Poesimaskiner sætter gang i snakken om digital litteratur

Af Allan Thomsen Volhøj
Team digital, Roskilde Bibliotekerne
13.04.2016

 


Hvorfor afskaffer I bøgerne?!
Når man arbejder med digital litteratur bliver man tit mødt med spørgsmålet om hvorfor, man aktivt er med til at afskaffe den fysiske bog. Intet kunne være mere forkert. Men det er en af de interessante samtaler, man kan have med de borgere, der prøver den digitale litteratur.

Litteratur udvikler sig hele tiden. Digital litteratur udvikler sig endnu hurtigere
I 2011 begyndte Roskilde Bibliotek at arbejde med digital litteratur og i den forbindelse lave en »Poesimaskine«. Maskinen havde sit udgangspunkt i projektet »Litteraturen finder sted«, hvor man udforskede bibliotekets muligheder inden for digital litteratur. Den første version af Poesimaskinen blev indviet på Roskilde Festival 2012.

Poesimaskinen består af tre bøger med indbyggede sensorer, der kan registrere tryk, som man bruger til at interagere med sætninger på en skærm. Ved at trykke og flytte på bøgerne skaber man et digt, som automatisk bliver printet ud på en bonprinter, så man efterfølgende kan tage det med sig videre. Teksten er skrevet af digteren Peter-Clement Woetmann til maskinen og den særlige interaktionsform.
Maskinen opfylder flere mål: At bringe den digitale litteratur fra computeren ud i rummet. At skabe et møde mellem litteraturen og brugeren og at vise nogle af grundprincipperne for digital litteratur – nemlig, at det er en genre, der kræver brugerens aktive deltagelse.

»I underminerer jeres egen eksistens«
Poesimaskinen har også affødt det, at man som biblioteksansat, der har stået ved maskinen, har fået gang i meget interessante samtaler om litteratur og litteratur på biblioteket. Nogle har beskyldt os for med maskinen at være med til at dræbe den fysiske bog; andre mener, at det hele bliver så komplekst og forvirrende. Jeg plejer som regel at spørge folk, der er interesserede i maskinen, om de vil prøve. Det er langt fra alle, der vil, men de vil gerne se på at jeg, eller andre bruger den. Da vi startede med at udstille maskinen, fik den en central placering midt i rummet eller oppe på vores scene, men vi erfarede hurtigt, at det er de færreste, der har lyst til at stå udstillet mens, man prøver en sådan installation. Først da vi gemte den lidt af vejen, og den var skærmet af en væg, kom der gang i produktionen af digte på maskinen.
I det hele taget vil folk først helst se andre bruge den, inden de selv prøver. Hvis maskinen har stået i nærheden af børnebiblioteket, har der også været godt gang i brugen. Børn har en meget mere åben tilgang til at prøve nye ting.

Når folk har prøvet maskinen, spørger jeg dem, om de synes, det er litteratur. Det er der delte meninger om – også om hvornår, det er litteratur. Nogle synes først det er litteratur, når de står med deres digt printet i hånden. Andre, at det er, når sætningen rammer papiret på skærmen. Andre igen synes, det mere er et slags spil.

Poesimaskinen har på den måde åbnet op for nye og interessante samtaler om litteratur. Ser man på litteratur gennem tiden, har den altid udviklet sig og er blevet testet i andre medier end lige bogen. Digital litteratur vil ikke afskaffe bogen eller biblioteker, men biblioteker bliver nødt til at forholde sig til den type litteratur. Moderne litteratur kommer i mange typer og former.

Poesimaskinen 2.0
De tekster, Peter-Clement Woetmann har skrevet til maskinen, er blevet udgivet i traditionel bogform på forlaget Arena med titlen 105 variationer (2015) og har fået mange roser af både anmeldere og læsere.

Anden version af Poesimaskinen er nu klar til at komme ud på bibliotekerne. Peter-Clement Woetmanns grundtekster er de samme, men selve betjeningen og designet af poesimaskinen har fået et ansigtsløft. Designet er blevet enklere, og maskinen er blevet lettere at tilslutte, således at man stort set bare skal tilslutte strøm og trykke på »tænd«-knappen. Betjening af poesimaskinen er blevet mere intuitiv på baggrund af de erfaringer, vi har fået fra brugere af den oprindelige version.

Til Poesimaskinen er der nu også tilføjet en hylde, hvor der løbende vil være digitale værker udstillet på iPads. De udstillede iPad-værker vil blive udskiftet med jævne mellemrum.

Du kan allerede nu booke Poesimaskinen på centralbibliotek.dk

http://centralbibliotek.dk/groups/poesimaskinen-%E2%80%93-mobil-udstilling-af-digital-litteratur

Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen

 

Denne artikels emner

Digitalisering

Skriv en kommentar