Musik som procesformidling - Nye måder at tænke musikformidling på

Af Marit Skovbakke Juhl
Bibliotekar
03.08.2018

 

Procesfacilitering
For et års tid siden deltog vi fra Herlev i et af de sidste centralbiblioteks arrangerede faglige formidlingskurser. På nævnte kursus fik vi inspiration og den nødvendige tid og ro til at tænke kreativt og ud af boksen. Efter 3 temadage var vi klar til at droppe en ellers populær projektorienteret arbejdsmetode. I stedet valgte vi at tænke processuelt og se, hvad der ville komme ud af denne tankegang. Resultatet har været spændende, nytænkende, lærerigt og succesfuldt.

Processen gik i korthed ud på at skabe et (musik)tema, ud fra hvilket vi ville navigere ud fra:

I 2018 skal genren VERDENSMUSIK være omdrejningspunkt for Ny Musikformidling

- dvs at vi i arrangement- og eventstiltag har verdensmusik som et transparent benspænd, der lægges ned over de events, vi søsætter og i øvrigt beskæftiger os med. Det betyder også, at vi køber forholdsmæssig meget verdensmusik og forsøger os med kontakter, der kan resultere i oplevelsen af verdensmusik som genre.

Herlev Bibliotek har en mission, der lyder: vi skaber lyst til læring, og da vi, som de fleste andre steder, arbejder med borgerinddragelse og samarbejdsrelationer, har det været naturligt at forbinde elementer som læring – formidling – lokale samarbejdspartnere – borgerinddragelse samt selvfølgelig verdensmusik i vores proces.

Metodisk har vi anvendt Jens Ulrichs ”Samskabelse – en typologi”, som har vist sig at være nyttig i forståelsen af de samarbejder vi har indgået. Som typologien viser er samskabelse kompleks i relation til aktører, mulig inddragelse og forudsigelighed.se ”Samskabelse – en typologi” af Jens Ulrich i Tidsskriftet Lederliv (2016; 01) og på: http://www.lederliv.dk/artikel/samskabelse

Ny musikformidling består af flere samskabelsesdele, som skal sættes i spil inden for et vilkårligt musiktema. I foråret 2018 har vi valgt at fokusere på:

Ligeværdig samskabelse, hvor vi har samarbejdet med Herlev Gymnasium og Ballerup Herlev Produktionshøjskole over 3 workshops for unge, som foregik hos de 3 interessenter med ligeværdig deling af udgifter. Mellem 20-25 unge har deltaget i hver workshop.

Faciliterende samskabelse, hvor Ukulele Spillefællseskab er opstartet på Herlev Bibliotek. Her har ca. 10 deltagere hver mandag i foråret 2018 spillet sammen.

Styret samskabelse, som er bibliotekets formidlingsaktiviteter, hvor vi har haft eksempelvis koncerter indenfor temaet. Der har været stor interesse for aktiviteterne, og der var bl.a. udsolgt med 70 tilskuere til Supertorsdag, et af vores tilbagevendende musikarrangementer.

Herlev Gymnasium har et faldende elevtal, der ønsker musik på A- eller B-niveau. Gymnasiet har derfor ønske om at tilbyde og inspirere kommende elever til at vælge en musiklinje. På den anden side står Ballerup Herlev Produktionshøjskole, hvis elever ofte er kreativt, og knap så bogligt, tænkende. På biblioteket har vi et ønske om af skabe lyst til læring, at nå de unge der hvor de er og – om muligt – at gøre dem nysgerrige på i dette tilfælde (verdens)musikken og nye samarbejdsrelationer. Vi tre parter indgik et ligeværdigt samarbejde om 3 workshops i foråret 2018 – et i biblioteksregi, et på gymnasiet og et på produktionsskolen. Formålet har været at få eleverne til at interessere sig for genren verdensmusik samt udvide deres horisont i forhold til måden at tilegne sig viden på, men selvfølgelig også lære ’de andre unge’ at kende. For gymnasiet skulle et pensum overholdes, men derudover var et ønske om at høste kommende elever fra produktionsskolen. Produktionsskolen er typisk mere praktisk orienteret, så her har selve workshopsamarbejdet været i høj kurs, men der har også været tanke på elever, der muligvis kunne komme videre med en HF.

