Anbefalinger – Det er det, de unge vil ha’

Af Marianne Dybkjær
Produktkonsulent og kundeansvarlig for bibliotek.dk hos DBC
04.03.2016

 

Som input til den fortsatte udvikling af bibliotek.dk har vi gennemført forskellige former for brugerundersøgelser i løbet af 2015. Her er lidt om, hvad vi har fået ud af dem.

Vi gennemførte den årlige brugerundersøgelse af bibliotek.dk i oktober-november 2015. 904 svarede på hele undersøgelsen, og et lidt større tal på dele af den.

Mest populært er ikke så populært

Vi spurgte blandt andet, om bibliotek.dk-brugerne kunne tænke sig personligt tilpassede søgeresultater og anbefalinger baseret på brugeradfærd. Resultatet viser størst interesse for anbefalinger ud fra interesser, tidligere lån og netop afleverede materialer, mens fx interessen for at få anbefalinger ud fra, hvad der er mest populært lige nu, er væsentligt mindre.
Skepsis stiger med alderen

Trods interessen var der også kritiske kommentarer såsom: ”Jeg er vildt modstander af, at nogen ’tror’ de ved, hvad jeg vil.” og ”I skal ikke begynde at samle oplysninger om mine interesser osv. Den slags overvågning er der rigeligt af på nettet.”

Billedet er, at skepsis over for denne type anbefalinger er større, jo ældre respondenten er. Set i forhold til alder ser tallene således ud.

Gymnasieelever brugte Operation Dagsværk på bibliotek.dk

At unge lader til at være positive over for anbefalinger på baggrund af brugeradfærd og/eller personalisering, understøttes af en langt mindre undersøgelse, vi lavede som en del af Operation Dagsværk den 4. november 2015.

Her havde vi inviteret seks elever fra 3.g på Ørestad Gymnasium til at løse en række opgaver på bibliotek.dk og på den baggrund give os et indblik i, hvordan de gerne vil bruge sitet.

Eleverne huskede at have set bibliotek.dk før, men ingen af dem brugte det. En af pigerne læser en del engelsk skønlitteratur og bruger det sociale medie Goodreads til at anbefale og læse andres anbefalinger, få inspiration og sætte sig mål for, hvad hun vil læse. Film finder de på Netflix, hvor de både kan anbefale og få anbefalet film. Det præger deres ønsker til, hvad et bibliotekssite skal kunne: ”Åh, kunne vi ikke få det til biblioteket? Så kunne man få forslag ud fra, hvad jeg lige har afleveret?” lød det. ”Eller man kan krydse af, hvad man kan lide ved bogen.” ”Eller give likes!”

I DBC eksperimenterer vi med data science for at optimere søgedialogen med bedre rankering og brug af anbefalinger. Blandt andet arbejder vi på en række anbefalere, som kan rankere søgeresultaterne ud fra, om brugeren ønsker at se ’lignende materialer’, ’materialer, som lignende brugere har lånt’, ’biblioteksanbefalede materialer’ eller ’mest populære’. Til forskel fra kommercielle søgemaskiner skal selektionen være transparent, og man skal kunne fravælge anbefalingen, hvis man ønsker en neutral søgning. Samtidig anvendes data science til at understøtte metadata-produktionen samt til at opnå større viden om bibliotekernes brug.

Andre input

Nogle af de andre ting, gymnasieeleverne gav input til, var:

 • Biblioteker kan med fordel slå på at have ikke bare det nye, men også materiale, man ikke finder andre steder. I forbindelse med en af de opgaver, gymnasieeleverne skulle løse, blev en af dem meget begejstret over at finde pc-spillet Bjergkøbing Grand Prix, som hun kendte fra sin barndom.
 • De unge foreslår, at bibliotek.dk i højere grad tilbyder målrettede indgange som fx ”Skal du på ferie? Her er rejsebøgerne” og ”Skriver du opgave?”
 • De vil også gerne have vejledningsvideoer til de forskellige funktioner.

