Bibliotekerne kan spille en vigtig rolle i formidlingen af podcastmediet

Af Niels Schmidt Petersen
Projektleder ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker
31.08.2018

 

Antallet af podcastlyttere vokser hastigt

Podcasts har aldrig været mere populært end nu og andelen af danskere, der lytter til podcasts har været stærkt stigende de seneste par år. Ifølge DRs rapport omkring Medieudviklingen for 2017 så bruger 16 % af teenagerne podcasts ugentligt, og blandt de 20-39-årige er tallet 25 %. Interessen for podcastmediet gør sig også gældende for landets store mediehuse, hvor man ser øget fokus på iværksættelsen af konkrete tiltag på podcastområdet. For såvel JP/Politiken, DR og Berlingske Media er podcastmediet taget i brug og blevet en del af medievirkeligheden. Dette ser vi også afspejlet i, at antallet af danske podcasts steg fra cirka 1500 i marts 2017 til cirka 2250 i marts 2018, altså en stigning på mere end 30 % på et år. I lyset af ovenstående tal er der alt mulig grund til at bibliotekerne skærper interessen for mediet.

Bibliotekerne er allerede i gang

Allerede i dag arbejdes der med podcastmediet på en række biblioteker i Danmark. Særligt produktion af podcasts gør sig gældende og i den sammenhæng oplever Københavns Biblioteker stor succes med podcasten “Bag om København”, som i 2017 blev downloadet 422.326 gange. Også bibliotekerne i for eksempel Roskilde, Greve og Frederiksberg anvender podcastmediet som formidlingsredskab og producerer i dag regelmæssigt podcasts til brugerne omkring musik, litteratur med videre. Der er også eksempler på andre podcastaktiviteter, eksempelvis har Aarhus Kommunes Biblioteker afholdt podcastworkshops med fokus på læring og hvordan man som borger kan komme i gang med lave podcasts.

Et demokratisk medie

Udgangspunktet for projektet har været at bibliotekerne bør forholde sig til podcastmediet. Dels i lyset af den rivende udvikling som aktuelt er i gang nationalt og internationalt på podcastområdet, dels i sammenhæng med, at den opgave som bibliotekerne er blevet givet, handler om at understøtte oplysning og uddannelse ved at stille materialer og medier til rådighed for borgerne. På den baggrund er det tankevækkende at podcasts på nuværende tidspunkt ikke indgår som et tilgængeligt materiale på lige fod med bøger, e-bøger, lydbøger mfl. og det på trods af, at der findes podcastindhold af høj kvalitet inden for såvel fiktion som non-fiktion.

Samtidig er podcastmediet kendetegnet ved at have en iboende demokratisk værdi, som synes meningsfuld i forhold til bibliotekernes opgave og institutionens værdimæssige grundlag. Podcastmediet er i sit udgangspunkt demokratisk, da mediet er en billig, tilgængelig og enkel formidlingsform, som alle frit kan anvende.

Hvor ligger bibliotekernes muligheder?

Når man skal lytte til en podcast, kan man i dag gøre det via en række digitale platforme. Apples ”Podcast” app udgør nok den største og mest kendte. Udfordringen for mange brugere og lyttere er dog, at de i den enorme samling af podcastindhold har vanskeligt ved at finde noget man vil lytte til. Brugerne oplever, at de eksisterende digitale podcastplatforme ikke i tilstrækkelig grad hjælper dem til at finde relevant og inspirerende podcastindhold. Der er tydeligvis et behov blandt mange podcastinteresserede for at blive guidet og inspireret i podcastvalget. I denne situation kan bibliotekerne potentielt spille en væsentlig rolle som formidler og inspirator, hvilket er helt i overensstemmelse med den opgave som bibliotekerne står med.

For bibliotekerne rummer podcastmediet i det hele taget et særligt formidlingspotentiale, som også vil kunne være værdiskabende for bibliotekerne. Dels kan podcastmediet anvendes som et konkret og berigende redskab til at løfte den formidlings- og oplysningsopgave, bibliotekerne står med i forhold til at synliggøre bibliotekstilbuddene. Dels er mediet karakteriseret som et åbent og demokratisk medie, som kan involvere borgerne i (sam)skabelsen af podcasts, og dermed understøtte idéen om biblioteket som et medborgerhus.

