Madi Brain Power skaber læselyst i Nepal

Af Irene Villumsen, bibliotekar på Randers Bibliotek og Karin Worm, tidligere bibliotekar på Randers Bibliotek
29.11.2017

 

Etablering af et lokalt bibliotek i Madi i det sydlige Nepal skal udvikle en læsekultur i lokalsamfundet. Biblioteket hedder »Madi Brain Power«, det er startet af Jysk landsbyudvikling i Nepal og det er tænkt som et bibliotek, der henvender sig til både børn, unge og voksne, så de kan få glæde af litteraturens mange kvaliteter.


Bibliotekslokalet ved Jana Jeewan-skolen 

Biblioteksprojekt som udviklingsarbejde

Støv, busser med hornet i bund, motorcykler som blander sig med okser, som dovent trækker en kærre, kvinder i farverigt nepali-tøj og børn i beskidte blå skoleuniformer er det første, som møder én, når man står af bussen i Madi. Her ligger fem små, fattige landsbyer, hvor dagligdagen er fyldt med hårdt fysisk arbejde for de voksne, og hvor børnene pligtskyldigt går i skole.

- Skolegangen i Nepal er generelt kendetegnet ved det, som vi kalder »papegøjeundervisning«, hvor eleverne er inaktive og blot skal gentage det, som lærerne siger, måske endda uden helt at forstå det. Sådan fortæller Trille Gaarsdal, koordinator for Skole og Uddannelse i foreningen Jysk landsbyudvikling i Nepal.

- Der er rigtig megen udenadslære, og der er ikke fokus på kreativitet eller refleksion, forklarer hun.

At læse en bog, om det er fiktion eller sagprosa, blot for fornøjelsen og indsigtens skyld er en ukendt ting hos både børn, unge og voksne i Madi. Så der læses ingen bøger, og der findes stort set ingen bøger bortset fra enkelte faglige skolebøger.


Jysk landsbyudvikling i Nepal og Viborg City Marathon går i kompagniskab og etablerer et spændende bibliotek.

Det vil Jysk landsbyudvikling i Nepal gerne være med til at ændre og påvirke. Foreningen etablerer derfor, i samarbejde med Viborg City Marathon og lokale aktører, et bibliotek ved navn »Madi Brain Power« på den lokale Jana Jewan Higher Secondary School i Kharkatta. Biblioteket er tænkt som et bibliotek, der henvender sig til både børn, unge og voksne i lokalområdet. Biblioteket kører i projektfasens to år i regi af Jysk landsbyudvikling i Nepal. Herefter er det tanken og aftalen, at driften af biblioteket overgår til kommunen i Madi.

Der bliver i løbet af vinteren 2017-18 ansat en nepalesisk bibliotekar/læsevejleder, der i tæt samarbejde med medarbejderne på skolen, aktører i lokalsamfundet og foreningen skal forestå den fortsatte udvikling af biblioteket.

I forbindelse med biblioteksprojektet Madi Brain Power er der nedsat en dansk projektgruppe bestående af to personer fra Jysk landsbyudvikling i Nepal og to bibliotekarer fra Randers Bibliotek.

Det er projektgruppens opgave, i samarbejde med lokale aktører i Nepal, at igangsætte projektet, finde de rigtige interessenter og bane vejen for projektet, der skal give børn, unge og voksne muligheder for at møde litteraturens mange kvaliteter – fornøjelse, lyst, indsigt, udsigt, angst, forståelse, sproglig indsigt og meget andet.

I Nepal er der ligeledes nedsat en biblioteksgruppe. Formålet med denne gruppe er blandt andet at være bindeled mellem skole, lokalsamfund og bibliotekar/læsevejleder, at foreslå aktiviteter og temadage og at være med til at sikre fortsat udvikling af biblioteksfunktionen.


Den nepalesiske biblioteksgruppe glæder sig til samarbejdet

Midlerne til oprettelse af biblioteket er indsamlet i august 2016 ved et børneløb i Viborg, hvor salg af goodieboxes gav et overskud på 100.000 kr. I foråret 2017 blev der også afholdt et børneløb i Madi – endda det første af sin slags i Nepal – hvor hele dagen var en »Children’s Day« med fokus på børn, leg og børns sundhed og trivsel.

