Et lykkeligt moderne ægteskab – om samarbejde mellem folkebibliotek og borgercenter i Dragør

Af Henriette Ritz Kylmann
Biblioteksleder
11.10.2018

 

Vinderbillede Dragoer

”Vinderbillede digital dåb”  - De unges egen fortolkning af den digitale dåb.

Sammenlægninger af borgerservice og folkebiblioteker har rullet over landet. Det har stået på gennem en årrække i forskellige udformninger for eksempel fra fuldt integreret til borgerservice light. Fokus har været stort på de steder, hvor bibliotek og borgerservice er flyttet sammen og knap så stort på de steder, hvor man har valgt en anden vej. Dragør Kommune er en af de kommuner, som er gået en anden vej. Vi vil gerne dele vores erfaringer om det, vi kalder ”et lykkeligt moderne ægteskab”; vi bor hver for sig og samarbejder, der hvor det giver mening for borgerne.

Borgercentret bor på rådhuset og bibliotekerne på to forskellige adresser i byen. Vi har fundet ud af, at vi i fællesskab kan nå en række borgere, som ellers ikke ville gøre brug af vores gode tilbud. Vi har indtil nu udviklet to tilbud til borgerne i Dragør, som vi arbejder sammen om at afvikle. 


Digital dåb og dannelse
I år er det 5. år, hvor vi sammen gennemfører ”Digital dåb og dannelse” for kommunens 9. klasser. Det er obligatorisk for eleverne i 9. klasse at deltage i vores undervisning. Vi rykker ud på skolerne og gennemfører undervisningen. Biblioteket varetager den del, der handler om digital sikkerhed, internet etik, beskyttelse af digital identitet og identitetstyveri. Vi besvarer spørgsmål som ”Må man fotografere sit nøglekort?”, ”Hvad er mit ansvar og hvad er mine forældres?” og ”Hvordan vælger man en god kode til sit NemID?”

Borgercentret varetager den del, der knytter sig til, hvad det er der sker, når man bliver 15 år. De svarer på spørgsmål som ”Hvorfor er post fra det offentlige ikke ligegyldig?”, ”Kan man få besked på mobil og mail?”, ”Hvad er forskellen på digital post fra private og fra det offentlige?”, ”Hvorfor får man to nøglekort?” og ”Hvornår og hvordan får man et nyt?”.

Undervisningen slutter med, at alle de elever, der er fyldt 15 år, får oprettet et NemID af borgercentret. De, der allerede har et, får mulighed for at stille spørgsmål til biblioteket om sikkerhed og for at træne brugen af NemID – for hvad kan man ud over at se sin bankkonto? De elever, der i begyndelsen af 9. klasse endnu ikke er fyldt 15 år, samler vi omkring borgercentrets medarbejdere. Her får de at vide, hvad de skal gøre den dag, hvor de bliver 15 år.

010101 Dit digitale liv
På biblioteket møder vi ofte borgere, som har brug for en hjælpende hånd med de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk. På rådhuset møder de desværre borgere, som alt for længe har forsømt at tjekke den digitale postkasse, og derfor er kommet i uføre af den ene eller anden slags. Det er årsagen til, at vi har udviklet ”010101 Dit digitale liv” for borgere i den tredje alder. Målet er at få fat på de borgere, der gerne vil være klogere på de digitale muligheder såvel som faldgruber. Vi ved fra betjeningen af borgerne både på biblioteker og rådhus, at ældre føler en højere grad af usikkerhed omkring det digitale liv. Den usikkerhed ønsker vi at ændre til sikkerhed. Som minimum plante en bevidsthed hos borgeren om, at man altid kan få hjælp på bibliotek eller borgercenter.

Arrangementet er opbygget med forskellige oplæg: ”Hvad er digital sikkerhed?”, ”Hvordan sætter du digitale spor?”, ”Værd at vide om Skat.dk og Borger.dk” og et indslag til den underholdende side om Filmstriben.dk og E-reolen. Desuden gør vi en del ud af at fortælle om, hvordan borgeren kan udøve digital selvhjælp og for eksempel booke en bibliotekar. I pauser mellem oplæggene taler borgerne og medarbejdere fra biblioteker og borgercenter sammen ved bordene. Vi har bevidst givet tid til samtale mellem borgere og medarbejdere for at skabe kendskab til ”dem fra kommunen og biblioteket”. Vores erfaring er, at kender borgerne os lidt, så er det lettere at spørge om hjælp. Desuden vil vi også gerne have, at borgerne bliver opmærksomme på, at de har et netværk i hinanden. Arrangementet slutter med en quiz, hvor det er muligt at få op til 7 rigtige om at være digital borger i Dragør. Biblioteket og Borgercentret har gennemført arrangementet i samarbejde med Aktivitetshuset, som er et mødested for pensionister.

Samarbejde dér, hvor det giver mening
Som bibliotek og borgercenter er vi hver især meget opmærksomme på, hvad der er vores styrker. På biblioteket oplever vi for eksempel, at det er lettere for nogle borgere at tage kontakt til ”kommunen” via os, fordi myndighedsopgaven ikke ligger hos os. Vi oplever også at socialrådgivere planlægger møder med borgene i bibliotekets mødelokale, fordi det er lettere at gå uset ind ad biblioteksdøren end ad rådhusdøren. Når vi ”puljer” vores medarbejdere og kompetencer, kan vi nå meget mere og ud til mange flere, end vi kan hver for sig. I vores samtaler med borgerne er vi er lydhøre overfor idéer til målgrupper eller aktiviteter, der kan bidrage til øgede digitale kompetencer hos borgerne, og vi er opmærksomme på, hvor vi i fællesskab kan bidrage til hinandens virke.
 

Skriv en kommentar