Samhørighed på musikområdet er nøglen til succes

Af Niels Mark
25.06.2015

 

Der strømmer konstant vindstød af orkanstyrke ind over musikbranchen. Næsten dagligt kan man læse om de skarpe konkurrencer mellem de globale musiktjenester. Senest med fødslen af Tidal-tjenesten der med sin kamp mod freemium-modellen for alvor vil krydse klinger med Spotify. Og snart ser to nye giganter dagens lys når Apples tjeneste Beats og Youtubes Music Key for alvor går i luften. 
Konkurrencen blandt de kommercielle aktører er benhård, og midt i krydsfeltet mellem rettighedshavere, pladeselskaber og udbydere skal bibliotekerne varetage rollen som formidler og indholdsleverandør til danskerne uden skelen til betalingsevne og -vilje.


Intensiv satsning på den digitale musik
Ligesom pladeselskaberne, har bibliotekerne gennem årene holdt fast i de fysiske medier, imens satsningen på den digitale musik har dannet grundlag for mange debatter om, hvorvidt det var et prioriteringsområde for bibliotekerne. Satsning på de fysiske medier til det fysiske biblioteksrum er en god ide, men afgørende for bibliotekernes fremtidige succes på musikområdet er et tilsvarende intensivt fokus mod det digitale musikrum. 
Bibliotekernes nøgle til succes i det digitale musikrum er at skabe en fælles kurs i de digitale musikfarvande. 


Betragter man musikmaskinen som en isoleret enhed, vil bibliotekerne i sagens natur have rollen som lillebror til de pengestærke musikgiganter. Kigger vi derimod på musikformidlingen har bibliotekerne alle tiders chance for at være med i front. Bibliotekernes mange fremragende initiativer over hele landet råber på opmærksomhed i den digitale verden - og med en fælles indsats på bibliotekerne kan vi nå rigtig langt.


Værdifulde netværker i musikbranchen
Igennem Bibzooms eksistens har tjenesten udviklet et værdifuldt netværk af samarbejdspartnere der spænder fra musikpressen, pladeselskaber og kunstnere via festivaler til brancheorganisationer og medievirksomheder herunder DR. 
Partnerskaberne resulterer i en række af de tiltag der foregår på bibliotekerne - ikke mindst med lytteklubberne P6 Beat og DR Klub Klassisk, og til efteråret åbnes muligheden for jazz-klubber i samarbejde med bl.a. DR P8 Jazz og Jazz Danmark. 
Kontaktfladen er stor og i kombination med kontakter fra øvrige musiktilbud fra bibliotekerne - herunder fra eMusik er netværksfladen endnu større. 


Fælles indsats, flere ressourcer, mere synlighed
Hvis bibliotekerne står sammen om én musiktjeneste vil synligheden selvsagt blive markant større. Udgiften pr bibliotek ville være lavere, og der ville være flere ressourcer til at give brugerne en endnu bedre teknisk musikløsning. 


Hvis bibliotekerne samtidig giver deres musikildsjæle og fagfolk mulighed for at levere indhold til tjenesten, vil bibliotekernes samlede vidensressourcer for alvor komme i spil på en fælles platform. Dermed vil tjenesten for alvor afspejle den status som de danske biblioteker har som vidensleverandører af højeste kvalitet. 


Hvidovre er et af de biblioteker i landet som for alvor lægger ressourcer i musikbibliotekarernes digitale formidling. Musikbibliotekarerne leverer indhold til deres lokale musikblog og samme indhold leveres til Bibzoom som promoverer via kanaler som nyhedsbreve til de 16.000 nyhedsbrevsabonnenter og via sociale medier til bl.a. de 7.500 Facebookfølgere. Ikke mindst artiklen om "Psykedelisk 60'er musik fra den amerikanske undergrund" er oplagt eksempel på hvordan bibliotekernes specifikke viden på nicheområder kan bringes i spil på bedste vis. Læs artiklen her.


Ikke ét - men hundredvis af reklamevinduer
Brønd-teknologien giver alle tiders mulighed for at dele artikler bibliotekerne imellem. Når bibliotekerne investerer i digitale tilbud til borgerne, bør der også investeres kræfter i at synliggøre tilbuddet overfor brugerne. 
Tiden er for længst forbi hvor man kunne etablere en online-shop og vente på at brugerne kom ind i butikken. Der skal reklameres for varerne i butikken gennem artikler og andre produkter på hjemmesider og sociale medier. Og tilbudsprodukterne ligger der allerede klar til brug: 
På Bibzoom har der alene i 2015 været produceret en lang række af musikguides: Guides i anledning af Carl Nielsens 150 års fødselsdag, Elvis Presleys 80 års fødselsdag, guides til festivaler som den landsdækkende Vinterjazz og SPOT Festival, for ikke at nævne rækken af guides til mastodonter inden for både klassisk og rytmisk musik, produceret til bibliotekernes lytteklubber. 


En række biblioteker reklamerer allerede for tilbuddene på hjemmesider og sociale medier, men hvis landets biblioteker i samlet trop bakkede op, ville eksponering af bibliotekstilbuddene mangedobles og samtidig ville de lokale bibliotekers hjemmesider aktiveres med spændende musiktilbud. Synligheden ville blive større og dermed ville forbrugstallene på platformen stige markant og bibliotekstjenesterne ville få en endnu mere central plads i rampelyset.


Med lanceringen af Tidal kan der være indikationer på, at freemium-modellen med gratis reklamebaseret musiktjeneste er på retur til fordel for en mere bæredygtig løsning hvor musik-økosystemet tilgodeses med en vis betaling til musikere og komponister. Er dette tilfældet kan bibliotekernes "gratis" musiktilbud til biblioteksbrugerne blive en endnu mere interessant spiller.


Forlader vi toget nu kan det være svært at hoppe på igen
Bibliotekerne var med helt fra begyndelsen hvor onlinemusikken blev født. Bibliotekssystemet har igennem partnerskaber med en lang række af interessenter skabt sig en vigtig position på musikmarkedet. 


Denne position ville for alvor forstærkes hvis landets biblioteker stod sammen om en musiktjeneste. Hvis bibliotekerne omvendt dropper en fælles musikløsning og dermed "stiger af toget" med digital musik nu  - bliver det rigtig svært at "hoppe på toget igen" - og dermed svært at tilbyde online-musik til biblioteksbrugerne igen.


Bibliotekerne har alle tiders chance for at være en central spille på onlinemusik-området, men det kræver en fælles front og fælles vilje til at stå sammen og vise den digital musikverden at vi har et unikt tilbud: Vi er videnspecialister, vi har hundredvis af fysiske rum hvor online-musikken kan levendegøres i form af lytteklubber, koncerter med unge talenter, artist talks i Krystalgade og meget mere. 


Lad os stå sammen og gribe chancen mens den stadig er der!  

Denne artikels emner

Om forfatteren: Niels Mark er hovedredaktør på Bibzoom og bibliotekar på Herlev Bibliotek.


Skriv en kommentar