Musikkens tilstand på de danske biblioteker – opfordring til en fælles indsats

Af DMBF – Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne
13.01.2016

 

Musikområdet i bibliotekssektoren er splittet. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) har ikke prioriteret området, da man har konkluderet, at ”det mangler modning”. På lokalt plan kasseres der musik både som cd'er og noder i stort omfang uden tanke for, om der er digitale løsninger, der kan erstatte tabet. Og i en del år har diskussionen på det digitale område handlet om at være for eller imod Bibzoom. Tilsyneladende tager ingen entydigt ansvar for områdets status og udvikling. Og det store spørgsmål er: Hvem har tænkt sig at gøre det

Den digitale musik

På det digitale område ser det endelig ud til, at der er nye vinde, der blæser hen imod at udvikle en ny digital musikplatform, som kan blive forankret bredt i folkebibliotekssektoren, og som forhåbentlig får tilslutning fra alle landets biblioteker – med mulighed for at kunne tilbyde musik online og have et fælles musikformidlingssite, hvor både formidlingen af musikken og selve musikken er i centrum.

Det er bibliotekerne bag Bibzoom, der sammen med bibliotekerne i Aarhus og København (eMusik) inviterer til dialog og samarbejde om fremtidens musiktjeneste. De ønsker en ny fælles digital musiktjeneste med bred opbakning i bibliotekssektoren, gerne i samarbejde med DDB.

Dette viser, at der er nogen i bibliotekssektoren, der forsøger at gøre noget for den digitale musik og tage ansvar. Nu er det derfor vigtigt, at flere biblioteksinstitutioner tager ansvar for musikområdet, især DDB, der desværre har valgt musikken fra som indsatsområde i 2016 (http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/nyheder/indsatsomraader-2016-2017/).

Vi opfordrer til, at DDB omgør denne beslutning i lyset af det nye tiltag, der er foreslået, og går ind i kampen og tager en ledende rolle. Samtidig vil vi opfordre bibliotekslederne til at støtte op om en ny fælles platform for musik og være med til at præge den, så vi kan få en bred forankring omkring den digitale musik i folkebibliotekerne – både formidlingen af musikken, men også selve den digitale musik, som vi mener er en utrolig vigtig del af folkebibliotekernes musiktilbud.

Bibliotekerne behøver ikke stræbe efter at tilbyde et streamingprodukt, der kan hamle op med indholdet i de kommercielle tjenester. Der findes masser af unikke analoge musik- og lydoptagelser i det danske biblioteksvæsen, der bare venter på at blive digitaliseret og stillet til rådighed. Det kræver selvfølgelig, at der forhandles rettigheder samt sættes midler af til denne digitalisering. Man kunne også forestille sig, at bibliotekernes musiktjeneste kunne være en platform for upcoming musik, der endnu ikke er udgivet på et pladeselskab – i stil med ”Unsigned”, som Bibzoom har gjort sig nogle erfaringer med. For slet ikke at tale om digitale noder, som virkelig er noget, der efterspørges blandt biblioteksbrugerne.

Hvis musiksamlingerne forsvinder, både fysisk og digitalt, forsvinder bl.a. også kompetencer i forhold til produktion af metadata og hermed viden om musik. En viden, som er essentiel, når musikken skal formidles gennem koncertvirksomhed, udstillinger, anbefalinger, eksterne samarbejder mm. Vi kommer til at mangle kvalitetssikrede informationer om komponister, tekstforfattere, udøvere osv., hvis vi udelukkende henviser til de kommercielle tjenesters metadata, der indtil videre kun har vist sig som mangelfulde.

Kassation med konsekvenser

Når vi ser, at bibliotekerne rundt om i landet kasserer flere og flere materialer – både noder og cd’er – er det vigtigt at holde sig for øje, at man ikke får kasseret alle de eksemplarer, der findes i landet, så de ikke er til at skaffe igen. Især noder kan være et stort problem at genanskaffe, og vi opfordrer derfor også til, at man lægger op til en national diskussion af kassation på musikområdet.

Vi opfordrer desuden til, at man er opmærksom på, at der med hensyn til kassation af cd’er ingen garanti er for, at den kasserede musik blot kan findes i en kommerciel streamingtjeneste, og at man derfor kan konkludere, at der slet ikke er behov for de fysiske CD’er. Streamingtjenester er netop ikke faste medier med fast indhold. De ændrer sig, udvikler sig og forsvinder nogle gange helt.

På Syddansk Universitetsbiblioteks Musikafdeling prioriteres indkøb af cd’er stadig. Bestyrelsesmedlem i DMBF, Anne Helle Jespersen, som er forskningsbibliotekar i musik, fortæller:

”Det er ikke alle musikudgivelser, som kan findes i de kommercielle streamingtjenester. Et musikselskab som det tyske ECM, der udgiver mere smalle genrer og specialiserer sig i jazz, har for eksempel ikke en omfattende aftale med Spotify – eller for den sags skyld med nogen af de andre tjenester – om streaming af deres udgivelser. Så hvis man vil lytte mere i dybden, så dur streamingtjenesterne ikke altid. Gennem vores indkøb af cd’er kan vi udvælge og investere i det sjældne. Vores indkøb bliver foretaget gennem musikbutikken Moby Disc i Odense, fordi ejeren netop kan fremtrylle det sjældne gennem sine mangeårige kontakter over hele verden.

