Børnenes Litteratursti

Af Maria Björnsdóttir, projektleder, Allerød biblioteker
17.08.2017

 

Alle børnehavebørn i Allerød Kommune har fået mulighed for at arbejde æstetisk med en udvalgt billedbog i samarbejde mellem biblioteket, daginstitutionerne og kunstneren Ole Grøn.

  • 1 bibliotek
  • 10 billedbøger
  • 10 bogbænke
  • 10 daginstitutioner – 677 børn.

»Børnenes litteratursti« er et samarbejdsprojekt mellem biblioteket og kommunens daginstitutioner, der lærer børnene udvalgte klassiske danske billedbøger at kende og lader dem være kreativt skabende og udførende aktører i samspil med en kunstner. Projektet giver børnene en tilegnelse af billedbøgerne på en anderledes, æstetisk skabende og fællesskabsfremmende måde. Bogbænkene, der er børnenes parafraser over billedbogen, bringes ud i det offentlige rum, hvor de kan sætte kunsten og individet i samspil på nye måder. 

De større børn i Allerød Kommunes daginstitutioner arbejder med billedbøger og æstetiske fortolkninger af disse. Sammen med pædagogerne præsenteres de for en, af biblioteket udvalgt, billedbog. Bogen læses, leges og fortolkes i en pædagogisk sammenhæng. 

Der udleveres bøger, der kan arbejdes med i institutionen, men også til hjemlån. På den måde bygges der bro mellem daginstitutionen og hjemmet. Børnene kan arbejde med bøgerne i en pædagogisk sammenhæng og også læse bøgerne sammen med forældre og søskende derhjemme. Derefter udfolder børnene deres kreativitet som skabende og udførende aktører ved at omsætte fortællingen i fællesskab med en professionel kunstner. Børnenes aktiviteter sammen med kunstneren benyttes som skitser til at dekorere et stort »3D canvas« formet som en bogbænk.

Kunstner Ole Grøn blev hyret ind til opgaven. Ole Grøn er naivist og arbejder med sprudlende billedmotiver og klare, stærke farver. Han er desuden vant til pædagogiske processer med børn i alle aldre og har forståelse og interesse for deres kompetencer og begrænsninger.

Bogbænkene produceres af firmaet Wild in art. De har en holdbarhed på omkring tre måneder ved udendørs opbevaring. Bogbænkene bliver børnenes kunstneriske fortolkninger af de konkrete billedbøger, og de udstilles i en måned i Lillerød Bymidte, hvor forældre og andre pårørende samt interesserede lokale indbyggere kan beundre og opleve bænkene sammen med børnene. Desuden udstilles alle 677 børns skitser og tegninger i bibliotekets store sal.

Projektet giver børnene en formidling og forståelse af billedbøgerne på en anderledes og fællesskabsfremmende måde. Det stimulerer børnenes billedforståelse og aktiverer deres billedsproglige udvikling, hvilket understøtter early literacy. Børnene arbejder med æstetiske processer, hvor de omsætter indtryk og følelser til æstetiske udtryk. I den forbindelse bliver børnenes fantasi og kreativitet sat i spil. Aktiviteterne understøtter børnenes proces fra indtryk til udtryk; de går fra at være lyttere og tilskuere til at være deltagere, hvor de »hopper« ind i billedbogsteksterne og får hjælp til at danne deres egne billedudtryk og fortolkninger. De færdige værker bringes ud i det offentlige rum, hvor de kan bygge bro mellem generationer og sætte litteraturen, kunsten og individet i samspil på nye måder. 

Udbytte: Børnehavebørn med øgede evner til at udøve og afkode kunst. Øgede literacy-kompetencer inden for billed- og tekstforståelse. Og helt konkret en færdigdekoreret bogbænk fra hver deltagende institution. Et givende og gensidigt udviklende samarbejde mellem biblioteket og kommunens daginstitutioner. 


Bænkene vil i første omgang blive sat op i en måned. Derefter bliver de rammen om en årlig »Børnenes Litteraturfestival«. 

Efter en udstillingsperiode, der varede hele juli måned, krævede indbyggerne en forlængelse, hvorfor bænkene står fremme august måned ud. De lyser op i gadebilledet og skaber glæde og stolthed.

De udvalgte bøger
H.C. Andersen: Prinsessen på ærten (Klematis)
Mette Finderup: Lasse-Leif har verdens klammeste far (Alvilda)
Kirsten Sonne Harrild: Willi i trafikken (Gyldendal)
Hanne Hastrup: Cirkeline (Høst)
Ida Jessen: Da Carl næsten sov i telt (Høst)
Flemming Quist Møller: Cykelmyggen Egon (Gyldendal)
Halfdan Rasmussen: Halfdans ABC (Carlsen)
Jens Sigsgaard: Okker Gokker (Gyldendal)
Jacob Martin Strid: Lille frø bygger rumraket (Gyldendal)
Kim Fupz Aakeson: Lili kender alle farver (Gyldendal)


 

 

 

Skriv en kommentar