2017

Biblioteket bakker op om Dialogisk læsning i vuggestuerne

Af Pia Nyberg, bibliotekar ved Hillerød Bibliotekerne

17.03.2017

Det er kommunalt besluttet, at alle institutioner i Hillerød skal arbejde med dialogisk læsning, og Hillerød Bibliotek har fundet midler til at søsætte et spændende projekt, som kan være med til at understøtte den dialogiske læsning ude i institutionerne.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Læs mere og Slip ledigheden

Af Thomas Ry Andersen, bibliotekar og litteraturformidler ved Fredericia Bibliotek

15.03.2017

Fredericia Bibliotek har deltaget i Slip ledigheden, som var et 2-årigt projekt under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi har arbejdet med, og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Odense Bibliotekerne udlåner bæredygtighed med succes

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen, Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne

03.03.2017

At bibliotekerne går nye veje og udvikler sig, er ingen i biblioteksverdenen i tvivl om. Det gør vi hver dag – og det skal vi blive ved med. Nye typer materialer og medier finder vej til udlånet. Også de mere »særprægede«. I Odense nærmer projektet Lån bæredygtighed på biblioteket sig sin afslutning, men projektets grundsten, 34 såkaldte bæredygtighedskits, indgår fremadrettet i Odense Bibliotekernes samling, og flere kommer fortsat til. Læs mere om Odenses grønne projekt, som også tilbyder et færdigt koncept – klar til at implementere på andre biblioteker.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Mere inspiration, tak

Af Marianne Dybkjær, produktkonsulent, DBC

01.03.2017

Bibliotek.dk’s brugere vil gerne have mere inspiration og flere anbefalinger, men det skal opleves personligt og være målrettet dem. Sådan lyder det i de brugerundersøgelser, vi har gennemført på bibliotek.dk i 2016.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Biblioteket og familienetværket

Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

24.02.2017

Projekt »Småt Brændbart« har igennem de sidste to år arbejdet med at gøre biblioteket mere synligt i kommunernes strategier og indsatsområder i forhold til udvalgte segmenter med samskabelse som metode og afsæt. Brønderslev Bibliotek har deltaget i et samskabende projekt med kommunen om indsatsen for dens sårbare familier. Projektet er et svar på kommunens målsætning om at finde nye måder at inddrage samarbejdspartnere i arbejdet med dette indsatsområde, kaldet »Varige Spor«, herunder andre kommunale institutioner og frivillige foreninger.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Her er jeg! Hvem er du?

Af Sussi Nyled Heinrichson

22.02.2017

Om møder mellem mennesker på biblioteket set med ICDP-briller

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spark ind i Åben Skole – Multimodal storytelling på børnebiblioteket

Af Marlene Lønholdt, børnebibliotekar, Viborg Bibliotekerne

22.02.2017

Skolereformen har med visionen om »Åben Skole« inviteret kulturinstitutioner ind til samarbejde. Viborg Bibliotekernes projekt StoryLab er et eksempel på, hvordan et skolesamarbejde kan udmøntes i et konkret tilbud til udskolingens danskundervisning. Helt konkret om multimodal storytelling og udvikling af det 21. århundredes kompetencer: kreativitet, innovation og samarbejde. Projektet har været et spændende og lærerigt eksperiment, der har påvist nye måder at tænke bibliotekets og bibliotekarens rolle på.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Dødsspillet – Demokrati og diktatur for »dummies«

Af Stefan Dahl
Bibliotekar ved Esbjerg Bibliotekerne

17.02.2017

Hvordan får man en niende klasse til at forholde sig til demokratiet, lokalhistorien og censur? I Esbjerg prøver biblioteket at nå de unge gennem litteraturen ved at tage udgangspunkt i en ret populær ungdomsbog – nemlig The Hunger Games (da. Dødsspillet ) af Suzanne Collins. Med bogen som springbræt besøger vi, sammen med eleverne, nogle af de steder, som er en central del af det danske demokrati – og som netop mangler i den dystopiske verden.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Do-It-Together biblioteket - højlydt samskabelse i biblioteksrummet

