Biblioteket som platform for integration af internationale studerende

Af Christian Lauersen
Chef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek
03.10.2016

 

Hvert år rejser tusindvis af studerende fra hele verden til Danmark for at studere. Det er som udgangspunkt godt for dansk uddannelse og samfund, fordi internationale studerende bringer diversitet til vores system i form af en anderledes kulturel og intellektuel kapital. Problemet er bare, at de ofte bliver dårligt integreret – de danner små ghettoer med andre internationale studerende og drager hjem uden at have givet meget til uddannelsessystemet og samfundet. Den 5. oktober 2016 afholder Københavns Universitetsbibliotek for femte gang Library Candle Light Dinner for nye internationale studerende og deres mentorer på KU og viser på den måde, hvordan biblioteket kan benyttes som en platform for bedre integration af internationale studerende i akademia såvel som civilsamfund.

Problemet med internationale studerende

Det kan være et pokkers hårdt job at være international studerende. Ikke alene er du studerende (hvilket typisk betyder masser af læsning, eksamener, forventninger og få midler); du er studerende i et fremmed land med en anden kultur og skal forholde dig til en ny by, nye mennesker, et nyt universitet og et nyt sprog.

Internationale studerende er vigtige for at fremme mangfoldighed og udvikling på videregående uddannelser, og når integrationen af dem lykkes, bringer de værdifulde input til campus, studier, læring, videnskab og kultur. De betragter verden på en lidt anden måde end danske studerende, forskere og undervisere, gør tingene anderledes, kommer med en anden ballast, og de er med til at berige, udfordre og åbne vores eget system mod en stadig mere globaliseret fremtid. Det er også er én af grundene til, at Københavns Universitet, sammen med mange andre danske universiteter, sigter mod internationalisering af uddannelsessystemet.

Men i København og mange andre byer er den dårlige integration blandt de internationale studerende et faktum. De danner hurtigt små ghettoer, hænger ud de samme steder og forlader byen og universitetet uden at have givet særlig meget af netop deres unikke verdenssyn videre. Hvorfor? Det er svært at udpege én grund, men hvis universitetet og det akademiske miljø er lukket om sig selv, gavner det i hvert fald ikke integrationen.

For at understøtte integration af internationale studerende har Københavns Universitet etableret et mentor/mentee-program, hvor nye internationale studerende (mentees) bliver koblet sammen med mentorer (danske eller internationale studerende, som har levet i København et stykke tid). Mentor/mentee-partnerskabet skal være med til at sikre, at de nye internationale studerende hurtigt får etableret et lokalt netværk, hvilket er yderst vigtigt i både social og praktisk forstand.

Det er et godt program, og Københavns Universitetsbibliotek har sin egen rolle at spille, som blandt andet involverer (kunstige) stearinlys og bibliotekskage.

Library Candle Light Dinner 

Ideen til Library Candle Light Dinner blev født i starten af 2014, hvor Studenterhuset i København kontaktede os for at drøfte, om vi sammen kunne lave nogle aktiviteter, der skulle fungere som platform for en bedre integration af de nye internationale studerende. Konceptet, vi kom frem til, var simpelt: en candle light dinner på biblioteket målrettet universitetets mentor/mentee-program. Formålet er at skabe en hyggelig og tryg ramme for begge parter, hvor de kan mødes, snakke og netværke for på den måde at etablere et springbræt for den videre forbindelse mellem mentees og mentorer, nye internationale studerende og universitet og samfund.  

Selve aftenen er en »piñata« af gode ting. Middagen finder sted i den fine Malerisal på Københavns Universitetsbibliotek Nord med plads til 115 gæster i alt. Der er altid en velkomsttale, kunstige stearinlys på bordene (de rigtige er som bekendt ildeset på et bibliotek), en stor middag, musik og den verdensberømte »Velkommen til København-kage«. Herudover byder aftenen altid på lidt ekstra, for eksempel levende musik, et DJ-sæt, en quiz eller lignende. Men det vigtigste er selvfølgelig, at deltagerne har tid til at tale med hinanden.

Library Candle Light Dinner afholdes to gange om året - én for hvert semester. Og ligesom de fleste andre ting på biblioteket er arrangementet naturligvis gratis for deltagerne. 

Det kan være svært at måle den reelle effekt af et event som Library Candle Light Dinner i forhold til at forbedre integrationen, men alle fire begivenheder har været en massiv succes, hvad angår deltagelse, og aftenerne har haft en summende hygge-atmosfære over sig, som har været fantastisk at opleve. Folk mødes og snakker med hinanden, og det er dybest set hele pointen. Responsen fra både internationale studerende og mentorer har været meget positiv: de er virkelig begejstrede for, at biblioteket og Studenterhuset arrangerer en sådan begivenhed, kun for dem og helt gratis, så selvom der ikke langes bøger over disken eller formidles biblioteksydelser, har arrangementerne uden tvivl haft en kæmpe brandingmæssig værdi for biblioteket som et åbent sted, der fokuserer på (internationale) studerende og ikke kun handler om materialer og stillelæsningspladser. Men det vigtigste, deltagerne har fortalt os, er, at de har haft en god tid med hinanden – det er dét, der virkelig tæller. 

Noget af responsen kan læses i denne artikel fra University Post: http://universitypost.dk/article/mentors-met-mentees-library-get-together

Verden er en bog

»The world is a book, and those who do not travel read only one page«

Sådan lyder St. Augustines berømte ord, og de indeholder en stor grad af sandhed om, hvordan det at rejse ud for at møde nye mennesker og kulturer udvider ens verdensbillede. Det er også derfor, at det akademiske bibliotek bør skærpe fokus på de internationale studerende. Det skal ikke kun dreje sig om bøger, tidsskrifter og studiefaciliteter, men også om at støtte og opdyrke mangfoldighed og trivsel hos alle typer af studerende. At finde aktiviteter, der understøtter integration, er én måde, og Library Candle Light Dinner er en forholdsvis lavthængende frugt, der let lader sig kopiere.

Man kan med rette spørge, om dette er en biblioteksopgave – om der ikke findes en anden instans på universitetet, der kunne stå for den slags arrangementer. Jo måske, men en af de store styrker ved biblioteket i denne og mange andre sammenhænge er, at det udgør en åben platform for alle på tværs af studieretning, uddannelsesniveau, alder, hudfarve og kulturel baggrund. Det er en utrolig stærk position at have, og det gør biblioteket til en unik medspiller i den slags aktiviteter.

En sidste bemærkning om vigtigheden af samarbejde og partnerskab: Samarbejdet mellem Københavns Universitetsbibliotek og Studenterhuset omkring Library Candle Light Dinner er både oplagt og værdifuldt. Begge har en stor fælles interesse for de internationale studerende og er samtidig steder for studerende på tværs af fag og niveau i den akademiske verden. De to institutioner supplerer tilmed hinanden godt. Universitetsbiblioteket har gode lokaliteter til disse events, og Studenterhuset har stor ekspertise i at køre logistikken omkring større events og få det hele til at nå sammen med lydsystemer, catering, DJ’s, live-musik og så videre.

Hvis jeres universitet eller uddannelsesinstitution har samme udfordring, som vi oplever i København, skal her blot lyde en opfordring:

Fyr op for de kunstige stearinlys og inviter de internationale studerende indenfor!

 

 

Skriv en kommentar