Digitale tabletter på plejehjem

Af Helle Kundby Nygaard og Eva Højlund Christensen
Bibliotekarer ved Biblioteket Frederiksberg
01.02.2017

 

På Biblioteket Frederiksberg er vi tre bibliotekarer, som en gang om måneden besøger plejehjem i kommunen med bogvogn. For et par år siden faldt en af os i snak med en beboer, der tidligere havde fået lydbøger på mp3. En pårørende havde forsynet hende med en iPad, som lå uåbnet. Hun blev af bibliotekaren hjulpet i gang med opsætning og brug af touchskærm. Ved hvert besøg fra biblioteket fik beboeren hjælp til sin iPad, og en dag var hun klar til eReolen.

Flere beboere fik med tiden anskaffet sig en tablet. En tablet er intuitiv, ældrevenlig og let at bruge. Erfaringen blev imidlertid, at det tog tid og tålmodighed at hjælpe beboerne i gang. Det krævede en-til-en undervisning. Det var svært på en almindelig rundgang med bogvognen at sætte så meget tid af til disse lånere og deres ændrede behov, da man som opsøgende bibliotekar er afhængig af beboernes aktiviteter og spise- og sovetider. Hvordan kunne vi imødekomme dette?

Projekt »Tablets på plejehjem« bliver til

Vi satte os for at udvikle et nyt digitalt bibliotekstilbud til beboere på alle plejehjem på Frederiksberg. Projektet blev døbt »Tablets på plejehjem«. Målet var at skabe selvhjulpne ældre, som kunne få glæde af bibliotekets digitale tilbud. Introduktionerne skulle give den ældre det første indblik i den digitale borgers mange muligheder. Først gjaldt det om at udvikle et koncept for tabletintroduktioner for seniorer tilknyttet et plejehjem, hvor selve tilknytningen kunne bestå i at være beboer eller bruger af et dagcenter. Næste skridt gik ud på at afprøve, om skoleelever eller frivillige fra bibliotekets eksisterende it-café kunne fungere som undervisere for de ældre – helt, delvist eller i samarbejde med bibliotekets personale.

I Biblioteket Frederiksbergs virksomhedsplan for 2013 var der også tænkt på de ældre, blandt andet med fokusområderne Senior Plus og Den Digitale Borger. Senior Plus var rettet mod en udvalgt målgruppe, men understøttede også kommunens kommende ældrestrategi, og Den Digitale Borger var en indsats for dem, som ville finde det svært, når adgangen til det offentlige fra 2015 blev digital. Nyt tema for biblioteket i 2013 var frivillighed. Således gik Tablets på plejehjem fint i hånd med fokusområderne og temaerne for virksomhedsplanen.

Tidligt i processen besluttede vi at rekruttere frivillige fra bibliotekets it-café – de var jo allerede godkendt som frivillige og havde it-erfaring.

Projektet i dag

Vi har været ude med vores projekt i fem sæsoner, og projektet er nu i drift. Det foregår fire gange hvert efterår. Visse elementer har ændret sig fra den oprindelige ide – et eksempel er deltagerne, som vi i første omgang tænkte kun skulle være plejehjemmets beboere, men i dag er arrangementet åbent for alle i Frederiksberg Kommune. Vores oprindelige tanke med at komme rundt på alle kommunens plejehjem lod sig heller ikke gøre, da kun nyere og nyligt renoverede plejehjem havde adgang til trådløst netværk, så vi endte med at begrænse os til plejehjem med de rette faciliteter. Foreløbig har vi været på tre plejehjem, nogle i flere sæsoner. At etablere en god kontakt til de pågældende plejehjem har været vigtigt, for eksempel gennem stedets ildsjæle, der byder os velkommen, i nogle tilfælde med kaffe og kage, og som ihærdigt prøver at få deltagere fra selve plejehjemmet.

