2016

Digitale tabletter på plejehjem

Af Helle Kundby Nygaard og Eva Højlund Christensen
Bibliotekarer ved Biblioteket Frederiksberg

01.02.2017

Hvert efterår rykker Biblioteket Frederiksberg ud på forskellige plejehjem i kommunen for at introducere kommunens ældre til tablets. Der er p.t. to bibliotekarer involveret i denne undervisning samt et hold af frivillige, som gerne vil lære fra sig og sidde en-til-en og lære ældre om tablettens mange muligheder. Vi har på nuværende tidspunkt været afsted fem gange, og det har hver gang været en stor succes med mange glade ældre, der er blevet meget klogere på tablettens mange muligheder. Vi starter vores introduktioner med et ganske kort oplæg med basisviden om tabletten. Derefter får de ældre selv lov at prøve. De har enten medbragt deres egen tablet, eller de låner en af biblioteket. Vi viser dem blandt andet, hvad biblioteket digitalt har at tilbyde, for eksempel eReolen og Filmstriben, men derudover tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes interesser og behov.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Are You New To Aalborg?

Af Bodil Bøtcher og Vita Andersen
Månedens artikel: december 2016
Bibliotekarer ved Aalborg Bibliotekerne

22.11.2016

Aalborg Bibliotekerne indledte omkring 2008 et projekt-samarbejde med International Citizen Service, velkomstcentret under Statsforvaltningen. Det var et EU-støttet projekt, der havde til formål at øge indsatsen for integration af internationale studerende og expats, der kom til Nordjylland. Vi fik igennem dette samarbejde mulighed for at komme i kontakt med målgruppen, og da EU-projektet ophørte, var det et stort ønske for Aalborg Kommune at videreføre arbejdet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Ønskebiblioteket fylder 5 år

Af Stine Hoffmeyer
Bibliotekar, Bibliotekshuset Rodosvej, Københavns Biblioteker

07.11.2016

I november måned 2011 startede Bibliotekshuset på Amager som de første i landet et helt nyt koncept kaldet »Ønskebiblioteket«, hvor brugerne fik mulighed for at komme til personalet med alverdens tanker og idéer til, hvordan deres yndlingsbibliotek skulle se ud.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket formidlet klods for klods: en LEGO stop motion-produktion

Af Christian Lauersen
Månedens artikel: november 2016
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

24.10.2016

Hvert år i slutningen af august og starten af september starter hundredtusindvis af nye studerende på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden. Bibliotekerne gør i den forbindelse en kæmpe indsats for at nå ud til de nye studerende og formidle bibliotekernes servicer og tilbud. Nye studerende kan dog være et hårdt publikum: Mange af dem starter et helt nyt liv, og biblioteket er meget sjældent centrum for det – de har travlt med at finde ud af, hvem de skal hænge ud med, hvor undervisningslokalerne ligger, og hvordan deres skema er skruet sammen. På Københavns Universitetsbibliotek har vi fundet en måde at nå dem uden at skulle trække dem igennem en 45-minutters biblioteksintro i et auditorium. Konceptet er bygget i LEGO.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteksdata populære blandt kulturhackere

Af Madeleine Saunte
Strategisk konsulent, DBC

12.10.2016

Metadata om materialer, biblioteker og udlån fik nyt liv i anderledes sammenhænge ved det årlige kulturarvs-hackathon HACK4DK i Slots- og Kulturstyrelsen den 23.-25. september.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket som platform for integration af internationale studerende

Af Christian Lauersen
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

03.10.2016

Hvert år rejser tusindvis af studerende fra hele verden til Danmark for at studere. Det er som udgangspunkt godt for dansk uddannelse og samfund, fordi internationale studerende bringer diversitet til vores system i form af en anderledes kulturel og intellektuel kapital. Problemet er bare, at de ofte bliver dårligt integreret – de danner små ghettoer med andre internationale studerende og drager hjem uden at have givet meget til uddannelsessystemet og samfundet. Den 5. oktober 2016 afholder Københavns Universitetsbibliotek for femte gang Library Candle Light Dinner for nye internationale studerende og deres mentorer på KU og viser på den måde, hvordan biblioteket kan benyttes som en platform for bedre integration af internationale studerende i akademia såvel som civilsamfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bookeater.dk – fra community til convention

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen
Månedens artikel: oktober 2016
Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne

