”Det var rart at få lov til at skrive i hånden!”

Af Laila Laustsen og Karin Møller Jensen
27.06.2018

 


Hvordan udfordrer man unge mellem 13-17 år til at udtrykke sig skriftligt til andre end sig selv, så de får udtrykt og formuleret egne holdninger, synspunkter og drømme? 

Her i Skive har vi gjort forsøget ved at teste ”ung-til-ung undervisning” i et forløb, hvor elever på Litteraturlinjen fra Krabbesholms Højskole har stået for undervisningen af elever i 7. klasse og i 2. G.

Projektet blev døbt Ord Magi

og kørte i perioden februar 2017 til januar 2018. Eleverne fra Højskolens Litteraturlinje tilrettelagde og gennemførte selv undervisningen både på gymnasiet og folkeskolen. Her fik de bl.a. mulighed for at udtrykke sig gennem ”digt-klip”, ”skrive-croquis” og en tegneserieworkshop, som vakte stor begejstring hos både drenge og piger. Udover undervisning hjemme på folkeskolen, foregik en del af undervisningen også på selve højskolen, så eleverne kunne få oplevelsen af at være i forskellige kreative miljøer på højskolen, hvor der er værksteder indenfor litteratur, kunst og grafisk design. 

Det har været spændende at følge projektet. Både underviserne og de unge elever har været positive overfor forløbene. De unge er blevet præsenteret for litteratur på en anden og anderledes måde, end de er vant til, og de er således blevet opmærksomme på, at man kan skrive og udtrykke sig på forskellige måder. 

Gymnasielæreren siger umiddelbart efter forløbet:
”Jeg tror faktisk, at eleverne tror lidt mere på sig selv som skribenter og er kommet nærmere deres personlige stemme. Den største virkning ser jeg på klassesammenholdet, som er blevet bedre efter den fælles, anderledes oplevelse med højskolen, idet der også var en del øvelser, der gik tæt på eleverne og deres liv”.
Og klasselæreren i 7. kl. fortsætter:
”Mine unge mennesker var særligt optaget af elevernes [højskoleelevernes] selvportrætter. Lige nu arbejder vi med at skrive selvportrætter på den måde. Det har sat spor. I et dannelsesperspektiv ser jeg forløbet som en stor gevinst. De har mødt højskoleverdenen og fået åbnet øjnene op overfor kreative skriveprocesser. Nogle vil måske vælge at bruge elementerne derfra senere …” 

Det er klart, at selv med en forholdsvis smal målgruppe: 13-17-årige, så er der en stor forskel i forhold til modenhed blandt eleverne. Især har 7. klasses eleverne været meget motiveret for at modtage ”ung-til-ung undervisning”, og det at prøve nye undervisningsformer. Projektet har også afsløret kulturforskelle mellem skolerne og biblioteket på den ene side, og højskolen på den anden side, derfor er det vigtigt at få afstemt forventninger parterne imellem tidligt i forløbet. Derudover erfarede vi, at det er en fordel at planlægge forløbet i god tid, af hensyn til skolernes undervisningsplaner. 

En pige i 7. klasse fortæller:
”Det har været spændende – og lidt forvirrende – at være på højskolen, men det var sjovt at have unge til at undervise. Det var rart at få lov til at skrive i hånden.”

Fra højskoleeleverne forlød det, at det overordnet set har været spændende at stå for forløbene, og det havde været fint at stå i ”lærerrollen”. 
Ord Magi var et både spændende og udfordrende projekt. På biblioteket har vi været glade for at arbejde på en ny og anderledes måde, og vi har lært meget undervejs. Derudover har vi ramt et behov for at arbejde kreativt med ord og tanker. De unge – både undervisere og elever – var begejstrede for projektet. Skoleeleverne nød at arbejde med ord på en anderledes og ny måde, hvor de ikke skulle ”vurderes” af dansklæreren. 
Vores positive erfaringer gør, at vi fremover tilbyder konceptet som valgfag i overbygningen på kommunens folkeskoler. 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Skive Bibliotek.


Læs mere i Projektbanken


 

Skriv en kommentar