Are You New To Aalborg?

Af Bodil Bøtcher og Vita Andersen
Bibliotekarer ved Aalborg Bibliotekerne
22.11.2016

 

Aalborg Bibliotekerne indledte omkring 2008 et projekt-samarbejde med International Citizen Service, velkomstcentret under Statsforvaltningen. Det var et EU-støttet projekt, der havde til formål at øge indsatsen for integration af internationale studerende og expats, der kom til Nordjylland. Vi fik igennem dette samarbejde mulighed for at komme i kontakt med målgruppen, og da EU-projektet ophørte, var det et stort ønske for Aalborg Kommune at videreføre arbejdet.

I Aalborg Kommunes internationale strategi står følgende mål skrevet:

»Vi befinder os i en global tid, hvor både erhvervsliv, uddannelser og borgere oplever globaliseringen på tæt hold. Aalborg Kommune har en ambition om at øge orienteringen globalt i forhold til relevante samarbejdspartnere og indhentning af ny faglig viden. Ved at prioritere de globale muligheder for samarbejder og udvikling vil Aalborg Kommune kunne øge synligheden af kommunens styrkepositioner, hvorved der lettere kan indgås nye samarbejder samt tiltrækkes kvalificeret international arbejdskraft til byen.«

Det førte til etableringen af International House North Denmark (IHND), som blev officielt indviet i foråret 2016. IHND er tænkt som indgangsportalen for internationale borgere, firmaer med udenlandske ansatte og firmaer, som gerne vil udvide deres oversøiske markeder.

Som en kommunal institution og en vigtig medspiller i arbejdet med at integrere de udenlandske studerende, medarbejdere og medfølgende ægtefæller, såkaldte spouses, har biblioteket hele tiden været interesseret i at bibeholde kontakten til IHND. Det giver os en optimal mulighed for at markere os som medspiller i det internationale samarbejde og for at få kontakten til målgruppen.

Erfaringen siger os, at det er vigtigt at sætte fokus på integration og trivsel for hele familien, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde og i den forbindelse medbringer ægtefælle/partner og børn. Én af bibliotekets forcer er netop, at vi henvender os til alle målgrupper og aldre.

Vi har jævnligt møder med IHND, hvor vi underretter hinanden om nye tiltag, drøfter ideér og har almindelig erfaringsudveksling omkring de projekter og arrangementer, vi hver især afholder. Arbejdet med expats og udenlandske studerende har udviklet sig drastisk gennem de seneste år. Vi ser rigtig mange især af de udenlandske studerende på biblioteket hver dag, og vi betjener oftere og oftere på engelsk. Så biblioteket gør det, det altid har gjort – rækker ud mod lokalsamfundets borgere og målretter sine services for at understøtte læring og kultur.

Aktiviteter og services


Expat + Dane Dinner: Et sammenskudsgilde for expats, udenlandske studerende og danskere. Vi har afholdt arrangementet de sidste fem år og arbejder nu på at forny konceptet.

Expat + Dane Family: Et arrangement med musik, leg og kunst/hobby, en sandwich og snak for hele familien – expats, spouses og danskere. Vi startede ud med ganske få deltagere, men er nu oppe på at afholde det fire gange om året og med 20-50 glade deltagere pr. gang.

Rundvisninger i biblioteket med fokus på den enkelte gruppes behov.

Filmfremvisninger i vores biograf for grupper og foreninger. Ønsket er ofte en dansk film for at lære noget om det nye land. Her finder vi en film med engelske undertekster, så alle kan være med.

Introduktioner af bibliotekets services på messer for målgruppen som »New to North Denmark Fair« og »Sports & Culture Fair« i september og oktober, der koordineres af henholdsvis International House og en gruppe bestående af DGI, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og UCN.

Sprogcafé for voksne på tre biblioteker i alt fire gange om ugen. Dansk Flygtningehjælp koordinerer de frivillige, hvoraf flere er pensionerede undervisere.

Lektiecafé for børn på to biblioteker i alt to gange om ugen. Også her er Dansk Flygtningehjælp samarbejdspartner. Erfaringen fra foråret 2016 viser en nedgang i antal af børn, der bruger lektiecaféen, primært fordi der er lektiecaféer på skolerne.

Book Chat: En læsekreds for unge ikke-dansktalende. Idet vi ved, at de studerende ikke har tid til at forberede sig til en læsekreds, valgte vi at læse op i stedet og snakke om novellen efterfølgende – det hele foregik på engelsk. Det blev til tre gange med 7-8 studerende pr. gang. Herefter videreførte gruppen selv et antal Book Chats, men fungerer, så vidt vi ved, ikke mere.

Multicultural Aalborg: I foråret 2016 satte biblioteket fokus på, at Aalborg efterhånden er en multikulturel by. På vores skærme viste vi interviews med en venezuelansk kvindelig butiksindehaver, en ghanesisk-dansk børnefamile, en grønlandsk amatørskuespiller og en syrisk flygtning. Noget af det, vores gæster var mest optaget af, var en oversigt over, hvor aalborgenserne kommer fra, og hvor mange hvert land i verden er repræsenteret med. Vi afholdt flere arrangementer i forbindelse med temaet – en »Multicultural Dinner«, hvor vi købte maden hos et nyopstartet firma kaldet ExpatMeal, ejet af et indisk par. Familier med udenlandsk og dansk baggrund var i centrum for aftenen, og vi endte med at blive 65 mennesker, der hyggede og netværkede.

En del af temaet var også en »Multicultural Spring Fair«, hvor otte etniske foreninger stillede op med smagsprøver, plakater, flyers og kunsthåndværk. Flere af dem havde dansere med, som lavede shows med vietnamesisk dragedans, thailandsk dans og african fusion. For at ryste børnefamilierne sammen havde vi inviteret musikpædagog Malene Horsfeldt, som tog børn og voksne med en tur rundt om kloden med sang og dans. Det foregik på både dansk og engelsk og med nogle af de børnesange, som går igen i mange kulturer.

Are You New to Aalborg? Et foredrag i slutningen af august 2016 i samarbejde med amerikaneren Sarah Holsen og den frivillige organisation Study Life. Sarah Holsen kom hertil med sin familie for fire år siden og blogger om det at være flyttet til Aalborg, finde vej gennem systemerne og opbygge et socialt netværk. Study Life har et stort netværk blandt de udenlandske studerende i Aalborg. Det blev et overvældende velbesøgt arrangement med over 70 gæster.
Vi mener, at årsagen skal findes i behovet for at få viden om systemerne i et nyt land, og i at samarbejdet med en studenterorganisation er krumtappen i forhold til at få fat på målgruppen.

Engelsksproget information på hjemmesidenHer har vi en oversigt over de services og databaser, der især er relevante for nytilkomne og engelsktalende – og ikke mindst en liste over de netværk og organisationer, man kan drage nytte af, når man gerne vil finde et nyt socialt netværk eller et frivilligt job i en ny by.

Velkomstmateriale på engelsk: Ved hver indmelding bruger vi lang tid på at fortælle om bibliotekets services med fokus på blandt andet netbaser og aktiviteter. Materialet er udformet som et sæt kort med hul i hjørnet – holdt sammen af en lille kæde. Dermed har vi en tjekliste, så man får det relevante med i introduktionen, og gæsten kan tage det med sig som en souvenir til at slå op i senere. 

 

Skriv en kommentar