Jana Jeewan-skolen har stillet et dejligt lokale til rådighed. Dette istandsættes til brug for Madi Brain Power. Der bygges et stort mobilt bogskab med form som en bog, der kan åbnes og være med til at skabe stemning. Arbejdet udføres af lokale håndværkere. Bibliotekaren/vejlederen skal sætte en hyggelig læsekrog op. Den skal være sprælsk og indbydende, så børn, unge og voksne får lyst til at slå sig ned, fordybe sig i en bog eller være nærværende i et af de mange arrangementer. Bogskabet kan trilles udenfor, og sammen med siddepladser skabes der et hyggeligt, farvestrålende og inspirerende læsemiljø. Måske skal der etableres en børneklub, måske skal børnene have medaljer eller badges for hver læst bog – konkurrenceelementet hitter nemlig stort i Nepal. Men det vil være op til den lokale læsevejleder at vurdere, hvad der vil fungere bedst i den nepalesiske kultur.

Der findes ikke en læsekultur i Nepal. Så dette bliver et state-of-the-art projekt. Herhjemmefra ved vi, at inddragende metoder er lærende metoder. Den, der arbejder, løber med læringen, er vores motto. Inddragende metoder sætter eleverne i gang med at arbejde, være aktive og reflektere.

Denne tilgang er ganske ny for både skolens lærere og for den kommende bibliotekar/læsevejleder i Madi. I starten skal bibliotekaren/læsevejlederen derfor have støtte fra frivillige danske bibliotekarer, som skal undervise og vejlede læsevejlederen i blandt andet at lave arrangementer for børnene og afvikle andre brugerinddragende aktiviteter med fokus på læsning, læring og forundring.


I påsken 2017 deltog 1100 skolebørn i »Children’s Run«. Foto maagaardphotos.dk

Samarbejde på tværs af kulturer

Tidligere frivillig i skoleprojektet, Mette Nyboe Sørensen, fortæller om sit to måneders arbejde i skoleprojektet.

- Jeg var ind imellem temmelig udfordret på min kulturelle forståelse og rummelighed. Det var svært for mig at acceptere, at busser, lærere og headmasters ikke overholdt tiden. Ligeledes at vidensniveauet var så lavt blandt elever og lærere. Det udfordrede mig markant på min pædagogiske tilgang til arbejdet og i mine didaktiske overvejelser, hvor jeg ind imellem var på ret dybt vand. 

Men ved at give noget af sig selv, vise interesse for lærernes dagligdag og tale til dem som kolleger fik Mette og hendes frivillige kolleger et ligeværdigt samarbejde med skolens lærere etableret. Et samarbejde, som stræbte efter, at alle følte sig trygge og godt tilpas i forhåbningen om, at lærerne herigennem ville yde deres bedste og indgå i et forpligtende fællesskab med de danske, frivillige lærere.

- Det lykkedes os at få et rigtig godt forhold til lærerne, hvor der også kunne jokes, grines og udveksles erfaringer, både arbejdsmæssigt og kulturelt, fortæller Mette Nyboe Sørensen.


Om foreningen

Jysk landsbyudvikling i Nepal har som formål at støtte landsbybeboerne i udvalgte landsbyer i Nepal i deres bestræbelser på at arbejde og uddanne sig ud af fattigdom. Det er en forening, der arbejder med bæredygtig landsbyudvikling indenfor en række forskellige indsatsområder – heriblandt Skole og uddannelse. I en årrække har foreningen arbejdet tæt sammen med de lokale nepalesiske lærere om at højne undervisningsniveauet ved at samarbejde med dem om metoder og viden, de selv kan anvende – også når de frivillige er taget hjem igen. 


Madi Brain Power – den danske biblioteksgruppes medlemmer

Lone Petersen
Formand, Jysk landsbyudvikling i Nepal
info@kantipur.dk

Trille Gaarsdal
Koordinator for ’Skole og uddannelse’, Jysk landsbyudvikling i Nepal
skole@kantipur.dk

Karin Worm
Tidligere bibliotekar, Randers Bibliotek
kw.randersbib@gmail.com

Irene Villumsen
Bibliotekar, Randers Bibliotek
iv@randersbib.dk


Vil du vide mere om, hvordan vi med dette projekt skaber viden og udvikling i Madi? Måske endda være en af de frivillige bibliotekarer, der er med til at støtte og inspirere den lokale læsevejleder?
Så ring eller skriv til Trille Gaarsdal, tlf.: 29 82 19 52 / 86 10 20 20; mail: skole@kantipur.dk

Se mere på hjemmesiden her og følg med på facebook her.

 

Skriv en kommentar