19.09.2016

Hvordan får man unge til at bruge bibliotekerne? Det spørgsmål har personalet ved de danske folkebiblioteker stillet sig selv mange gange igennem årene. For faktum er, at de unge vender deres interesse mod andre tilbud og kommercielle kanaler for først senere i livet at komme tilbage til biblioteket i forbindelse med deres studier, eller når de bliver forældre. Der findes langt fra en entydig opskrift på at fastholde de unges interesse, men Odense Bibliotekerne har haft succes med at skabe et tilbud til unge ved at knytte deres trang til at udtrykke sig og deltagelseskultur sammen – både online og ansigt til ansigt.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteker for bæredygtig udvikling

Af Kalle Nielsen
Bibliotekar, Vejle Bibliotekerne

07.09.2016

Sæt FN’s 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen, få bæredygtig udvikling ind som strategiske nationale indsatsområder og i lokale biblioteks-strategier og -politikker samt som omdrejningspunkt i dagligdagens projekter, udvikling og drift.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Træd ind i fortællingen

Af Trine Møller, børnebibliotekar og cand.mag. i Kultur og Formidling, og Maria Björnsdóttir, cand.scient.bibl., bibliotekar og projektleder. Begge ansat ved Allerød Biblioteker

30.08.2016

Som en udløber af »Fra model til effekt« arbejder Allerød Biblioteker hvert år med at levendegøre et kendt og elsket værk. Vi har indtil videre arbejdet med Narnia og Peter Pan, men flere ligger i støbeskeen. Hele biblioteket omdannes til et eventyrligt univers med kulisser, kostumer og aktiviteter, der lægger sig tæt op af det litterære forlæg.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Af Maria Björnsdóttir
Cand.scient.bibl.

29.08.2016

Læs hele artiklen Se kommentarer

Integration når det lykkes

Af Mette Schjødt-Pedersen
Bibliotekar og webmaster, Vejen Kommunes Biblioteker, Holsted afd.

24.08.2016

Torsdag den 10. marts 2016 holdt Kristine Mustaeva fra Ebeltoft et foredrag om integration på Holsted Bibliotek. Hun fortalte om sit hjemland Georgien, om at være nødt til at flygte med sin familie på grund af tortur, men især om sine erfaringer med at blive integreret i det danske samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Formidlings-konceptet »Knæk Koden«

Af Morten Rindom Nielsen
Månedens artikel: september 2016
Bibliotekar i Team læring ved Koldingbibliotekerne

22.08.2016

Med »Knæk Koden« kan man formidle alle typer viden. Projektet tager udgangspunkt i biblioteksorientering for skoler – og er kraftigt inspireret af en global trend af forskelligartede, involverende læringsspil. »Knæk Koden« baserer sig på installationer bestående af fysiske bankbokse med hver deres dedikerede skærm til bestemte målrettede opgaver. Designprocessen bag »Knæk Koden« er agil, og såvel slutbrugere som eksterne samarbejdspartnere er blevet inddraget fra begyndelsen af projektet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et frit fælles børneunivers tegnet af Jan Kjær

Af Thomas Smedebøl
Kulturformidler, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

17.08.2016

Biblioteksbanden er den fælles værktøjskasse for både børnebiblioteker og læringscentre. Tegneren Jan Kjær synes rigtig godt om projektet og har indvilget i at lægge streg og farve til, hvis vi kan skaffe udviklingsmidler. I så fald vil det blive til en bred vifte af biblioteksrelevante figurer og materialer, som kan bruges frit og samtidig danne en fælles ramme om biblioteksarbejdet for og med børn.

Læs hele artiklen Se kommentarer

3D-print på biblioteker – hva’ er logikken?

Af John R. H. Rask
Bibliotekar ved LollandBibliotekerne

11.08.2016

3D-print er kommet for at blive, men hvorfor skal biblioteker rode med det, for eksempel i form af Open Source-projekter? Det skal de, fordi disse projekter og bevægelsen, som bærer samme navn, demokratiserer teknologien, hvilket stemmer overens med bibliotekernes ønske om at demokratisere information såvel som informationsteknologi. 3D-print er en »disruptiv teknologi«, der fuldstændig vil omskrive historien om, hvordan ting bliver produceret, og hvis bibliotekerne kan medvirke til at udbrede bevidsthed om samt kompetencer i 3D gennem et Open Source 3D-projekt, hvorfor så ikke?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Design thinking i biblioteket – Lær noget nyt om det bibliotek, I kender så godt!

