Litteratur gavner den enkelte og fællesskabet

Af Nicoline Ehlerts Madsen
11.10.2018

 

Hent programmet for festivalen her (pdf)

Kan man gennem en intens uge med litteratur og læsning vække børn og unges interesse for litteraturen og give dem lysten til at læse? Kan den øgede læsning bidrage til at færre børn og unge får manglende selvværd, eller lider af stress eller ensomhed?

Odsherred Kommune har i et samarbejde med skoler og kulturinstitutioner sat fokus på litteratur og læsning, samt det fællesskab, der opstår herigennem. Det sker for sjette gang ved den årlige litteratur- og læsefestival, der finder sted den 5. til 9. november, hvor der kan opleves alt fra forfatterfordrag til fortællinger i kirken og fra grønlandsfortællinger til digitale stories.

Hvorfor er det vigtigt, at sætte fokus på litteratur og læsning?
Nutidens børn og unge bliver konstant fyldt med inputs fra omverdenen. Det sker i langt højere grad gennem brugen af iPads og sociale medier. Det er en implementeret del af hverdagen, hvor det er let at række barnet en iPad, i stedet for give sig tid til at læse en bog. Eller gymnasieeleven, der bruger flere timer på Instagram, og fordyber sig i hvad der sker i venner og kendtes liv. Tid som kunne blive brugt på, at blive opslugt af en bog.

Det handler dog ikke om at vælge de digitale skærme fra eller til, men derimod om hvordan man giver børn og unge lysten til at læse og fordybe sig i litteraturen. Og hvordan der kan opstå et fællesskab, når man oplever historier sammen.

Læsning skaber fællesskab
Målet med litteratur- og læsefestivalen er, at børn og unge skal læse mere. Det skal give børnene lyst til at læse, men samtidig kan litteraturen også skabe fællesskab. Fællesskabet opstår, når for eksempel børnehavebørn får læst historier op af 6. klasses elever. Børnehavebørnene lærer at lytte og fordybe sig i en mindre fortælling, samtidig med at de er en del af deres eget fællesskab børnehavebørnene imellem, men også med i det fællesskab, som finder sted gennem begivenheden. Eleverne i 6. klasse får trænet deres læseevner, og indgår i et fællesskab, hvor de bidrager med egne evner.

Ved litteratur- og læsefestivalen har alle skolebørn i Odsherred noget at være fælles om. Det sker gennem de mange begivenheder, hvor forfattere som Jesper Wung-Sung viser vejen til litteraturens verden.

Hvad er litteraturen til for?
Entreprenør og litteraturformidler Rachel Röst har gennem sit projekt ’Læs for Livet’, arbejdet på at støtte og udvikle udsatte børn og unges læsning. Projektet samler bøger ind og skaber biblioteker på institutioner, da litteraturen kan være med til at forandre børn og unges liv. Hun skal i forbindelse med litteratur- og læsefestivalen i Odsherred holde oplæg for lærere og pædagoger om, hvordan litteraturen kan hjælpe børn og unge med at forstå sig selv og hinanden gennem nysgerrighed og social mobilitet. Litteraturen har for Rachel Röst fungeret som en overlevelsesstrategi i en forsømt barndom, hvor hun i en alder af 16 år blev anbragt på en ungdomsinstitution. For hende handler litteraturen ”… om relationer, selvværd, om at være menneske og få en lettere gang i livet”.

Hvad kan litteraturen?
Litteraturen kan være med til at modvirke ensomhed og lavt selvværd, fordi det kan give og skabe anerkendelse hos den enkelte elev. Det er vigtigt, at børn og unge oplever det litteraturen kan. I en tid hvor sociale medier og selvfremstilling spiller ind i vores liv, kan litteraturen både skabe et rum, hvor man kan være sig selv og føle sig som en del af noget større. Følelser som ensomhed og utilstrækkelighed indtræder i udpræget grad hos børn og unge. Analyser viser, at man gennem læsning udvikles empatien hos den enkelte. Her har lægestudiet i Odense litteratur på skemaet for at udvikle empati. Det er derfor vigtigt, at litteratur- og læsefestivalen endnu engang er med til at introducere alt fra børnehavebørn til gymnasieelever for litteraturen og dens historier. Festivalen er med til at øge læselysten og fritidslæsningen hos børn og unge.

Litteratur kan forandre liv
Litteratur- og læsefestivalen bidrager både til den enkelte elevs udvikling inden for læsning og kendskab til litteraturen, men også til selvforståelsen og fællesskabet. Festivalen giver et indblik i, hvad historier kan, når de opleves sammen med andre. Samtidig kan den gode og sjove oplevelse med fællesskabet vække interessen for, at eleverne selv læser mere.

Litteraturen har betydning for børn og unges positive udvikling. Det gælder for alle børn. For børnehavebørn, skolebørn og gymnasieelever, samt for unge, der er påvirket af sociale medier i en negativ retning og socialt udsatte børn. Her kan litteraturen modvirke stress, ensomhed og manglende selvværd. Derfor holder Odsherred Kommune en årlig litteratur- og læsefestival, hvor læsning og litteratur bliver mødt, delt, oplevet og arbejdet med.

Yderligere oplysninger og program:
Kulturkonsulent Anne-Marie Donslund, Kultur og Fritid, 61 15 36 76

Foto: Fra Litteratur- og læsefestivalen i Odsherred Kommune, Claus Starup
 

Skriv en kommentar