Vi har siden lagt en artikel på bibliotek.dk om at søge artikler til opgaveskrivning og vil lave flere af den type målrettede og aktuelle tiltag. Derudover er vi dels i gang med at producere introduktionsfilm, som publiceres i starten af 2016, dels udbyder vi et kursus om bibliotek.dk og betjening af gymnasieelever.

Mere fra brugerundersøgelsen

I den store brugerundersøgelse var spørgsmålet om anbefalinger også kun en lille ting blandt meget andet.

Du kan læse mere om undersøgelsen i vores rapport.

Her er et par highlights:

 • Den centrale funktion for brugerne er fortsat at søge poster frem og bestille materialerne. Bøger, artikler, film og musik er det, der søges mest efter. Noder og spil bruges kun af en lille del af brugerne.
 • 94 % søger ofte eller af og til materialer, de ved, de skal bruge, mens ca. 50 % ofte eller af og til søger bredt på et emne.
 • 69 % bruger tit eller af og til facetterne i venstre side til at filtrere med.
 • 64 % bruger tit eller af og til de forslag til søgeord, der kommer frem, når man går i gang med at skrive et ord i et af søgefelterne.
 • 59 % bruger lånerstatus, mens færre benytter de øvrige funktioner under ’Min side’: 35 % bruger huskelisten, og 25 % tilpasser sprog, startside mm.

Et udpluk af kommentarer:

 • ”Det er da imponerende, at jeg kan sidde her hjemme ved min pc og bestemme, hvad jeg har lyst til at læse, så kan jeg bestille det, og det bliver afleveret på mit lokale bibliotek, og jeg får en mail, når jeg kan hente materialerne. Super service!”
 • ”Det er helt fantastisk at have adgang til dette store materiale af bøger, film, artikler og meget mere. Det fungerer fremragende. Og uden samarbejdet med de lokale biblioteker kunne dette ikke lade sig gøre. Biblioteksvagten.dk giver meget brugbare svar. Tak for jeres fine indsats på begge områder.”
 • ”Jeg savner – ligesom på de 'rigtige' biblioteker – noget, der inspirerer mig til at læse/se/høre noget anderledes (Boghandlerne kan det der).”
 • ”Jeg mangler en liste over tidligere lån.”
 • ”Det er irriterende, at søgeresultaterne også indbefatter materialer, som ingen biblioteker har, eller som kun den pågældende kommunes indbyggere kan låne.”

Vi arbejder løbende på at forbedre søgning og grænseflade gennem bl.a. tilpasning af rankeringsmetoden.

En ny rankeringsmetode var i øvrigt en af de ting, der indgik i endnu en undersøgelse, som vi foretog i foråret 2015.

Respondentgruppen var her bibliotek.dk’s brugerpanel, hvor 147 af panelets 560 medlemmer svarede på alle spørgsmål, et lidt større tal på dele af den.

Den nye rankering/sortering, som vi indførte i januar 2015, gætter på, om der søges efter titel, emne eller forfatter ud fra en analyse af søgeresultatet og fastsætter på den baggrund en rækkefølge for søgeresultatet. 51 % af respondenterne havde ikke bemærket den ændrede sortering, mens 29 % syntes, de hurtigere fandt, hvad de ledte efter.

Samme undersøgelse spurgte desuden ind til tilfredsheden med de designmæssige ændringer, vi foretog i forbindelse med en omlægning af bibliotek.dk til responsivt design, så visningen nu automatisk tilpasser sig forskellige skærmstørrelser ved brug på mobil, tablet og pc. 68 % syntes godt om den responsive version, og der var næsten udelukkende positive tilbagemeldinger om designtilpasningerne.

Vi spørger løbende vores brugere til råds, både i den årlige brugerundersøgelse og i mindre undersøgelser og brugertests, når vi har behov for at høre brugernes mening om nye funktioner m.m.

Den årlige brugerundersøgelse, som DBC foretager af bibliotek.dk, har været en del af aftalesættet siden lanceringen i år 2000 og er nu en aftale mellem DDB og DBC. 

Skriv en kommentar