Af Lisbeth Mærkedahl og Sidsel Bech-Petersen, hhv. bibliotekar og biblioteksudvikler, begge hos Dokk1/Aarhus Kommunes Biblioteker
Månedens artikel: juli 2016

08.07.2016

Som biblioteksmedarbejdere er vi her for at skabe et godt bibliotekstilbud til borgerne. Vi bør derfor altid starte med borgernes – og ikke bibliotekets – behov. Design thinking er et værktøj og en tilgang, der kan hjælpe os med netop det – og som samtidig kan give os et fælles sprog omkring udvikling på tværs af biblioteker!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bogen i bevægelse – på Hjørring og Frederiksberg Bibliotek

Af Anne Heidmann og Pernille Jespersen
Børnebibliotekarer ved Hjørring Bibliotekerne

29.06.2016

”Kom og flyv en tur i rumraketten” – det var tilbuddet til alle førskolebørn i Hjørring Kommune i efteråret 2015. Ligeledes fik børnene i Frederiksberg tilbud om at besøge installationen Monsterhuset med de mange sjove og små-uhyggelige effekter. De to installationer, som var centralt placeret på de to kommuners børnebiblioteker, gav de besøgende børn masser af timers leg og mulighed for sprogudvikling gennem samtale, leg og oplæsning. Installationernes formål var at sætte fokus på børns relationer til litteraturen og at bidrage til førskolebørns sproglige udvikling – alt sammen en del af Bogen i bevægelse, et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Bibliotekernes indflydelse på Zambia som informationssamfund

Af Zohra Sandra Willemoes Petersen
BA.Scient.Bibl.

27.06.2016

Zambia, der er et af verdens fattigste lande, forsøger at implementere brugen af ICT og øge vigtigheden af bibliotekerne i samfundet. Landet vil gerne blive et informationssamfund, og her har bibliotekerne i høj grad indflydelse på, hvordan dette kan komme til at foregå. Gennem min undersøgelse og mit feltstudie i Zambia har jeg fundet, at bibliotekerne og befolkningen stræber mod vestlige værdier frem for at se på deres egne behov. De har bibeholdt kolonialismens biblioteker og forsøger at udvikle dem i en vestlig retning frem for at engagere brugerne og finde ud af, hvad de har behov for, således at de kan udvikle deres egne biblioteker og på den måde også deres eget samfund.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Menneskebiblioteket vil være landsdækkende

Af Ronni Abergel
Journalist, Menneskebibliotekets ophavsmand og modtager af Døssing Prisen 2010

17.05.2016

Ti bogdepoter fyldt op med levende litteratur i form af mennesker, der lader sig udlåne som bøger til personlige samtaler, skal gøre Menneskebiblioteket mere tilgængeligt for lokale biblioteker rundt om i Danmark. Har du også haft lyst til at præsentere et Menneskebibliotek på dit bibliotek, men har ikke kunnet overskue arbejdet med at finde gode mennesker, man kan udgive som bøger, så er der muligvis hjælp på vej.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Fiktionalitet: En indgang til anderledes litteraturformidling

Af Ea Elmer
Månedens artikel: maj 2016
Litteraturformidler, Frederiksberg Bibliotek

04.05.2016

Unge læsere er stærke læsere. Hov, tænker du, det er ikke hvad vi plejer at høre! Men det passer faktisk. Unge er meget stærke læsere – af sociale medier og den kommunikation der finder sted her. De tager ikke noget for pålydende, de afkoder og associerer, de læser med et filter, så at sige. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, ser du, den måde at læse på minder faktisk meget om den måde man læser skønlitteratur på. Så hvorfor undersøger vi ikke hvordan vi kan koble de to ting? I 2015 arbejdede Biblioteket Frederiksberg med en projektmodning der tog udgangspunktet i begrebet fiktionalitet. Målgruppen var de 20-29-årige. I denne artikel præsenteres nogle af de tanker der lå til grund for projektmodningen, samt de resultater vi nåede frem til.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Readathon på Randers Bibliotek

Af Iben Jakobsen, bibliotekar hos Team Viden og Jørgen Ledet, bibliotekar hos Team Børn. Begge hos Randers Bibliotek