Af Thea Storm, Finn Petersen og Anne Sofie True

17.02.2017

Hvordan lyder et bogsorteringssystem? En rulletrappe? Et udlån, en kaffeautomat og et avishjørne? I foråret 2016 zoomede Københavns Hovedbibliotek og biblioteket i Køge ind på bibliotekets lyde som en del af projektet Do-It-Together biblioteket, DITbib. Det var et eksperiment, som gjorde biblioteksbrugere til medskabere af bibliotekerne gennem lydproduktion i og om biblioteksrummene. Processen var midlertidig og skabte et eksplorativt læringsrum med fokus på nye fællesskaber, deling af viden, aktiv samskabelse og styrkelse af lokale netværk.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Unge bygger eget læringsrum på Herlev Bibliotek

Af Projektleder for CreaTown Mia Nadia Lippert & digital formidler Cecilie Lyneborg
Herlev Bibliotek

06.02.2017

De unge. Deres læring. Danmarks fremtid. Der er bred enighed om, at vores børn og unge skal udvikle kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Men hvordan bringer bibliotekerne sig i spil for denne velfærdsopgave? Hvordan skaber vi lyst til den nødvendige læring? For at skabe ny erfaring på området har Herlev Bibliotek udviklet åben skole-tiltaget CreaTown - et læringsforløb med fokus på produktion, samskabelse og de unges stemme.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Do It For Fun – biblioteksintroduktion til nye studerende

Af Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, Ulla Buch Nilson, Rasmus Sand Bach
Månedens artikel: februar 2017
VIA University College, Campus Horsens

23.01.2017

Biblioteksintroduktioner for nye studerende har længe været et smertensbarn – de er relevante, men ofte kedelige, både for studerende og bibliotekarer. Men en ny situation med færre personaleressourcer og større studiehold igangsatte en didaktisk nytænkning af introduktionerne på VIA. På ønskelisten var mere engagement og aktivitet, større læringsudbytte og i sidste ende selvhjulpne studerende. Løsningen blev en social, sjov, praktisk og gamificeret biblioteksintroduktion, hvor de studerende løber, leger og konkurrerer sig til viden om det fysiske bibliotek. Efter et semester med introduktioner og positive erfaringer mødte vi uddannelsesforsker David Price på en læringskonference. Her gik det op for os, at vi med spillet rammer noget vigtigt i unges læring anno 2016...

Læs hele artiklen Se kommentarer

Spil som magisk læremester

Af Jim Højberg, forfatter og bibliotekar ved Vejle Bibliotekerne

05.01.2017

BibGame er et læringsspil i søgning i biblioteksbasen, udviklet af Aabenraa og Kolding Biblioteker og PLC’ere og støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Spillet blev præsenteret for 110 fremmødte på en temadag i Kolding i december.

Læs hele artiklen Se kommentarer

Musikformidling via lytteklubstanken

Af Ulla Hoberg Lyhne, musikformidler, Roskilde Bibliotekerne
Månedens artikel: januar 2017

05.01.2017

Hvordan kan bibliotekerne blive endnu bedre til at formidle musik – og hvordan gør vi det sammen med borgerne? Det spørgsmål har ført til projektet »Udvidet musikformidling via lytteklubstanken«, som Roskilde Bibliotekerne og Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne arbejdede med i 2016. Projektet, som modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje for biblioteker og pædagogiske læringscentre, fulgte to hovedspor, som præsenteres i denne artikel.

Læs hele artiklen Se kommentarer

En vision for bibliotekets kreative rum

Af Marianne Krogbæk, designer og projektleder, ITK Aarhus Kommunes Biblioteker & Jeppe Søndergaard Knudsen, tidligere biblioteksformidler ved Aarhus Kommunes Biblioteker, arbejder nu som selvstændig.

04.01.2017

I 2015 mødtes vi begge med Trent Miller fra Madison Public Library, Julka Älmquist, konsulent for Chicago Public Libraries og Stacie Ledden fra Anythink Libraries. Dette møde – og en efterfølgende rejse – viste sig at være en sand åbenbaring. Der er en verden af inspiration at hente i de amerikanske biblioteker, inspiration til at knytte bånd til kreative ildsjæle og til at starte med visionen frem for produktet (et makerspace på biblioteket). Vi er to blandt mange, der brænder for at bidrage til bibliotekernes udvikling, transformationen af biblioteksrummet og institutionens nye rolle for at kunne tilbyde viden på nye, vedkommende måder. Det vil vi gøre i denne artikel med det håb, at der er danske biblioteker, der tør gå i amerikanske bibliotekers fodspor.

Læs hele artiklen Se kommentarer