Roskilde Bibliotekerne er klar med ny musikstrategi

Af Ingrid Andersen
Musikbibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne
27.01.2016

 

… og for at nå dertil måtte vi forlade biblioteksverdenen.

Hvordan kan musikbiblioteket blive relevant igen qua den faldende interesse for det fysiske produkt? Dette spørgsmål stillede Roskilde Bibliotekerne sig selv i efteråret 2015 og nedsatte en tværfaglig projektgruppe på tværs af bibliotekets teams med henblik på at kaste et nyt blik på Musikbiblioteket.
Det blev en rejse væk fra biblioteksverdenens sluttede cirkler, som i stedet førte til berigende indsigter i brugernes syn på og ønsker til fremtidens musikbibliotek. Undervejs fik vi samtidig et billede af andre kulturfortolkere og -institutioners metoder og visuelle identitet.

Verden omkring os
På baggrund af ”IDEO Design Thinking”-metoden gennemførte projektgruppen et forløb på fire workshops, hvor der var indlagt feltarbejde undervejs. Tilgangen var antropologisk, hvor projektgruppen fik til opgave at gå ud i verden efter indledningsvist at have afdækket musikbibliotekets situation.
Første opgave var at besøge og interviewe en række borgerne på baggrund af en bagvedliggende segmentanalyse. Derefter fulgte interviews med kulturelle fortolkere, inden gruppen afslutningsvist pitchede idéer til nye fremtidige initiativer blandt tilfældige besøgende på biblioteket. 

Biblioteker ingen adgang
Behørige benspænd blev indlagt undervejs. For eksempel måtte musikfaglige projektdeltagere ikke besøge eller interviewe musikere, ingen måtte tale med nogen, de kendte i forvejen, og ingen måtte bevæge sig ind i biblioteksverdenen! Dette førte til en spændende rundtur til såvel museumsverdenen, en børneunderholder (Mek Pek), den pensionerede kulturforbruger, unge og midaldrende musiknørder samt en musikbooker og en musikfestivalleder med flere.

”So-ein-ding” kan vi ikke bruge
Det blev et opgør med ”so-ein-ding-tankegangen”, hvor vi hverken ønskede at afsøge og eller kopiere andre bibliotekers tiltag samtidig. Vi hævede overliggeren og så udover de evindelige diskussioner om kassationsprocesser og streamingtjenester. I stedet kom vi tilbage med fem strategiske spørgsmål, som danner udgangspunkt for en ny musikstrategi på Roskilde Bibliotek. For fremtiden skal musikbiblioteket i højere grad:

  • give mulighed for at mødes i samvær om musik
  • tale til sanserne
  • tilbyde fordybelse og dannelse
  • definere klare kuraterede rammer
  • give mulighed for samskabelse
  • være overraskende og dynamisk
  • arbejde med zoner og musikhuler

Musik X 2016
I Roskilde kan vi med glæde konkludere, at musikken stadig er en væsentlig dimension i borgernes liv – det er bare på nye platforme og på nye måder. Det går vi nu i gang med at teste, og Roskilde Bibliotekerne sætter derfor gang i Musik X 2016; et testår med udgangspunkt i en ny formidlingsstrategi. Målet er at sætte en ny national dagsorden, hvor musikbiblioteket i højere grad gennemgår et paradigmeskift fra materiale til borgerinvolvering og -aktivering – det bliver rock’n’roll!

 

Denne artikels emner

Formidling

Skriv en kommentar