27.04.2016

Læseglade unge mødtes på Randers Bibliotek i den kæmpestore kasse-sofa til læse-maraton. 14 unge på mellem 13 og 16 år læste non-stop i 24 timer – kun afbrudt af små pauser. »Læse-maraton« er læsning i fælleskab sammen med andre på biblioteket i 24 timer. Det handler om, at man er sammen med andre og gør læsningen til en event, der samler folk. Samtidigt kan man følge hinandens læsning og blive inspireret. Readathon er et internationalt fænomen, men nu prøver Randers Bibliotek at lave det til en dansk national event på landets biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Poesimaskiner sætter gang i snakken om digital litteratur

Af Allan Thomsen Volhøj
Månedens artikel: april 2016
Team digital, Roskilde Bibliotekerne

13.04.2016

I 2011 begyndte jeg og en gruppe kollegaer fra Roskilde Bibliotekerne at udvikle en Poesimaskine. Projektet tog udgangspunkt i »Litteraturen finder sted« og havde til formål at udforske bibliotekets formidlingsmuligheder inden for digital litteratur. Allerede tidligt i forløbet blev vi mødt med spørgsmålet om hvorfor, vi aktivt er med til at afskaffe den fysiske bog. Men intet kunne være mere forkert. Til gengæld åbnede vores arbejde op for en lang række spændende og sjove samtaler med borgerne omkring digital litteratur – og ganske mange kastede sig ud i selv at prøve Poesimaskinen, der nu er klar i et mere enkelt og intuitivt design.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Om at ’tyvstjæle’ andre bibliotekers projekter

Af Bettina Boddum
Børnebibliotekar på Randers Bibliotek

11.04.2016

Når vi bruger andre bibliotekers gennemarbejdede og gode projekter er det ikke at stjæle. Det er sund fornuft ikke at skulle opfinde den dybe tallerken flere gange.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Når tavshed er sølv og (sam)tale er guld

Af Lisbeth Bach Sørensen & Kathrine Sørensen Bech
Bibliotekarer, Viborg Bibliotekerne

11.04.2016

Hvad er en helt? Hvad gjorde dine barndomshelte så særlige? Der er helte på samtale-menuen en trist regnvejrsdag i november i Viborg. Vi sidder heldigvis indenfor på en lille hyggelig cafe. Rundt omkring os bølger samtalerne frem og tilbage. Det summer af snak, blikkene er fokuserede, og hvis vi rækker ud, kan vi næsten røre energien. Vi kigger på hinanden, smiler bredt og tænker det samme: Samtale er guld!

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kun for mænd! – Silkeborg Bibliotekerne eksperimenterer med litteraturcoaching for mænd

Af Betina Agerbo
Silkeborg Bibliotekerne

05.04.2016

Mens antallet af aktive lånere fordeler sig på cirka 60 procent kvinder og 40 procent mænd, er andelen af mænd, der benytter sig af bibliotekernes øvrige litterære kulturtilbud, begrænset. Gennem en årrække har Silkeborg Bibliotekerne med succes fokuseret på tilbud særligt målrettet mænd. Seneste skud på stammen er litteraturcoaching kun for mænd.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Anbefalinger – Det er det, de unge vil ha’

Af Marianne Dybkjær
Produktkonsulent og kundeansvarlig for bibliotek.dk hos DBC

04.03.2016

Unge ønsker sig et bibliotek.dk, der ligesom Netflix kommer med forslag på baggrund af, hvad du netop har afleveret, og hvor du kan få anbefalet materiale og selv komme med anbefalinger. Ældre biblioteksbrugere er mere skeptiske. Det er et af de billeder, der tegner sig ud fra de brugerundersøgelser, vi hos DBC har foretaget af bibliotek.dk i 2015.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Et rum, man vil dele med andre – Silkeborg Bibliotek i et nyt læringsfællesskab

Af Katrine Sivesgaard
Månedens artikel: februar 2016
Stud.mag. og tidligere praktikant ved Silkeborg Bibliotekerne

24.02.2016

I sommeren 2017 bliver Silkeborg Bibliotek bygget sammen med en ny campus-bygning og kommer til at indgå i et tæt læringsfællesskab med en række af byens skoler og uddannelsesinstitutioner. Dette fællesskab betyder, at biblioteket får en endnu tættere kontakt til byens unge end tidligere, og at de unge forhåbentlig kommer til at fylde endnu mere i biblioteksrummet. Men med mulighederne følger også udfordringer, for hvordan indretter og anvender man biblioteket, så det bliver attraktivt for de unge brugere? Silkeborg Bibliotek inviterede en gruppe unge studerende til to workshops for at høre deres bud.

