Herrehygge i litterært selskab

Af Nina Sif Tønder
Kulturformidler ved Norddjurs Biblioteker
27.01.2016

 


Kulturelt og socialt samarbejde
I 2015 har Auning Bibliotek og Ørsted Bibliotek hver især afholdt en omgang »Fortællinger og Herrehygge« i samarbejde med Træningscenter Vest i Auning (kommunalt træningstilbud i Norddjurs Kommune).

Træningscenter Vest tilbyder klassiske aktiviteter for borgere, der aktivt kommer på træningscentret. Derudover har de opmærksomhed på ældre, der bor i eget hus, og som ikke selv har et aktivt liv – ældre, hvis sociale liv med alderen kan være reduceret. Træningscentret tilbyder en bred vifte af aktiviteter og træning og har gennem en netværksterapeut, der besøger de ældre hjemme hos dem selv, opfanget en efterspørgsel om en aktivitet omkring litteratur. Samtidig har Auning Bibliotek og Ørsted Bibliotek fået uddannet to medarbejdere som læseguider. Et samarbejde mellem Træningscenter Vest og Auning/Ørsted Bibliotek opstod hurtigt med et fælles ønske om at arbejde med gruppen af ældre i eget hjem. Konkret havde netværksterapeuten god kontakt med især de ældre mænd, som efterspurgte en ny type tilbud.

Lystig snak
»Fortællinger og Herrehygge« startede i 2015, hvor det første hold af ældre mænd mødte op på Træningscenter Vest i Auning. Kulturformidler Ane Katrine Eiming sad klar til at byde mændene velkommen sammen med »pædagog i åbne aktiviteter« Louise Houtved. I lokalet tog mændene stille plads foran kaffekopperne, lidt beklemte ved situationen. Siden da er dialogen gået lystigt allerede inden, at mændene er ankommet til den ugentlige »Fortællinger og Herrehygge«. Flere af deltagerne var bosat i udkanten af Auning og Ørsted, og til dem havde bibliotekerne arrangeret fælleskørsel, så der ikke ville være nogen udfordringer for at kunne deltage samt for at skabe rum for snak i flextrafik-bussen.

Guidet fælleslæsning som redskab
Guidet fælleslæsning involverer deltagerne ved blandt andet at indlægge pauser i oplæsning, så der er tid til at snakke om det oplæste eller måske at lade snakken flyde og inddrage egne oplevelser. Det er en type højtlæsning, som giver mulighed for at favne både læsere og ikke-læsere. I dette tilfælde var det også relevant at tænke på, at nogle af deltagerne var svagtseende og ikke selv ville kunne læse. De praktiske forhold samt det, at sigtet med projektet var at skabe grundlag for et socialt efterspil for deltagerne, gjorde, at guidet fælleslæsning var det mest relevante redskab. Læsningen i en social kontekst kombineret med tilbud om transport var det forslag, bibliotekerne og Træningscenter Vest bød ind med for at tilbyde en ny type aktivitet, der også kunne tiltale ældre med begrænset tilknytning til sociale aktiviteter.

»Den første tilbageholdenhed blev hurtigt lagt til siden«
I efteråret 2015 foregik »Fortællinger og Herrehygge« på Ørsted Bibliotek med bibliotekar Merete Breinhild og netværksterapeut Maria Thiim ved roret. Både i foråret og i efteråret var der seks til otte deltagere tilmeldt, og de mødte glade op, når ikke sygdom kom i vejen. ”De første nerver og tilbageholdenhed blev hurtigt lagt til siden,” fortæller Louise Houtved om den første omgang »Fortællinger og Herrehygge«. Det viste sig jo rigtig hurtigt for mændene, at de havde meget mere til fælles, end de først troede. »Det at være født cirka samtidigt binder i høj grad mændene sammen.« Derudover har de alle været stærkt forankret i lokalområdet, og der kom masser af lokalhistoriske anekdoter fra gruppen. »De kunne hver især stykke nye dele til de gamle historier,« fortæller Louise Houtved.

Der blev i begge grupper oprettet en fortrolighed mellem mændene. De havde en forståelse af, at de kunne tale frit til de andre deltagere. Det havde en positiv betydning for projektet og gjorde, at alle kom på banen. Derudover har det ifølge personalet på Træningscenter Vest haft den betydning, at mændene nu, efter projektet er afsluttet, stadig har opmærksomhed på hinanden. De søger hinanden til andre arrangementer, hvis de da ikke allerede deltager sammen.

Flere af mændene er efter projektets afslutning fortsat i en lignende gruppe, hvor de mødes hver torsdag og snakker om ugens avis og aktuel litteratur. For tiden har de krimier på programmet, og mændene har meget at byde ind med. For andre af mændene gælder det, at de er forhindret i at deltage i aktiviteter på Træningscenter Vest på grund af transportvanskeligheder. De har så i stedet fået glæde af et andet tilbud fra Træningscenter Vest. En frivillig henter nemlig mændene på en rickshaw, og så går turen på cykel til kulturhistoriske seværdigheder i området, når vejret er til det.

Relationer, der strækker sig længere end til læsning
»Fortællinger og Herrehygge« har haft stor betydning for deltagerne. Fra at være stille og se passivt til har mændene udviklet sig fra hver mødegang, så de undervejs bød ind og deltog aktivt i både den guidede fælleslæsning og i snakken.

Mens projektet stod på, har mændene været med til at påvirke de tekstvalg, som personalet, havde forberedt. Fra begyndelsen var intentionen, at lokalhistoriske romaner og digte kunne være spændende at inddrage, fordi det kunne tiltale de lokalkendte mænd. Undervejs har deltagerne fortalt mange spændende historier, og det læste materiale har inspireret mændene til at dele blandt andet deres barndomserindringer. De er blevet forbundne grundet deres fremmøde til de guidede fælleslæsninger. De har åbnet sig op over for nogen før helt ukendte mennesker og delt deres tanker og erindringer. Udover den ugentlige fælleslæsning har deltagerne fået skabt relationer, som strækker sig længere end til fælleslæsningen. Nu er der nogen, man kender og kan snakke med, når man støder på hinanden. Flere af mændene begyndte at følges til guidet fælleslæsning, for når de nu alligevel skulle samme vej, kunne de lige så godt gå sammen. Ved projektets afslutning i Ørsted udvekslede mændene telefonnumre, og som en sagde: »Så kan vi ringe og hjælpe hinanden og prikke hinanden på skulderen og spørge, om man vil med, hvis vi tager til noget. Vi er nødt til at hjælpe hinanden for at overleve«.

Sidenhen har bibliotekerne bemærket, at herrerne nu også deltager i nogle af bibliotekernes andre arrangementer og benytter Borgerservice på biblioteket, som de ikke har haft kendskab til før. Flere af mændene var ikke brugere af biblioteket før projektet, og det forhold er altså også blevet ændret for en del af dem.

Projektet har fået støtte fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker i indsatsområdet »Folkebibliotekerne og Danmark Læser« til blandt andet transport af deltagerne, da de fleste er gangbesværede.

 

Denne artikels emner

Projekter
Samarbejde

Skriv en kommentar