Rekruttering af frivillige og PR

De frivillige er ikke nødvendigvis hentet fra andre projekter, men fundet via et opslag på siden frivilligjob.dk, som er Danmarks største portal for frivilligt arbejde. Derudover laver vi opslag på bibliotekets hjemmeside, hvor vi søger frivillige, og dem, vi har fundet, har indtil videre været pensionister, studerende og arbejdssøgende. Når vi har omkring 10-15, holder vi infomøder, hvor vi fortæller, hvad projektet drejer sig om, og hvad de kan forvente. De frivillige skal være tålmodige, smakkesalige over for ældre og villige til at indgå en frivilligaftale og få indhentet en staffeattest af hensyn til kommunale krav på området.

PR består af flyers, plakater, husstandsomdelte arrangementskalendere, beboerblade, lokalaviser og bibliotekets hjemmeside.    

Deltagerne

Som tidligere nævnt er deltagerne fra hele kommunen, og det betyder, at niveauet af undervisningen er højnet i forhold til tidligere, hvor deltagerne kun var plejehjemsbeboere med et meget begrænset eller ikke-eksisterende kendskab til touchskærme og it generelt. Nu hvor alle ældre kan deltage, er der sket noget med niveauet for undervisningen, selvom der fortsat kommer deltagere, som aldrig har prøvet en iPad, mens andre allerede er godt i gang. Gennemsnitsalderen svinger – vi har haft deltagere fra midt i 50’erne til friske ældre i 90’erne.  

Tabletintroduktionerne

Vi starter med et kort oplæg af cirka et kvarters varighed, hvor vi fortæller, hvad en tablet er, og hvad man kan bruge den til. Vi præsenterer, hvad biblioteket kan tilbyde på en tablet, såsom Filmstriben, eReolen og hjemmesiden. Så skal deltagerne selv på banen, og det er her, vi har brug for de frivillige. Ældre og frivillige sidder nu en-til-en i en dialog, der handler om at afdække, hvad der interesserer den ældre, og hvilke behov vedkommende har. Nogle vil gerne vide, hvordan eReolen fungerer, andre hvordan de kommer ind på netbank, og så er der dem, der bare vil spille bridge på tabletten, tjekke vejrudsigten og tv-programmet, tage billeder af børnebørnene og så videre.

Efter introduktionerne

Når introduktionen er overstået, kommer evalueringen – og efter hver endt undervisning har vi udvekslet håndtryk med mange glade og taknemmelige borgere og adskillige gengangere. De føler sig godt hjulpet på vej og siger, at de går fra undervisningen med mod på at kaste sig ud i mere og med viden, som de ikke havde, før de kom. En ting, man ikke skal undervurdere, er det sociale i hele dette arrangement. Deltagerne lærer en masse, men får også noget socialt ud af arrangementet, og det er vigtigt i nutidens samfund, hvor personlig kontakt bliver mere og mere fraværende eller mangelfuld. For fortsat at blive bedre til at køre tabletintroduktionerne evaluerer vi med plejehjemmene, de frivillige og os selv.

Udfordringer

Har der så slet ingen problemer været? Naturligvis. Vejen til det projekt, vi har i dag, har været lang, og ikke alt er gået som smurt. Det kan for eksempel være svært med de frivillige, som siger, at de kommer, men så udebliver. Det må man desværre regne med i forbindelse med ulønnet arbejde. Vi har også oplevet kiks i PR-delen, så vi ikke fik nær så mange deltagere som forventet. Derudover har teknikken drillet, specielt på et af plejehjemmene, vi besøgte, hvor nettet var langsomt og ustabilt.

Fremtiden

Vi er stolte af det arrangement, vi har fået på benene. Vi har levet op til målsætningen om at give de ældre det første indblik i tablets samt at introducere dem til bibliotekets mange tilbud. Men hvordan ser fremtidens arrangement ud? På Frederiksberg er man i gang med at modernisere ni af kommunens plejehjem. Efterhånden som plejehjemmene moderniseres og får trådløst og stabilt net, vil de være klar til introduktioner. Og man må gå ud fra, at fremtidens ældre bliver mere selvhjulpne i forhold til it, end de er i dag. Vi forventer derfor, at niveauet for undervisningen vil stige i takt med, at de ældres færdigheder forbedres. Men der kommer til at gå mange år endnu, før tabletten bliver en naturlig del af ældres hverdag.

 


 

 

Skriv en kommentar