Krimiside-applikationen – første testeksempel på brug af linked data i danske biblioteker

Af Thomas Ellegaard Langholz
Bibliotekar og projektleder, Odense Bibliotekerne
31.08.2018

 

Det formidlende bibliotekskatalog

Pt. bliver der fra det online bibliotekskatalog henvist til anmeldelser, litteratursiden, adhl (andre der har lånt) mv. Vi følte, at der var behov for, at gøre bibliotekskataloget mere aktivt formidlende. En af de situationer, hvor bibliotekspersonalet især formidler, er når en låner har læst en bestemt roman eller et forfatterskab og gerne vil have noget, der ligner.

Hvordan kan det, vi kalder applikationen, efterligne den situation? Helt konkret så gør applikationen det muligt, via data fra Krimisiden.dk, at vise forslag til andre lignende forfattere, romaner i samme genre, med samme hovedperson eller med samme geografiske lokation.  

Med vores data hentet fra krimisiden.dk giver det mulighed for, at brugeren kan slå op på ”Fasandræberne”, gå ind i fullpostvisningen og derefter klikke ind på kategorien ”Find bøger som har lignende genrer”.


Billede 1: Krimiside-app’en i testudgave. Billede 2: Genre-visning

På samme måde som i dette eksempel vil applikationen dukke op i andre poster, hvor værket er beskrevet på Krimisiden.

Når brugeren klikker på kategorien ”Find bøger som har lignende genrer” skifter applikationen til en visning af de forskellige genrer, som Krimisiden har tildelt dette værk.

Al data er hentet fra Krimisiden og dermed også genrebetegnelserne, som er nogle andre, end dem vi er vant til fra Brønden.

Et klik på en af genrene vil præsentere bøger, som matcher på genren.


Billede 3: Visning af relevante romaner. Billede 4: Link til post.

Fra den enkelte roman kan man blive ført over til romanens post i bibliotekskataloget.

Det er muligt selv at afprøve app’en på en testudgave af Odense Biblioteker og Borgerservices hjemmeside. Det er en testudgave, hvorfor der kan være fejl og manglende finpudsning af det grafiske udtryk.

Eksterne åbne data

Et element i projektet var at vise hvordan man kan udnytte eksterne data, dvs. data, som ikke ligger i Brønden. Den teknik, vi anvender, betyder, at hvis data bygger på den samme standard, så kan man tilgå dem der, hvor de er.

Et godt datasæt fandt vi hos Krimisiden.dk. Her anmelder en gruppe af entusiaster (flere af dem er bibliotekarer) krimiromaner. Krimisiden indeholder velstrukturerede metadata i form af oplysninger om for eksempel genre, sted og hovedperson og var dermed velegnet til den service, som projektet gerne ville stille til rådighed for brugerne.

Da Krimisidens data pt. ikke er i det ønskede format, var vi nødt til at konvertere disse data. Dette nye datasæt ligger på bibliotekets server og altså ikke i Brønden. Vi er nødt til at lade som om, at disse data ligger eksternt, men setup’et fungerer præcist, som om data lå eksternt.

Applikationen

Motoren i dette setup er en applikation, som står for at hente og vise data. En applikation er et computerprogram, som tjener et brugerformål, og kan for eksempel findes på computere, smartphones og hjemmesider.

Denne projektgruppe har udviklet en prototype på en applikation, som kan implementeres på en DDB CMS, det vil sige på de fleste bibliotekshjemmesider. Det, den reelt gør, er, at hente faustnummeret på den roman, som låneren har slået op på. Faustnummeret indsættes i en forespørgsel, som sendes til det datasæt, der indeholder data fra Krimisiden.

De data, som matcher forespørgslen hentes og vises på hjemmesiden i forbindelse med posten. Applikationen bestemmer også, hvordan data vises og den afgør, hvad der sker, hvis brugeren klikker på de forskellige knapper.

Linked data

Grunden til at applikationen kan relatere for eksempel roman og genre til hinanden er, at de data, applikationen benytter, er struktureret efter principperne i ”Linked data”.

Tanken er, at man splitter data op i enkeltdele og kæder dem sammen med links. Linksene angiver forholdet mellem to typer data og kaldes relationer. I Krimiside-datasættet finder man for eksempel forfattere og romaner. Relationen (linket) mellem disse to enheder er forfatter-værk. Man kan ud fra dataene derfor se, at Jussi Adler-Olsen er forfatter til romanen ”Fasandræberne”.

I en søgesituation er det smart, fordi man ret præcist kan angive hvilket data man gerne vil have vist. I dette tilfælde kan vi specificere, at applikationen skal vise de relevante forfattere, genrer, lokationer og hovedpersoner for det faustnummer, som den bliver fodret med fra bibliotekssystemet.

Fremtidsperspektiver

Applikationen, som blev udviklet i dette projekt, er en prototype og derfor ikke helt færdigudviklet. Skal applikationen implementeres på bibliotekernes hjemmeside, så kræver det lidt ekstra arbejde.

Når det er sagt, så viser projektet også, at det er muligt at indlemme eksterne data i bibliotekskatalogen ved hjælp af linked data. Derfor kan man vurdere, om der er andre kilder, som ville være interessante. Det kunne f.eks. være DBPedia, som er en linked data-udgave af Wikipedia.

Det ville også være logisk at kigge på, om andre genrer kunne indarbejdes i applikationen og i datasættet. På den måde kan formidlingen ske på andet end blot krimier.

I et længere perspektiv, så ved vi, at RDA er på vej til at blive implementeret som katalogiseringsværktøj. RDA betyder, at bibliografiske data struktureres som linked data. Det vil åbne op for, at man i højere grad kan binde biblioteksdata og eksterne data sammen – både i bibliotekskatalogen og andre steder. Derfor mener vi, at applikationer af samme type som krimisiden-applikationen er vejen frem, når vi taler om at forbedre bibliotekskataloget.

I det hele taget mener vi, at linked data, hvis denne standard implementeres som datagrundlag i bibliotekskatalogen, på sigt vil kunne forbedre brugernes mulighed for at søge, få større præcision i søgning og få ekstra information og viden med i hele søgesessionen.

Resumé

Krimisiden-applikationen, som er udviklet i projektet ”Integration af åbne data”, er det første eksempel i Danmark på brug af linked data i bibliotekssammenhæng. Applikationen fungerer sammen med bibliotekets online katalog, og den viser relevant data fra Krimisiden i forbindelse med krimiposter.

Hvis en bruger søger en krimiroman frem, så vil applikationen præsentere brugeren for en række kategorier, for eksempel ”Lignende genrer”. Under denne kategori ligger et resultat fra Krimisiden på romaner, som er skrevet inden for samme genre.

Resultatet bliver en aktivt formidlende bibliotekskatalog, som vil give biblioteksbrugeren en kontekst og inspiration i forbindelse med søgning. Løsningen bygger på en veludviklet teknologi, linked data, som er en del af fremtiden for bibliotekets online katalog.

Link: https://goo.gl/sJtmC5

 

Skriv en kommentar