En anden ting er, at lydkvaliteten på cd’en så langt overgår lydkvaliteten på de streaminger, som i dag tilbydes som standard gennem tjenesterne. Lånerne på Musikafdelingen er både offentligheden, men i høj grad også undervisere og de studerende på Syddansk Musikkonservatorium, hvor Musikafdelingen fysisk har til huse. Det er mennesker, som beskæftiger sig med musik på et højere niveau, og som ønsker den gode lyd. Derfor investerer vi også stadig i cd’er til musikafdelingens jazzsamling – fordi der er en efterspørgsel. Streaming i cd-kvalitet vil være et godt og relevant mål at have på sigt for en fælles digital musiktjeneste i bibliotekssektoren,” siger Anne Helle Jespersen.

Med hensyn til noder, kan vi allerede nu se konsekvensen af mange folkebibliotekers massive kassation af noder. Vores bestyrelsesmedlem, Musse Magnussen Svare, der er leder af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek, beskriver det således:

”Musikinteresserede borgere, amatørmusikere, musikpædagoger, skole- og gymnasieelever, musikstuderende og professionelle musikere har i mange år haft stor glæde af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums (DKDM) righoldige samling af noder, musiklitteratur, musiktidsskrifter og musikindspilninger.

Biblioteket er først og fremmest til for de studerende og lærere ved konservatoriet, men vi ser det, at vi kan dele samlingen med offentligheden, som en del af vores forpligtelse til at bidrage til udbredelsen og aktualiseringen af musikkulturen i Danmark. DKDM deltager i det nationale lånesamarbejde, som brugerne kender via www.bibliotek.dk, og biblioteket er med i kørselsordningen, der fragter materialer mellem bibliotekerne.

DKDM’s bibliotek har langt mere udlån end indlån, og de senere år er presset på samlingen blevet større. Vi får i stigende grad forespørgsler på helt almindelige sangbøger og noder, som man måtte forvente, at ethvert folkebibliotek havde til rådighed. Det siger noget om den udvikling, der har været, hvor hele musikafdelinger er blevet nedlagt eller kraftigt reduceret.

DKDM’s bibliotek får jævnligt tilbudt store samlinger fra biblioteker, der kasserer noder og litteratur om musik. Vi har sagt ja til en del, men må meget ofte takke nej, da vi hverken har plads eller mandskab til at sortere, registrere og klargøre materialerne til samlingen. Vi deler en hel del ud gratis til de studerende og andre lånere af de gaver, vi bliver tilbudt, men resultatet er også blevet, at en hel del af materialerne står og fylder op i vores depot og kun langsomt indlemmes efter forespørgsel.

Musikbibliotekarerne, der vil donere noder til os, er ofte fortvivlede over at skulle afgive deres musikmaterialer alene pga., at der ikke er plads i deres bibliotek, og de trøster sig med, at hvis de forærer noderne til DKDM, vil de kunne henvise lånerne til os eller låne dem via fjernlån til deres egne brugere. Det er dog ikke holdbart i længden. DKDM er også presset på ressourcer som følge af generelle besparelse på Kulturministeriets områder, og hvis brugen af bibliotekets ressourcer stiger markant, vil det blive kraftigt overvejet, om vi overhovedet har mulighed for at låne ud til andre end vores primære brugere på institutionen. Det vil være et stort tab for musiklivet. Gode noder er dyre og ofte svære at skaffe.

Det, vi hører fra de eksterne brugere, er, at samlingerne efterhånden er små, og det musikfaglige personale så begrænset, at det ikke kan betale sig at gå på folkebiblioteket efter musik. Elektroniske noder hentet gratis via internettet er ofte ikke et reelt alternativ. Mange e-noder er dårlige fotokopier af ældgamle noder, og de er ofte ubrugelige til at spille efter, eller også er de kun tilgængelige mod ret høj betaling.

De gratis tjenester har tit ringe søgefaciliteter, hvilket gælder både noder og indspillet musik. F.eks. kan det være svært ved søgningen at se hvilket arrangement, der er tale om, om det er et studiepartitur eller noder, man kan spille efter mv. I forbindelse med indspilninger kan man ofte kun se hovednavnet på den udøvende, men f.eks. ikke hvilke komponister, der er værker af på indspilningen. Der er stadig brug for både fysiske samlinger, musikbibliotekarer og gode digitale løsninger, som er gratis for brugerne,” slutter Musse Magnussen Svare.

DMBF vil gerne opfordre biblioteksledere, Statsbiblioteket og Centralbibliotekerne til at fokusere på et konstruktivt samarbejde om det digitale musikområde, som der er lagt op til fra bibliotekerne bag Bibzoom og eMusik. Ligeledes vil vi opfordre DDB og Kulturstyrelsen til at tage ansvar på musikområdet. Desuden opfordrer vi til, at vi får en national diskussion af kassation på musikområdet samt en diskussion af hvilke roller Statsbiblioteket som overcentral, Centralbibliotekerne og de enkelte biblioteker har for at bevare en faglig tilgang til kassation, så brugerne af bibliotekerne bevarer muligheden for at have adgang til et bredt udvalg af noder og musik i god kvalitet fra de danske biblioteker både fysisk og online.

Bibliotekerne har mulighed for at udvikle et unikt produkt med unikt indhold. Det kræver bare, at det digitale musikområde prioriteres på lige fod med digital litteratur og film. Bibliotekerne kan formidle og tilbyde både det dybe, det brede og det smalle i sammenhæng med anbefalinger, baggrundsviden, inspiration og diskussion – også digitalt og på musikområdet. Meget af arbejdet er allerede gjort, og mange ting er afprøvet, så hvad venter vi egentlig på? Lad os komme i gang – det kan kun blive spændende.

DMBF – Foreningen for Musik og Medier i Bibliotekerne
www.dmbf.nu
sekretariat@dmbf.nu

 

Denne artikels emner

Digitalisering

Skriv en kommentar