De tre workshops var bygget op med en blanding af teori, foredrag og praktisk ageren.Første workshop blev afholdt i Crealab (Herlev Bibliotek) i februar, hvor Rune Thorsteinsson, med sin arbejdstitel Global Compositions skabte en workshop med stor succes for både elever og lærere.

Anden workshop foregik på Ballerup Herlev Produktionshøjskole og blev skabt af de involverede lærere fra produktionshøjskolen og gymnasiet. Lærerne, begge med mangeårig musikbaggrund, planlagde et forløb, som tog udgangspunkt i elevernes situation, som de af gode grunde kender indgående.

Tredje workshop blev afholdt i maj på Herlev Gymnasium, hvor 2 medlemmer af The Kutimangoes, afro jazz-band, afviklede en sprudlende workshop med rejseoplevelser, musikererfaring og sammenspil.

Herlev Bibliotek producerede i forbindelse med de 3 workshops en video:
https://www.youtube.com/watch?v=UTcwyWIK7oE

Som en del af samarbejdet tilbød biblioteket eleverne gratis adgang til de verdensmusik relaterede arrangementer, vi havde på programmet i løbet af foråret.

Ukulelefælleskab
Ukulelen er et lille hawaiiansk strengeinstrument, som har fået kultstatus. Derfor greb vi chancen, da det lykkedes at få et samarbejde op og stå med en lokal borger og mangeårig musikbruger af biblioteket. Borgeren er amatørmusiker med pædagogiske evner og stor lyst til at facilitere et spillefællesskab. Vi indgik et samarbejde, der gik ud på at skabe et ukulelefællesskab, hvor interesserede voksne borgere kunne møde op og spille sammen med andre ’ukuleler’. Biblioteket har stået til rådighed med lokaler (de musicerer i et hjørne af udlånet i åbningstiden), kaffe/the og noder efter ønske og behov. Vi har desuden indkøbt 6 ukulelekit til udlån. Det skal pointeres, at vi ikke lægger hus til direkte undervisning, dertil henviser vi til musikskolen, aftenskoler m.fl., men til et interessefællesskab bestående at borgere, der gerne vil forsøge sig med det lille instrument og som vil indgå i et spillefælleskab. Ca 10 personer har deltaget on and off, dog er der ikke blevet taget nye deltagere ind efter 3. gang. Fællesskabet har mødtes én gang om ugen og spillet melodier som facilitator eller de selv indbyrdes er blevet enige om. Kommunikation har foregået via e-mail facilitator og de medvirkende imellem med cc til os.

Fællesskabet har været så stor en succes, at deltagerne har mødtes selvom facilitatoren har været forhindret i at møde op. De er begyndt at arbejde med kvintcirklen og udvider instrumentsammensætningen med diverse percussioninstrumenter. Som udgangspunkt kunne ingen af dem spille ukulele da de mødtes første gang. Flere af dem havde aldrig spillet på et instrument før.

Fremtiden
Vi har oplevet en stor synergi mellem vores tiltag, idet mange deltagere har deltaget i flere af vores aktiviteter. Dvs. at mange af de unge, der deltog i workshopsne også kom til vores verdensmusikkoncerter. Det samme skete med deltagerne fra Ukulele Spillefællesskabet.

Vi har fået et levende musikmiljø på biblioteket, som vi kan formidle aktiviteter og materialer i. Og vi har fået skabt et miljø, hvor lokale musikinteresserede unge fra produktionsskolen går videre på musiklinjen på gymnasiet.

På Herlev Bibliotek vil vi fortsætte samarbejdet med samme strategi i foråret 2019. Vi vil i efteråret finde en musikgenre, som vil blive eksponeret og sat i relation til samskabelsestypologien. Herlev Gymnasium og Ballerup Herlev Produktionshøjskole er meget interesseret i at fortsætte samarbejdet.

Deltagerne i Ukulele Spillefællesskab har udvidet spillefællesskabet til at mødes uden tovholder, og de vil fortsætte i efteråret 2018. Flere af dem skal være med i det lokale, nyopstartede Ukulele Blues Band.

Claus Thurøe & Marit Skovbakke Juhl,
Herlev Bibliotek
 

Skriv en kommentar