Samlet set har bibliotekerne på den baggrund en mulighed for aktivt at spille en rolle ved at understøtte og inddrage mediet i forhold til tilgængeliggørelse, kuratering, inspiration og demokratisering.


Figur 1: Billedet er fra en workshop i projektet, hvor der blev arbejdet på podcastkoncepter. En eksplorativ og brugerinvolverende tilgang har været gennemgående i forhold til at undersøge bibliotekernes muligheder på podcastområdet.

Tilgængelighed, kuratering og formidling er centralt

I projektet blev det tidligt i processen tydeligt at netop tilgængeligheden af podcasts og brugernes udfordring med at finde relevant podcastindhold var central.

Projektet har derfor udviklet og afprøvet en prototype, der fokuserer på:

  • At gøre podcasts tilgængelige for biblioteksbrugeren via en eksisterende biblioteksplatform (DDB CMS)
  • At hjælpe og inspirere brugerne til at finde noget man vil lytte til
  • At understøtte bibliotekernes muligheder for at berige og kuratere podcastindhold
  • At skabe relationer mellem podcasts og andre biblioteksmaterialer- og tilbud
  • At understøtte en god mobil oplevelse, da podcastlytteren ofte er på farten

Samlet set viser afprøvningen af prototypen overfor brugerne, at behovet for podcastmediet er tilstede, at kurateret indhold er særdeles værdifuldt, og at bibliotekerne som udbyder og formidler af mediet er en troværdig og relevant afsender. Bibliotekerne bør derfor gå ind og understøtte tilgængeligheden af podcastmediet - på lige fod med andre medie- og materialetyper. Projektet anbefaler konkret, at bibliotekerne udvikler en løsning, der tilbyder brugerne adgang til podcasts via en biblioteksdrevet digital platform (DDB CMS) og med mulighed for integration til andre biblioteksservices, for eksempel Biblioteket appen.

Du kan prøve prototypen

Prototypen er grundlæggende en klikbar mockup, som kan afprøves i to udgaver, henholdsvis til desktop og til mobilen (smartphone). Bemærk, når du klikker et vilkårligt sted fremhæves klikbare elementer med en blå ramme.

Mobil udgave (smartphone): https://invis.io/TUF8QMWVS#/272271649_01-01_Mobile_Forside

Desktopudgave (website): https://projects.invisionapp.com/share/GRF1OQ18P#/screens/270240400

Næste skridt

Projektets resultater udgør et værdifuldt udgangspunkt for drøftelse og iværksættelse af konkrete podcastindsatser på bibliotekerne. Resultaterne skal gerne understøtte overvejelser om såvel lokale biblioteksinitiativer som en mere fælles og samarbejdsorienteret strategi på podcastområdet.

Samtidig har projektgruppen en konkret forhåbning om, at der med en ansøgning til DDB puljen kan skabes finansiering til et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i den udviklede prototype.

Projektfakta

Projektet er støttet af Danskernes Digitale Bibliotek og er et samarbejde mellem Københavns Hovedbibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker og med bidrag fra en række aktører og interessenter på podcastområdet, herunder Radio24Syv, Politiken, DR, Center for Podcasting og Folkeuniversitetet.

Link til projektet i Kulturstyrelsens projektbank: http://projektbank.dk/podcast-som-aben-og-demokratisk-platform

 

Denne artikels emner

Kommentarer (2)

6. september 2018 kl. 19:47
Det er spændende med podcast og rigtig mange har godt gang i projekter om dette nye medie. Hvis man ser på Museums Vestsjælland, så er her rigtig mange og ode podcast at hente. Ja de omhandler alle historie og er alle gode og informative.
Så ved I det.
Mv
J. Larsen
11. september 2018 kl. 10:16
Tak for din kommentar.
Ja, der er bliver produceret mange fine podcasts rundt omkring og disse bør bibliotekerne i fællesskab arbejde for at formidle om til biblioteksbrugerne. I ovennævnte projekt anbefaler vi derfor også at bibliotekerne optager podcastmediet som en del af bibliotekernes ressourcer.
Mh
Niels Schmidt, projektleder, ITK, Aarhus Kommunes Bibliotker

Skriv en kommentar