Når tavshed er sølv og (sam)tale er guld

Af Lisbeth Bach Sørensen & Kathrine Sørensen Bech
Bibliotekarer, Viborg Bibliotekerne
11.04.2016

 


Vigtige samtaler til en travl tid
En samtalesalon er i bund og grund et uformelt møde mellem mennesker med fokus på den gode samtale. I et hektisk samfund og travle hverdage med hurtige sociale medier og mediernes envejskommunikation er der tilsyneladende en trang til at mødes ansigt til ansigt og fordybe sig i nogle af livets væsentlige spørgsmål. Samtalen er struktureret og styres af en vært, der har til opgave at samle og blande folk, udforme samtalespørgsmål og -menuer samt styre slagets gang rent praktisk, så alle får en god samtale-oplevelse.

I 2015 fik Viborg Bibliotekerne midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen til at afprøve samtalekonceptet på nye måder. Det nye var, at vi skulle arbejde med specifikke målgrupper. Målgrupper, som erfaringer og undersøgelser viser, ikke er kernebrugere på biblioteket. Vi eksperimenterede også med at lægge den traditionelle samtalesalon sammen med andre tilbud. Salonen stod ikke altid alene, men var koblet sammen med et foredrag eller oplæg.

Målgruppespecifikke samtalesaloner
Jobsøgende og travle iværksættere var de to udvalgte målgrupper. Hypotesen var, at de jobsøgende fik et frisk pust, bedre livskvalitet og inspiration i hverdagen, mens iværksætterne fik mulighed for at møde andre iværksættere og skabe netværk med et større nærvær. I sidste ende var hensigten at gøre målgrupperne opmærksomme på bibliotekets kulturelle tilbud.

Udbytte hos deltagerne
Først og fremmest blev alle saloner flyttet ud af biblioteket. På café, i et fysisk iværksættermiljø og sågar ud i private hjem. Ofte blev salonerne lagt i forlængelse af et foredrag, som skulle sælge arrangementet og dermed også samtalesalonen. Hyggelige omgivelser og let beværtning blev også brugt som trækplaster.

Resultaterne var gode. Altså rigtig gode. De jobsøgende fik følgende med hjem: gode snakke, hyggelig dag, spændende oplevelse, udvidelse af netværk, input til jobsamtaler, mere åben i tilgangen til nye mennesker. Udbyttet for iværksætterne var: gode oplæg, mødet med sjove mennesker, begejstring og engagement, inspiration til nye måder at møde mennesker på, kærligt skub til at tro på (iværksætter)drømmen.

Alt i alt solidt udbytte for både deltagerne og for biblioteket som arrangører.

Noget, alle kan arbejde med
Samtalesalonerne har haft en positiv effekt hos de deltagende, men også internt på biblioteket. Der er ingen tvivl om, at samtalesalon-konceptet kan tilpasses og indgå i mange forskellige sammenhænge. Salonerne kan være svære at formidle isoleret set. Oplevelsen ved den gode samtale er dog så meningsfyldt, at samtalesaloner er værd at inkorporere i folkebibliotekerne og også gerne i en kommunal kontekst.

Et godt råd er at trække på personlige og daglige netværk, når du skal i gang. Selv en lille flok kan få virkelig gode samtaleoplevelser. Det handler om kvalitet i samtalen, ikke om deltagerantallet.

Start i det små og med nemme tiltag. Læg fx en samtalesalon i halen af et foredrag. Det skaber god energi, og de fleste mennesker vil gerne bidrage til og snakke om foredragets emne. Brug samtalesalonerne internt og eksternt som redskab i dagligdagen til at skabe hurtig perspektivering og relationer mellem mennesker fx ved bog-cafeér, møder, konferencer eller bare over aftensmaden med gode venner.

Projektet viser desuden, at kultur kan bruges som et socialt redskab. Og at særligt samtalesalonerne kan fungere som redskab i flere forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.

Tilbage til heltene
Hvad er en helt? Og hvad gjorde dine barndomshelte så særlige? Hvis vi som biblioteksfolk skal lege med de spørgsmål afslutningsvis, burde vi vel svare Døssing, Dewey eller måske Ranganathan. Vi peger i stedet for på de mange mennesker, som har besøgt samtalesalonerne i dette projekt. Stor respekt til de mennesker, som har kastet sig ud i samtaler på kryds og tværs. Samtaler, som vi smilende har været medlyttere på. Det er godt gået. Mere af det, tak.

Du kan læse meget mere om projektet i Slots- og Kulturstyrelsens projektbank


 

Skriv en kommentar