Odder inviterer på kaffe

Af Gitte Buur Rasmussen
Bibliotekar, Odder Bibliotek
09.09.2015

 

Hvordan det hele begyndte

En aften i april 2015 var der indkaldt til borgermøde i Pakhuset i Odder (Pakhuset er et brugerstyret aktivitets- og kulturhus, red.). Her havde Frivilligcenter Odder taget initiativ til et borgermøde om den frivillige flygtningeindsats i kommunen. Baggrunden for mødet er, som vi alle kan se i nyhederne, alvorlig nok. Et hidtil uset antal flygtninge er enten kommet til eller er på vej til Europa. Der er behov for integration mere end nogensinde før. Overskriften for borgermødet var: ”Skal vi ikke forsøge at gøre det lidt bedre denne gang?”. Der er kommet meget godt ud af det møde.

En lokal mand, Povl Henningsen (i daglig tale P.H. :-) ), havde efter borgermødet en idé om en kaffe-event, som skulle bringe danskere og flygtninge sammen. Vi danskere får tit skudt i skoene, at vi ikke er så åbne over for folk, vi ikke kender. Ofte skal vi dog bare have et lille skub, så viser det sig, at vi ikke er så lukkede endda. I Odder Kommune har vi fået en del nye flygtninge, som er i gang med at lære dansk, men mangler nogle danskere at tale med. Måske ville de også synes, det var spændende at komme på besøg i et dansk hjem. Hvordan bringer vi de to grupper sammen? Svaret er: KAFFE!

Vi greb ideen på biblioteket. Den ville vi gerne være med til at realisere. Biblioteket bliver af mange opfattet som et neutralt sted, hvor alle kommer / har ret til at komme. Vi er vant til at håndtere tilmeldinger og samarbejde med mange forskellige aktører. Som jeg ser det, er biblioteket derfor oplagt som facilitator for en event som denne.

Hvordan gik det så?

Jamen, det gik da fantastisk! På dagen havde vi hele 26 danske familier, som var klar på at åbne deres hjem og invitere en flygtning på kaffe. Der kom ca. 35 flygtninge, som heldigvis også var klar på at drikke kaffe og øve sig i at tale dansk. Vi mødtes alle i det dejlige sensommervejr på bibliotekets parkeringsplads kl. 14. Nu skulle det store puslespil lægges – vi skulle ha’ matchet gæster med værter. Da vi ikke kendte alle helt indgående, kunne vi ikke lægge det på forhånd. Vi havde dog bestemt os for at starte med børnefamilierne og forsøge at få dem matchet med andre børnefamilier. Også for at børnene ikke skulle vente alt for længe.

Hassan, som har brugt alle sine eftermiddage, siden han kom til Danmark, med at læse lektier på biblioteket, er netop blevet familiesammenført med sin kone og fire børn fra Syrien. Der var straks en anden børnefamilie, som var frisk på at have de seks med sig hjem. En anden børnefamilie tog en syrisk mor med tre må børn samt TV2 Østjylland med hjem. Så kom vi til alle de enlige syriske mænd. Til danskernes ros skal siges, at de var kvikke til at melde sig, når jeg præsenterede Muhammad, Waheeb eller Khaled fra Syrien. Og sådan gik det slag i slag, indtil vi måtte melde ”alt udsolgt” af gæster. Det tog de tilbageblevne værter heldigvis som et positivt problem. Egentlig havde vi forestillet os, at gæsterne skulle ha’ lov til at tage ud to og to, så det måske føltes mere trygt, men det var der simpelthen for mange værter og for få gæster til.

Vi kunne for én gangs skyld lukke og slukke efter et arrangement på biblioteket uden at skulle rydde op og slæbe stole. Nu var det op til de danske familier og deres gæster at få en god eftermiddag ud af det.

Blev det så en god eftermiddag?

Ja, det mener jeg bestemt. Velvilligheden var stor. De mennesker, der kom denne søndag, ville virkelig gerne det her. Af de fem familier, jeg efterfølgende har ringet til, er der skabt én eller anden form for kontakt gæster og værter imellem. Nogle har aftalt at mødes hver mandag kl. 17 og øve det danske sprog. En anden ville hjælpe den syrisk uddannede tandlæge med at skaffe en praktikplads. En tredje sms’er lidt med sin gæst og vil prøve at undersøge mulighederne for fitness. En fjerde har allerede gang i noget samarbejde omkring import/eksport af kunsthåndværk og den femte familie ville forsøge at få hjulpet en enlig mor med tre børn med at få sig installeret i ny lejlighed. Det er da smukt.

PR og mund-til-mund-metoden

Denne events succes stod og faldt simpelthen med PR’en. Kom vi igennem med budskabet til både gæster og værter? Første skridt var at få lavet en flyer og en plakat – eller rettere to af hver: Én rettet mod gæster og én rettet mod værter. Dem distribuerede vi alle de steder, vi kunne forestille os, der fandtes interesserede: ”Tal dansk cafeen” for flygtninge, Kirkecentret, Frivilligcenter Odder, caféer, Biffen, Biblioteket naturligvis, Sprogskolen, tolke på rådhuset, Borgerservice/Jobcentret.

Værterne har vi desuden forsøgt at nå via de gængse kanaler: Infoskærm, annonce i ugeavisen, bibliotekets hjemmeside og Facebookside, kommunens arrangementskalender, Venligboernes facebookgruppe og gennem pressemeddelelser. Ret hurtigt havde vi fem-seks værter, men ingen gæster på tilmeldingsblanketten. Typisk! Danskerne er vant til at melde sig til, hvilket ikke altid er så udbredt i andre kulturer :-) Generelt har vi skullet ha’ is i maven helt til det sidste.

Gæsterne nåede vi via mund-til-mund-metoden. Vi har haft fat i udvalgte, aktive frivillige, som har en stor berøringsflade med især de syriske flygtninge i Odder. Vi har opfordret fremtrædende flygtninge til at sprede budskabet i deres netværk, på "Danmark lovers'" facebookside og ”Syrere i Odder”s facebookside. Og sidst, men ikke mindst, tog P.H. og undertegnede op på sprogskolen en tirsdag formiddag med en stak flyere, en tilmeldingsblanket og et par glade smil. Vi fik præsenteret konceptet i tre klasser. Dét gav pote. Her fik vi pludselig 30 tilmeldinger med os hjem. Vi kunne så kun håbe på, at alle havde forstået konceptet og også mødte op på dagen, hvilket de heldigvis gjorde.

Hvad har vi som bibliotek fået ud af eventen?

Jeg synes, vi har fået SÅ meget ud af den. For det første har vi fået en hel masse positiv respons fra både gæster og værter. ”Goodwill en masse”. Der er virkelig mange, der har sagt: ”Hvor er det bare en god idé, vi er trætte af, vi ikke er hjemme på dagen”, eller: ”det vil vi gerne støtte op om”. Så har vi fået en masse nye samarbejdspartnere, som også vil kunne trækkes på i andre sammenhænge, tænker jeg: Frivilligcenter Odder, lokale ildsjæle og sidst, men ikke mindst: Sprogcenteret. Sluttelig har vi fået lavet en event, som ikke kunne være mere hyper-aktuel og relevant end lige netop nu.

 

Skriv en kommentar