Bibliotekernes tema-parløb med public-service mastodonten

Af Anders Taylor Hansen, Aalborg Bibliotekerne
20.12.2017

 

Siden 2014 har landets biblioteker og Danmarks Radio kørt tæt parløb i arbejdet med store nationale temaer. Synergieffekt og aktualitet, siger de på bibliotekerne. Men hvad får DR ud af at arbejde med folkebibliotekerne?

DR skal samle, udfordre og oplyse danskerne. Det står der i deres virksomhedsstrategi. Et led i at opfylde den strategi er at sætte fokus på store nationale temaer, der skal nå helt ud til danskerne.

Men selvom DR har fat i store dele af befolkningen, og størstedelen af alle danskere er forbi en af DRs kanaler i løbet af ugen, er det stadig en udfordring at forankre formidlingen lokalt og få budskaberne helt ud i alle afkroge af kongeriget, og det er her, bibliotekerne kommer ind i billedet.

Senest har DR og bibliotekerne arbejdet sammen om det store nationale tema »Historier om Danmark«, hvor i alt 79 biblioteker deltog. Tværmediel redaktør hos DR, Nikolaj Vitting Hermann, påpeger en essentiel fordel ved det samarbejde:

»Bibliotekerne har virkelig bidraget til at formidle danmarkshistorien til og sammen med befolkningen – ung som gammel. Bibliotekerne kan på helt særlig vis forankre formidlingen lokalt, meget mere end DR kan, og fortælle om, hvordan danmarkshistorien udspillede sig lige her i borgerens by«.

»Historier om Danmark« er et fælles projekt, som DR, Slots- og Kulturstyrelsen og Nationalmuseet har startet i samarbejde med landets museer, arkiver og biblioteker, og det er støttet af Nordea Fonden. Bibliotekerne er med i regi af Bibliotekernes Temasamarbejde, som koordineres af Aalborg Bibliotekerne og de øvrige af landets centralbiblioteker. 

Formidlingen fortsætter på biblioteket

Når DR sætter fokus på et stort tema som for eksempel »Historier om Danmark« bringes alle kanaler og programmer i spil, men hvad gør den videbegærlige borger, når programmet på tv eller i radioen slutter? Svaret kunne være: »gå en tur på biblioteket«.

»På biblioteket får borgerne langt flere hands on-oplevelser med temaerne både igennem aktiviteter og i selve biblioteksrummet. Det er mere end DR kan tilbyde på tv, radio og digitalt. Bibliotekerne giver mulighed for yderligere fordybelse og oplevelse, når man har set eller hørt noget på DR’s platforme og i løbet af ugen besøger sit lokale bibliotek og oplever, at tematikken forsætter der. Så det er klart, at vi er meget glade for at samarbejde med bibliotekerne, fordi vi med hver vores styrker sammen kan tilbyde en dybere og bredere formidling af vigtige emner«, afslutter Nikolaj Vitting Hermann.


Det næste store tema for DR og bibliotekerne bliver »Viden skaber os«, der blandt andet skal handle om kroppen.

Ude på bibliotekerne er man ligeledes begejstret for det tætte samarbejde. På Aalborg Bibliotekerne sidder projektkoordinator Sonja Ibach Nissen med det overordnede ansvar for bibliotekernes nationale temasamarbejde, og hun oplever også klare fordele ved temaparløbet med DR:

»Bibliotekerne og DR har i bund og grund samme formål i forhold til at levere public service; vi er bl.a. sat i verden for at danne borgerne. Samarbejdet med DR positionerer bibliotekerne som aktuelle og debatskabende, fordi vi griber bolden fra DR og bygger videre på de tematikker, som netop bliver behandlet i øjeblikket. Vores undersøgelser viser, at gæsterne genkender temaerne på bibliotekerne og koder det sammen med de programmer, de har set på tv eller hørt i radioen. Via denne kobling kan vi skabe en unik helhedsoplevelse for borgerne, som på den måde kan komme helt tæt på – og måske endda blive en del af fortællingerne«.

Et afstemt og afslebet forhold

Alt synes at være den rene temalykke i forholdet mellem bibliotekerne og DR her godt fire år inde i parløbet. Og spørger man Anne Tjell, kampagnekoordinator for DR Kampagner, er de fleste kanter og knaster da også blevet slebet af i løbet af de første år:

»Begge parter har lært meget af de snart fire års samarbejde. Vi er gradvist blevet mere bevidste omkring hinandens udfordringer og styrker – herunder også hvor forskelligt vi arbejder, og hvor forskellige tempi, vi arbejder i op mod deadlines. På DR har vi fået pudset nogle af de forestillinger af undervejs, som vi havde om at samarbejde med bibliotekerne. Eksempelvis er vi blevet mere bevidste omkring, hvor meget bibliotekerne kan løfte, og vi er generelt meget imponerede over den idérigdom, de har og den volumen, de kan tilføje. Derudover er bibliotekerne gode til at inddrage lokale kræfter som for eksempel erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner«.


Bibliotekerne starter deres »Viden skaber os«-kampagne om kroppen i uge 7 – sideløbende med en TV-serie i fire afsnit på DR1 om kroppens fire livsfaser; barn, ung, voksen og gammel.   

Videnskaben skal fra forskergangene og ud til befolkningen

Danmarkshistorien er lukket ned for denne gang, og nu venter næste store tema for DR og bibliotekerne. I hele 2018 bliver temaet »Viden skaber os« – et videnskabstema i to dele, der i foråret omhandler kroppen, og i efteråret beskæftiger sig med kodning.

Videnskabstemaet er, ligesom historietemaet, et bredt emne, som er vedkommende og relevant for danskerne. Videnskaben har en kæmpe indflydelse på vores liv, og et emne som kroppen indeholder mange facetter, der vil interessere mange borgere. Den unikke konstellation imellem DR og bibliotekerne kan igen skabe et »vidensrum«, hvor danskerne får udvidet deres kendskab til kroppens biologi kombineret med praktiske og virkelighedsnære oplevelser og eksperimenter, der vil få selv den mest uinteresserede borger gjort entusiastisk omkring kroppens mange historier.

I skrivende stund er 64 af landets biblioteker tilmeldt kampagnen, og både de og DR glæder sig til at formidle temaet og sørge for, at videnskaben rykkes fra forskergangene og ud til danskerne via DR’s kanaler og landets biblioteker.

Biblioteker, der endnu ikke er med i temasamarbejdet, kan tilmelde sig her.


 

Skriv en kommentar