiksberg i projektet, var arrangementet en succes af især to årsager:    


  • For det første fik vi plejehjemsbeboerne ind på biblioteket, hvor de ellers ikke kommer. For det andet bidrog deres tilstedeværelse til at skabe en livsbekræftende atmosfære, som bredte sig til alle i biblioteksrummet.  

Det helt afgørende var, fortæller hun, at arrangementet foregik om eftermiddagen midt i voksenafdelingen, hvor mange lånere lægger vejen forbi:

  • Det betød, at plejehjemsbeboerne blev en del af biblioteksrummet, og at bibliotekets andre gæster ikke kunne undgå at blive inddraget i den inkluderende stemning, der kendetegnede arrangementet.

Bibliotekets læring er således, at tilstedeværelsen af plejehjemsbeboere indvirker positivt på biblioteksrummet, og at man man ikke skal være bange for at invitere dem indenfor.  

  • Eftermiddagen forløb over al forventning, selvom publikum talte demente og svært bevægelseshæmmede – også takket være Dronning Anne-Marie Centrets dygtige og rolige personale, der håndterede gæsterne virkelig godt. Et givende samarbejde
Frederiksbergfortællinger genfortalt har således givet Biblioteket Frederiksberg nogle brugbare erfaringer, men hvordan oplevede plejehjemmets beboere arrangementet? Ifølge forstander ved Dronning Anne-Marie Centret Dominique Nguyen har oplevelsen haft stor betydning især for de beboere, hvis livshistorier blev genfortolket: 

  • Gottfried er livet helt op. Han synes, det er pragtfuldt, at hans historie er blevet fortalt, og dagen efter arrangementet fortalte han, at det havde været den bedste dag i hans liv. Samme glæde ved oplevelsen har Irene og Gerda givet udtryk for. 

Også for plejehjemmet som helhed har samarbejdet med biblioteket og de unge kunstnere været en meget givende oplevelse:   

  • Vi får noget kultur og livsglæde ind i huset, hvilket er utrolig positivt. Set i forhold til hvor høj kvalitet, det munder ud i, og hvor god en oplevelse, det var for beboerne, er det en rigtig god byttehandel, siger Dominique, der gerne vil indgå i flere samarbejder med biblioteker, uddannelsesinstitutioner og lignende.  

Hun fremhæver også det glædelige ved, at publikationen med tekster og tegninger nu og for eftertiden kan lånes på biblioteket. Dette er noget, beboerne er meget stolte over, fortæller hun.

Biblioteket – også et sted for plejehjemsbeboere
Alt i alt må projektet således siges at være en stor succes, og der var smil over hele linjen, da Dronning Anne-Marie Centeret som afrunding på eftermiddagen knappede champagnen op og uddelte blomster til de unge kunstnere og de tre tilstedeværende hovedpersoner Irene, Gerda og Gottfried.

En passende afslutning på et livsbekræftende arrangement, som beviser, at man sagtens kan komme på biblioteket, selvom man bor på plejehjem.    

Skriv en kommentar