Læs hele artiklen Se kommentarer

”Krig” på biblioteket

Af Jim Højberg
Teamkoordinator – Børn, Vejle Bibliotek

23.02.2016

Lasergame på biblioteket som ferieaktivitet.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læselyst med TURBO

Af Katia Ben Semmane og Jim Højberg
Hhv. bibliotekar, Team Børn og Teamkoordinator – Børn, Vejle Bibliotek

16.02.2016

Med projektet ”TURBODRENGE – LÆSELYST TIL DRENGE” har Vejle Børnebibliotek pirret til nysgerrigheden hos drenge, da vi er overbevist om, at netop nysgerrighed er den bedste motivation til at læse og lære.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Design og kreativitet i børnebiblioteket – nye kompetencer i spil

Af Heidi Drasbek Martinussen
Teamleder af Team Børn ved Odense Centralbibliotek

29.01.2016

Hvordan styrker det børnebibliotekets virksomhed at have forskellige faggrupper ansat, og hvordan kan forskellige fagligheder supplere hinanden? I børnebibliotekerne ønsker vi hele tiden at pirre børnenes nysgerrighed for bøgernes verden. En af måderne, man kan gøre det på, er at bringe bøgerne til live og at vise børnene hvilke fantastiske væsener, der findes inde i bøgerne. Og her spiller faglighed inden for design, kunst og kreativitet en helt særlig rolle.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Herrehygge i litterært selskab

Af Nina Sif Tønder
Kulturformidler ved Norddjurs Biblioteker

27.01.2016

Otte forventningsfulde mænd nærmer sig Ørsted Bibliotek en torsdag formiddag i september – nogle med hjælp fra stok og rollator, mens andre assisteres ud af flextrafik-bussen. Fælles for dem er, at de er særligt inviterede til at deltage i »Fortællinger og Herrehygge« – et guidet fælleslæsningsprojekt for ældre mænd i lokalområdet. Forventningerne er høje. Vil det lykkes at skabe et socialt fællesskab gennem Ørsted Bibliotek og Auning Biblioteks litteraturprojekt?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Roskilde Bibliotekerne er klar med ny musikstrategi

Af Ingrid Andersen
Musikbibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne

27.01.2016

… og for at nå dertil måtte vi forlade biblioteksverdenen.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Digital læselyst i børnehave, bibliotek og skole

Af Marianne Bjergø
Bibliotekar ved Horsens Bibliotek

26.01.2016

Om »læselyst«, som vi arbejder med på Horsens' bibliotek, skoler og børnehaver – og om »digital læselyst«: Hvordan arbejder vi med det, og hvordan definerer vi det?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Kongen leve, kongen er død

Af Claus Rosenblad
Cand.scient.bibl. og musikbibliotekar på Hvidovre Hovedbibliotek

13.01.2016

Bibzoom streamer ikke længere, og bibliotekernes digitale musikeventyr er nu tilbage til der, hvor det hele startede. Jeg kommer med et bud på, hvordan vi bevæger os videre og vender situationen til noget positivt. Det er mit håb, at vi kan løfte i flok og få det bedste ud af denne krise via en konstruktiv og anstændig dialog. Fokus i artiklen er at have øje for indhold og funktionalitet, som er det vigtigste, når vi skal skabe fremtidens digitale musikbibliotek.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikkens tilstand på de danske biblioteker – opfordring til en fælles indsats

Af DMBF – Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne
Månedens artikel: januar 2016

13.01.2016

Musikområdet i bibliotekssektoren er splittet. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) har ikke prioriteret området, da man har konkluderet, at ”det mangler modning”. På lokalt plan kasseres der musik både som cd'er og noder i stort omfang uden tanke for, om der er digitale løsninger, der kan erstatte tabet. Og i en del år har diskussionen på det digitale område handlet om at være for eller imod Bibzoom. Tilsyneladende tager ingen entydigt ansvar for områdets status og udvikling. Og det store spørgsmål er: Hvem har tænkt sig at gøre det?

Læs hele artiklen Se kommentarer

Af

Læs hele artiklen Se kommentarer