Biblioteker for bæredygtig udvikling

Af Kalle Nielsen
Bibliotekar, Vejle Bibliotekerne
07.09.2016

 

Det her er et opråb. Et opråb til Slots- og Kulturstyrelsen, til ledergrupperne på landets biblioteker og endelig til landets bibliotekarer og biblioteksansatte.

Sæt FN’s 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen, få bæredygtig udvikling ind som strategiske nationale indsatsområder og i lokale biblioteks-strategier og -politikker samt som omdrejningspunkt i dagligdagens projekter, udvikling og drift.

Gør det – hellere i år end næste år!

»Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development«

Læs og forstå omfanget af FN’s 2015-mål for bæredygtig udvikling. Det er en kort, letlæst tekst på 35 sider – noget, som alle kan overkomme. FN præsenterer teksten således:

»This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. We recognise that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development. All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and want and to heal and secure our planet. We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind. The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what these did not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental.

The Goals and targets will stimulate action over the next fifteen years in areas of critical importance for humanity and the planet[…].«

Kildehenvisning 


Der er tale om 17 overskriftsmål fordelt på 169 delmål, og det er op til hvert land uanset udviklingstrin at gøre, hvad det kan for at nå disse mål – lokalt, regionalt og nationalt. Læs dokumentet. 

Bibliotekernes rolle

Overvej og forstå, hvilke enorme samfundsopgaver blandt andet Danmark har forpligtet sig på, og reflektér over, hvilke mål bibliotekerne kan bidrage til at nå med hensyn til oplysning, formidling, uddannelse og aktivitet.

Samfundsopgaven er historisk set enorm, og realiseringen af målene kan være afgørende for, om kommende generationer har en Jord, som vi kender den, at leve på.

Bibliotekernes rolle og muligheder er naturligvis forskellig(e) fra land til land, fra sektor til sektor og for hver institution eller kommune. IFLA har et meget fint »toolkit« for, hvordan biblioteker verden over kan gribe opgaven an i en lokal kontekst: se det her

Alle sektorer er omfattet af denne fælles samfundsopgave, og bibliotekerne har et klokkeklart ansvar for at facilitere såvel borgerens som de enkelte sektorers opgaveløsning.

Forleden så jeg for eksempel, at en kommende ledelsesbog af Steen Hildebrandt fokuserer ensidigt på FN-målene som grundlaget for ny nordisk ledelse. Læs Facebook-opslaget og Mandag Morgens bogomtale den 4. januar 2016 (login påkrævet).

Hjælper dit bibliotek betjeningsområdet med at fokusere på disse samfundsopgaver, med adgangen til den bedste aktuelle information, styrkelsen af den lokale uddannelse og relevante kulturelle aktiviteter?

Gør noget – hellere i år end næste år

Et stort ansvar hviler på styrelsens og bibliotekernes ledelse; sektoren er fastlåst, hvis ikke ledelserne tager ansvar og gør noget – massivt og strategisk.

Kan vi gøre noget som bibliotekarer eller biblioteksansatte?
Naturligvis: Vi kan prioritere egne daglige indsatser i det frirum til selvstyring, som findes inden for den fastsatte opgaveramme. Vi kan foreslå, formidle og argumentere, både internt fagligt og eksternt som borgere. Vi kan etablere faggrupper og netværk samt støtte bevægelser og alle samfundsinitiativer, der arbejder for, at målene skal blive til virkelighed.

Mens vi venter på styrelse og ledelsesgrupper, så kunne vi eksempelvis starte et fagligt netværk eller en BF-faggruppe – kontakt mig gerne, hvis du vil være med:

Kalle Nielsen
Bibliotekar, Vejle Bibliotekerne
kallnvejledk@gmail.com

 

Kommentarer (2)

26. september 2016 kl. 08:16
BÆREDYGTIGT SKANDINAVISK LEDERSKAB
FN's verdensmål som invitation til medansvar
http://www.sustainablecocreation.org

Steen Hildebrandt gjorde mig opmærksom på ovenstående.
Få videresendt til jeres ledere og kolleger...
26. september 2016 kl. 08:39
Bibliotekerne kan bidrage ved at lægge deres formidling af (fag)litteraturen, den offentlige information og informationen om samfundsforhold om, så den bygger på FN-verdensmål strukturen inklusive de 169 delmål.
Det har jeg lavet et kort oplæg om og lægger løbende links ind om på oplæggets tråd på centralbibliotek.dk ( http://centralbibliotek.dk/post/opl%C3%A6g-22-september-2016 )

Skriv en kommentar